Hjem
Rolf Mjeldes bilde

Rolf Mjelde

Professor, Forskergruppeleder for Geofysikk
 • E-postRolf.Mjelde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 79+47 952 17 903
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Marin Geofysikk. Hovedsaklig havbunnseismikk på jordkskorpeskala i områdene: midt-Norge, Barentshavet, Jan Mayen, sprederygger i Nord Atlanteren. Ansvarlig for innsamling og modellering av data. Hovedformålet med forskningen er å forstå utviklingen av Nord Atlanteren og samspillet mellom platetektonikk og islandvarmflekken.

Populærvitenskapelig bok: Jordkloden lever (Tapir forlag, 2002).

Foreleser halvparten av GEOV113: Innsamling og prosessering av seismiske data, samt halvparten av GEO210: Platetektonikk.

Masterprosjekter: Prosessering og tolkning av multikanals, seismiske data. Modellering av havbunnsseismiske data på jordskorpeskala.

Har vært hovedveileder for 40+ masterstudenter og 10 PhD studenter.

Vitenskapelig artikkel
 • 2012. Mafic intrusions east of Svalbard imaged by active-source seismic tomography. Tectonophysics. 106-118.
 • 2012. From pull-apart basins to ultraslow spreading: Results from the western Barents Sea Margin. Tectonophysics. 44-61.
 • 2011. The extension of the Vøring margin (NE Atlantic) in case of different degrees of magmatic underplating. Basin Research. 83-100.
 • 2010. Preliminary Analysis of the 21 February 2008 Svalbard (Norway) Seismic Sequence. Seismological Research Letters. 63-75.
 • 2010. Global pulsations of intraplate magmatism through the Cenozoic. Lithosphere. 361-376.
 • 2010. Crustal structure of the ultra-slow spreading Knipovich Ridge, North Atlantic, along a presumed ridge segment center. Marine Geophysical Researches. 173-195.
 • 2009. Variation of Icelandic and Hawaiian magmatism: evidence for co-pulsation of mantle plumes? Marine Geophysical Researches. 61-72.
 • 2009. Structure and evolution of the Bellsund Graben between Forlandsundet and Bellsund (Spitsbergen) based on marine seismic data. Norsk Geologisk Tidsskrift. 215-228.
 • 2009. Structural segmentation between Forlandsundet and Van Mijenfjorden (Spitsbergen) based on marine seismic data. Norsk Geologisk Tidsskrift. 215-228.
 • 2009. Magma productivity and early seafloor spreading rate correlation on the northern Vøring Margin, Norway — Constraints on mantle melting. Tectonophysics. 206-223.
 • 2008. Semiperiodic chirp sequences reduce autocorrelation side lobes of pulsed signals. Geophysics. Q19-Q27.
 • 2008. Magmatic and tectonic evolution of the North Atlantic. Journal of the Geological Society. 31-42.
 • 2008. A seismic field test with a low-level acoustic combustion source and pseudo-noise codes. Journal of Applied Geophysics.
 • 2007. The transition from the continent to the ocean: a deeper view on the Norwegian margin. Journal of the Geological Society. 855-868.
 • 2007. Marine seismics with a pulsed combustion source and Pseudo Noise codes. Marine Geophysical Researches. 109-117.
 • 2007. Gravity and S-wave modelling across the Jan Mayen Ridge, North Atlantic; implications for crustal lithology. Marine Geophysical Researches. 27-41.
 • 2006. Rates of continental breakup magmatism and seafloor spreading in the Norway Basin-Iceland plume interaction. Journal of Geophysical Research (JGR).
 • 2006. Crustal structure and evolution of the southern Vøring basin and Vøring transform margin, NE Atlantic. Tectonophysics. 167-202.
 • 2006. Asymmetric plume-ridge interaction around Iceland: The Kolbeinsey Ridge Iceland Seismic Experiment. Geochemistry Geophysics Geosystems. 26 sider.
 • 2006. 2-D and 3-D modelling of wide-angle seismic data: an example from the Voring volcanic passive margin. Marine Geophysical Researches. 181-199.
 • 2005. Sub-basalt structures east of the Faroe Islands revealed from wide-angle seismic and gravity data. Petroleum Geoscience. 291-308.
 • 2005. Crustal structure of northern Spitsbergen along the deep seismic transect between the Molloy Deep and Nordaustlandet. Geophysical Journal International. 347-364.
