Hjem
 • E-postRune.Johan.Krumsvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 07+47 959 31 739
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
  Rom 
  477
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskingsområder:

 • Learning Analytics
 • Klasseleiing i den digitale skolen
 • IKT-støtta vurdering i skulen og høgare utdanning
 • Digital kompetanse i skulen og høgare utdanning
 • Fråfall i vidaregåande skule
 • Fysisk aktivitet, friluftsliv og helse
 • Doktorgradsutdanning

Forskingsgruppeleiar for for forskingsgruppa Digitale læringsfelleskap: http://www.uib.no/fg/dlc

Forskningsindeksen: http://forskningsindeksen.vlab.cs.hioa.no/

Bøker
 • Krumsvik, Rune Johan. 2019. Kvalitativ metode i grunnskulelærarutdanninga. Fagbokforlaget. 182 sider. ISBN: 9788245027662.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Fagbokforlaget. 149 sider. ISBN: 978-82-450-1957-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 sider. ISBN: 9788215020495.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Klasseledelse i den digitale skolen. Cappelen Damm Akademisk. 160 sider. ISBN: 9788202405540.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Forskingsdesign og kvalitativ metode. Ei innføring. Fagbokforlaget. 187 sider. ISBN: 9788245014600.
 • Krumsvik, Rune Johan; Egelandsdal, Kjetil; Sarastuen, Nora K.; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole Johan. 2013. Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring. Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring? Sluttrapport. Universitetet i Bergen. 395 sider. ISBN: 978-82-998808-2-4.
 • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 sider. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2012. Lærere i skolen som organisasjon. Cappelen Damm AS. 268 sider. ISBN: 978-82-7634-883-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2011. Den digitale lærar - digital kompetanse i praksis. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. 86 sider. ISBN: 978-82-7841-727-0.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine; Urke, Helga Bjørnøy. 2011. Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring. "Ei evaluering av LanSchool og klasseleiing i teknologitette klasserom". Universitetet i Bergen. 250 sider. ISBN: 9788299880800.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 250 sider. ISBN: 978-82-7634-884-2.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 285 sider. ISBN: 978-82-7634-885-9.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen, 1.-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 261 sider. ISBN: 978-82-7634-886-6.
 • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 275 sider. ISBN: 978-82-7634-887-3.
 • Krumsvik, Rune. 2009. Learning in the Network Society & the Digitized School. Nova Science Publishers, Inc.. 330 sider. ISBN: 1607411725.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers, Inc.. 330 sider. ISBN: 978-1-60741-172-7.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2004. IKT i det nye læringsrommet Delrapport Møre og Romsdal 2. Unipub forlag. 191 sider. ISBN: 8279470344.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2000. Consolidation of the conclusion of the discussions groups 2nd cycle (pp. 216-235). International Olympic Academy IOA. 290 sider. ISBN: 92-9149-063-6.
Tidsskriftartikler
 • Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil. 2019. Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities. Nurse Education in Practice. 35: 55-62. doi: 10.1016/j.nepr.2019.01.004
 • Kongsgården, Petter A; Krumsvik, Rune Johan. 2019. Vurdering for læring i teknologirikt læringsmiljø – en kasusstudie av selvregulert læring blant elever i videregående skole. Nordic Studies in Education.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2019. Gutter er gutter. Nytt Norsk Tidsskrift. 2.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Leer-Salvesen, Kjartan; Høydal, Kjetil L; Røkenes, Fredrik Mørk. 2019. Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course: Using Flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course. UNIPED.
 • Moltudal, Synnøve; Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Johnson, Burke. 2019. The relationship between teachers’ perceived classroom management abilities and their professional digital competence: Experiences from upper secondary classroom. Designs for Learning.
 • Eriksen, Maren; Krumsvik, Rune Johan. 2018. Hvor mye tid kan barn bruke foran skjermen. Familieverden.no. 1. Publisert 2018-01-20.
 • Krumsvik, Rune Johan; Berrum, Erling; Jones, Lise Øen. 2018. Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the 1st cohort. Nordic Journal of Digital Literacy. 13: 152-178. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2018-03-03
 • Egelandsdal, Kjetil; Krumsvik, Rune Johan. 2017. Peer discussions and response technology: short interventions, considerable gains. Nordic Journal of Digital Literacy. 12: 19-30. doi: 10.18261/ISSN.1891-943X-2017-01-02-03
 • Krumsvik, Rune Johan. 2017. Digital kompetanse i høyere utdanning. utdanningsforskning.no. Publisert 2017-03-23.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2017. Vil du bli psykologilektor? På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2017-02-21.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2017. Digital kompetanse i høyere utanning. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. Publisert 2017-04-20.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2017. Trenerne i den akademiske maraton. utdanningsforskning.no. Publisert 2017-11-13.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2017. Når hiphop kom til Norge. Dagbladet. Publisert 2017-11-01.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2017. Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning. UNIPED. 40: 18-37. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-03
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Øfstegaard, Marianne; Eikeland, Ole-Johan. 2017. Hvilke lærere har mest digital kompetanse? utdanningsforskning.no. Publisert 2017-02-15.
 • Egelandsdal, Kjetil; Krumsvik, Rune Johan. 2016. Responsteknologi i universitetsforelesninger. Psykologisk tidsskrift. 20: 41-46.
 • Kongsgården, Petter A; Krumsvik, Rune Johan. 2016. Use of tablets in primary and secondary school – a case study. Nordic Journal of Digital Literacy. 11: 248-273. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-04-03
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Vil du bli psykologilektor? Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist. 1-3. Publisert 2016-10-25.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Tidleg digital innsats. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2016-11-01.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Du les med vrangvilje, Sjøberg! Klassekampen. 24-24. Publisert 2016-11-23.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Re: Ikke dekkende for ph.d. i medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. Publisert 2016-12-29.
 • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian. 2016. Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35. Publisert 2016-12-02.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2016. «De beste blant oss» dropper ut. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 53: 1022-2024.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2016. Flipped classroom i naturfag. Finnes det en sammenheng mellom omvendt undervisning (flipped classroom) og elevprestasjoner i naturfag? Norsk pedagogisk tidsskrift. 100: 61-73.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole Johan. 2016. Den digitale ulikskapen. Klassekampen. 16-17. Publisert 2016-10-17.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Øfstegaard, Marianne; Eikeland, Ole-Johan. 2016. Upper secondary school teachers' digital competence : analysed by demographic, personal and professional characteristics. Nordic Journal of Digital Literacy. 11: 143-164. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-03-02
 • Krumsvik, Rune Johan; Øfstegaard, Marianne; Jones, Lise Øen. 2016. Retningslinjer og vurderingskriterier for den artikkelbaserte ph.d-avhandlingen. UNIPED. 39: 78-93. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-07
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan. 2016. Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian teacher education. Computers and education. 97: 1-20. doi: 10.1016/j.compedu.2016.02.014
 • Egelandsdal, Kjetil; Krumsvik, Rune Johan. 2015. Clickers and formative feedback at university lectures. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 22: 55-74. doi: 10.1007/s10639-015-9437-x
 • Krumsvik, Rune Johan. 2015. RE: Best som muntlig fortelling. Tidsskrift for Den norske legeforening. 135: 921. doi: 10.4045/tidsskr.15.0522
 • Krumsvik, Rune Johan. 2015. Increasing teaching quality in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. 1. 4-7.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2015. Digital Learning Aids for Nynorsk Pupils in School - A Politically Sensitive Area or a Question of a Deeper Scientific Understanding of Learning? Seminar.net : Media, technology and lifelong learning. 11: 194-208.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2015. Klasseleiing i teknologirike klasserom i vidaregåande opplæring (Rogalandsstudien). Norsklæreren. 3. 36-50.
 • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Furnes, Bjarte Reidar. 2015. Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers and education. 88: 48-63. doi: 10.1016/j.compedu.2015.04.002
