Hjem
 • E-postRolf.Mjelde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 79
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  2G16a - 2134A
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Marin Geofysikk. Hovedsaklig havbunnseismikk på jordkskorpeskala i områdene: midt-Norge, Barentshavet, Jan Mayen, sprederygger i Nord Atlanteren. Ansvarlig for innsamling og modellering av data. Hovedformålet med forskningen er å forstå utviklingen av Nord Atlanteren og samspillet mellom platetektonikk og islandvarmflekken.

Populærvitenskapelig bok: Jordkloden lever (Tapir forlag, 2002).

Foreleser halvparten av GEOV113: Innsamling og prosessering av seismiske data, samt halvparten av GEO210: Platetektonikk.

Masterprosjekter: Prosessering og tolkning av multikanals, seismiske data. Modellering av havbunnsseismiske data på jordskorpeskala.

Har vært hovedveileder for 40+ masterstudenter og 10 PhD studenter.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Crustal structure and evolution of the Arctic Caledonides: Results fromcontrolled-source seismology. Tectonophysics. 9-24.
 • Vis forfatter(e) (2016). Relative seismic receiver coupling estimation: a method using a probabilistic approach. Marine Geophysical Research. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2016). Crustal composition of the Møre Margin and compilation of a conjugate Atlantic margin transect. Tectonophysics. 144-157.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vp/Vs-ratios and anisotropy on the northern Jan Mayen Ridge, North Atlantic, determined from ocean bottom seismic data. Polar Science. 293-310.
 • Vis forfatter(e) (2011). The extension of the Vøring margin (NE Atlantic) in case of different degrees of magmatic underplating. Basin Research. 83-100.
 • Vis forfatter(e) (2010). Preliminary Analysis of the 21 February 2008 Svalbard (Norway) Seismic Sequence. Seismological Research Letters. 63-75.
 • Vis forfatter(e) (2010). Global pulsations of intraplate magmatism through the Cenozoic. Lithosphere. 361-376.
 • Vis forfatter(e) (2010). Crustal structure of the ultra-slow spreading Knipovich Ridge, North Atlantic, along a presumed ridge segment center. Marine Geophysical Research. 173-195.
 • Vis forfatter(e) (2009). Variation of Icelandic and Hawaiian magmatism: evidence for co-pulsation of mantle plumes? Marine Geophysical Research. 61-72.
 • Vis forfatter(e) (2009). Structure and evolution of the Bellsund Graben between Forlandsundet and Bellsund (Spitsbergen) based on marine seismic data. Norsk Geologisk Tidsskrift. 215-228.
 • Vis forfatter(e) (2009). Structural segmentation between Forlandsundet and Van Mijenfjorden (Spitsbergen) based on marine seismic data. Norsk Geologisk Tidsskrift. 215-228.
 • Vis forfatter(e) (2009). Burial of the Mohn-Knipovich seafloor spreading ridge by the Bear Island Fan: Time constraints on tectonic evolution from seismic stratigraphy. Tectonics. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Structure and evolution of the continental margin off Norway and the Barents Sea. Episodes. 82-91.
 • Vis forfatter(e) (2008). Structure and evolution of the continental margin off Norway and Barents Sea. Episodes.
 • Vis forfatter(e) (2008). Semiperiodic chirp sequences reduce autocorrelation side lobes of pulsed signals. Geophysics. Q19-Q27.
 • Vis forfatter(e) (2008). Seismic crustal structure along the deep transect Horsted`05, Sval-bard. Polish Polar Research. 279-290.
 • Vis forfatter(e) (2008). Neogene magmatism northeast of the Aegir and Kolbeinsey ridges, NE Atlantic: Spreading ridge-mantle plume interaction? Geochemistry Geophysics Geosystems. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Magmatic and tectonic evolution of the North Atlantic. Journal of the Geological Society. 31-42.
 • Vis forfatter(e) (2008). East Greenland Ridge in the North Atlantic Ocean: An integrated geophysical study of a continental silver in a boundary transform fault setting. Journal of Geophysical Research (JGR): Solid Earth. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Crustal transect across the North Atlantic. Marine Geophysical Research. 73-87.
 • Vis forfatter(e) (2008). Crustal structure of the ultra-slow spreading Knipovich Ridge, North Atlantic, along a presumed amagmatic portion of oceanic crustal formation. Marine Geophysical Research. 109-134.
 • Vis forfatter(e) (2008). A seismic field test with a low-level acoustic combustion source and pseudo-noise codes. Journal of Applied Geophysics.
 • Vis forfatter(e) (2007). The transition from the continent to the ocean: a deeper view on the Norwegian margin. Journal of the Geological Society. 855-868.
