Hjem
 • E-postRune.Kyrkjebo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 15+47 958 28 683
 • Besøksadresse
 • Postadresse
  Postboks 7808
Vitenskapelig artikkel
 • 1997. Nokre tekstlege samanfall mellom Jofraskinna og Norske Kongers Chronica. Nordica Bergensia. 189-200.
Rapport
 • 1999. Tectonic impact on sedimentary processes in the post-rift phase - Improved models. .
 • 1999. Tectonic impact on sedimentary processes in the post-rift phase - Improved models. .
Faglig foredrag
 • 2017. Språksamlingar.
 • 2017. Kan Språksamlingane gi ny giv for språkforskinga? Noko om status og potensial .
 • 2017. Brukerrelevans og tilgjengelighet: Status og framblikk for språk- og spesialsamlingsdata i Universitetsbiblioteket i Bergen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 1998. Tekstkoding i avskrifter av norrøne handskrifter. Døme på bruk av programmet FrameMaker+SGML.
 • 1998. On characters needed for the electronic transcription of Old Norse texts, and on encoding abbreviations in Old Norse texts.
 • 1997. Characters needed for the transcription of Old Norse texts.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB).
 • 2015. Cloning and porting the LINDAT DSpace for the CLARINO Bergen repository.
 • 2005. The Menota project.
 • 2005. Digitalt gjenfødd: Om revitalisering av spesialsamlingane på UB.
 • 2005. Charters in the Bergen University Library - xml encoding and digitisation in cooperation with the faculty.
 • 1999. Tectonic subsidence analysis of the Cretaceous-Tertiary post-rift interval in the northern North Sea Basin; Importance of palaeobathymetric control.
 • 1999. Analyse av tektonisk innsynkning i kritt-tertiær post-riftintervallet i det nordlige Nordsjøbassenget: viktigheten av paleobatymetrisk kontroll.
 • 1999. Analyse av tektonisk innsynkning i kritt-tertiær post-riftintervallet i det nordlige Nordsjøbassenget: viktigheten av paleobatymetrisk kontroll.
 • 1997. Strukturelle og sedimentologiske trekk i post-rift utviklingen i Vikinggraben.
 • 1996. Complexities of the "base Cretaceous Unconformity", offshore Norway.
Leksikon
 • 2018. Nytt norsk salmeleksikon Bind IV.
Database
 • 2005. Medieval Parchment Fragments at Bergen University Library.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2019. Hymnologiske «apokryfer» i Manuskriptsamlingen. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • 2017. Språk på flyttefot - språksamlingane til Bergen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 161-166.
Doktorgradsavhandling
 • 2001. Heimskringla I etter Jofraskinna : karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio.
 • 1999. The Cretaceous-Tertiary of the northern North Sea : thermal and tectonic influences in a post-rift setting.
Intervju
 • 2009. Den blodige journalen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2016. The CLARINO Bergen Centre: Development and Deployment. 12 sider.
 • 2006. Parchment and paper in digital University Libraries - new contexts for manuscript and archival collections. 11 sider.
 • 2000. Eit vitskapsteoretisk perspektiv på tekstkritisk metode. 18 sider.
 • 1999. Tectonic impact on sedimentary processes in the post-rift phase - Examples from the northern North Sea. 4 sider.
 • 1999. Reconstruction of post rift palaeobathymetry in the northern North Sea - Part I: Tertiary. 4 sider.
 • 1999. Reconstruction of post rift palaeobathymetry in the northern North Sea - Part I: Cretaceous. 4 sider.
Poster
 • 2018. Return to sources: the Library.
 • 2015. Data modeling and processing as a library service. .
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2006. Middelalder online. Bergens manuskriptfragmenter på nettet. 229-234.
Fagartikkel
 • 2014. Digitale vitenskapelige tekstarkiv - biblioteket i ny rolle. Skriftserien Bibliotheca Nova. 83-91.
Faglig kapittel
 • 2019. Ch. 3. Document structure. 14 sider. I:
  • 2019. The Menota Handbook. Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources. Version 3.0. .
 • 2018. Språksamlingane og leksikografisk arbeid ved Universitetet i Bergen. 80-86. I:
  • 2018. Nordiske Studier i Leksikografi 14, Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj -2. juni 2017. Nordisk Forening for Leksikografi.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

NB: lista generert av Cristin nevner mine filologiske publikasjonar, men ved ein feil tek den også med geo-faglege publikasjonar som ikkje er mine, men høyrer til min namnebror Rune Kyrkjebø.