Hjem
Rune Kyrkjebøs bilde

Rune Kyrkjebø

Førstebibliotekar
 • E-postrune.kyrkjebo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 15
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Gamle og nye blikk på Sverresoga. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 319-334.
 • Vis forfatter(e) (1997). Nokre tekstlege samanfall mellom Jofraskinna og Norske Kongers Chronica. Nordica Bergensia. 189-200.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Minikurs om forskningsdatahåndtering: Hvordan håndtere språkdata etter beste praksis?
 • Vis forfatter(e) (2017). Språksamlingar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kan Språksamlingane gi ny giv for språkforskinga? Noko om status og potensial .
 • Vis forfatter(e) (2017). Brukerrelevans og tilgjengelighet: Status og framblikk for språk- og spesialsamlingsdata i Universitetsbiblioteket i Bergen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1998). Tekstkoding i avskrifter av norrøne handskrifter. Døme på bruk av programmet FrameMaker+SGML.
 • Vis forfatter(e) (1998). On characters needed for the electronic transcription of Old Norse texts, and on encoding abbreviations in Old Norse texts.
 • Vis forfatter(e) (1997). Characters needed for the transcription of Old Norse texts.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB).
 • Vis forfatter(e) (2015). Cloning and porting the LINDAT DSpace for the CLARINO Bergen repository.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Menota project.
 • Vis forfatter(e) (2005). Digitalt gjenfødd: Om revitalisering av spesialsamlingane på UB.
 • Vis forfatter(e) (2005). Charters in the Bergen University Library - xml encoding and digitisation in cooperation with the faculty.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2003). Ólafur Halldórsson, utg. Óláfs saga tryggvasonar en mesta. Editiones Arnamagnæanæ, Series A, vol. 3. København 2000. Maal og Minne. 215-219.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den legendariske Olavssaga. Omsett frå norrønt av Kåre Flokenes. Føreord ved Torgrim Titlestad. Stavanger: Erling Skjalgssonselskapet, 2000. 152s. ISBN 82-91640-10-6. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 122-123.
Leksikon
 • Vis forfatter(e) (2018). Nytt norsk salmeleksikon Bind IV.
Database
 • Vis forfatter(e) (2005). Medieval Parchment Fragments at Bergen University Library.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Hymnologiske «apokryfer» i Manuskriptsamlingen. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2017). Språk på flyttefot - språksamlingane til Bergen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 161-166.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2001). Heimskringla I etter Jofraskinna : karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Den blodige journalen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Words, Words! Resources and Tools for Lexicography at the CLARINO Bergen Centre . 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The CLARINO Bergen Centre: Development and Deployment. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Parchment and paper in digital University Libraries - new contexts for manuscript and archival collections. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Eit vitskapsteoretisk perspektiv på tekstkritisk metode. 18 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind 3. . I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Nytt norsk salmeleksikon, bind III.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Return to sources: the Library.
 • Vis forfatter(e) (2015). Data modeling and processing as a library service.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2006). Middelalder online. Bergens manuskriptfragmenter på nettet. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen. 229-234.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Digitale vitenskapelige tekstarkiv - biblioteket i ny rolle. Skriftserien Bibliotheca Nova. 83-91.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk eller islandsk skrivar i mellomalderhandskrift - ei kritisk vurdering av bruken av språklege kriterium ved heimfesting. Nordica Bergensia. 15-35.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2019). Ch. 3. Document structure. 14 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The Menota Handbook. Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources. Version 3.0. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Språksamlingane og leksikografisk arbeid ved Universitetet i Bergen. 80-86. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Nordiske Studier i Leksikografi 14, Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj -2. juni 2017. Nordisk Forening for Leksikografi.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

NB: lista generert av Cristin nevner mine filologiske publikasjonar, men ved ein feil tek den også med geo-faglege publikasjonar som ikkje er mine, men høyrer til min namnebror Rune Kyrkjebø.