 • Vis forfatter(e) (2007). Marine seismics with a pulsed combustion source and Pseudo Noise codes. Marine Geophysical Research. 109-117.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gravity and S-wave modelling across the Jan Mayen Ridge, North Atlantic; implications for crustal lithology. Marine Geophysical Research. 27-41.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rates of continental breakup magmatism and seafloor spreading in the Norway Basin-Iceland plume interaction. Journal of Geophysical Research (JGR).
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal structure and evolution of the southern Vøring basin and Vøring transform margin, NE Atlantic. Tectonophysics. 167-202.
 • Vis forfatter(e) (2006). Asymmetric plume-ridge interaction around Iceland: The Kolbeinsey Ridge Iceland Seismic Experiment. Geochemistry Geophysics Geosystems. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Caledonide development offshore-onshore Svalbard based on ocean bottom seismometer, conventional seismic, and potential field data. Tectonophysics. 79-117.
 • Vis forfatter(e) (1998). Structure of the Jan Mayen microcontinent and implications for its evolution. Geophysical Journal International. 383-400.
 • Vis forfatter(e) (1998). Structure of a Volcanic Continental Margin derived from ocean bottom seismographic data: the Northern Vøring margin, off Norway. Pure and Applied Geophysics (PAGEOPH). 1-21.
 • Vis forfatter(e) (1998). Precise positioning of Ocean Bottom Seismometer by Using Acoustic Transponder and CTD. Marine Geophysical Research. 199-209.
 • Vis forfatter(e) (1998). Evolution of oceanic crust on the Kolbeinsey Ridge, north of Iceland, over the past 22 myr. Terra Nova. 27-31.
 • Vis forfatter(e) (1998). Crustal structure of the northern part of the Vøring Basin, mid-Norway margin, from wide-angle seismic and gravity data. Tectonophysics. 175-205.
 • Vis forfatter(e) (1998). A regional shear-wave velocity model in the central Vøring Basin, N. Norway, using three-component Ocean Bottom Seismographs. Tectonophysics. 157-174.
 • Vis forfatter(e) (1997). The continent/ocean transition of the Lofoten volcanic margin, N Norway. Journal of Geodynamics. 189-206.
 • Vis forfatter(e) (1997). Crustal structure of the central part of the Vøring Basin, mid-Norway margin, from ocean bottom seismographs. Tectonophysics. 235-257.
 • Vis forfatter(e) (1997). Crustal structure of the central part of the Voring Basin, midNorway margin, from ocean bottom seismographs. Tectonophysics. 235-257.
 • Vis forfatter(e) (1997). Crustal structure of the Kolbeinsey Ridge, North Atlantic, obtained by use of ocean bottom seismographs. Journal of Geophysical Research (JGR). 3131-3151.
 • Vis forfatter(e) (1997). Crustal structure of the Kolbeinsey Ridge, N. Atlantic, obtained by use of Ocean Bottom Seismographs. Journal of Geophysical Research (JGR). 3131-3151.
 • Vis forfatter(e) (1997). Comparison between a regional and semi-regional crustal OBS model in the Voring Basin, mid-Norway margin. Pure and Applied Geophysics (PAGEOPH). 641-665.
 • Vis forfatter(e) (1997). Comparison between a regional and a semi-regional crustal strcture OBS-model in the Voring basin, Mid-Norway Margin. Pure and Applied Geophysics (PAGEOPH). 641-665.
 • Vis forfatter(e) (1997). Application of the single-bubble airgun technique for OBS-data acquisition across the Jan Mayen Ridge, North Atlantic. Marine Geophysical Research. 94-96.
 • Vis forfatter(e) (1997). Application of the single bubble-air gun technique for OBS-data acquisition across the Jan Mayrn Ridge, North Atlantic. Marine Geophysical Research. 81-96.
 • Vis forfatter(e) (1996). The continent/ocean transition of the Lofoten volcanic margin, N. Norway. Journal of Geodynamics. 189-206.
 • Vis forfatter(e) (1996). S-wave structure of the Lofoten Margin, N. Norway, from the wide angle seismic data: A review. Norsk Geologisk Tidsskrift. 231-243.
 • Vis forfatter(e) (1996). Modelling shear waves in OBS data from the Vøring Basin (Northern Norway) by 2-D ray-tracing. Pure and Applied Geophysics (PAGEOPH). 611-629.
 • Vis forfatter(e) (1996). Modelling of S-waves from an area covered with flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Geophysical Transactions. 95-117.
 • Vis forfatter(e) (1996). Crustal transect across the Lofoten volcanic passive continental margin, N. Norway, obtained by use of ocean bottom seismographs, and implications for its evolution. Journal of physics of the earth. 729-745.
 • Vis forfatter(e) (1996). Crustal structure of Lofoten, N. Norway, from normal incidence and wide-angle seismic data: A review. Norsk Geologisk Tidsskrift. 187-198.
 • Vis forfatter(e) (1996). An extensive ocean bottom survey in the Vøring basin, N. Norway. First Break. 247-256.
 • Vis forfatter(e) (1995). S-wave anisotropy off Lofoten, Norway, indicative of fluids in the lower continental crust? Geophysical Journal International. 87-96.
 • Vis forfatter(e) (1993). Seismic anisotropy inferred from wide-angle reflections off Lofoten, Norway, indicative of shear-aligned minerals in the upper mantle. Tectonophysics. 21-32.
 • Vis forfatter(e) (1993). Seismic anisotropy inferred from wide-angle reflections off Lofoten, Norway, indicative of shear-aligned minerals in the upper mantle. Tectonophysics. 21-32.
 • Vis forfatter(e) (1993). Possible shallow crustal shearwave anisotropy off Lofoten, inferred from three-component Ocean Bottom Seismographs. Geophysical Journal International. 159-167.
 • Vis forfatter(e) (1993). Possible shallow crustal shear-wave anisotropy off Lofoten inferred from three-component Ocean Bottom Seismographs. Geophysical Journal International. 159-167.
 • Vis forfatter(e) (1993). Ocean Bottom Seismographs used in crustal mapping in an area covered with early Eocene flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Terra Nova. 76-84.
 • Vis forfatter(e) (1993). Ocean Bottom Seismographs used in crustal mapping in an area covered with early Eocene flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Terra Nova. 76-84.
 • Vis forfatter(e) (1993). Crustal structure under Lofoten, N. Norway, from vertical incidence and wide-angle seismic data. Geophysical Journal International. 116-126.
 • Vis forfatter(e) (1993). Crustal structure under Lofoten, N. Norway from vertical incidence and wide-angle data. Geophysical Journal International. 116-126.
 • Vis forfatter(e) (1993). A short note on further studies of tube waves. Journal of Seismic Exploration.
 • Vis forfatter(e) (1993). A short note on further studies of tube waves. Journal of Seismic Exploration. 275-286.
 • Vis forfatter(e) (1992). Shear-waves from 3-Component Ocean Bottom Seismographs off Lofoten, Norway indicative of anisotropy in the lower crust. Geophysical Journal International. 283-296.
 • Vis forfatter(e) (1992). Reflection and polarization of tube-waves as seen in VSP data. Geophysical Prospecting. 605-617.
 • Vis forfatter(e) (1992). Ocean Bottom Seismographs used in crustal mapping in an area covered with early Eocene flood-basalt off Lofoten, N. Norway. Terra Nova.
 • Vis forfatter(e) (1992). A crustal study off Lofoten, N. Norway by use of 3-C ocean bottom seismographs. Tectonophysics. 269-288.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Origin of the Vøring Plateau, offshore Norway – interplay between timing of rifting and emplacement of plume material.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lower crustal high-velocity bodies along North Atlantic passive margins, and their link to Caledonian suture zone eclogites and Early Cenozoic magmatism.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barents Sea Paleozoic basement and basin configurations: Crustal structure from deep seismic and potential field data.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barents Sea Crustal and Upper Mantle Structure from Deep Seismic and Potential Field Data.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barents Sea Crustal and Upper Mantle Structure from Deep Seismic and Potential Field Data.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eastern Barents Sea: crustal structure of the craton-shelf transition.
 • Vis forfatter(e) (2015). Constraining formation of the Eggvin Bank (West of Jan Mayen, N. Atlantic) from OBS data.
 • Vis forfatter(e) (2015). Complexities in rift initiation and development within the Iceland Plateau, North-Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2014). Structure and degree of magmatism of North and South Atlantic rifted margins.
 • Vis forfatter(e) (2014). Crustal structure in the southeastern part of the Norwegian Barents Sea, from wide-angle data.
 • Vis forfatter(e) (2014). Crustal structure in the Eastern Barents Sea from a new wide-angle seismic profile.
 • Vis forfatter(e) (2014). Azimuth-depending multi-component receiver coupling to the seafloor.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nature of the seismic crust at the Aegir Ridge: A downward continuation approach.
 • Vis forfatter(e) (2013). Magmatic development of the outer Vøring Margin.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lower Crustal Reflectivity bands and Magma Emplacement in Norwegian Sea, NE Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2012). The trace and Pb isotope chemistry of the Jan Mayen Fracture Zone and the extinct Aegir Ridge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Geometries of igneous intrusions in Inner Isfjorden, Svalbard: implications for fluid flow and CO2 storage.
 • Vis forfatter(e) (2012). Crustal structure across the land-ocean ytansition off Møre, mid-Norway, from wide-angle seismic and gravity data.
