Hjem
Roald Valles bilde
Foto:
Eivind Senneseth

Livslang læring
Etter- og videreutdanning

Utdanningspolitikk og skoleledelse

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Tydelighet og føyelighet. Diskursivt blikk på skoleledelse i nyere utdanningspolitiske dokumenter. Nordisk Pedagogik. 243-257.
 • Vis forfatter(e) (2006). Organisering av ledelse i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 145-157.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2001). Hva slags skole mener foreldre og lærere vi bør ha? .
 • Vis forfatter(e) (2000). Verdivalg i skolenHva slags skole mener foreldre og lærere vi bør ha? .
 • Vis forfatter(e) (2000). Hva slags skole vil lærere og foreldre ha? .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Pedagogisk ledelse - Et politisk-, pedagogisk og forskningsmessig perspektiv.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Symposium: Leadership in "Lighthouse school". Varieties of good practice.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian education policy and school leadership.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ledelse i anerkjente skoler. Skoleleledelse mellom pedagogisk praksis, politikk og forskning.
 • Vis forfatter(e) (2006). Diskurser om skoleledelse. God skoleledelse i et politisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Integrated learning? The development of web-based productive learning practices.
 • Vis forfatter(e) (2005). Inkonsistens og uenighet i en konsensuspreget kultur.
 • Vis forfatter(e) (2005). Explisitness and compliance. Discourses of Schoolleadership in Norway. Paper presented at the 33 rd congress of Nordic Educational Research Association. Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvalitativ analyse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvalitativ analyse.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det instrumentalistiske mistaket.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2001). Lærerrollen. En studie av begrepet "rolle" i nyere skole- og utdanningspolitiske dokumenter.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Skoleledelse og utdanningspolitikk. Hvordan beskrives skoleledelse etter 1990? .
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Politisk blikk på skoleledelse. 15 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter