Hjem
 • E-postRunar.Stokke@uib.no
 • Telefon+47 55 58 38 33+47 908 36 074
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgt. 53 A/B
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen


- (Meta)-omics

- Varme kilder i dyphavet

- Metagenomikk-basert enzymoppdagelser

- Funksjonell diversitet av mikroorganismer ved varme kilder i dyphavet

- Varmestabiliteten til enzymer

Key qualifications:

 • Kultivering av ekstremopfile mikroorganismer
 • Uttrykking og rensing av rekombinante proteiner
 • Proteinkjemi og strukturbiologi
 • Proteinstabilitet
 • Bioinformatikk
 • Proteomikk
 • Metagenomikk, metaproteomikk og metatranskriptomikk
 • Genomsammenstilling og funksjonell annotering
 • Investigating the ecology, evolution and metabolism of novel deep-sea hydrothermal bacterial and archaeal lineages
 • NorzymeD; Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy (http://norzymed.umb.no/)
 • Work package leader "Biodiscovery and Bioprospecting" at K.G Jebsen Centre for Deep Sea Research (http://www.uib.no/en/kgj-deepsea)

 

Forskergrupper

Twitter