 • Vis forfatter(e) (2011). Geochemistry and Pb Isotopes from the Jan Mayen Fracture Zone and the Extinct Aegir Ridge.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Norwegian volcanic margin revisited.
 • Vis forfatter(e) (2010). Northern Barents Sea Evolution Linked to the Arctic Ocean.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Northern Boundary of the Jan Mayen Microcontinent, North Atlantic determined from ocean bottom seismic, multichannel seismic, and gravity data.
 • Vis forfatter(e) (2009). The IPY Project The Dynamic Continental Margin between the Mid-Atlantic-Ridge system (Mohns Ridge, Knipovich Ridge) and the Bear Island Region.
 • Vis forfatter(e) (2009). Seismic studies along the western shelf of Spitsbergen and the adjacent area of West Spitsbergen Fold and Thrust Belt (Isfjorden).
 • Vis forfatter(e) (2009). Seismic studies along the western shelf of Spitsbergen and Isfjorden areas.
 • Vis forfatter(e) (2009). Seismic research along the western shelf of Spitsbergen and Isfjorden areas.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rift basin architecture and crustal thinning in the southwestern Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rift Basin Evolution of the SW Barents Sea.
 • Vis forfatter(e) (2009). Oceanic Intraplate Magmatism Off The Vøring Volcanic Passive Margin, Norway – Constraints On Origin From Seismic Velocity Structure.
 • Vis forfatter(e) (2009). Northeast Atlantic Igneous Province volcanic margin development.
 • Vis forfatter(e) (2009). Multi-stage rift evolution of the SW Barents Sea from wide-angle seismic velocity modeling.
 • Vis forfatter(e) (2009). Late Mesozoic-Cenozoic Evolution of the Conjugate Lofoten-Vesterålen (Nordland VI-VII) and NE Greenland Continental Margins: Implications for the Potentially Developed Petroleum System.
 • Vis forfatter(e) (2009). Deep structure of the northern Barents Sea passive margin from integrated analysis of seismic and gravity data.
 • Vis forfatter(e) (2009). Crustal Architecture of the Northern Barents-Kara Sea Continental Margin.
 • Vis forfatter(e) (2009). Crustal Architecture of the Northern Barents-Kara Sea Continental Margin.
 • Vis forfatter(e) (2009). Conjugate volcanic margin breakup of the mid-Norwegian and East Greenland Margins –using crustal scale velocity and thickness data to determine breakup style.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ultra-slow spreading and hydrogen-based deep biosphere: Objectives and preliminary results of the H2DEEP project.
 • Vis forfatter(e) (2008). The IPY project 'The dynamic continental margin between the Mid-Atlantic-Ridge system (Mohns Ridge, Knipovich Ridge) and the Bear Island Region'.
 • Vis forfatter(e) (2008). IODP Drilling of Conjugate North Atlantic Volcanic Rifted Margins, Causes and Implications of Excess Magmatism.
 • Vis forfatter(e) (2008). Enigmatic Neogene magmatism NE of Iceland - major magmatic underplating off the Norwegian margin.
 • Vis forfatter(e) (2008). Enigmatic Neogene magmatism NE of Iceland - Major magmatic underplating off the Norwegian margin.
 • Vis forfatter(e) (2008). Determining volcanic continental margin breakup style on the Norwegian Margin - which criteria are important and can they be generalized?
 • Vis forfatter(e) (2008). Determining volcanic continental margin breakup style on the Norwegian Margin - Which criteria are important and can they be generalized?
 • Vis forfatter(e) (2008). Basin evolution at the Norwegian-Greenland margins in the NE Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2008). Basin evolution at the Norwegian-Greenland conjugate margins in the NE Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2007). Timing of Continental breakup at the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2007). The dynamics of continental breakup-related magmatism on the Norwegian volcanic margin.
 • Vis forfatter(e) (2007). The dynamics of continental breakup-related magmatism on the Norwegian volcanic margin.
 • Vis forfatter(e) (2007). The continent-ocen transition at the Norwegian Margin - constraints from 3D modelling.
 • Vis forfatter(e) (2007). The East Greenland Ridge and Boreas Basin: New insights into the North Atlantic plate tectonic realm from integrated seismic and potential field modelling.
 • Vis forfatter(e) (2007). Structure and evolution of the northern Vøring and Lofoten-Vesterålen margins, and their conjugate NE Greenland margin.
 • Vis forfatter(e) (2007). Influence of lower crustal flow on the post-rift subsidence of a basin.