 • 2005. Continent-ocean transition on the Vøring Plateau, NE Atlantic, derived from densely sampled ocean bottom seismometer data. Journal of Geophysical Research (JGR). 1-19.
 • 2005. Caledonide development offshore-onshore Svalbard based on ocean bottom seismometer, conventional seismic, and potential field data. Tectonophysics. 79-117.
 • 2005. Caledonide development offshore-onshore Svalbard based on ocean bottom seismometer, conventional seismic, and potential field data. Tectonophysics. 79-117.
 • 2004. Crustal transect from the North Atlantic Knipovich Ridge to the Svalbard margin west of hornsund. Tectonophysics. 17-41.
 • 2004. Crustal structure between the Knipovich Ridge and the Van Mijenfjorden (Svalbard). Marine Geophysical Researches. 379-401.
 • 2004. Analogue (plaster) modelling and synthetic seismic representation of hangingwall fault blocks above ramp-flat ramp extensional faults. First Break. 33-41.
 • 2004. A deep seismic transect from Hovgard Ridge to northwestern Svalbard across the continental-ocean transition: A sheared margin study. Geophysical Journal International. 683-702.
 • 2000. High-velocity breakup-related sills in the Vøring Basin, off Norway. Journal of Geophysical Research (JGR). 22443-22454.
 • 1998. Structure of the Jan Mayen microcontinent and implications for its evolution. Geophysical Journal International. 383-400.
 • 1998. Structure of a Volcanic Continental Margin derived from ocean bottom seismographic data: the Northern Vøring margin, off Norway. Pure and Applied Geophysics. 1-21.
 • 1998. Precise positioning of Ocean Bottom Seismometer by Using Acoustic Transponder and CTD. Marine Geophysical Researches. 199-209.
 • 1998. Evolution of oceanic crust on the Kolbeinsey Ridge, north of Iceland, over the past 22 myr. Terra Nova. 27-31.
 • 1998. Crustal structure of the northern part of the Vøring Basin, mid-Norway margin, from wide-angle seismic and gravity data. Tectonophysics. 175-205.
 • 1998. A regional shear-wave velocity model in the central Vøring Basin, N. Norway, using three-component Ocean Bottom Seismographs. Tectonophysics. 157-174.
 • 1997. The continent/ocean transition of the Lofoten volcanic margin, N Norway. Journal of Geodynamics. 189-206.
 • 1997. Crustal structure of the central part of the Vøring Basin, mid-Norway margin, from ocean bottom seismographs. Tectonophysics. 235-257.
 • 1997. Crustal structure of the central part of the Voring Basin, midNorway margin, from ocean bottom seismographs. Tectonophysics. 235-257.
 • 1997. Crustal structure of the Kolbeinsey Ridge, North Atlantic, obtained by use of ocean bottom seismographs. Journal of Geophysical Research (JGR). 3131-3151.
 • 1997. Crustal structure of the Kolbeinsey Ridge, N. Atlantic, obtained by use of Ocean Bottom Seismographs. Journal of Geophysical Research (JGR). 3131-3151.
 • 1997. Comparison between a regional and semi-regional crustal OBS model in the Voring Basin, mid-Norway margin. Pure and Applied Geophysics. 641-665.
 • 1997. Comparison between a regional and a semi-regional crustal strcture OBS-model in the Voring basin, Mid-Norway Margin. Pure and Applied Geophysics. 641-665.
 • 1997. Application of the single-bubble airgun technique for OBS-data acquisition across the Jan Mayen Ridge, North Atlantic. Marine Geophysical Researches. 94-96.
 • 1997. Application of the single bubble-air gun technique for OBS-data acquisition across the Jan Mayrn Ridge, North Atlantic. Marine Geophysical Researches. 81-96.
 • 1996. The continent/ocean transition of the Lofoten volcanic margin, N. Norway. Journal of Geodynamics. 189-206.
 • 1996. S-wave structure of the Lofoten Margin, N. Norway, from the wide angle seismic data: A review. Norsk Geologisk Tidsskrift. 231-243.
 • 1996. Modelling shear waves in OBS data from the Vøring Basin (Northern Norway) by 2-D ray-tracing. Pure and Applied Geophysics. 611-629.
 • 1996. Modelling of S-waves from an area covered with flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Geophysical Transactions. 95-117.
