Hjem
Reidar Jakobsens bilde

Reidar Jakobsen

Instituttleder
 • E-postreidar.jakobsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 88
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol. Trials.
 • Vis forfatter(e) (2019). Change in Mothers’ Perception of Well-being and Distress following Treatment of Child Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies. 1059-1070.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sleep and use of electronic devices in adolescence: Results from a large population-based study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sleep and use of alcohol and drug in adolescence. A large population-based study of Norwegian adolescents aged 16 to 19 years. Drug and Alcohol Dependence. 180-186.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stability and change - a 7- to 8-year follow-up study of mental health problems in Norwegian children in long-term out-of-home care. Child & Family Social Work. 292-303.
 • Vis forfatter(e) (2014). Conduct problems in children. Characteristics of families recruited for a clinical outcome trial as compared to families in an implementation study. Children and Youth Services Review. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2014). Alcohol and drug use among adolescents: and the co-occurrence of mental health problems. Ung@hordaland, a population-based study. BMJ Open. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tverretatlig samarbeid om kartlegging og tiltak. Fontene forskning. 4-18.
 • Vis forfatter(e) (2013). Posttraumatic responses to the July 22, 2011 Oslo terror among Norwegian High School students. Journal of Traumatic Stress. 679-685.
 • Vis forfatter(e) (2012). Plassering i beredskapshjem. Hvor lenge varer de og hvorfor? Tidsskriftet Norges Barnevern. 250-266.
 • Vis forfatter(e) (2012). Parent Training Among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations. 101-114.
 • Vis forfatter(e) (2011). Why do children placed out-of-home because of parental substance abuse have less mental health problems than children placed for other reasons? Children and Youth Services Review. 2010-2017.
 • Vis forfatter(e) (2011). Recruiting ethnic minority groups to evidence-based parent training. Who will come and how? Children and Youth Services Review. 351-357.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mental health problems in Norwegian school children placed outside home - the importance of family risk factors. Child Care in Practice. 235-250.
 • Vis forfatter(e) (2009). Atferdsvansker - kortvarig foreldrerådgiving og lærerkonsultasjon i arbeidet med atferdsvansker blant barn - modellutvikling i en kommune. Tidsskriftet Norges Barnevern. 4-17.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mental Health Problems among Child Welfare Clients Living at Home. Child Care in Practice. 387-399.
 • Vis forfatter(e) (2002). Måling av samtaleferdigheter i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid. 140-146.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ungdommers seksuelle erfaringer: Fra uskyld til helserisiko? Tidsskriftet Norges Barnevern. 27-40.
 • Vis forfatter(e) (1998). Two-year longitudinal study of alcohol expectancies and drinking among Norwegian adolescents. Addiction. 373-384.
 • Vis forfatter(e) (1998). Stability of dental health behaviour: A 3 year prospective cohort study of 15, 16 and 18 year old Norwegian adolescents. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 129-138.
 • Vis forfatter(e) (1998). Stability of dental health behavior: a 3-year prospective cohort study of 15-, 16- and 18-year-old Norwegian adolescents. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 129-138.
 • Vis forfatter(e) (1998). Stability of dental health behavior. A three year prospective cohort study among Norwegian adolescents aged 15, 16, and 18 years. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 129-138.
 • Vis forfatter(e) (1997). Stages of Progression in Sexual Interactions among Young Adolescents: An Application of the Mokken Scal Analysis. International Journal of Behavioral Development. 537-553.
 • Vis forfatter(e) (1997). Noncoital sexual interactions and problem behaviour among young adolescents: The Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study. Journal of Adolescence. 71-83.
 • Vis forfatter(e) (1997). Noncoital sexual interactions and problem behaviour among young adolescents: The Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study. Journal of Adolescence. 71-83.
 • Vis forfatter(e) (1997). Adolescent knowledge about HIV/AIDS: One dimensional or two dimensional? A confirmatory factor analysis. Journal of Health Psychology. 57-65.
 • Vis forfatter(e) (1996). The effect of parental dental health behaviour on that of their adolescent offspring. Acta Odontologica Scandinavica. 235-241.