 • Vis forfatter(e) (2007). Crustal structure, continental breakup and magmatism at the Lofoten-Vesterålen margin, off Norway, constrained by the Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2007). Continental breakup and magmatic development of the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2006). The COT at the Norwegian margin - constraints from 3D structural and gravity modeling.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tectonic development and temperature history of the Vøring area, mid Norway - Task Seismic wave field modelling along deep-seismic transects.
 • Vis forfatter(e) (2006). Subsidence analysis based on a 3D structural model of the Voring Margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sub-basalt imaging on the mid-Norwegian margin, using OBS data.
 • Vis forfatter(e) (2006). Stacking of wide-angle OBS data as multichannel data – outer Vøring Margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Seismic evidence for the Barents Sea-Svalbard Calodonides.
 • Vis forfatter(e) (2006). Seismic evidence for the Barents Sea - Svalbard Caledonides.
 • Vis forfatter(e) (2006). Results from 3D structural modelling of the Norwegian Margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Results from 3D structural modelling of the Norwegian Margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Results from 3D structural modeling of the Norwegian margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Results from 2D/3D structural modeling of the Norwegian margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Results from 2D/3D structural modeling of the Norwegian margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). OBS data constrain the crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin, off Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). OBS data constrain the crustal structure of the Lofoten – Vesterålen margin, off mid-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Magma-starved seafloor accretion in the Norway Basin caused by the Iceland hotspot.
 • Vis forfatter(e) (2006). Magma-starved accretion in the Norway Basin caused by the Iceland hotspot.
 • Vis forfatter(e) (2006). MORB-hijacking by the Iceland Plume.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fra Jordskjelvstasjonen til Geovitenskap.
 • Vis forfatter(e) (2006). Evolution of the Norwegian Margin, NE Atlantic, from Japanese-Norwegain OBS-cooperation.
 • Vis forfatter(e) (2006). Evolution of a divergent plate boundary; from the active Kolbeinsey ridge, N-Iceland to the exteinct Aegir ridge, Norwegain sea.
 • Vis forfatter(e) (2006). Deep structure of the Barents Sea from wide-angle seismic data.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal transect across the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal transect across the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal structure, continental breakup and magmatism at the Lofoten-Vesteraalen margin, off mid-Norway, constrained by Euromargins 2003 OBS experiment.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin, off mid-Norway, constrained by new OBS-data.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin, off Norway, constrained by new OBS data.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal structure and deep basin configuration - key observations and modelling constraints.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal profile across the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2006). Crustal profile across the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2006). Continental breakup magmatism at the mid-Norwegian margin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Continental breakup and magmatism at the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2006). Continental breakup and magmatic development of the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS experiment.
 • Vis forfatter(e) (2006). Continental breakup and magmatic development of the mid-Norwegian margin, Euromargins 2003 OBS Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2006). COT at the northern Vøring Margin, Norway, Euromargins 2003 OBS experiment.
 • Vis forfatter(e) (2006). A regional 3D model of the crustal architecture and evolution of the mid-Norwegian continental margin.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tectono-magmatic evolution of the southern Vøring Basin and Vøring transform margin from 2D and 3D OBS-data.
 • Vis forfatter(e) (2005). Slow to ultraslow seafloor spreading in the Norway basin under influence of the Iceland hotspot.
 • Vis forfatter(e) (2005). Polish-Norwegian Polar Research.
 • Vis forfatter(e) (2005). Polar Ocean Gateways: The keys to understanding long-term global change.
 • Vis forfatter(e) (2005). New OBS data constrain, the crustal structure of the Lofoten-Vesterålen margin off Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). NE Atlantic breakup and evolution of the Norwegian-Greenland Conjugate Volcanic margins: Field Evidence to the Great Plume Debate.