 • 1996. Crustal transect across the Lofoten volcanic passive continental margin, N. Norway, obtained by use of ocean bottom seismographs, and implications for its evolution. Journal of physics of the earth. 729-745.
 • 1996. Crustal structure of Lofoten, N. Norway, from normal incidence and wide-angle seismic data: A review. Norsk Geologisk Tidsskrift. 187-198.
 • 1996. An extensive ocean bottom survey in the Vøring basin, N. Norway. First Break. 247-256.
 • 1995. S-wave anisotropy off Lofoten, Norway, indicative of fluids in the lower continental crust? Geophysical Journal International. 87-96.
 • 1993. Seismic anisotropy inferred from wide-angle reflections off Lofoten, Norway, indicative of shear-aligned minerals in the upper mantle. Tectonophysics. 21-32.
 • 1993. Seismic anisotropy inferred from wide-angle reflections off Lofoten, Norway, indicative of shear-aligned minerals in the upper mantle. Tectonophysics. 21-32.
 • 1993. Possible shallow crustal shearwave anisotropy off Lofoten, inferred from three-component Ocean Bottom Seismographs. Geophysical Journal International. 159-167.
 • 1993. Possible shallow crustal shear-wave anisotropy off Lofoten inferred from three-component Ocean Bottom Seismographs. Geophysical Journal International. 159-167.
 • 1993. Ocean Bottom Seismographs used in crustal mapping in an area covered with early Eocene flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Terra Nova. 76-84.
 • 1993. Ocean Bottom Seismographs used in crustal mapping in an area covered with early Eocene flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Terra Nova. 76-84.
 • 1993. Crustal structure under Lofoten, N. Norway, from vertical incidence and wide-angle seismic data. Geophysical Journal International. 116-126.
 • 1993. Crustal structure under Lofoten, N. Norway from vertical incidence and wide-angle data. Geophysical Journal International. 116-126.
 • 1993. A short note on further studies of tube waves. Journal of Seismic Exploration.
 • 1993. A short note on further studies of tube waves. Journal of Seismic Exploration. 275-286.
 • 1992. Shear-waves from 3-Component Ocean Bottom Seismographs off Lofoten, Norway indicative of anisotropy in the lower crust. Geophysical Journal International. 283-296.
 • 1992. Reflection and polarization of tube-waves as seen in VSP data. Geophysical Prospecting. 605-617.
 • 1992. Ocean Bottom Seismographs used in crustal mapping in an area covered with early Eocene flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Terra Nova.
 • 1992. A crustal study off Lofoten, N. Norway by use of 3-C ocean bottom seismographs. Tectonophysics. 269-288.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Origin of the Vøring Plateau, offshore Norway – interplay between timing of rifting and emplacement of plume material.
 • 2016. Lower crustal high-velocity bodies along North Atlantic passive margins, and their link to Caledonian suture zone eclogites and Early Cenozoic magmatism.
 • 2016. Barents Sea Paleozoic basement and basin configurations: Crustal structure from deep seismic and potential field data.
 • 2016. Barents Sea Crustal and Upper Mantle Structure from Deep Seismic and Potential Field Data.
 • 2016. Barents Sea Crustal and Upper Mantle Structure from Deep Seismic and Potential Field Data.
 • 2015. Eastern Barents Sea: crustal structure of the craton-shelf transition.
 • 2015. Constraining formation of the Eggvin Bank (West of Jan Mayen, N. Atlantic) from OBS data.
 • 2015. Complexities in rift initiation and development within the Iceland Plateau, North-Atlantic.
 • 2014. Structure and degree of magmatism of North and South Atlantic rifted margins.
 • 2014. Crustal structure in the southeastern part of the Norwegian Barents Sea, from wide-angle data.
 • 2014. Crustal structure in the Eastern Barents Sea from a new wide-angle seismic profile.
 • 2014. Azimuth-depending multi-component receiver coupling to the seafloor.