 • Skaar, Øystein Olav; Krumsvik, Rune Johan. 2015. Multimedia discrepancies - plenary lectures as perceived by students. UNIPED. 38: 53-73.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Teacher educators' digital competence. Scandinavian Journal of Educational Research. 58: 269-280. doi: 10.1080/00313831.2012.726273
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Omvendt undervising! Klassekampen. Publisert 2014-06-25.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Straffesparket og livets skule. Dagbladet. Publisert 2014-07-18.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Omvendt undervisning. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Publisert 2014-06-26.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan. 2014. Digitale distraksjonar. Klassekampen. Publisert 2014-01-20.
 • Krumsvik, Rune Johan; Sarastuen, Nora K. 2014. Snu klasserommet! Bergens Tidende. Publisert 2014-06-26.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan. 2014. Development of student teachers' digital competence in teacher education : a literature review. Nordic Journal of Digital Literacy. 2014: 250-280.
 • Kongsgården, Petter A; Krumsvik, Rune Johan. 2013. Bruk av digitale verktøy i elevers læringsarbeid – med fokus på sammenhengen mellom læring og vurdering for læring. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 7: 1-19.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2013. Digitale skilje i skulekvardagen. Bergens Tidende. Publisert 2013-05-25.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2013. Indikatorar for læringsutbyte med IKT. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2013-09-09.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. 2013. Theoretical and methodological issues of formative e-assessment in plenary lectures. International Journal of Pedagogies and Learning. 8: 78-92.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Krumsvik, Rune Johan. 2013. Teaching online or on-campus? - what students say about desktop videoconferencing :. Nordic Journal of Digital Literacy. 1/2. 90-106.
 • Skaar, Øystein; Krumsvik, Rune Johan. 2013. Digital læring i førelesingar. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. Publisert 2013-06-18.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Plenumsførelesingar og læringsutbytte. Skolemagasinet - Fagavis for læremidler og skoleutvikling. 3.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Digital dannelse og skjermtid. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2012-03-27.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Plenumsforelesninger og læringsutbytte. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2012-06-13.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Action research and ICT implementation. Research in Comparative and International Education. 7: 209-225. doi: 10.2304/rcie.2012.7.2.209
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Digital dannelse og skjermtid. BarneVakten (nettavis). Publisert 2012-09-20.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Ein digital Matteus-effekt? Bergens Tidende. Publisert 2012-04-11.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Klasseleiing og elevane sin digitale livsstil. Bergens Tidende. Publisert 2012-02-10.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Indikatorar for læringsutbyte med IKT. Lektorbladet. 6.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2012-08-07.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Inn med nybrotsførelsinga. Klassekampen. Publisert 2012-02-16.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. 2012. Formative e-assessment in plenary lectures :. Nordic Journal of Digital Literacy. 1. 36-54.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Sunde, Eva; Langørgen, Ketil. 2012. Lærerutdannerens digitale kompetanse. Högre Utbildning. 2: 93-108.
 • Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram; Krumsvik, Rune Johan. 2012. Computer games in pre-school settings. Didactical challenges when commercial educational computer games are implemented in kindergartens. Computers & Education. doi: 10.1016/j.compedu.2011.12.018
 • Herheim, Rune; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Verbal communication at a stand-alone computer. Journal for Educational Research Online. 3: 29-55.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2011. Facebook forstyrrer undervisningen. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2011-12-06.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2011. Digital competence in the Norwegian teacher education and school. Högre Utbildning. 1: 39-51.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2011. Fysiske klasseskiljer. Dagens næringsliv. Publisert 2011-07-22.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2011. Samfunn og skule i digitale trongsteg. Dag og Tid. Publisert 2011-07-01.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2011. Digitale ferdigheter endrer lærerrollen. Utdanningsnytt.no. Publisert 2011-11-23.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2011. Digital Matteus-Effekt. Klassekampen. Publisert 2011-07-21.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Situated learning in the network society and digitized school. European Journal of Teacher Education. 32: 167-185. doi: 10.1080/02619760802457224
