Hjem
Runar Jordåens bilde

Runar Jordåen

Førstebibliotekar, historikar
 • E-postrunar.jordaen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 25
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  5007 BERGEN
  Rom 
  Skeivt arkiv / Manuskript- og librarsamlinga
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen

Forskinga mi handlar i hovudsak om ulike aspekt av skeiv historie. Eg har særleg arbeidd med korleis likekjønna seksualitet har vore forstått og behandla i Norge frå slutten av 1800-talet til midten av 1900-talet. Dette har gjort gjennom studiar av handhevinga av § 213 i Straffelova av 1902 (som forbaud seksuelle forhold mellom menn), av psykiatriske diskursar om homoseksualitet og av sjølvforståingar om det same. 

For tida er eg medredaktør på boka "Skeive lokalhistorier" (arbeidstittel) som kjem ut våren 2022. Eg er også knytt til forskingsprosjektet "Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972" (QUEERDOM) leia av Tone Hellesund.  

Eg er førstebibliotekar og historikar på Skeivt arkiv: https://www.skeivtarkiv.no

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932. Historisk Tidsskrift (Norge). 301-315.
 • Vis forfatter(e) (2015). Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge. Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945. Historisk Tidsskrift (Norge). 454-485.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ei annleis kjærleikshistorie: Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F.K. Christie. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 123-144.
 • Vis forfatter(e) (2013). Diplomatisk bomtur—Wilhelm Frimann Koren Christie og sendeferda til London i 1814. Bergensposten. 8-19.
 • Vis forfatter(e) (2012). Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft.
 • Vis forfatter(e) (2008). Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 54-64.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet. Fortid. 11-16.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Om skeiv historie og skeivt arkiv.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Norwegian Queer Archive.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeive livsminne: Skeivt arkivs munnleg historie-prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeiv historie - innleiing til politisk debatt om skeiv historieformidling.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeiv arkivisme. Innleiingsforedrag.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fødd sånn eller blitt sånn? Skeiv historie på norsk.
 • Vis forfatter(e) (2016). En homopioner fra Alta. Alf Martin Jæger.
 • Vis forfatter(e) (2013). Frå arbeidet med biografien om Wilhelm Frimann Koren Christie.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Skeiv historie: Mellom dødsstraff og stilltiende aksept.
 • Vis forfatter(e) (2020). Strafferettens fortellinger: Ulovlig kjærlighet .
 • Vis forfatter(e) (2019). Skeiv historisk byvandring.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skeiv historie på 1970-talet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeivt arkiv som ressurs for studentar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeivt arkiv og skeiv historie.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeivt arkiv - tar vare på og formidler historie om kjønnsuttrykk og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Queer History in the North and the South.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kjønn og ukjønn i historia.
 • Vis forfatter(e) (2016). Appell og introduksjon, lansering av tidslinje, "Storytime".
 • Vis forfatter(e) (2015). Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849): Eidsvollsmannen, embetsmannen, museumsmannen og bergensaren.
 • Vis forfatter(e) (2015). Skeivt arkiv på Elsker.
 • Vis forfatter(e) (2014). Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og eidsvollsmann.
 • Vis forfatter(e) (2014). Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og Eidsvollsmann".
 • Vis forfatter(e) (2014). W.F.K. Christie, sekretær, stortingspresident og antikvar.
 • Vis forfatter(e) (2014). W.F.K. Chrisite og hans reiser til Haugalandet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Foredrag om stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie.
 • Vis forfatter(e) (2014). Foredrag om W.F.K. Christie.
 • Vis forfatter(e) (2014). Foredrag om W.F.K. Chris.tie og Tyskland.
 • Vis forfatter(e) (2013). Wilhelm Frimann Koren Christie - vestlending, museums- og eidsvollsman.
 • Vis forfatter(e) (2013). Presidenten. Wilhelm Frimann Koren Christie, bergensarane og 1814.
 • Vis forfatter(e) (2012). Skeive spor i offentlege arkiv. Erfaringar frå eiga forsking.
 • Vis forfatter(e) (2010). Psykiatri, sexologi og skapinga av seksuelle identitetar 1880-1970.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ein perversjon blir til. Homoseksualitet og psykiatri 1880-1940.
 • Vis forfatter(e) (2008). Frå kriminalisering til normalisering? Eit historisk blikk på homoseksualitet i lovgjeving og rettspraksis, med fokus på straffelovas § 213.
 • Vis forfatter(e) (2006). Homo/hetero – kategorianes tyranni eller frigjeringsstrategi?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). ‘I of course take for granted, that this, like my other letters, will be burned’ Queer Memory and Loss in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2019). Skeivt arkivs livsminneprosjekt .
 • Vis forfatter(e) (2019). Skeiv historie i Norge, fra de tidligste kildene til i dag.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perifere forteljingar? Om sentrum og utkant i norsk skeiv historie .
 • Vis forfatter(e) (2019). Mot normalt – skeiv historie på museum.
 • Vis forfatter(e) (2019). Historiske perspektiv på identitetsbegrep og seksuell orientering.
 • Vis forfatter(e) (2019). 70-talet og skeiv historie. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Wilhelm Frimann Koren Christie – Den motvillige politikaren.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samlaren Wilhelm F. K. Christie og grunnlegginga av Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2014). Christie og det norske.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Verdige og verdifulle" former for samliv. Karl Evang og den homopolitiske diskursen på 1900-talet.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Bevölkerungspolitischer Blindgänger"? Homosexuality in German occupied Norway, 1940-45.
 • Vis forfatter(e) (2011). Inversjon og perversjon. Homoseksualiteten i psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) (2011). Instinct and pathology. Homosexuality and the psychiatric style of reasoning.
