Hjem
Roald Hopsness bilde

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis
 • E-postroald.hopsnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 94
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Legalitetsprinsippet. Jussens venner. 77-155.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvitvaskingsloven er undersøkelses- og meldepliktsreglene for advokater og fondsmeglere hensiktsmessig utformet? Tidsskrift for strafferett. 9-46.
 • Vis forfatter(e) (2003). Provokasjon som politimetode. Jussens venner. 62-130.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Opplysningsplikt etter hvitvaskingsloven - særlig om advokatforpliktelsene".
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvitvaskingsloven - Om advokaters og fondsmegleres undersøkelses- og meldeplikt.
 • Vis forfatter(e) (2004). Advokaters plikt etter hvitvaskingsloven.
 • Vis forfatter(e) (2003). Politiets forebyggende politimetoder.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kompetanse og ugyldighet i kommunalretten - Om begrepsbruk, rettssystematikk og praktiske problemer.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommentar fra norsk ståsted.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Personell kompetansesvikt ved kommunale avtaler".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Kommandomyndighetens materielle grense".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Forebyggende politimetoder - hvor er vi og hvor skal vi?".
 • Vis forfatter(e) (2002). Provokasjon som politimetode.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunale Forhåndstilsagn - Adgangen til å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet og rettsvirkningen av slik binding.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentar til mønstersbesvarelse. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 67-89.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunale forhåndstilsagn. En analyse av adgangen til og rettsvirkningen av forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Kommunal beredskap og kommuneloven. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lojalitetsbetraktninger ved tolkning av avtaler inngått etter anskaffelsesforskriften. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kommunale avtaler - behov for rettslig avklaring. 9 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.