 • Krumsvik, Rune Johan; Smith, Kari. 2009. Videopapers – an attempt to narrow the notorious gap between theory and practice in teacher education. Technology, Pedagogy and Education. 18: 269-278. doi: 10.1080/14759390903255544
 • Olivero, Federica; Krumsvik, Rune Johan. 2009. Introduction to the themed articles on videopapers. Technology, Pedagogy and Education. 18: 249-253. doi: 10.1080/14759390903255502
 • Almås Grov, Aslaug; Krumsvik, Rune Johan. 2008. Teaching in Technology-Rich Classrooms: is there a gap between teachers’ intentions and ICT practices? Research in Comparative and International Education. 3: 103-121. doi: 10.2304/rcie.2008.3.2.103
 • Jones, Lise Øen; Krumsvik, Rune Johan. 2008. Special needs student in higher education. US-China Education Review. 5: 58-67.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2008. From digital divides to digital inequality. US-China Education Review. 9: 1-16.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2008. Situated learning in the Network Society. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning. 4: 1-6.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2008. The view of knowledge and the new national curriculum in Norway. US-China Education Review. 5: 13-28.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2008. Educational technology, epistemology and discourses in curricula and school. US-China Education Review. 5: 1-16.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2008. Situated learning and digital competence. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 13: 279-290. doi: 10.1007/s10639-008-9069-5
 • Almås, Aslaug Grov; Krumsvik, Rune. 2007. Teachers digital literacy in Leading Edge schools. Journal of In-service education. 4. 279-297. doi: 10.1080/13674580701687864
 • Krumsvik, Rune. 2007. Digital danning. VG : Verdens gang. 47-47. Publisert 2007-07-03.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2007. Ein grenselaus generasjon. Ny tid. 55: 30-31.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2007-08-12.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2007. Digital danning. Bergens Tidende. Publisert 2007-07-08.
 • Krumsvik, Rune; Jones, Lise Øen. 2007. Situert læring, digital kompetanse og tilpassa opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift. 91: 316-328.
 • Smith, Kari; Krumsvik, Rune. 2007. Video papers- a means for documenting practitioners' reflections on practical experiences: The story of two teacher educators. Research in Comparative and International Education. 2: 272-282. doi: 10.2304/rcie.2007.2.4.272
 • Krumsvik, Rune. 2006. The Digital Challenges of School and Teacher Education: some urgent questions and some search for answers. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 11: 239-256. doi: 10.1007/s10639-006-9010-8
 • Krumsvik, Rune. 2006. Kulturella möteplatser i tid och rum: ICT and innovations in the lower secondary school. Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Blå (rapport). 2: 55-82.
 • Krumsvik, Rune. 2006. Challenges of school and teacher education. FreesidEurope, Online Academic Journal. 2. 26 sider.
 • Krumsvik, Rune. 2005. ICT and community of practice. Scandinavian Journal of Educational Research. 49: 27-50.
 • Krumsvik, Rune. 2005. ICT and Innovations in the lower secondary school. Nordisk Pedagogik. 25: 190-207.
 • Krumsvik, Rune. 2004. Digital kompetanse i morgondagens skule. Utdanning.
 • Krumsvik, Rune. 2004. Elever som kunnskapsprodusenter. Norsk pedagogisk tidsskrift. 6: 467-480.
 • Krumsvik, Rune. 2004. Pilot inn for landing. Utdanning. 52-53.
 • Krumsvik, Rune. 2004. Internettet - læringsarena eller søppeldunge? Fotefar. 12-17.
 • Krumsvik, Rune. 2004. Ein digital læringsrevolusjon? Bergens Tidende, 4. mars 2004. Bergens Tidende.
 • Krumsvik, Rune. 2004. Brytingstid for databruk i skulen? "Fotefar" , Landslaget for lokalhistorie i skolen.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2004. Ein digital læringsrevolusjon. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-05.
 • Krumsvik, Rune. 2003. Slipp PC'en til ved eksamensbordet. Utdanning. vol.1: 68-74.
 • Krumsvik, Rune. 2003. Fysisk fostring på anbod? Bergens Tidende. Publisert 2003-09-26.
 • Krumsvik, Rune. 2003. Når teknologien sit i førarsete. Norsk pedagogisk tidsskrift. 8. 133-145.
 • Krumsvik, Rune. 2003. Gir bruk av data flinkare elevar? Utdanning.
 • Krumsvik, Rune. 2003. På tide å oppdatere eksamensformene? Utdanning. 2003: 1-7.
