Hjem
Rolf Kåre Reeds bilde
Foto:
Jan Reidar Lothe

Rolf Kåre Reed

Professor
 • E-postRolf.Reed@uib.no
 • Telefon+47 55 58 63 89+47 950 70 434
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Reed har mange års erfaring med avansert forsking, og jobbar no med forskargruppa Cellnet ved Institutt for biomedisin. 

Rolf Reed kom først til Universitetet i Bergen og fakultetet i 1972 som fersk medisinstudent. Etterkvart vart han lege, førsteamanuensis og professor. 

Frå 1992 var han prodekanus og mellom 1999 og 2003 var han dekanus. I 2005 overtok Rolf Reed som leiar ved Institutt for biomedisin ved det medisinske fakultet, UiB.

I 1993 fekk han Anders Jahres pris for yngre forskere (UiO), "for hans forskning vedrørende ødemets fysiologi og bindevevets strukturproteiner". I 2002 vart han innvald i Kungliga Vetenskaps Societeten i Uppsala og tre år etter vart han æresdoktor ved Uppsala Universitet. I 2006 var tida inne for medlemsskap i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

I 2020 mottok Reed Kongens fortjenestmedalje, som delast ut som påskjøning for «innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid».

 • Vis forfatter(e) (2020). Epac1 null mice have nephrogenic diabetes insipidus with deficient corticopapillary osmotic gradient and weaker collecting duct tight junctions. Acta Physiologica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Epac1 is crucial for maintenance of endothelial barrier function through a mechanism partly independent og Rac1. Cells.
 • Vis forfatter(e) (2019). Time course of decompensation after angiotensin II and high-salt diet in Balb/CJ mice suggests pulmonary hypertension-induced cardiorenal syndrome. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology. R563-R570.
 • Vis forfatter(e) (2019). Stromal integrin α11-deficiency reduces interstitial fluid pressure and perturbs collagen structure in triple-negative breast xenograft tumors. BMC Cancer. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2019). Protein expression profiling of plasma and lungs at different stages of metastatic development in a human triple negative breast cancer xenograft model. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2019). Integrin α11β1 is expressed in breast cancer stroma and associates with aggressive tumor phenotypes. The journal of pathology. Clinical research. 69-82.
 • Vis forfatter(e) (2019). Angiotensin II and salt-induced decompensation in Balb/CJ mice is aggravated by fluid retention related to low oxidative stress. American Journal of Physiology - Renal Physiology (AJP). 914-933.
 • Vis forfatter(e) (2018). Radiation treatment monitoring with DCE-US in CWR22 prostate tumor xenografts. Acta Radiologica. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2018). Integrin αVβ3 can substitute for collagen‐binding β1‐integrins in vivo to maintain a homeostatic interstitial fluid pressure. Experimental Physiology. 629-634.
 • Vis forfatter(e) (2018). Epac1−/− mice have elevated baseline permeability and do not respond to histamine as measured with dynamic contrast‐enhanced magnetic resonance imaging with contrast agents of different molecular weights. Acta Physiologica. 1-14.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.