Hjem
Rolf Magnus Svellingens bilde

Rolf Magnus Svellingen

Førstekonsulent
Universitetsbiblioteket, pensjonister
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
  • 2015. Grunnlovsjubileum - 200 år - i perspektiv av utvandringa til Amerika og USA si grunnlov av 1787. Vestnorsk utvandringssenter, Museumssenteret i Hordaland.
Fagbok
  • 2006. Norsk språk og kultur i Vesterveg. Fyredrag frå seminar 2. juli 2005 ved Vestnorsk utvandringssenter, Sletta, Radøy. Norsk bokreidingslag, Vestnorsk utvandringssenter, Vestmannalaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.