Hjem
Rune Sæbøs bilde

Rune Sæbø

Professor
 • E-postRune.Sabo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 47
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 1999. Forbrytelser i gjeldsforhold NOU 1999: 23. Statens forvaltningstjeneste.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2001. Revisjon av gjeldsordningsloven - harmonisering av gjeldsforfølgningsretten? Lov og Rett. 513-514.
 • Vis forfatter(e) 1996. Ugyldighet og krav om avtalerevisjon som grunnlag for separatistrett i konkurs. Lov og Rett. 123-141.
 • Vis forfatter(e) 1996. Generalklausulene i formuerettlovgivningen i et rettskildeperspektiv. Jussens venner. 313-325.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2009. Kredittavtaler Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. (NOU Norges offentlige utredninger 2009: 11. .
 • Vis forfatter(e) 2008. NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak. .
 • Vis forfatter(e) 2006. NOU 2006:3 Om markeder for finansielle instrumenter. Gjennomføringav MiFID og transparencydirektivet. .
 • Vis forfatter(e) 2005. NOU 2005:17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper). .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. Ansvar for tilrettelegging og rådgivning ved salg av strukturerte produkter.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. Avtaleloven § 36 i kommersielle forhold.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ställningsfullmakten legislativt i et nordiskt perspektiv. Kommentar.
 • Vis forfatter(e) 2004. Om reglene om motregning i principles of European Contract Law (PECL).
 • Vis forfatter(e) 2004. Motregning og rettsvalg.
 • Vis forfatter(e) 2004. Bankers modregning utenfor konkurs.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2003. Motregning. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1996. Innsidehandel med verdipapir. Fagbokforlaget.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Passivitet. Binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.
 • Vis forfatter(e) 1995. Innsidehandel med verdipapir.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Strafferettslig kreditorvern. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Høyesteretts rolle ved utviklingen av formueretten. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Foreldelse vedbetroelse av penger. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Noen tanker om objektiv omstøtelse av kreditorbegunstigelser. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. En dom om frarådningsplikt. Om Rt 1959.1048. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Om erstatningskrav i aksjeselskapsforhold. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Noen synspunkter på etablerte kontraktsmessige posisjoners vern mot tilbakevirkende lovgivning. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Godtroerverv når avhenderen disponerer som fullmektig. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 1993. Lovens krav til styret.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.