Hjem
 • E-postEmily.Maddox@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 90
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Rowan Maddox er doktorgradsstipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). Rowans avhandling sporer hvordan historisk betingede fremstillinger av funksjonshemming lever videre og synliggjøres i nåtidige forståelser av kjønn og trans*. Av spesiell interesse er hvordan diskursen rundt autisme (mis)brukes i motstanden mot og mistenkeliggjøring av transpersoners liv. Autisme mobiliseres ofte i anti-trans-retorikk for å ugyldiggjøre og benekte sameksistensen av autisme og trans. I avhandlingen sin finner Rowan røttene til disse mobiliseringene i vestlig humanistisk logikk, men de er samtidig uløselige fra samtidens nyliberale forståelser av funksjonshemming og identitet. Avhandlingen utdyper hvordan (trans)kjønn, autisme og funksjonshemming samskapes gjennom rasemessig kategorisering. Avhandlingen kartlegger følgelig måtene grunnleggende sosiale kategorier og normalisert kroppslig atferd bestrides eller stabiliseres gjennom funksjonshemming. Avhandlingen bidrar til feltene kritisk funksjonshemmingsteori, kritisk raseteori, transstudier, feministisk nymaterialistisk teori og kulturelle og litterære funksjonshemmingsstudier. 

Ved SKOK er Rowan medlem i forskergruppen Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer, en tverrfaglig og interfakultær gruppe.

Rowan er også medlem i internasjonale nettverk og seminar. De er en av grunnleggerne av Works in Progress, en fagfelleledet seminarserie som forsøker å fylle mellomrommet mellom samfunnsvitenskapen og humaniora. Seminarene er en plattform for personer som har fullført masterstudier og er tidlig i sin forskerkarriere, som søker å utvide rammene for sine respektive fagfelt og skape en større tverrdisiplinær forståelse av samfunn og kultur.

Rowan er i tillegg medlem i Feminist Readings Network, som er et transnasjonalt og flerspråklig nettverk skapt for å øke interessen og lesingen av feministiske og skeive tanker, kunst og pedagogikk. Seminar har blitt holdt i Helsinki, Paris og Leeds.

I 2018 skreiv Rowan artikkel for nettstaden Discover Society om prosjektet sitt.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Storyteller and The Mummerehlen: Reading Walter Benjamin through a Disability Lens. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. 93-108.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Maddox, Emily Violet (2021). Reading Walter Benjamin with a Disability Lens. The Storyteller and The Mummerehlen. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. 15, (1), 93–108.

MPhil-avhandling: Becoming Autistic: How do Late Diagnosed Autistic People Assigned Female at Birth Understand, Discuss and Create their Gender Identity through the Discourses of Autism? School of Sociology and Social Policy, Universitet i Leeds, 2020.

Rowan Maddox skriv på eit doktorgradsprosjekt ved SKOK.