Hjem
Roger Stelander Magnussens bilde

Roger Stelander Magnussen

Førsteamanuensis, førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet
Doktorgradsavhandling
  • Vis forfatter(e) (2015). Ulovfestede ekstinktive godtroerverv.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
  • Vis forfatter(e) (2019). Norm- og subsumsjonslæren – behovet for et supplement til den tradisjonelle rettskilde- og metodelæren. 19 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.