 • Vis forfatter(e) (2008). Symptom of a neuropathic condition. Carl Westphal, neurological psychiatry and 'contrary sexual feeling'.
 • Vis forfatter(e) (2008). Seksualitetsdispositivet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Concepts of same-sex sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om det nye tidsskriftet Trikster.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2011). Redaktøren. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 2-2.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fra HIFO-nytt til Historikeren. Historikeren. 1 sider.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeiv historisk byvandring.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2011). Arkivert homohistorie. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 47-48.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Skeiv lokalhistorie: Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser. Nasjonalbiblioteket.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2014). Wilhelm F.K. Christie – Presidenten.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Fødd sånn eller blitt sånn? Prosa - tidsskrift for skribenter. 36-43.
 • Vis forfatter(e) (2014). Paktaropprøret i 1815. Bergensposten. 36-47.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kven var Karen Marie Berg? Bergensposten. 27-43.
 • Vis forfatter(e) (2012). På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. 18-38.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nordens vakreste eventyr? Historikeren. 6-11.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ein pervers art. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skeive blikk på lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin. 20-23.
 • Vis forfatter(e) (2004). "en Schammelig viße". Om "ergi", sodomi og homoseksualitet. Bergensposten. 27-42.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). O Vee! o Skam! o Nød! Kirken og likekjønnet seksualitet. Gaysir.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gløymd homopionér frå Nord-Troms. Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ebbe Hertzberg . Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Det haster å ta vare på den skeive historien. . Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Det skeive mangfald. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). 40 år med lovleg homofili. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2015). Riksarkivaren tilslører. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Slik startet norsk homokamp (del 1). Del av podcastserien Skeiv historie fra Skeivt arkiv.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skeiv historisk byvandring i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Podcastepisode: Alle visste Alfhild Hovdan var mann. I podcastserien Skeiv historie fra Skeivt arkiv. Produsert av Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Norges første homoseksuelle mann.
 • Vis forfatter(e) (2016). Klart for dypdykk i seksualitetshistorien .
 • Vis forfatter(e) (2013). Var nær homoforfølgelse i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fredrik med fløyta.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fetisjer - De ukjente sex-tabuene.
 • Vis forfatter(e) (2011). Starten på det hele. Intervju med Kenneth Brophy.
 • Vis forfatter(e) (2011). Slik ble "homoseksualitet" til.
 • Vis forfatter(e) (2011). Inversjon og andre demoner?
 • Vis forfatter(e) (2011). Homo i psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) (2010). Syndrom: homoseksuell.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vekket slumrende homo-paragraf.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Sommerbilen minutt for minutt. Runar Jordåen om forfatteren Alf Martin Jæger (fra 1:02 i episoden).
 • Vis forfatter(e) (2016). Skeiv historie i nyhetsettermiddag .
 • Vis forfatter(e) (2016). En glemt homopionér fra nord.
 • Vis forfatter(e) (2016). Da homofili var forbudt i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMPA01008216/26-04-2016#t=1h21m35s.
 • Vis forfatter(e) (2014). Om Straffelovas § 213 i Ekko, hovudsending.
 • Vis forfatter(e) (2012). Historia ut av skapet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Innledning. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Et tilfælde af homosexualitet hos en kvinde". Handtering av kvinneleg likekjønna seksualitet i eit bygdesamfunn og i psykiatrien. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Queering the Norwegian archive: Skeivt arkiv and changing concepts of gender and sexuality. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Den rettsmedisinske kommisjon i praksi: synet på homoseksualitet. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849) – sekretær og stortingspresident. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sekretær og statsmann : Wilhelm Frimann Koren Christie i 1814. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. 13 sider.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2017). Ein kort introduksjon til norsk skeiv historie på 1900-talet.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Det syndige Berlin. Skremmebilete og førebilete. . Melk. 12-19.
 • Vis forfatter(e) (2011). Minne, myte og kulturhistorie i Oslo. Historikeren. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fiskerihistorie til grunnlovsjubileet. Historikeren. 19-21.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kilden i digitaliseringens tidsalder. Historikeren. 19-22.
 • Vis forfatter(e) (2010). HIFOs medlemsblad 25 år. Historikeren. 4-5.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2011). Nordisk i Tromsø. Historikeren. 4-5.
 • Vis forfatter(e) (2010). Redaktørskifte i Historisk tidsskrift. Historikeren. 7-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932." Historisk tidsskrift 2020, 99 (4), 301-315.https://www.idunn.no/ht/2020/04/verdige_og_verdifulle_relasjonar

"Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge - Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945."(saman med Raimund Wolfert) Historisk tidsskrift 2015, 94 (3), 454-485. Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge - Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945 - Nr 03 - 2015 - Historisk tidsskrift - Idunn

Wilhelm F.K. Christie - Presidenten. Bergen: Fagbokforlaget 2014.

Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2010.

Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008, s. 101-113.

Eg deltar i prosjektet "Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972" (QUEERDOM) leia av professor i kulturvitskap, Tone Hellesund. Prosjektet starta opp hausten 2021. 

Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972 - Prosjektbanken (forskningsradet.no)