Hjem
Richard Arnljot Sørlis bilde

Richard Arnljot Sørli

Førsteamanuensis, Filosofi
 • E-postRichard.Sorli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 49
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Rom 
  432
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Har de siste årene vært mest opptatt av politisk filosofi (bl.a. Rawls' politiske liberalisme, republikansk frihetsteori og G. A. Cohens liberalismekritikk), men er også interessert i andre felter av filosofien, f.eks. den tidlige analytiske filosofiens historie, Wittgenstein, og språkfilosofi.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Om G. A. Cohen om penger og frihet. Norsk Filosofisk tidsskrift. 166-177.
 • Vis forfatter(e) (2019). Filosofisk vertigo: Om Cavell om skeptisisme. Norsk Filosofisk tidsskrift. 203-219.
 • Vis forfatter(e) (2013). Logisk fremmed tenkning: Frege (og Kant). Norsk Filosofisk tidsskrift. 208-218.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cul-de-sac: om Badiou om Wittgenstein. Agora. 271-287.
 • Vis forfatter(e) (2009). En anti-ortodoks tilnærming til Wittgensteins såkalte privatspråkargument. Norsk Filosofisk tidsskrift. 230-245, 324-325.
 • Vis forfatter(e) (2008). Overensstemmelse og omstendigheter. Agora. 194-219.
 • Vis forfatter(e) (2004). Heidegger i helfigur - et velpolert og ufullstendig portrett. Agora. 162-180.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Hume's Scepticism.
 • Vis forfatter(e) (2017). Frihet: handlingspredikat eller statusbegrep?
 • Vis forfatter(e) (2008). Språklig plastisitet.
 • Vis forfatter(e) (2008). On the Status of Wittgenstein's remarks.
 • Vis forfatter(e) (2008). On Wittgenstein's Use of Examples.
 • Vis forfatter(e) (2004). Critique of Pure Language.
 • Vis forfatter(e) (2002). Our Urge to Misunderstand.
 • Vis forfatter(e) (2001). Blinded by Words: Philosophy as the Mirror of Confusion.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Filosofilosen: Om Øyvind Pålshaugens "Passasjer hos Derrida, Platon, Aristoteles. Studier i utførelsen av filosofi". Agora. 326-338.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2011). The Philosophy of J. L. Austin. Oxford University Press.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1999). Hverdagslighetens fysiognomi. Wittgenstein og språkets uproblematiske grunnløshet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). On the possibility of Resolute Transcendentalism in the Later Wittgenstein.
 • Vis forfatter(e) (2008). Wittgenstein and the Ambitions of Philosophy.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Striden om intet: Om Carnaps kritikk av Heidegger og Heideggers kritikk av "logikken". 44 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). John Stuart Mill - en liberal utilitarist. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Critique of Pure Language. 27 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.