 • 2013. Nature of the seismic crust at the Aegir Ridge: A downward continuation approach.
 • 2013. Magmatic development of the outer Vøring Margin.
 • 2013. Lower Crustal Reflectivity bands and Magma Emplacement in Norwegian Sea, NE Atlantic.
 • 2012. The trace and Pb isotope chemistry of the Jan Mayen Fracture Zone and the extinct Aegir Ridge.
 • 2012. Geometries of igneous intrusions in Inner Isfjorden, Svalbard: implications for fluid flow and CO2 storage.
 • 2012. Crustal structure across the land-ocean ytansition off Møre, mid-Norway, from wide-angle seismic and gravity data.
 • 2011. Geochemistry and Pb Isotopes from the Jan Mayen Fracture Zone and the Extinct Aegir Ridge.
 • 2010. The Norwegian volcanic margin revisited.
 • 2009. The Northern Boundary of the Jan Mayen Microcontinent, North Atlantic determined from ocean bottom seismic, multichannel seismic, and gravity data.
 • 2009. The IPY Project The Dynamic Continental Margin between the Mid-Atlantic-Ridge system (Mohns Ridge, Knipovich Ridge) and the Bear Island Region.
 • 2009. Seismic studies along the western shelf of Spitsbergen and the adjacent area of West Spitsbergen Fold and Thrust Belt (Isfjorden).
 • 2009. Seismic studies along the western shelf of Spitsbergen and Isfjorden areas.
 • 2009. Seismic research along the western shelf of Spitsbergen and Isfjorden areas.
 • 2009. Rift basin architecture and crustal thinning in the southwestern Barents Sea.
 • 2009. Rift Basin Evolution of the SW Barents Sea.
 • 2009. Oceanic Intraplate Magmatism Off The Vøring Volcanic Passive Margin, Norway – Constraints On Origin From Seismic Velocity Structure.
 • 2009. Northeast Atlantic Igneous Province volcanic margin development.
 • 2009. Multi-stage rift evolution of the SW Barents Sea from wide-angle seismic velocity modeling.
 • 2009. Late Mesozoic-Cenozoic Evolution of the Conjugate Lofoten-Vesterålen (Nordland VI-VII) and NE Greenland Continental Margins: Implications for the Potentially Developed Petroleum System.
 • 2009. Deep structure of the northern Barents Sea passive margin from integrated analysis of seismic and gravity data.
 • 2009. Crustal Architecture of the Northern Barents-Kara Sea Continental Margin.
 • 2009. Crustal Architecture of the Northern Barents-Kara Sea Continental Margin.
 • 2009. Conjugate volcanic margin breakup of the mid-Norwegian and East Greenland Margins –using crustal scale velocity and thickness data to determine breakup style.
 • 2008. Ultra-slow spreading and hydrogen-based deep biosphere: Objectives and preliminary results of the H2DEEP project.
 • 2008. The IPY project 'The dynamic continental margin between the Mid-Atlantic-Ridge system (Mohns Ridge, Knipovich Ridge) and the Bear Island Region'.
 • 2008. IODP Drilling of Conjugate North Atlantic Volcanic Rifted Margins, Causes and Implications of Excess Magmatism.
 • 2008. Enigmatic Neogene magmatism NE of Iceland - major magmatic underplating off the Norwegian margin.
 • 2008. Enigmatic Neogene magmatism NE of Iceland - Major magmatic underplating off the Norwegian margin.
 • 2008. Determining volcanic continental margin breakup style on the Norwegian Margin - which criteria are important and can they be generalized?
 • 2008. Determining volcanic continental margin breakup style on the Norwegian Margin - Which criteria are important and can they be generalized?
 • 2008. Basin evolution at the Norwegian-Greenland margins in the NE Atlantic.
 • 2008. Basin evolution at the Norwegian-Greenland conjugate margins in the NE Atlantic.
 • 2007. Timing of Continental breakup at the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • 2007. The dynamics of continental breakup-related magmatism on the Norwegian volcanic margin.
 • 2007. The dynamics of continental breakup-related magmatism on the Norwegian volcanic margin.
 • 2007. The continent-ocen transition at the Norwegian Margin - constraints from 3D modelling.
 • 2007. The East Greenland Ridge and Boreas Basin: New insights into the North Atlantic plate tectonic realm from integrated seismic and potential field modelling.