 • Krumsvik, Rune. 2002. Ekstremsporten VM-fotball. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 7. Publisert 2002-07-20.
 • Krumsvik, Rune. 2002. Pedagogisk "E"-volusjon som lovar godt for framtida. Utdanning. 8. 74-77.
 • Krumsvik, Rune. 2002. Når teknologien sit i førarsetet : frå læreplan til praksisfelt med IKT. ?. 1-8.
 • Krumsvik, Rune. 2002. Ekstremsporten VM-fotball. Bergens Tidende. 23. Publisert 2002-07-04.
 • Krumsvik, Rune. 2001. Vår sosialt konstruerte risikokultur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2001-08-14.
 • Krumsvik, Rune. 2000. Digital Læringsrevolusjon? Bergens Tidende. Publisert 2000-03-04.
 • Krumsvik, Rune. 2000. En anakronistisk eller innovativ ungdomsskole? Skolefokus. 6. 22-24.
 • Krumsvik, Rune. 1999. La skituren bli positiv for barna. Sunnmørsposten. Publisert 1999-03-30.
 • Krumsvik, Rune; Erstad, Ola. 1999. Godøy skule - ein unik skulekultur. Sunnmørsposten. Publisert 1999-03-16.
 • Krumsvik, Rune. 1998. Fjella sitt år og helsevinst. Sunnmørsposten. 16. Publisert 1998-04-14.
 • Krumsvik, Rune J. 1998. Ekstremsport og jakta på det gode liv (kronikk). VG : Verdens gang. Publisert 1998-07-21.
 • Krumsvik, Rune Johan. 1997. Feiltolking om telemarkkøyring. Sunnmørsposten. Publisert 1997-03-13.
Rapporter/avhandlinger
 • Berrum, Erling; Gulbrandsen, Ingrid P.; Elgaard, Johanne F.; Krumsvik, Rune Johan. 2018. Sluttrapport for Evaluering av «Digital skolehverdag», del II. Rambøll Management, Oslo. 110 sider.
 • Krumsvik, Rune Johan; Redelius, Karin; Fogelholm, Mikael. 2018. Evaluation of the PhD-program at The Norwegian School of Sport Science. Norges Idrettshøgskole, Oslo. 62 sider.
 • Berrum, Erling; Fyhn, Johanne; Gulbrandsen, Ingrid P.; Lorvik Nilsen, Øystein; Krumsvik, Rune Johan. 2017. Evaluering av pilotprosjektet «Digital skolehverdag». Rambøll, Oslo. 98 sider.
 • Kommunesektorens, Arbeidsgiverforening (KS); Krumsvik, Rune Johan; Kommunesektorens, Arbeidsgiverforening (KS). 2015. Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring (kortversjon av SMIL-rapport, Krumsvik et al. 2013). Kommunesektorens organisasjon, Oslo. 20 sider.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2013. Innføring i forskningsdesign og kvalitativ metode. 94 sider.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes; Hertzberg, Frøydis; Ludvigsen, Sten Runar; Matusov, Eugene; Wasson, Barbara; Lillejord, Sølvi; Hattie, John; Hoel, Torlaug Løkensgard; Samara, Akylina; Sutherland, Rosamund; Lunsford, Karen; Rogers, Paul M. 2011. A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen. 40 sider.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Evaluering av Mighty Milers (Kunnskapsdepartementet). 19 sider.
 • Krumsvik, Rune. 2006. ICT in the School. ICT-initiated school development in lower secondary school. 288 sider.
 • Krumsvik, Rune. 2005. Seminar-Report: Challenges in Teacher Education. 126 sider.
 • Krumsvik, Rune. 2004. IKT i den nye læringsrommet Delrapport Møre og Romsdal 2. ITUs skriftserie. 183 sider.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune. 2003. Første delrapport til ITU: PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal. 15 sider.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune; Moberg, Lila Marie. 2003. IKT i det nye læringsrommet : sluttrapport for Pilot-prosjektet. ITU. 269 sider.
 • Krumsvik, Rune. 2003. Skolen og IKT To artiklar (av totalt fire artiklar). Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen, Bergen. 1 sider.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune. 2002. PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal : statusrapport haust 2002. 66 sider.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune. 2002. Del-rapport til ITU: PILOT-prosjeket i Møre og Romsdal. 67 sider.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune. 2001. Andre delrapport til ITU: PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal. 64 sider.
 • Krumsvik, Rune. 2000. Arousal - hypoteser og teorier. 3/00. Høgskulen i Volda, Volda. 13 sider.
 • Krumsvik, Rune. 1999. Personlighet og utdanning : en undersøkelse om sensation seeking blant allmenlærerstudenter. 9/99. Høgskulen i Volda, Volda. 16 sider.
 • Krumsvik, Rune. 1998. Tren riktig! : eit undervisningsopplegg om trening, energiomsetnad og bruk av hjartefrekvensmålar. 17 sider.
 • Krumsvik, Rune J. 1998. Arousal : Hypothesis and Theories (upublisert artikkel). Høgskulen i Volda. 11 sider.
Bokkapitler
 • Egelandsdal, Kjetil; Krumsvik, Rune Johan. 2020. Clicker Interventions, promoting student activity and feedback at University Lectures. 10. I:
  • Tatnall, Arthur. 2020. Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer. 2300 sider. ISBN: 978-3-030-10577-8.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Høydal, Kjetil L. 2019. Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study. 7. I:
  • Doff, Sabine; Pfingsthorn, Joanna. 2019. Tagungsband - Abschlusskonferenz der HWK-Fokusgruppe “Media Meets Diversity@School”: Implications and Challenges for Teacher Education. Wissenschaftlicher Verlag Trier. 200 sider. ISBN: 978-3-86821-783-4.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L. 2018. ICT and Digital Divides. 11, sider 98-115. I:
  • Mallia, Ġorġ. 2018. The Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2018. 401 sider. ISBN: 978-1-9996549-1-7.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Kappen i artikkelbaserte avhandlinger. 4, sider 93-123. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Fagbokforlaget. 149 sider. ISBN: 978-82-450-1957-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital innovasjon i skole og lærerutdanning? I, sider 17-25. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 sider. ISBN: 9788215020495.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Introduksjonskapittel. 1, sider 9-28. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Fagbokforlaget. 149 sider. ISBN: 978-82-450-1957-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Epilog. Epilog, sider 149-152. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Fagbokforlaget. 149 sider. ISBN: 978-82-450-1957-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Noen betraktninger om forskningsveiledning ph.d.-nivå. 5, sider 125-148. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Fagbokforlaget. 149 sider. ISBN: 978-82-450-1957-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Forord. Forord. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 sider. ISBN: 9788215020495.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Øfstegaard, Marianne. 2016. Omvendt undervisning i matematikk - en eksplorativ casestudie om en matematikk-lærers erfaringer med metoden. 8, sider 151-173. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 sider. ISBN: 9788215020495.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. 2016. Learning Analytics i skole og høyere utdanning. 14, sider 275-305. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 sider. ISBN: 9788215020495.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. 2016. Litteraturreview i ph.d.-avhandlingen. 3, sider 51-91. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Fagbokforlaget. 149 sider. ISBN: 978-82-450-1957-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Formativ e-vurdering og læringsutbytte i høyere utdanning - en ny form for læringsledelse? 6, sider 141-154. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Klasseledelse i den digitale skolen. Cappelen Damm Akademisk. 160 sider. ISBN: 9788202405540.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Planlegging av undervisning. 4, sider 88-119. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Klasseledelse i den digitale skolen. Cappelen Damm Akademisk. 160 sider. ISBN: 9788202405540.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Hva er klasseledelse? 1, sider 4-23. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Klasseledelse i den digitale skolen. Cappelen Damm Akademisk. 160 sider. ISBN: 9788202405540.
 • Krumsvik, Rune Johan; Øen Jones, Lise. 2014. Fra klasseledelse til læringsledelse. 3, sider 61-87. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2014. Klasseledelse i den digitale skolen. Cappelen Damm Akademisk. 160 sider. ISBN: 9788202405540.
 • Tjomsland, Hege Eikeland; Wold, Bente; Krumsvik, Rune Johan; Samdal, Oddrun. 2014. Evaluation Research in Health Promoting Schools and Related Challenges. 17, sider 365-378. I:
  • Simovska, Venka; McNamara, Patricia Mannix. 2014. Schools for Health and Sustainability Theory, Research and Practice. Springer. 431 sider. ISBN: 978-94-017-9170-0.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2013. Formativ e-vurdering og læringsutbytte i høyere utdanning – frå intensjon til realitet. 18, sider 207-218. I:
  • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. 2013. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. 292 sider. ISBN: 978-82-91308-54-8.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2013. Klasseleiing i teknologitette klasserom i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. 20, sider 553-590. I:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 sider. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2013. IKT i skolen. 19, sider 521-551. I:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 sider. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. 2013. Digital didaktikk for lærerstudenter. 21, sider 591-627. I:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 sider. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Feedback clickers in plenary lectures - a new tool for formative assessment? Kapittel 12, sider 191-216. I:
  • Rowan, Leonie; Chris, Bigum. 2012. Transformative approaches to new technology and student diversity in futures oriented classrooms. Springer Science+Business Media B.V.. 200 sider. ISBN: 978-94-007-2641-3.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. Nettverkssamfunnet og skolen. 4. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2012. Lærere i skolen som organisasjon. Cappelen Damm AS. 268 sider. ISBN: 978-82-7634-883-5.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2012. The Digital school and Teacher Education in Norway. 3, sider 455-480. I:
  • Schultz-Zander, R.; Eickelmann, B.; Moser, H.; Niesyto, H.; Grell, P. 2012. Jahrbuch Medienpädagogik 9. VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISBN: 9783531169446.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. 2011. Digital kompetanse i lærarutdanningen, 5-10. 8. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 285 sider. ISBN: 978-82-7634-885-9.
 • Krumsvik, Rune Johan; Ludvigsen, Kristine. 2011. Digital kompetanse i lærarutdanningen, 1.-7. 7. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 250 sider. ISBN: 978-82-7634-884-2.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord. 2011. Grunnleggende ferdigheter. Kapittel 4, sider 77-120. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 250 sider. ISBN: 978-82-7634-884-2.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord. 2011. Grunnleggende ferdigheter, 5.-10. 3. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 285 sider. ISBN: 978-82-7634-885-9.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord. 2011. Grunnleggende ferdigheter, 1.-7. 4. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 250 sider. ISBN: 978-82-7634-884-2.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord. 2011. Grunnleggende ferdigheter. Kapittel 3, sider 65-105. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 285 sider. ISBN: 978-82-7634-885-9.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2010. Teachers/Teacher Educatorʼs Digital Competence in Norway. 9, sider 20-22. I:
  • Milrad, Marcelo; Jarvela, Sanna; Hyvönen, Pirkko; Cerratto-Pargman, Tessy. 2010. BOOK OF ABSTRACTS The First Nordic Symposium on Technology Enhanced Learning. NORDITEL 2010. NORDITEL, Vaxjö. 120 sider.
 • Helleve, Ingrid; Krumsvik, Rune Johan. 2009. If Information and Communication Technology is the answer - What should the question be? 16, sider 291-310. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers, Inc.. 330 sider. ISBN: 978-1-60741-172-7.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Preface. Preface, sider vii-xi. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers, Inc.. 330 sider. ISBN: 978-1-60741-172-7.
 • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Ein ny digital didaktikk. 12, sider 227-254. I:
  • Otnes, Hildegunn. 2009. Å være digital i alle fag. Universitetsforlaget. 200 sider. ISBN: 9788215014050.
 • Krumsvik, Rune Johan; Almås, Aslaug Grov. 2009. The digital didactic. 8. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers, Inc.. 330 sider. ISBN: 978-1-60741-172-7.
 • Krumsvik, Rune. 2008. The Emerging Digital Literacy among Teachers in Norway (The Story of One Digital Literate Teacher). 5, sider 105-125. I:
  • Kobayashi, Riko. 2008. New Educational Technology. Nova Science Publishers, Inc.. 240 sider. ISBN: 978-1-60456-037-4.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Situert læring i nettverkssamfunnet. 9, sider 194-253. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Digitale utfordringar i skulen og i lærarutdanninga. 2, sider 18-63. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Elevar sin digitale kunnskapskonstruksjon. 8, sider 174-193. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Robolab og elevar sin løpande refleksjon i prosjektarbeid. 7, sider 152-173. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Vurderingsformer og digital kompetanse. 4, sider 95-113. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Digital kompetanse i Kunnskapsløftet. 3, sider 64-93. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune. 2007. Digital læringsrevolusjon? 1, sider 13-17. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune; Jones, Lise Øen. 2007. Digital kompetanse og tilpassa opplæring. 5, sider 114-137. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune; Smith, Kari. 2007. Videopaper - når tekst og video blir saumlaust. 6, sider 140-151. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune; Støbakk, Åshild. 2007. Digital Danning. 10, sider 254-266. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.
 • Krumsvik, Rune. 2004. IKT i det nye læringsrommet Delrapport Møre og Romsdal 1. faglig_bok_institusjon, sider 17-28. I:
  • 2004. Grete Dalhaug Berg og Lila Moberg IKT i det nye læringsrommet Delrapport Møre og Romsdal 1. 12 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Professor i pedagogikk

 

Subproject 1: Empirical testing of a theoretical model of digital competence

 

Abstract

The purpose of this subproject is to examine if a digital competence model can be empirical tested in upper secondary school. Norway implemented in 2006 a new national curriculum which increased the status of digital competence to be the fifth basic skill in the Norwegian elementary school (stage 1-13). This was a historic event and never before has digital competence achieved such status in curricula, neither nationally nor internationally. The same has newly happened with the new General Plan for Teacher Education where digital competence has become the fifth basic skill in all subjects. However, both teacher educators and teachers lack sufficient digital competence to fulfil these ambiguous policy goals and therefore the subproject suggest how a model of digital competence can bridge some of the gap between the intentions in the policy documents and the teachers practise. At the same time the subproject attempts to empirical test if this digital competence model is valid among teachers in upper secondary school in light of a the national curriculum (LK06). The research question in this article is: Is a model of digital competence empirically valid and if so, how can digital competence be defined for teachers in school?

 

Subproject 2: Class management in digital classrooms

Abstract

This subproject focuses on what kind of new class management strategies teachers need to develop in light of the large scale implementation of ICT in Norwegian classrooms. This has become more pressing as a result of the new educational reform, Knowledge Promotion (KD, 2006) where digital skills is now the fifth basic competence in all subjects at all levels (stage 1-13, 6-19 years). Consequently, Norwegian schools are infiltrated with new technology, and obligatory ICT in all subjects is in many ways making it a time of upheaval for the traditional way of teaching and class management. The introduction of this national curriculum and one pupil pr. laptop creates a situation where the pedagogical and didactical conditions in Norwegian classrooms have changed considerably. Thus we need to carry out research within the area of class management and ICT, and the presented subproject focuses on this issue.

 

Subproject 3: Multimodality, Video papers and learning outcome

Abstract

This subproject is focusing on a multimodal learning resource, Video papers, and learning outcome in teacher education. The concept multimodality has strongly influenced the development of the digital competence in the last decade and has been an important underpinning for both this concept and ICT in general. However, from a critical point of view one could ask why Norway is the first nation in the world to define digital competence as the fifth basic competence in its national curriculum and General Plan for Teacher Education? Is this action based on solid research findings or on politicians' eagerness for innovations in our educational system? How do these actions influence the epistemological and ontological cornerstones in school and teacher education? Is this another ‘technology hype’ and is it necessary in our digitised society? These questions are worth considering as a baseline for this subproject, because we still are in the infancy of this digitisation of school and teacher education. In many ways this new pedagogical terrain generates more questions than answers. This is partly because the area is new, we have too little longitudinal research to rely on and therefore we need more knowledge about this area to make solid and research-based recommendations. With this reservation in mind, the aim of the subproject is to study if, and eventually how multimodality and video papers in teacher education can enhance learning outcome for the students. The research question is: Can Video papers enhance teacher students understanding of theory-practise relationship and how do teacher students experience this kind of multimodal teaching tool?

 

Subproject 4: Formative e-assessment and learning outcome

Abstract

https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=516274

Based on the criticism from both the evaluation of Norwegian pedagogy (NFR 2004/2006) and the Norwegian student organisations, this study focuses on if, and eventually how, feedback clickers (TurningPoint®) can be used to overcome some of the challenges lecturers have in large plenary lectures. The Bologna-process, new standards for national curricula, increasing diversity among university students and the digital revolution have changed some of the underlying premises for teaching and learning in today’s universities. New policy documents, research and experiences from the university field suggest that there is a potential to develop plenary lectures in light of new technology and more updated teaching methods. The new concept of digital didactics is underpinning this time of upheaval, and this subproject focuses on how bachelor students experience the use of innovative technology through feedback clickers in formative e-assessment. International research within the area shows that new technology like feedback clickers can, under well planned didactical circumstances, have the potential to enhance interactivity, attention and reflection, as well as provide feedback and formative assessment, which are the ground pillars of the Quality Reform in Norway.