 • Vis forfatter(e) (1996). The effect of parental dental health behavior on that of their adolescent offspring. Acta Odontologica Scandinavica. 235-241.
 • Vis forfatter(e) (1996). Predicting 13-year-olds` drinking using parents` self-reported alcohol use and restrictiveness compared with offspring`s perception. Scandinavian Journal of Psychology. 113-120.
 • Vis forfatter(e) (1996). Predicting 13-year-olds drinking by parents self-reported alcohol use and restrictiveness compared with offspring`s surrogate-reports. Scandinavian Journal of Psychology. 113-120.
 • Vis forfatter(e) (1995). Organization of HIV/AIDS related attitudes and predictors of attitudes. Scandinavian journal of social medicine. Supplementum. 202-208.
 • Vis forfatter(e) (1995). Organization of HIV/AIDS related attitudes and predictors of attitudes. Scandinavian journal of social medicine. Supplementum. 202-208.
 • Vis forfatter(e) (1995). Knowledge of HIV infection and the fear of mixing socially with HIV-infected and AIDS-sick patients. Scandinavian journal of social medicine. Supplementum. 242-250.
 • Vis forfatter(e) (1995). Do adolescents and parents report each other`s physical activity accurately? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 302-307.
 • Vis forfatter(e) (1995). Do adolescents and parents report each other`s physical activity accurately? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 302-307.
 • Vis forfatter(e) (1995). Adolescents' knowledge about AIDS: bipolar or dualistic conception? A confirmatory factor analysis. Journal of Health Psychology.
 • Vis forfatter(e) (1994). Stability in psychical activity levels in young adolescents. European Journal of Public Health. 175-180.
 • Vis forfatter(e) (1994). Stability in physical levels in young adolescents: A 2-year follow-up of the Norwegian Longitudinal Health Behavior Study. European Journal of Public Health. 175-180.
 • Vis forfatter(e) (1994). Stability in physical activity levels in young adolescents: A 2 year follow-up of the Norwegian Longitudinal Health Behavior Study. European Journal of Public Health. 175-180.
 • Vis forfatter(e) (1994). Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Bakgrunn, organisasjon og fremdrift 1989-91. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1711-1715.
 • Vis forfatter(e) (1994). Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1711-1715.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune - Oppfølgning etter to år. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bjørnafjorden kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved helsestasjonstjenesten, svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barn- og familiehjelpen i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Foreldre/foresattes erfaringer med skolehelsetjenesten i Bergen kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Bergen kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bergen kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Brukeres erfaringer med pedagogisk psykologisk senter (PPS) i Bergen kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i ergoterapi- og fysioterapitjenesten for barn og unge i Bergen kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre - en effektstudie. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre - en effektstudie. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Hvem søkte Samlet plan? En analyse av søknader og tildeling innen Samlet plan 1989-1991. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekter innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr 12. 9. 9. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Hvem søkte Samlet plan? En analyse av søknader og tildeling innen Samlet plan 1989-1991. Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekter innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Delrapport nr 12. 9. 9. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Innføring i psykologisk kartlegging og behandling: Atferdsvansker.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innføring i psykologisk kartlegging og behandling: Atferdsvansker.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Parent Management Training- Oregon (PMTO) and behaviour prolems/conduct disorder among children and adolescents.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Trening / utvikling av barns sosiale ferdigheter.
 • Vis forfatter(e) (2004). Når barnet lyger.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gjennomgang av nøkkelkomponenter i PMTO.
 • Vis forfatter(e) (2002). Evaluering av PMT-kurs for fosterforeldre.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). The Challenges of Implementing Circle of Security in State Child Welfare: Early Lessons from a Randomized Trial.
 • Vis forfatter(e) (2015). Parent management training of foster parents: development, user evaluation and RCT.
 • Vis forfatter(e) (2013). Posttraumatic responses to the 22nd of July 2011 Oslo Terror among Norwegian high school students.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvordan bygge relasjoner mellom barn og foreldre ved hjelp av «manualiserte» metoder som De Utrolige Årene og Parent Management Training − Oregon?
 • Vis forfatter(e) (2011). Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - en nysatsning for å styrke kunnskapsutvikling og samarbeidet om barnevern og barn og unges psykiske helse.