 • 2007. Structure and evolution of the northern Vøring and Lofoten-Vesterålen margins, and their conjugate NE Greenland margin.
 • 2007. Influence of lower crustal flow on the post-rift subsidence of a basin.
 • 2007. Crustal structure, continental breakup and magmatism at the Lofoten-Vesterålen margin, off Norway, constrained by the Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • 2007. Continental breakup and magmatic development of the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • 2006. The COT at the Norwegian margin - constraints from 3D structural and gravity modeling.
 • 2006. Tectonic development and temperature history of the Vøring area, mid Norway - Task Seismic wave field modelling along deep-seismic transects.
 • 2006. Subsidence analysis based on a 3D structural model of the Voring Margin.
 • 2006. Sub-basalt imaging on the mid-Norwegian margin, using OBS data.
 • 2006. Stacking of wide-angle OBS data as multichannel data – outer Vøring Margin.
 • 2006. Seismic evidence for the Barents Sea-Svalbard Calodonides.
 • 2006. Seismic evidence for the Barents Sea - Svalbard Caledonides.
 • 2006. Results from 3D structural modelling of the Norwegian Margin.
 • 2006. Results from 3D structural modelling of the Norwegian Margin.
 • 2006. Results from 3D structural modeling of the Norwegian margin.
 • 2006. Results from 2D/3D structural modeling of the Norwegian margin.
 • 2006. Results from 2D/3D structural modeling of the Norwegian margin.
 • 2006. OBS data constrain the crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin, off Norway.
 • 2006. OBS data constrain the crustal structure of the Lofoten – Vesterålen margin, off mid-Norway.
 • 2006. Magma-starved seafloor accretion in the Norway Basin caused by the Iceland hotspot.
 • 2006. Magma-starved accretion in the Norway Basin caused by the Iceland hotspot.
 • 2006. MORB-hijacking by the Iceland Plume.
 • 2006. Fra Jordskjelvstasjonen til Geovitenskap.
 • 2006. Evolution of the Norwegian Margin, NE Atlantic, from Japanese-Norwegain OBS-cooperation.
 • 2006. Evolution of a divergent plate boundary; from the active Kolbeinsey ridge, N-Iceland to the exteinct Aegir ridge, Norwegain sea.
 • 2006. Deep structure of the Barents Sea from wide-angle seismic data.
 • 2006. Crustal transect across the North Atlantic.
 • 2006. Crustal transect across the North Atlantic.
 • 2006. Crustal structure, continental breakup and magmatism at the Lofoten-Vesteraalen margin, off mid-Norway, constrained by Euromargins 2003 OBS experiment.
 • 2006. Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin, off mid-Norway, constrained by new OBS-data.
 • 2006. Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin, off Norway, constrained by new OBS data.
 • 2006. Crustal structure and deep basin configuration - key observations and modelling constraints.
 • 2006. Crustal profile across the North Atlantic.
 • 2006. Crustal profile across the North Atlantic.
 • 2006. Continental breakup magmatism at the mid-Norwegian margin.
 • 2006. Continental breakup and magmatism at the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • 2006. Continental breakup and magmatic development of the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS experiment.
 • 2006. Continental breakup and magmatic development of the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • 2006. COT at the northern Vøring Margin, Norway, Euromargins 2003 OBS experiment.
 • 2006. A regional 3D model of the crustal architecture and evolution of the mid-Norwegian continental margin.
 • 2005. Tectono-magmatic evolution of the southern Vøring Basin and Vøring transform margin from 2D and 3D OBS-data.
 • 2005. Slow to ultraslow seafloor spreading in the Norway basin under influence of the Iceland hotspot.
 • 2005. Polish-Norwegian Polar Research.
 • 2005. Polar Ocean Gateways: The keys to understanding long-term global change.
 • 2005. New OBS data constrain, the crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin off Norway.
