Hjem
Rolf Erik Scotts bilde
Foto:
Rolf Scott

Rolf Erik Scott

Forsker
 • E-postrolf.scott@uib.no
 • Telefon+4740046685
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Min forskning fokuserer på fenomenologien, historien, og dynamikken til globalt rom med utgangspunkt i at det er det globale grid systemet av lengdegrad og breddegrad som er grunnlaget for den moderne forståelsen av det globale. Spørsmål som jeg arbeider med er hvordan systemet oppstod og utviklet den moderne forståelsen av eksistensen, hvordan den manifesterte seg i fortid og i nåtid, og på hvilken måte den påvirker livet til individer og grupper av mennesker.

Hovedarenaer for feltarbeid har vært å undersøke globale praksiser. Dette inkluderer livene til vestlige individer som seiler på jordomseiling, revitaliseringen av Polynesisk Navigasjon med utgangspunkt i Hawaii, og film med spesielt fokus på at dette mediet kan sees på som et virtuelt aspekt av et globalt gridbasert rom.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Vincent and the Rainforest Global Conversations in Rural Melanesia. Journal of Anthropological Films. Chapter 5.
 • Vis forfatter(e) (2023). Tuo Dolphins. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2022). Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2020). Going for Mackerel. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Go-Between, Afar of Ethiopia . Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2018). Chea's Great Kuarao. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2007). Positioning the Individual in a Global World. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 46-62.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Verkstedsbasert folkehelse for menn. I live med folk rundt deg. En prat fra skulder til skulder. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Amalie Skrams Hus. Å styrke selvet i et mangfoldig felleskap. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Magi i kvardagen - presentasjon og diskusjon av filmen Going for Mackerel.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvordan blir vi en nasjon igjen: navigasjon skaper folk i Stillehavet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Film: Et enkelt verktøy for formidling og kommunikasjon med stor påvirkningskraft.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The Point Global Self as a Constitutor of both the Global and Global Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2017). “Nostalgia as a Dynamic of a Western Individualistic Cosmology”.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Road to Hell is Paved With Good intentions; .
 • Vis forfatter(e) (2017). The Point-Self In the Global-Grid as a Universal Value.
 • Vis forfatter(e) (2017). An Anthropological Inquiry into the Technologicla Grid-Based Transformation of the Social.
 • Vis forfatter(e) (2016). The point-self in the global-grid as a self-confirming evolving system of reality.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Global as the Technological Self of Transcendence.
 • Vis forfatter(e) (2015). Technologies of the Self in the Global-Grid of Latitude and Longitude.
 • Vis forfatter(e) (2014). Å standardisere, disiplinere og redusere individet i en moderne velferdsorientert verden definert ut fra borgerskapets verdier.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Connecting Force of the Global Grid of Latitude and Longitude.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bolig og hjem for et bedre liv.
 • Vis forfatter(e) (2013). The point and the global grid as the basis of the globally projected self.
 • Vis forfatter(e) (2013). The global grid of latitude and longitude, and how it manifests in the planning and execution of a sailing vacation in the Mediterranean Sea.
 • Vis forfatter(e) (2013). Prosjekt Overgang. Rusmisbruke; Hva er nå det???
 • Vis forfatter(e) (2013). 1. Hva er et begrep og hvorfor er kunnskap om begrep viktig? 2.Å standardisere, disiplinere og redusere individet i en moderne velferdsorientert verden dominert av borgerskapens verdier. 3.Rusmiljøer versus borgerskap - Hjem og bolig på vei mot et bedre liv? 4. Film. De margnialiserte. 19 min.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Global as a Reality Machine.
 • Vis forfatter(e) (2012). Standardising, Disciplining and Reducing the Individual in a Modern Individualised, and Welfare Orientated World Dominated by Bourgeois Values.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cosmonauts in the Learning.
 • Vis forfatter(e) (2011). The emergence of a coherent and totalising point based, individualising, and global existence.
 • Vis forfatter(e) (2011). Prosjekt overgang.
 • Vis forfatter(e) (2011). Cosmonauts in the learning.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Hawaiian transformation of Pacific and Global Space.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kultur og kulturforståelse: Skapelsen av en vestlig forståelse av rom.
 • Vis forfatter(e) (2006). International Agents and Local Development.
 • Vis forfatter(e) (2006). Globalt rom, tidlige europeiske utforskere, og vestlige sjønomader.
 • Vis forfatter(e) (2006). Filmene Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief (45 min)Chea´s Great Kuarao (50min)Vincent and the Rainforest. Global Conversations in Rural Melanesia (70 min)Ble vist og deretter diskutert.
 • Vis forfatter(e) (2006). Film, dens kosmologiske røtter, globale dynamikk og innvirkning på individet.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Construction of Standardized Global Space and the Positioning of the Individual.
 • Vis forfatter(e) (2005). Filmwork in the Marovo Lagoon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Filmens plass i helheten.
 • Vis forfatter(e) (2005). Film, its Cosmological Roots, Global Dynamics, and Impact on Individuality.
