Hjem
Reidun Lisbet Skeide Kjomes bilde

Reidun Lisbet Skeide Kjome

Førsteamanuensis, Leder av Senter for farmasi
 • E-postReidun.Kjome@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 18+47 481 83 883
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Samarbeid mellom apotekfarmasøyter og fastleger. Hovedveileder for stipendiat Hilde Rakvaag. 

Diabetes in older care home residents: Prevalence, drug treatment and measurement of blood glucose. Hovedveileder for stipendiat Lillan Mo Andreassen. Disputerte 20.09.2019. Pressemelding.

 

Doktorgradsprosjekt: Diabetes care in community pharmacies - focus on self-monitoring of blood glucose

Veiledere: Sverre SandbergAnne Gerd Granås  

Nestleder i TVEPS, Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Medlem av programutvalget for farmasi, UiB

Emneansvarlig: FARM204 Samfunnsfarmasi II

Underviser: FARM103 Samfunnsfarmasi I

 • Baerheim, Anders; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Ness, Ingunn Johanne. 2019. Reflexivity in interprofessional workplace learning.
 • Rakvaag, Hilde; Søreide, Gunn Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. Positioning each other – a metasynthesis of pharmacist - physician collaboration.
 • Rakvaag, Hilde; Søreide, Gunn Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. Pharmacist-physician collaboration .
 • Lygre, Henning; Bjønnes, Joachim André Johansen; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. Norske tannlegers legemiddelforskrivning. Den norske tannlegeforenings tidende. 1098-1104.
 • Johannessen, Ane; Agdesteen, Gunhild; Brenna, Sissel Johansson; Gundersen, Elin Christine; Kaale, Helga Kristin; Baerheim, Anders; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. New arenas for interprofessional work training in Western Norway.
 • Holt, Markus Dreetz; Teigen, Arna; Hermann, Monica; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. Medication reconciliation in the emergency department.
 • Holt, Markus Dreetz; Teigen, Arna; Hermann, Monica; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. Legemiddelsamstemming i akuttmottak.
 • Halvorsen, Kjell H.; Gulla, Christine; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. Legemiddelbruk i sykehjem. 253-262. I:
  • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina S. 2019. Eldreboken. Fagbokforlaget.
 • Husebø, Bettina; Tranvåg, Oscar ; Fæø, Stein Erik; Samdal, Rune; Vislapuu, Maarja; Gedde, Marie; Hillestad, Eirin; Jacobsen, Frode F.; Kjerstad, Egil; Naik, Mala; Bruvik, Frøydis Kristine; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Berge, Line Iden. 2019. LIVE@Home.Path.
 • Gulla, Christine; Flo, Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Husebø, Bettina. 2019. Implementing a novel strategy for interprofessional medication review using collegial mentoring and systematic clinical evaluation in nursing homes (COSMOS). BMC Geriatrics. 1-11.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Holst, Lone; Haavik, Svein; Røkke, Håvard; Mori, Amani Thomas; Kaale, Eliangiringa A.; Mwambete, Kennedy. 2019. Farmasøyter med og uten genser: Hvordan farmasiutdanningene i Bergen og Dar es Salaam blir bedre av et nord-sør samarbeid .
 • Andreassen, Lillan Mo. 2019. Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements.
 • Wærholm, Adelheid-Charlotte; Meland, Eivind; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2019. Can subjective well-being and body concern in adolescence predict prescribed medication in adulthood? Findings from the Nord-Trøndelag Health Study and the Norwegian Prescription Database. Scandinavian Journal of Public Health. 1-8.
 • Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre; Sølvik, Una Ørvim. 2018. Risk assessment and HbA1c measurement in Norwegian community pharmacies to identify people with undiagnosed type 2 diabetes ? A feasibility study. PLOS ONE. 1-13.
 • Sølvik, Una Ørvim; Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre. 2018. Quality control of Norwegian pharmacy HbA1c testing: a modest beginning. Journal of Diabetes Science and Technology. 753-761.
 • Gulla, Christine; Flo, Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Husebø, Bettina. 2018. Deprescribing antihypertensive treatment in nursing home patients and the effect on blood pressure. Journal of Geriatric Cardiology. 275-283.
 • Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Grimeland, Tiril; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Johannessen, Ane. 2018. Betydningen av å utvikle tverrprofesjonell samarbeidskompetanse: Efaringer fra TVEPS som arena for tverrprofesjonell utdanning . Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 20-25.
