Hjem
Roxana Rooss bilde

Roxana Roos

Gjesteforsker
 • E-postroxana.roos@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

For detaljer, se min engelske nettside.

ORCiD

Singh, O. (2023) The making of representations of concerns and knowledge of local and indigenous people. Presentation at AFINO workshop “Inter- and transdisciplinary challenges in practice”, 1 Aug 2023, Metochi Study Centre, Lesvos, Greece. 

Singh, O. (2023) Transparens i foucauldiansk diskursanalyse i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift 107 (1): 93–104. doi:10.18261/npt.107.1.9

Singh, O. (2021). Med fokus på lærerutdanneres frihet - En diskursanalytisk studie om hvordan frihet framtrer i matematikklærerutdanneres utforming av faget matematikk for trinn 5 – 10 i kontekst av styringsdokumenter. PhD thesis. (Monograph, in Norwegian), Bodoni AS / Høgskulen på Vestlandet. Bergen, Norway. ISBN 978-82-93677-66-6.

Singh, O. (2017). Danningsperspektiver på utforming av lærersubjektet i læreverket i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(03), 266-277.

Singh, O., Engelsen, K.S., Espeland, M. (2016). Improvisasjon i lærerutdanning, Tangenten 4/2016: 40-48.

Singh, O.F. (2016). Måling i barnehagen. Tangenten 3/2016: 8-14.

Singh, O. (2014), I øyeblikket: En studie om IKT sin medierende rolle i improvisatoriske samhandlinger mellom lærerutdanner og studenter i faget matematikkdidaktikk. MSc thesis. Høgskolen Stord/Haugesund. Stord.

ORCiD

Singh, O. (2023) Transparens i foucauldiansk diskursanalyse i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift 107 (1): 93–104. doi:10.18261/npt.107.1.9

Singh, O. (2021). Med fokus på lærerutdanneres frihet - En diskursanalytisk studie om hvordan frihet framtrer i matematikklærerutdanneres utforming av faget matematikk for trinn 5 – 10 i kontekst av styringsdokumenter. PhD thesis. (Monograph, in Norwegian), Bodoni AS / Høgskulen på Vestlandet. Bergen, Norway. ISBN 978-82-93677-66-6.

Singh, O. (2017). Danningsperspektiver på utforming av lærersubjektet i læreverket i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(03), 266-277.

Singh, O., Engelsen, K.S., Espeland, M. (2016). Improvisasjon i lærerutdanning, Tangenten 4/2016: 40-48.

Singh, O.F. (2016). Måling i barnehagen. Tangenten 3/2016: 8-14.

Singh, O. (2014), I øyeblikket: En studie om IKT sin medierende rolle i improvisatoriske samhandlinger mellom lærerutdanner og studenter i faget matematikkdidaktikk. MSc thesis. Høgskolen Stord/Haugesund. Stord.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Danningsperspektiver på utforming av lærersubjektet i læreverket i matematikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 266-277.
 • Vis forfatter(e) (2016). Improvisasjon i lærerutdanning. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 40-48.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2021). Med fokus på lærerutdanneres frihet - En diskursanalytisk studie om hvordan frihet framtrer i matematikklærerutdanneres utforming av faget matematikk for trinn 5-10 i kontekst av styringsdokumenter.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.