 • Vis forfatter(e) (2008). How is the mental health situation of children receiving assistance from child welfare service?
 • Vis forfatter(e) (2006). PMTO-kurs for fosterforeldre: utvikling, utprøving og foreløpige brukerevalueringer.
 • Vis forfatter(e) (2006). Introduksjon til kvantitative metoder.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva mener vi med evidensbaserte metoder?
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsbasert kunnskap II: Hvordan trekke gyldige slutninger.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsbasert kunnskap I: Validitet - om å kunne trekke gyldige slutninger.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ungdom og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Samspillsforstyrrelser. Allmenne kliniske emner: barn - behandling av spesielle tilstandsbilder.
 • Vis forfatter(e) (2005). Samarbeidsutforminger.
 • Vis forfatter(e) (2005). Presentasjonsteknikk og formidling.
 • Vis forfatter(e) (2005). PMTO: Teori- og forskningsgrunnlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). PMTO-kurs for fosterforeldre: Fra idé til RCT.
 • Vis forfatter(e) (2005). PMTO-kurs for fosterforeldre: Fra ide til randomisert kontrollgruppe.
 • Vis forfatter(e) (2005). PMTO (Parent Management Training – Oregon modellen): Sosial interaksjon læringsteori - Coercion theory og mikrososial analyse.
 • Vis forfatter(e) (2005). PMTO (Parent Management Training – Oregon modellen): Sosial interaksjon læringsteori - Coercion theory og mikrososial analyse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Opplæringsseminar for kursholdere i PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • Vis forfatter(e) (2005). Observasjonsmetodikk. Deltema i kurs om kartleggingsmetoder i klinisk psykologisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Observasjonsmetodikk. Deltema i kurs om kartleggingsmetoder i klinisk psykologisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Observasjon som metodikk i arbeid med barn.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduksjon til fidelity of implementation rating system (FIMP).
 • Vis forfatter(e) (2005). Fordeling av ansvar og kompetanse mellom første- og andrelinjen når det gjelder metoder for arbeid med adferdsforstyrrelse - et innlegg med utgangspunkt i den norske implementeringen av PMTO.
 • Vis forfatter(e) (2005). Atferdsforstyrrelser.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ungdom og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Terapeutverktøy for familiebasert tiltaksarbeid i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sosial interaksjon læringsteori - Coercion theory og mikrososial analyse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sentrale PMTO-verktøy i arbeid med atferdsvanskelige barn.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sentrale PMTO-verktøy i arbeid med atferdsvanskelige barn.
 • Vis forfatter(e) (2004). Rollespill som pedagogisk og terapeutisk verktøy i PMTO.
 • Vis forfatter(e) (2004). Regulering av følelser.
 • Vis forfatter(e) (2004). Pattersons lærngsanalyse av sosial interaksjon.
 • Vis forfatter(e) (2004). Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO): Teori- og forskningsgrunnlag.
 • Vis forfatter(e) (2004). Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO): Teori- og forskningsgrunnlag.
 • Vis forfatter(e) (2004). Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO). Teori- og forskningsgrunnlag.
 • Vis forfatter(e) (2004). Parent Management Training � Oregon modellen (PMTO). Behandlingsmodell og utvalgte foreldreverktøy.
 • Vis forfatter(e) (2004). PMTO-kurs for fosterforeldre. Utvikling av et 9-dagers kurs for fosterforeldre med atferdsvanskelige barn.
 • Vis forfatter(e) (2004). Observasjonsmetodikk. Deltema i kurs om kartleggingsmetoder i klinisk psykologisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Observasjonsmetodikk. Deltema i kurs om kartleggingsmetoder i klinisk psykologisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mikrososial analyse og coercion theory.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kva meiner vi med evidensbaserte metodar?
 • Vis forfatter(e) (2004). Kandidatenes egenevaluering av sine PMTO-ferdigheter Foreløpige resultater fra evalueringen av opplæringsprogrammet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Introduksjonen av prinsippene for belønning ved hjelp av oppmuntringstegn.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskningsstøtte til PMTO-behandlingsprogrammet. Evalueringsstudier.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskning med utgangspunkt i Pattersons modell.