 • 2005. NE Atlantic breakup and evolution of the Norwegian-Greenland Conjugate Volcanic margins: Field Evidence to the Great Plume Debate.
 • 2005. NE Atlantic breakup and evolution of the Norwegian-Greenland Conjugate Volcanic Margins: Field evidence to the great plume debate.
 • 2005. NE Atlantic Breakup and Evolution of the Norwegian-Greenland Conjugate Volcanic Margins.
 • 2005. Late Miocene magmatic underplating of the oceanic crust at the outer Vøring Margin, Norway,Euromargins 2003 OBS experiment.
 • 2005. Illuminating sub-seafloor structures in 3D with Swath-Seismic mapping.
 • 2005. Fyrer vi oss til døde?
 • 2005. Evolution of the Vøring margin from 2D OBS-profiles.
 • 2005. EUROMARGINS research on the Norwegian continental margin – towards a regional 3D model of the crustal architecture and evolution.
 • 2005. EUROMARGINS research on the Norwegian continental margin - towards a regional 3D model of the crustal architecture and evolution.
 • 2005. Dynamics of conjugate volcanic margins.
 • 2005. Deformation at the Norwegian continental Margin.
 • 2005. Deformation at the Norwegian Continental Margin.
 • 2005. Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen continental margin off Norway.
 • 2005. Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen continental margin off Norway.
 • 2005. Continent-Ocean-Transition on the Vøring Plateau, NE Atlantic; a tectonomagmatic model derived from densely sampled OBS-data.
 • 2004. Structure of the crystalline basement and deep horizons of sediment deposits as a result of regional investigations.
 • 2004. OBS-results from the Vøring Margin.
 • 2004. OBS results from the mid-Norwegian margin, an overview.
 • 2004. Late Miocene magmatic underplating of oceanic crust at the outer Vøring margin, Norway, Euromargins 2003 OBS experiment.
 • 2004. Illuminating sub-seafloor structures in 3D with Swath-Seismic mapping: The Euromargins SWATHSEIS project.
 • 2004. EUROMARGINS research on the Norwegian continental margin - towards a regional 3D model of the crustal architecture and evolution.
 • 2004. EOROMARGINS research on the Norwegian continental margin.
 • 2004. Crustal structure across the Trøndelag Platform, off Norway, from MCS and OBS data.
 • 1999. Svalbard Airborne Gravity Project 1998.
 • 1999. Seismic volcanostratigraphy of the outer Vøring margin.
 • 1999. Seismic volcanostratigraphic of the outer Voring Margin.
 • 1999. Modelling of OBS-data from the Voring Margin.
 • 1999. Modelling of OBS-data at the More- and Voring Margins.
 • 1999. High P-wave velocity of sill intrusions within the Hel Gaben in the Vøring basin.
 • 1999. "High P-wave velocity of sill intrusions within the Hel Graben in the Vøring Basin.".
 • 1998. Geometries of crustal underplating along the Vøring margin - significance for basin evolution models.
 • 1998. Geometries of crustal underplating along the Vøring margin - significance for basin evolution models.
 • 1998. Geometries of crustal underplating along the Vøring margin - significance for basin evolution models.
 • 1997. Modelling of OBS-data from the outer Voring Margin, mid-Norway margin.
 • 1996. Tidlig teriær "big-bang" vulkanisme utenfor norskekysten.
 • 1996. Fluid imaging using densely spaced OBS-data from the Vøring basin.
Sammendrag/abstract
 • 2009. DEEP STRUCTURE OF THE NORTHERN BARENTS SEA PASSIVE MARGIN FROM INTEGRATED ANALYSIS OF SEISMIC AND GRAVITY DATA. NGF abstracts and proceedings. 71.
 • 2008. Linking deep structures and basin formation in the Barents Sea. 33rd International Geological Congress, Abstracts.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2016. Late Cenozoic global pulsations in hotspot magmatism and their possible interplay with plate tectonics, Earth's core and climate. 823-835.
 • 2007. Continent-ocean-transitions: Review, and a new tectono-magmatic model of the Voring Plateau, NE Atlantic. 374-392.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Noen utvalgte publikasjoner 2016--:

Mjelde, R., Kvarven, T., Faleide, J.I. and Thybo, H. 2016. Lower crustal high-velocity bodies along North Atlantic passive margins, and their link to Caledonian suture zone eclogites and Early Cenozoic magmatism. Tectonophysics, 670, 16-29, doi: 10.1016/j.tecto.2015.11.021.

Mjelde, R. 2016. Late Cenozoic global pulsations in hotspot magmatism and its possible interplay with plate tectonics, Earth's core and climate. Current Science, 111, No.5, 823-835.

Landschulze, M. and Mjelde, R. 2016. Relative seismic receiver coupling estimation, a method using a probabilistic approach. Marine Geophysical Researches, 37, 245-256, doi:  10.1007/s11001-016-9282-3.

Pingchuan, T., Breivik, A.J., Trønnes, R.G., Mjelde, R., Azuma, R. and Eide, S. 2017. Crustal structure and origin of the Eggvin Bank west of Jan Mayen, NE Atlantic. Journal of Geophysical Research, 10.1002/2016JB013495.

Aarseth, I., Mjelde, R., Breivik, A.J., Minakov, A., Faleide, J.I., Flueh, E.R. and Huismans, R.S. 2017. Crustal Structure and Evolution of the Arctic Caledonides: Results from Controlled-Source Seismology. Tectonophysics, doi: j.tecto.2017.04.022.

Breivik, A,J., Faleide, J.I., Mjelde, R., Flueh, E. R. and Murai, Y.  2017. A new tectono-magmatic model for the Lofoten/Vesterålen Margin at the outer limit of the Iceland Plume influence. Tectonophysics, 718, 25-44.

Pingchuan, T., Breivik, A.J., Mjelde, R. 2019. Dynamic topography development north of Iceland from subaerial exposure of the igneous Logi Ridge, NE Atlantic. Journal of Geophysical Research, 124, 10799-10822.

Sydnes, M., Fjeldskaar, W., Grunnaleite, I., Løtveit, I.F., Mjelde, R. 2019. The influence of magmatic intrusions on diagenetic processes and stress accumulation. Geosciences, 9, 477; doi:10.3390/geosciences9110477.

Breivik, A.J., Faleide, J.I., Mjelde, R., Flueh, E. R. and Murai, Y. 2020. Crustal structure and erosion of the Lofoten/Vesterålen shelf, northern Norwegian margin. Tectonophysics, 776; doi: 10.1016/j.tecto.2020.228318.

Shulgin, A., Faleide, J.I., Mjelde, R., Breivik, A.J., Huismans, R. 2020. Crustal domains in the Western Barents Sea. Geophysical Journal International, 221, 2155-2169.

Se forøvrig CRISTIN.

Professor.

Det meste av arbeidet er utført innefor rammen av NFR- og industriprosjekter, noen med EU støtte.

Viktigste pågående prosjekter:

Analyse av OBS data innsamlet i 2019 ved Knipovichryggen, i samarbeid med Polish Academy of Science.

Vitenskapelig koordinator for GoNorth (Geosciences in the northern Arctic, et norsk program for geofaglig utforskning av polhavet (under utvikling).

Forskergrupper