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H. 2018. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Diabetesforum. 44-46.
 • Baerheim, Anders; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Brenna, Sissel Johansson; Grimeland, Tiril. 2017. Student Interprofessional Workplace Learning and Payoff for Patient Safety within Nursing Home Learning.
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H. 2017. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies. Research in Social and Administrative Pharmacy. e12-e12.
 • Johansen Bjønnes, Joachim André. 2017. Norske tannlegers legemiddelforskrivning.
 • Grimeland, Tiril; Baerheim, Anders; Østenstad, Bjørn Henning; Brenna, Sissel Johansson; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Raaheim, Arild. 2017. Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • Rakvaag, Hilde; Søreide, Gunn Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2017. Interprofessional collaboration between physicians and community pharmacists: a metasynthesis of qualitative studies.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Wright, David John; Bjaaen, Anne-Kristin B.; Garstad, Kjersti W.; Valeur, Mette. 2017. Dermatological cancer screening: Evaluation of a new community pharmacy service. Research in Social and Administrative Pharmacy. 1214-1217.
 • Lygre, Henning; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Choi, Hailey; Stewart, Autumn L. 2017. Dental providers and pharmacists: a call for enhanced interprofessional collaboration. International Dental Journal. 329-331.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2017. Bidrar apotekene til medikalisering av samfunnet?
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H. 2017. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 45-50.
 • Baerheim, Anders; Grimeland, Tiril; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Brenna, Sissel Johansson. 2017. Aligning interprofessional education with transforming health care?
 • Pettersen, Marianne S.; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sølvik, Una Ørvim. 2016. ‘It’s a jungle out there’ - A focus group study about being diagnosed with type 2 diabetes.
 • Andreassen, Lillan Mo; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sølvik, Una Ørvim; Houghton, Julie; Desborough, James Antony. 2016. The potential for deprescribing in care home residents with Type 2 diabetes. International Journal of Clinical Pharmacy. 977-984.
 • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H. 2016. Self-care among diabetes patients interviewed at Norwegian pharmacies.
 • Volmer, Daisy; Sokirskaja, Aleksandra; Laaksonen, Raisa; Vainio, Kirsti; Sandler, Niklas; Halvorsen, Kjell H.; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Gizurarson, Sveinbjørn; Muceniece, Ruta; Maurina, Baiba; Dauksiene, Jurgita; Ruuben, Lilian; Björnsdottir, Ingunn; Ratassepp, Tagne; Heinämäki, Jyrki. 2016. Perception of the Professional Knowledge of and Education on the Medical Technology Products among the Pharmacists in the Baltic and Nordic Countries—A Cross-Sectional Exploratory Study. Pharmacy.
 • Ressem, Sara Lovise Amli; Klock, Kristin; Haavik, Svein; Lygre, Henning; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2016. Pasienten som kilde til legemiddelopplysninger. Den norske tannlegeforenings tidende. 206-211.
 • Gulla, Christine; Selbæk, Geir; Flo, Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Kirkevold, Øyvind; Husebø, Bettina. 2016. Multi-psychotropic drug prescription and the association to neuropsychiatric symptoms in three Norwegian nursing home cohorts between 2004 and 2011. BMC Geriatrics. 9 sider.
 • Gulla, Christine; Flo, Elisabeth; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Husebø, Bettina. 2016. Medication review based on clinical evaluation in nursing homes. The journal of Nursing Home Research.
 • Lygre, Henning; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2016. Aldring, sykdom og legemiddelbruk. Aktuell Nordisk odontologi. 33-43.
 • Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre; Sølvik, Una Ørvim. 2016. A feasibility study for risk assessment ofType 2 Diabetes (T2D) in pharmacies.
 • Andreassen, Lillan Mo; Granås, Anne Gerd; Sølvik, Una Ørvim; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2016. 'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes. BMC Nursing.
