Hjem
Reidun Karin Sandviks bilde
Tidsskriftartikler
 • Sandvik, Reidun Karin. 2018. Munnhygiene hos svært syke og døende personer med og uten demens: Preliminær utvikling av verktøyet The Oral Care Symptom Severity Scale in palliative care (OCS-PC). Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 35: 63-68.
 • Bergh, Sverre; Sandvik, Reidun Karin. 2017. Polyfarmasi hos pasienter på sykehjem i Norge. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 34: 33-36.
 • Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre; Selbæk, Geir; Bergh, Sverre; Aarsland, Dag; Husebø, Bettina. 2016. Signs of imminent dying and change in symptom intensity during pharmacological treatment in dying nursing home patients: a prospective trajectory study. Journal of the American Medical Directors Association. 17: 821-827. doi: 10.1016/j.jamda.2016.05.006
 • Sandvik, Reidun Karin; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind; Aarsland, Dag; Husebø, Bettina. 2016. Corrigendum to 'Analgesic prescribing patterns in Norwegian nursing homes from 2000 to 2011: Trend analyses of four data samples'. Age and Ageing. 45: 323-323. doi: 10.1093/ageing/afw017
 • Sandvik, Reidun Karin; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind; Husebø, Bettina; Aarsland, Dag. 2016. Analgesic prescribing patterns in Norwegian nursing homes from 2000 to 2011: trend analyses of four data samples. Age and Ageing. 45: 54-60. doi: 10.1093/ageing/afv184
 • Husebø, Bettina; Ballard, Clive; Fritze, Friederike; Sandvik, Reidun Karin; Aarsland, Dag. 2014. Efficacy of pain treatment on mood syndrome in patients with dementia: A randomized clinical trial. International Journal of Geriatric Psychiatry. 29: 828-836. doi: 10.1002/gps.4063
 • Sandvik, Reidun Karin; Husebø, Bettina. 2014. Smertevurdering hos pasienter med demens. Kreftsykepleien.
 • Sandvik, Reidun Karin; Husebø, Bettina. 2014. . Individuell smertebehandling reduserer smerte hos pasienter med demens. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Sandvik, Reidun Karin; Selbæk, Geir; Seifert, Reinhard; Aarsland, Dag; Ballard, Clive; Corbett, Anne; Husebø, Bettina. 2014. Impact of a stepwise protocol for treating pain on pain intensity in nursing home patients with dementia: A cluster randomized trial. European Journal of Pain. 18: 1490-1500. doi: 10.1002/ejp.523
 • Husebø, Bettina; Ballard, Clive; Sandvik, Reidun Karin; Nilsen, Odd Bjarte; Aarsland, Dag. 2011. Efficacy of treating pain to reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: cluster randomised clinical trial. BMJ (British Medical Journal). 343. 10 sider. doi: 10.1136/bmj.d4065
 • Sandvik, Reidun Karin. 2011. Smertevurdering ved demens. Kreftsykepleien. 3: 10-16.
 • Sandvik, Reidun Karin; Husebø, Bettina. 2011. Måler smerte hos personer med demens. Tidsskriftet sykepleien. 11: 62-64.
Rapporter/avhandlinger
 • Sandvik, Reidun Karin. 2017. Management of pain and burdensome symptoms in nursing home patients. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Sandvik, Reidun Karin. 2018. Palliativ demensomsorg. Hefte 10, sider . I:
  • Krohne, Kariann. 2018. Demensomsorgens ABC. Perm 1. ISBN: 9788280613998.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.