 • Vis forfatter(e) (2004). ThoughtsConcerning Film as a Tool for Research.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Positioning of the Individual and the Construction of Global Space.
 • Vis forfatter(e) (2004). Konstruksjonen av et globalt rom og dens påvirkninger på individet.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2023). 60 Years of Sudan-Bergen collaboration.
 • Vis forfatter(e) (2022). What do the Rocks Say? Professor Olaf H. Smedal talks about a myth, and what some sacred rocks from Flores, Indonesia had to say, set in relief with recent discussions on "the ontological turn" within anthropology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Filmed and edited "The 6th Fredrik Barth Memorial Lecture", 26th of November, 2021. Presented by Professor Marianne Lien. Title. Beyond Ethnographic Presentism; Landscape as Relational Archive. Department of Social Anthropology, University of Bergen. Norwegian Anthropological Association (c 2021).
 • Vis forfatter(e) (2006). Vincent and the Rainforest: Global Conversations in Rural Melanesia.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Power of Museum Objects: His Grace Reverend Ikan Rove, KBE, of Solomon Islands visits the British Museum.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2011). Going for Mackerel (film 27').
 • Vis forfatter(e) (2007). "Going for Mackerel (27 min)", og "The Cactus League (19 min", av Rolf Scott og Frode Storaas.
 • Vis forfatter(e) (2006). Filmforum Bergen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2006). Godt om manndom i utvikling. Anmeldelse av Knut Kolnar sin bok "Mannedyret; Begjær i Norsk film. Spartacus forlag. Bergens Tidende. 41-41.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Crusing the World as a Western Sea Nomad.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). En ideologisk kjøttkvern. Subjekt.no.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). The Global Self. Constituting the Self as a Point in a Grid-Based Global World.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Menn i skjul. Kunsten å leve # 4.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2023). Sailing the Reef Islands.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvorfor ta mastergrad ved institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.Tonje Sophie Olsen Grey forteller hvofor hun to Mastergrad ved institutt for sosialantropologi, UiB. [Norsk.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvorfor ta mastergrad ved institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Guro Vesterheim Skeie forteller hvofor hun to Mastergrad ved institutt for sosialantropologi, UiB. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Cairban: A contemporary Shark Hunt. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Mannehuset Menn i Skjul sin oppstart. Samtale og felleskap gjennom teknologi, håndtverk og handling. .
 • Vis forfatter(e) (2022). 10 vakre trykk, 10 kunstnere, 1 samlemappe. Laget på Amalie Skrams Hus. .
 • Vis forfatter(e) (2017). What do the rocks say?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Voyaging, cultural heritage and rites of passage : the Hawaiian transformation of Pacific and global space. 50 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2014). Montage på veggen til etnografisk museum Moesgaard. Bidraget vårt er tatt fra filmen, Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief. Av Peter Crawford, Jens Pinholt, og Rolf Scott.
 • Vis forfatter(e) (2013). Film. Tuo Dolphins. 24.min. år 2006.
 • Vis forfatter(e) (2013). Film. Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief. 44.30. Produksjonsår. 2003.
 • Vis forfatter(e) (2009). 2009 – Juni: Ansvarlig for filmmateriale til utstillingen: ”Kolonitid! Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet” ved Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sailing the Reef Islands. Film på 6 minutter til utstillingen "Stjernestier over Stillehavet", fortellinger om opprinnnelse i Oceania. Omhander havseiling med kano av Polynesiere fra Reef Øyene og som er en del av Salomon øyene.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bubo.
 • Vis forfatter(e) (2000). Going for Mackerel. 35 min film The Cactus League. 25 min film Magic at Work. 10 min film.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentasjon av filmen: FOLKET OG PRESIDENTEN – ET PORTRETT AV DEN BOLIVARIANSKE REVOLUSJON (86 min) Av Iselin Åsedotter Strønen og Hildegunn Wærness Påfølgende analyse og leder av diskusjon.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2004). The settlement 2. 24 minutes. Observations from an Afar home settlement in Ethiopia towards midday.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Waterhole 27 min. En film om livet rundt et vanningshull blant Afar folket i Etiopia.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Settlement. 23 min. Observations from a an Afar home settlemet early in the morning. Location Ethiopia.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Night (23 minutes). Observations from a home settlement among the Afar of Ethiopia during the night.
Film
 • Vis forfatter(e) (2014). The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 38min.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2016). The Manipal Centre and Professor Sundar Sarukkai.
 • Vis forfatter(e) (2016). Revolution Through Practice and Fluid Relations.
 • Vis forfatter(e) (2016). Reflections on Charlie Hebdo and Comments in the American Anthropologist.
 • Vis forfatter(e) (2016). Meeting in Ascona! 8-15 of March 2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Grassroots Challenging “Liberal Democracies.
 • Vis forfatter(e) (2016). Casino Cities-Las Vegas, Macau and Monaco!