 • Vis forfatter(e) (2005). NE Atlantic breakup and evolution of the Norwegian-Greenland Conjugate Volcanic Margins: Field evidence to the great plume debate.
 • Vis forfatter(e) (2005). NE Atlantic Breakup and Evolution of the Norwegian-Greenland Conjugate Volcanic Margins.
 • Vis forfatter(e) (2005). Late Miocene magmatic underplating of the oceanic crust at the outer Vøring Margin, Norway,Euromargins 2003 OBS experiment.
 • Vis forfatter(e) (2005). Illuminating sub-seafloor structures in 3D with Swath-Seismic mapping.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fyrer vi oss til døde?
 • Vis forfatter(e) (2005). Evolution of the Vøring margin from 2D OBS-profiles.
 • Vis forfatter(e) (2005). EUROMARGINS research on the Norwegian continental margin – towards a regional 3D model of the crustal architecture and evolution.
 • Vis forfatter(e) (2005). EUROMARGINS research on the Norwegian continental margin - towards a regional 3D model of the crustal architecture and evolution.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dynamics of conjugate volcanic margins.
 • Vis forfatter(e) (2005). Deformation at the Norwegian continental Margin.
 • Vis forfatter(e) (2005). Deformation at the Norwegian Continental Margin.
 • Vis forfatter(e) (2005). Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen continental margin off Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Crustal structure of the Lofoten-Vesterålen continental margin off Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Continent-Ocean-Transition on the Vøring Plateau, NE Atlantic; a tectonomagmatic model derived from densely sampled OBS-data.
 • Vis forfatter(e) (2004). Structure of the crystalline basement and deep horizons of sediment deposits as a result of regional investigations.
 • Vis forfatter(e) (2004). OBS-results from the Vøring Margin.
 • Vis forfatter(e) (2004). OBS results from the mid-Norwegian margin, an overview.
 • Vis forfatter(e) (2004). Late Miocene magmatic underplating of oceanic crust at the outer Vøring margin, Norway, Euromargins 2003 OBS experiment.
 • Vis forfatter(e) (2004). Illuminating sub-seafloor structures in 3D with Swath-Seismic mapping: The Euromargins SWATHSEIS project.
 • Vis forfatter(e) (2004). EUROMARGINS research on the Norwegian continental margin - towards a regional 3D model of the crustal architecture and evolution.
 • Vis forfatter(e) (2004). EOROMARGINS research on the Norwegian continental margin.
 • Vis forfatter(e) (2004). Crustal structure across the Trøndelag Platform, off Norway, from MCS and OBS data.
 • Vis forfatter(e) (1999). Svalbard Airborne Gravity Project 1998.
 • Vis forfatter(e) (1999). Seismic volcanostratigraphy of the outer Vøring margin.
 • Vis forfatter(e) (1999). Seismic volcanostratigraphic of the outer Voring Margin.
 • Vis forfatter(e) (1999). Modelling of OBS-data from the Voring Margin.
 • Vis forfatter(e) (1999). Modelling of OBS-data at the More- and Voring Margins.
 • Vis forfatter(e) (1999). High P-wave velocity of sill intrusions within the Hel Gaben in the Vøring basin.
 • Vis forfatter(e) (1999). "High P-wave velocity of sill intrusions within the Hel Graben in the Vøring Basin.".
 • Vis forfatter(e) (1998). Geometries of crustal underplating along the Vøring margin - significance for basin evolution models.
 • Vis forfatter(e) (1998). Geometries of crustal underplating along the Vøring margin - significance for basin evolution models.
 • Vis forfatter(e) (1998). Geometries of crustal underplating along the Vøring margin - significance for basin evolution models.
 • Vis forfatter(e) (1997). Modelling of OBS-data from the outer Voring Margin, mid-Norway margin.
 • Vis forfatter(e) (1996). Tidlig teriær "big-bang" vulkanisme utenfor norskekysten.
 • Vis forfatter(e) (1996). Fluid imaging using densely spaced OBS-data from the Vøring basin.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2009). DEEP STRUCTURE OF THE NORTHERN BARENTS SEA PASSIVE MARGIN FROM INTEGRATED ANALYSIS OF SEISMIC AND GRAVITY DATA. NGF abstracts and proceedings. 71.
 • Vis forfatter(e) (2008). Linking deep structures and basin formation in the Barents Sea. 33rd International Geological Congress, Abstracts.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2016). Late Cenozoic global pulsations in hotspot magmatism and their possible interplay with plate tectonics, Earth's core and climate. Current Science. 823-835.
 • Vis forfatter(e) (2007). Continent-ocean-transitions: Review, and a new tectono-magmatic model of the Voring Plateau, NE Atlantic. Journal of Geodynamics. 374-392.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Noen utvalgte publikasjoner 2016--:

Mjelde, R., Kvarven, T., Faleide, J.I. and Thybo, H. 2016. Lower crustal high-velocity bodies along North Atlantic passive margins, and their link to Caledonian suture zone eclogites and Early Cenozoic magmatism. Tectonophysics, 670, 16-29, doi: 10.1016/j.tecto.2015.11.021.

Mjelde, R. 2016. Late Cenozoic global pulsations in hotspot magmatism and its possible interplay with plate tectonics, Earth's core and climate. Current Science, 111, No.5, 823-835.

Landschulze, M. and Mjelde, R. 2016. Relative seismic receiver coupling estimation, a method using a probabilistic approach. Marine Geophysical Researches, 37, 245-256, doi:  10.1007/s11001-016-9282-3.

Pingchuan, T., Breivik, A.J., Trønnes, R.G., Mjelde, R., Azuma, R. and Eide, S. 2017. Crustal structure and origin of the Eggvin Bank west of Jan Mayen, NE Atlantic. Journal of Geophysical Research, 10.1002/2016JB013495.

Aarseth, I., Mjelde, R., Breivik, A.J., Minakov, A., Faleide, J.I., Flueh, E.R. and Huismans, R.S. 2017. Crustal Structure and Evolution of the Arctic Caledonides: Results from Controlled-Source Seismology. Tectonophysics, doi: j.tecto.2017.04.022.

Breivik, A,J., Faleide, J.I., Mjelde, R., Flueh, E. R. and Murai, Y.  2017. A new tectono-magmatic model for the Lofoten/Vesterålen Margin at the outer limit of the Iceland Plume influence. Tectonophysics, 718, 25-44.

Pingchuan, T., Breivik, A.J., Mjelde, R. 2019. Dynamic topography development north of Iceland from subaerial exposure of the igneous Logi Ridge, NE Atlantic. Journal of Geophysical Research, 124, 10799-10822.

Sydnes, M., Fjeldskaar, W., Grunnaleite, I., Løtveit, I.F., Mjelde, R. 2019. The influence of magmatic intrusions on diagenetic processes and stress accumulation. Geosciences, 9, 477; doi:10.3390/geosciences9110477.

Breivik, A.J., Faleide, J.I., Mjelde, R., Flueh, E. R. and Murai, Y. 2020. Crustal structure and erosion of the Lofoten/Vesterålen shelf, northern Norwegian margin. Tectonophysics, 776; doi: 10.1016/j.tecto.2020.228318.

Shulgin, A., Faleide, J.I., Mjelde, R., Breivik, A.J., Huismans, R. 2020. Crustal domains in the Western Barents Sea. Geophysical Journal International, 221, 2155-2169.

Se forøvrig CRISTIN.

Det meste av arbeidet er utført innefor rammen av NFR- og industriprosjekter, noen med EU støtte.

Viktigste pågående prosjekter:

Analyse av OBS data innsamlet i 2019 ved Knipovichryggen, i samarbeid med Polish Academy of Science.

Vitenskapelig koordinator for GoNorth (Geosciences in the northern Arctic, et norsk program for geofaglig utforskning av polhavet (under utvikling).

Professor.

Forskergrupper