 • Raknes, Ronja; Lygre, Henning; Klock, Kristin; Haavik, Svein; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2015. Registrering av legemiddelbruk i tannhelsejournal. Den norske tannlegeforenings tidende. 626-632.
 • Mamen, Anette Vik; Håkonsen, Helle; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Krabbesund, Bjørn Gustavsen; Toverud, Else-Lydia. 2015. Norwegian elderly patients' need for drug information and attitudes towards medication use reviews in community pharmacies. International Journal of Pharmacy Practice. 423-428.
 • Gulla, Christine; Selbæk, Geir; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina. 2015. Multi-psychotropic drug prescription in nursing home patients with dementia.
 • Gulla, Christine; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Husebø, Bettina. 2015. Legemidler i sykehjem - en balansekunst. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 39-43.
 • Andreassen, Lillan Mo; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2015. Diabetes i sykehjem – en økende utfordring. 44-48.
 • Bendtsen Raknes, Ronja. 2014. Registrering av legemiddelbruk i pasientjournal for tannhelseopplysninger.
 • Almli Ressem, Sara Lovise. 2014. Pasienten som tannlegens kilde til legemiddelopplysninger - en kartleggingsstudie ved private tannhelseklinikker i Bergen.
 • Andreassen, Lillan Mo; Sandberg, Sverre; Kristensen, Gunn Berit Berge; Sølvik, Una Ørvim; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2014. Nursing home patients with diabetes: Prevalence, drug treatment and glycemic control. Diabetes Research and Clinical Practice. 102-109.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Haugland, Mildrid; Holst, Lone; Klokkerud, Trine Pernille; Baerheim, Anders. 2013. TVEPS - Interprofessional training in nursing homes.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Holst, Lone; Baerheim, Anders. 2013. Interdisciplinary training in nursing homes. International Journal of Clinical Pharmacy.
 • Håkonsen, Helle; Mamen, Anette Vik; Gustavsen-Krabbesund, Bjørn; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Toverud, Else-Lydia. 2013. Elderly patients’ need for medicines information and attitudes towards medication reviews in pharmacies.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Røraas, Thomas Helge; Granås, Anne Gerd; Sandberg, Sverre. 2012. Regional differences in sales of glucometer strips and antidiabetics. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1453-1456.
 • Klausen, M; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Brun, Atle. 2011. Predicting drug porphyrinogenicity on theoretical grounds: can important but lacking pharmacokinetic information be obtained by contacting the pharmaceutical industry? British Journal of Dermatology. 1173-1173.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Granås, Anne Gerd; Nerhus, Kari; Røraas, Thomas Helge; Sandberg, Sverre. 2010. The Prevalence of Self-Monitoring of Blood Glucose and Costs of Glucometer Strips in a Nationwide Cohort. Diabetes Technology & Therapeutics. 701-705.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Granås, Anne Gerd; Nerhus, Kari; Sandberg, Sverre. 2010. Quality assessment of patients’ self-monitoring of blood glucose in community pharmacies. Pharmacy Practice. 62-69.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Nerhus, Kari; Sandberg, Sverre. 2010. Implementation of a method for glucose measurements in community pharmacies. International Journal of Pharmacy Practice. 13-19.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2010. Diabetes Care in Community pharmacy – Focus on Self-Monitoring of Blood Glucose.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre; Granås, Anne Gerd. 2008. Diabetes care in Norwegian pharmacies: a descriptive study. Pharmacy World & Science. 191-198.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Granås, Anne Gerd; Nerhus, Kari; Sandberg, Sverre. 2007. Control of patients' glucometers and SMBG technique in community pharmacies.
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Granås, Anne Gerd; Nerhus, Kari; Sandberg, Sverre. 2007. Control of Self-Monitoring of Blood Glucose in Community Pharmacies.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

KOSMOS-studien (medveileder for Christine Gulla. Disputerte 11.09.2018. Pressemelding.)

Live@home-studien

Nestleder i TVEPS - senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Medlem (tidligere leder) i Faglig forum for Alrek Helseklynge.

 

 

 

Twitter