 • Vis forfatter(e) (2004). Evidensbasert praksis � hva innebærer det?
 • Vis forfatter(e) (2004). Bruk av spørreskjema og en kort innføring i SPSS.
 • Vis forfatter(e) (2004). Atferdsproblemer hos barn: utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Alvorlige atferdsvansker � makt og avmakt.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ungdom, pubertet og seksualitet (6 timers undervisning).
 • Vis forfatter(e) (2003). Ungdom og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ungdom og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ungdom og seksualite.
 • Vis forfatter(e) (2003). Søvn.
 • Vis forfatter(e) (2003). Samspillsforstyrrelser.
 • Vis forfatter(e) (2003). Presentasjonsteknikk og formidling.
 • Vis forfatter(e) (2003). Parent management training (PMT): Bakgrunn, behandlingsmodell, og foreldrebaserte verktøy (2 dagers seminar).
 • Vis forfatter(e) (2003). PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • Vis forfatter(e) (2003). PMTO i region vest - status og planer fremover.
 • Vis forfatter(e) (2003). PMTO i Ungdomsinstitusjon II (2 dagers seminar).
 • Vis forfatter(e) (2003). PMTO i Ungdomsinstitusjon (dagsseminar).
 • Vis forfatter(e) (2003). PMTO i Ungdomsinstitusjon (2 dagers seminar).
 • Vis forfatter(e) (2003). PMTO i Ungdomsinstitusjon (2 dagers seminar).
 • Vis forfatter(e) (2003). PMT-kurs for fosterforeldre: Evaluerings- og oppfølgingsdata.
 • Vis forfatter(e) (2003). PMT-kurs for fosterforeldre: Evaluerings- og oppfølgingsdata.
 • Vis forfatter(e) (2003). Observasjonsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Observasjonsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Miljøarbeid i ungdommen sin familie og lokalmiljø. Data fra intervju med brukere og samarbeidspartnere.
 • Vis forfatter(e) (2003). Erfaringer og utfordringer når det gjelder evaluering av tiltak i barnevernet: Kvalitetssikring, brukermedvirkning og forskningsdokumentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2003). Encoprese.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bruk av spørreskjema og SPSS: En kort innføring.
 • Vis forfatter(e) (2003). Barnevernsforskningens rolle og utfordringer: Erfaringer, utfordringer og hindringer når det gjelder ”evidensbasering” av PMTO-metoden i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2002). Å lykkes på skolen I-IV: Anvendelse av PMTO prinsipper og verktøy på leksearbeid og sammarbeid med skolen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ungdom, pubertet og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ungdom og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ungdom og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pattersons lærngsanalyse av sosial interaksjon.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pattersons læringsanalyse av sosial interaksjon.
 • Vis forfatter(e) (2002). PMTO i fosterhjemsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2002). PMT-kurs for fosterforeldre: Evaluerings- og oppfølgingsdata.
 • Vis forfatter(e) (2002). PMT-kurs for fosterforeldre.
 • Vis forfatter(e) (2002). PMT-kurs for fosterforeldre.
 • Vis forfatter(e) (2002). Oppfølgingssamling: PMT-kurs for fosterforeldre.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mikrososial analyse og coercion theory.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kontakt mellom foresatte og barnevernet: En brukerundersøkelser. Tilbakemelding og drøfting av foreløpige funn.
 • Vis forfatter(e) (2002). Introduksjonen av prinsippene for belønning ved hjelp av oppmuntringstegn.
 • Vis forfatter(e) (2002). Innføring i bruk av statistikkprogrammet SPSS.
 • Vis forfatter(e) (2002). Grensesetting og negative konsekvenser.
 • Vis forfatter(e) (2002). Grensesetting.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskningsstøtte til behandlingsprogrammet. Evalueringsstudier.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskningsstøtte til PMTO-behandlingsprogrammet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskning og teori knyttet til med utgangspunkt i Pattersons modell. Gjennomgang av noen sentrale utvalgte arbeider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Erfaringer fra PMTO-kurs for fosterforeldre.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den strukturerte samspillsoppgaven.
