Hjem
Rune Sakslinds bilde

Rune Sakslind

Professor emeritus
 • E-postRune.Sakslind@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 54
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune. 2019. Educational experiences and perceptions of occupational hierarchies: The case of the Norwegian working class. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-16.
 • Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune. 2018. Pride, paternalism, prejudice-images of the working class. Social Sciences. 1-13.
 • Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune; Hestholm, Roger. 2016. National repertoires of moral values. Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. 7-20.
 • Sakslind, Rune; Skarpenes, Ove. 2014. Morality and the middle class: The European pattern and the Norwegian singularity. Journal of Social History. 313-340.
 • Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune. 2010. Education and egalitarianism : the culture of the Norwegian middle class. Sociological Review. 219-243.
 • Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune. 2008. Kulturforskning og empirisk analyse. Tidsskrift for samfunnsforskning. 265-273.
 • Sakslind, Rune. 2002. Utdanningssosiologiens tideverv. Et kunnskapssosiologisk tilbakeblikk. Sosiologisk Tidsskrift. 112-141.
 • Sakslind, Rune. 1998. Formingen av det norske yrkesopplæringssystemet for håndverk og industri. Modernisering og reformpolitikk ca 1800 - 1940. KULTs skriftserie. 17-59.
Rapport
 • Sakslind, Rune; Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger. 2006. Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge. Rapport og resultater fra prosjektet. .
 • Sakslind, Rune. 1998. Kollokvieundervisningen - et felt for "pedagogikk" ? .
 • Sakslind, Rune. 1997. Utdanning - mellom tradisjon og modernitet. 6. 6. .
 • Sakslind, Rune. 1996. Det industrielle univers. Kultur og sosiale konfigurasjoner i analysen av endring. 2. 2. .
 • Sakslind, Rune. 1993. Social relations and use of NC-technology in Manufacturing. Transformations in Norwegian mechanical-engineering enterprises. .
 • Sakslind, Rune. 1989. Flexible Technology and Social Relations in Industry. Adaption to NC-technology in Norwegian mechanical-engineering enterprises. .
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1988. Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. .
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1988. Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. .
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1987. Arbeitspolitik als Forschungsprogram. Perspektiven und Probleme. .
Vitenskapelig foredrag
 • Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune. 2017. Educational Experiences and the Perceptions of Occupational Hierarchies: The Case of the Working Class in Norway .
 • Sakslind, Rune. 2009. Den norske middelklassen i den "nordiske modellen".
 • Sakslind, Rune. 2008. Kunnskap og klasseprosesser. Særtrekk ved den norske middelklassen.
 • Sakslind, Rune. 2007. Knowledge and the middle class.
 • Skarpenes, Ove; Sakslind, Rune; Hestholm, Roger. 2005. Kunnskap og kultur i den norske middelklassen.
 • Sakslind, Rune. 2005. Kultur og komparasjon i prosjektet "Kunnskap og kultur".
 • Sakslind, Rune. 2005. Knowledge as culture and cultures of knowledge.The enigmas of "social reproduction" and the "transmission of knowledge" in education.
 • Sakslind, Rune. 2003. Modernisering og norsk teknisk utdanning 1850-1940.
 • Sakslind, Rune. 2003. Contexts and comparisons of educational policy.
 • Sakslind, Rune. 2002. Utdanningssosiologiens trender. En historisk-epistemologisk analyse.
 • Sakslind, Rune. 2002. Pierre Bourdieus utdanningssosiologi.
 • Sakslind, Rune. 2002. Norge i finsk perspektiv.
 • Sakslind, Rune. 2002. Modernization and the construction of educational systems: On the genesis of the Norwegian system of vocational education.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Sakslind, Rune; Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger. 2018. Middelklassekulturen i Norge: En komparativ sosiologisk studie.
 • Sakslind, Rune. 2001. Utdanningssosiologiens trender. Et historisk-epistemologisk perspektiv.
Fagbok
 • Sakslind, Rune. 1998. Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale moderniseringsprosesser. Tilknyttet prosjektet SKOLEKULT. Norges Forskningsråd.
 • Sakslind, Rune. 1997. Danning og yrkesutdanning. Utdanningssystem og nasjonale mo derniseringsprosesser. KULT Skriftserie. Oslo NFR.
Hovedfagsoppgave
 • Halvorsen, Anne. 2007. Planlegging i grenseland En casebasert studie av realiseringen av to boligprosjekter i Bergen.
 • Fagerheim, Svein Jarle. 2006. Det verdige mennesket i den øvre middelklassen En studie av symbolske grenser.
 • Haugseth, Jan Frode. 2005. DRM og demokrati : argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endring av åndsverkloven 2003-2005.
 • Sveri, Torgeir. 2004. Strukturer og reformer: - en kvalitativ analyse av reformen "enhetlig ledelse" sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering.
 • Sletten, Bjørg. 2004. Sletten, Bjørg: Med odel som arv: valgorienteringer hos odelsgutter på Vestlandet.
Mastergradsoppgave
 • Hetland, Kari. 2008. Kunnskapsformidling i samfunnsfaget En kvalitativ studie av to ungdomsskoleklasser.
 • Matheussen, Espen Svalastog. 2008. Hydro, kunst og kapitalismens "ånd".
 • Åsli, Thale Jacobsen. 2008. Den norske arbeiderens livsverden En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv.
 • Tofte, Kjetil André. 2007. Utdanningssfæren og arbeidslivet:Arbeidsgjevarar sine verdsettingar av kompetanse frå høgre utdanning.
 • Lundberg, Kjetil. 2007. Nærmiljø, problemdefinering og mobilisering - en studie av et boligområde i Bergen.
 • Lindseth, Gunnar. 2006. Yoga i Norge Yogainstruktørers verdistrategier i det norske samfunn.
 • Opsand, Magnus Moss. 2006. Det samfunnsfaglige dannelsesmotiv og gymnaset - En studie av konstruksjonen aav samfunnskunnskap som linjefag i gymnaset frem mot Reform 74.
 • Opsand, Magnus Moss. 2006. Det samfunnsfaglige dannelsemotiv og gymnaset - En studie av konstruksjonen av samfunnskunnskap som linjefag i gymnaset frem mot Reform 74.
 • Sataøen, Hogne Lerøy. 2005. Medieutdanningar i mediesamfunnet Om kunnskap og danningar i tre mediefag.
 • Sataøen, Hogne Lerøy. 2005. Medieutdanningar i mediesamfunnet.
 • . 2005. Medieutdanningar i mediesamfunnet.
Kronikk
 • Sakslind, Rune. 2004. Kultur, klasse og akademisk kunnskap i Norge. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 26-27.
Doktorgradsavhandling
 • Lyby, Lars. 2019. The making of a performative pathology. Stress and the self at work.
Intervju
 • Sakslind, Rune; Haagensen, Olav. 2019. Middelklassen, slik den ser seg selv.
 • Sakslind, Rune; Berg, Thomas. 2007. Den folkelige eliten.
 • Sakslind, Rune; Brottveit, Kjetil A. 2007. Den audmjuke middelklassen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Sakslind, Rune. 2007. Kunnskap og klasseanalyse. 36 sider.
 • Olsen, Ole Johnny; Hjellbrekke,, Johs.; Sakslind, Rune. 2007. Innledning. 13 sider.
 • Sakslind, Rune. 2006. Knowledge as culture and cultures of knowledge. 19 sider.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1996. The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. 24 sider.
 • Halvorsen, Tor; Kovsnes, Olav; Sakslind, Rune. 1995. Production Regimes and the Changing Governance of the Firm.
 • