Hjem
Rita Isdal Cunninghams bilde

Rita Isdal Cunningham

Stipendiat
  • E-postRita.Cunningham@uib.no
  • Telefon+47 993 91 276
  • Besøksadresse
    Fosswinckels gate 6
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 BERGEN

Har gjort feltarbeid i London blant menneske som tilhøyrer eit korps/menighet i Frelsesarmeen. Skriv om erfaringsdimensjonar ved trua, spesielt med utgongspunkt i opplevingar av 'tileigningas moment', som den augneblinken då ein grip noko nytt, som slik skaper trua igjen og igjen, samstundes som det også vert ei stadig rekonstituering av sjølvet. Eksperimenterer med ulike former for tilstadeveren som antropolog i teksten. Opptatt av kroppsleggjort kunnskap, i særleg grad frambrytinga av denne.

2009. SANT 250, bachelor-essay, assistent.

2003. Feltarbeid i eigen kropp; aspekt ved deltakande observasjon. Replikk 8(17)

Hovudfagsoppgåve 2003: ‘Møte Mellom Menneske'.

Regional: London, Frelsesarmeen.

Tematisk: Religiøs erfaring, kroppsleggjort kunnskap. Fenomenologi.