Hjem
 • E-postronya.solberg@uib.no
 • Telefon+47 99397450
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mitt doktorgradsprosjekt søker i all hovedsak å forstå hvordan marin bærekraft oversettes til praksis i nasjonale og internasjonale institusjoner og ekspertpaneler, og dermed skape klarhet i forholdet mellom vitenskap, politikk og samfunn når det gjelder spørsmål om marin bærekraft. Jeg undersøker forholdet mellom vitenskap og politikkutvikling i FNs havforskningstiår ved å se på hvordan tverrfaglig kunnskap produseres og orkestreres for å informere nasjonale politikkutviklingsprosesser drevet av mål om marin bærekraft.