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

[2010 i trykk]. Voyaging, Cultural Heritage, and Rites of Passage: The Hawaiian Transformation of Pacific and Global Space, i Edvard Hviding og Knut Rio (red.) Social Movements, Cultural Heritage and the State in Oceania. Oxford: Sean Kingston Publishing.

[2010 i trykk] The Photograph and Film: Cosmological Roots, Global Dynamics and Impact on Individuality, i Bruce Kapferer og Angela Hobard (red.) Human Interface between Ritual, Theatre and Film. Oxford og New York: Berghahn Books.

2007. Å posisjonere individet i en moderne verden. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 18(1): 46-62.

2003. Documentary film workshop Tanzania. SOT Film A/S and GeGCA–NUFU papers.

 2002. Cruising the World as a Western Sea Nomad. Hovedoppgave i sosialantropologi ved UiB. p. 233.


Utvalgte antropologiske filmer og webpresentasjoner

2009. Ansvarlig for filmmateriale til utstillingen: ”Kolonitid! Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet” ved Bergen Museum. Filmene inkluderer:

-"Norske etterkommere på Salomonøyene." 27 min. [Med Edvard Hviding]. Produsent: UiB, Sot Film AS.

- "Nordmenn som formet Kauai." 29 min. [med Knut Rio]. Produsent: Bergen Museum, Sot Film AS

- "Entreprenøren Mike Faye." 14 min. [med Knut Rio]. Produsent: Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Familien Blackstad på Kauai." 11 min. [med Knut Rio]. Produsent: Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Chris Faye, Kunstmaler." 16 min. [med Knut Rio]. Produsent: Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Sjø, hav og seilskuter." 8 min. Produsent: Bergen Museum, Sot Film AS.

- "Kauai, en bildepresentasjon." 16 min. Produsent: Bergen Museum, Sot film AS.

