Hjem
Ronny Gjendemsjøs bilde

Ronny Gjendemsjø

Førsteamanuensis
 • E-postRonny.Gjendemsjo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 22
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Konkurranserett

Tidsskriftartikler
 • Herrera Anchustegui, Ignacio; Gjendemsjø, Ronny. 2018. Evaluating the Commission’s Proposal for a Directive on Unfair Trading Practices. Competition in Fairness? European Competition and Regulatory Law Review (CoRe). 2: 280-289. doi: 10.21552/core/2018/4/7
 • Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan. 2013. Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition. 36: 355-372.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2007. Noen Kommentarer til Støvletthældommen, Rt. 2006 s. 179. Jussens venner. 42: 93-107.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2005. Cupfinalebillettsalg i strid med konkurranseloven? Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 49-61.
Rapporter/avhandlinger
 • Gjendemsjø, Ronny; Herrera Anchustegui, Ignacio. 2017. Utredning av muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11 / Unilateral Behaviors Below Dominance and Unfair Purchasing Practices: A Comparative Perspective. Nærings- og Fiskeridepartementet, Oslo. 68 sider.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2014. Utredning av forholdet mellom reguleringen av bokbransjen og EØS-konkurranseretten, for Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo. 38 sider.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2011. Oligopolproblemet. Om anvendelse av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol. Universitetet i Bergen.
Bokkapitler
 • Gjendemsjø, Ronny. 2018. Article 54. Abuse of a dominant position. Part IV, Article 54, sider 546-555. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2018. Articles 55 - 58. Part iv Articles 55-58, sider 555-568. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2018. Article 53. Agreements, decisions and concerted practices. Part IV, Article 53, sider 525-546. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2014. Norwegian Competition Law Developments in 2013. Kapittel, sider . I:
  • Mentula, A. 2014. 2013 Kilpailuoikeudellinen Vuosikirja (Finnish Competition Law Yearbook). Helsinki.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.