 • Vis forfatter(e) (2002). Balansen mellom ulike måter å formidle PMTO til foreldrene: Dialog, spørreprosess, problemløsning og rollespill.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Utfordringar og dilemmaer knytta til framtidig drift av BUS-V.
 • Vis forfatter(e) (2001). Atferdsproblemer hos barn: utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) (2000). The first stages in sociosexual experience and changes in other health behaviours. Selected findings from: The Norwegian Longitudinal Health Behaviour study.
 • Vis forfatter(e) (2000). Parent management training (PMT): Teoretisk grunnlag og behandlingsmodell.
 • Vis forfatter(e) (2000). Parent management training (PMT): Teoretisk grunnlag og behandlingsmodell.
 • Vis forfatter(e) (2000). Parent management training (PMT): Teoretisk grunnlag og behandlingsmodell.
 • Vis forfatter(e) (2000). Panel summary of previous day's presentations: Norway studies.
 • Vis forfatter(e) (2000). Challenges in the translation and adaptation of The Family and Peer Process Code to Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2000). Atferdsproblemer hos barn - utvikling og tilrettelegging av observasjonsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) (2000). Advantages and pitfalls in adaptation of The Family and Peer Process Code to the Observer Video-pro.
 • Vis forfatter(e) (1995). Helse og utviklingsoppgave i ungdomstiden.
 • Vis forfatter(e) (1995). Attitudes related to the HIV/AIDS policies: Are they instrumental or symbolic?
 • Vis forfatter(e) (1993). Ungdommers begynnende seksuelle aktivitet: en stegvis erfaringsakkumulasjon fra uskyld til smitterisiko?
 • Vis forfatter(e) (1993). Parental Influence on Young Adolescents' Beginning Sexual Activities.
 • Vis forfatter(e) (1993). Beginning Sexual Activities and Problem Behaviors among Young Adolescents: The Norwegian Longitudinal Health Behavior Study.
 • Vis forfatter(e) (1993). Adolescents' Knowledge about AIDS: Bipolar or Dualistic Conception? A Confirmatory Factor Analysis.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2001). Å leve sammen. Foreldre og tenåringer. (Bokanmeldelse). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1163-1164.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2005). PMTO-kurs for fosterforeldre.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs - virker det på fosterbarna? Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 6-9.
 • Vis forfatter(e) (2009). Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 12-16.
 • Vis forfatter(e) (2009). Trening av fosterforeldre gjennom PMTO-kurs. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 12-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. 3-9.
 • Vis forfatter(e) (2005). Atferdsvansker hos fosterbarn - kan forebyggende arbeid og oppfølging av fosterbarn bli bedre? Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 12-15.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Foreldrenes status og rolle i familie- og nærmiljøbaserte intervensjoner for barn med atferdsvansker.
 • Vis forfatter(e) (1998). Empiriske studier av kunnskap og holdninger om hiv/aids og den normative seksuelle utvikling i ungdomsårene. -.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2003). Barnevernet bedre enn sitt rykte.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2002). På fisketur i BUP-data: Stabilitet og endringer i klientmassen ved Poliklinikk for barn fra 1995 til 2002. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ungdommers seksuelle erfaringer: Fra uskyld til helserisiko? 14 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2008). How is the mental health situation of children receiving assistance from child welfare service? 264-266.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). En brukerundersøkelse av Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel hos ungdom .
 • Vis forfatter(e) (2018). PsychTestChild (PsykTestBarn.no): Bridging the gap between practice and research evidence.
 • Vis forfatter(e) (2000). Conduct problems in children -translation and adaptation of The Family and Peer Process Code.
 • Vis forfatter(e) (2000). Conduct problems in children -translation and adaptation of The Family and Peer Process Code.
 • Vis forfatter(e) (1995). The effects of self-evaluation, social competence, and depressive tendencies on initation of first sexual intercourse and use of condoms.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2022). Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2017). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). PsykTestBarn. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2017). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Adolescent Sleep-Wake Scale (ASWS). PsykTestBarn. 1-3.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). A Universal Mental Health–Promoting Mobile App for Adolescents: Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tester for barn og unge i Norge bør kvalitets­sikres bedre. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 107-111.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Behandlingsforskning og PMTO som en evidensbasert metode. 154-179. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.