 

2006. "Å seile Reef Øyene." 6 minutter. Brukt i utstillingen ”Stjernestier over Stillehavet” på Etnografisk museum Oslo. Ansvarlig for utstilling Arne Perminov. Produsent Etnografisk museum Oslo.

2006. "New Life in the Old World. A Knighthood in London to the Spiritual Authority of the Christian Fellowship Church in Solomon Islands." 60 min. [med Edvard Hviding]. Produsent: Sot Film AS/Universitetet i Bergen og British Museum.

2006. "Vincent and the Rainforest: Global Conversations in Rural Melanesia." 75 min. [med Edvard Hviding]. Produsent: SOT-Film AS / Universitetet i Bergen/ Solomon Islands National Museum

2006. "The Power of Museum Objects." 40 min.[med Edvard Hviding]. Produsent: Sot Film AS / Universitetet i Bergen/ British Museum.

2006. "Bubo. 10. min. Produsent Bergen Museum og Sot Film AS.

2004. Redigering av Gunnar og Kari Haaland sin film “The Ethiopian Iron Smelter and his World.” 55 min. Produsent: Universitetet i Bergen.

Filmkonsulent og siste redigering av "Datoga, let's beware AIDS!". 56 min. I samarbeid med Ole Bjørn Rekdal ved Høyskolen i Bergen.

2003. "Lawrence in the Field. Museum Director Meets Morovo Lagoon." 45 min. [med Edvard Hviding]. Produsent: Sot Film AS, Universitetet i Bergen, og Solomon Islands National Museum.

2003. "Chea’s Kuarao Interactive." [med Edvard Hviding og Trygve Tollefsen]. Web design Mandag Media.. Produsent Sot Film AS og Universitetet i Bergen.

2003. "Teknologi, organisasjon og overtro på Havdrøn." 49 min. [med Frode Storås]. Produsent Sot Film AS, og Universitetet i Bergen.

2003. "The Waterhole." 27 min. [med Frode Storås]. Produsent: Sot Film AS, og Universitetet i Bergen.

2003. "The settlement." 23 minutes. [med Frode Storås]. Produsent Sot Film AS og Universitetet i Bergen.

2003. "Augusts. The settlement 2." 24 min. [med Frode Storås]. Produsent Sot Film AS og Universitetet i Bergen.

2003. "August. The Night 23 minutes." [med Frode Storås]. Produsent Sot Film AS og Universitetet i Bergen.

2002. "Alfred Melotu, The funeral of a Paramount Chief." 45 min. [med Peter Crawford og Trygve Tollefsen] Produsent Bergen Museum, Universitetet i Århus Danmark, Intervention Press, Danmark, og NAFA, Nordic Anthropological Film Association.

2002. "Chea’s Great Kuarao." 57 min. Engelsk versjon. [med Edvard Hviding og Trygve Tollefsen]. Produsent Sot Film AS i samarbeid med Universitetet i Bergen.

2002. "Tuo Dolphins." 25 min. [med Peter Crawford]. Produsent Sot Film AS, Intervention Press, Bergen Museum, og Nordic Anthropological Film Association (NAFA).

1999. "Going for Mackerel." 27 min. [med Diane Perlov og Frode Storås]. Produsent Sot Film A/S, Bergen Museum, og California Science Centre, Los Angeles, USA.

1999. "The Cactus League." 19 min. [med Diane Perlov og Frode Storås]. Produsent Sot Film A/S, Bergen Museum, og California Science Centre, Los Angeles, USA.

1999. "Magic at Work." 10 min. [med Diane Perlov og Frode Storås]. Produsent Sot Film A/S, Bergen Museum, og California Science Centre, Los Angeles, USA.

Regionalt: Det globale, Stillehavet og Europas utforskningshistorie.

Tematisk: Fenomenologi, ontologi, ritualet, det globale, romlighet, individualisme, navigering, Polynesisk navigasjon, utforskning, film og foto.

Filmkompetanse: Har også utdannelse innen film, og har produsert, regissert, filmet, og redigert en hel rekke etnografiske filmer.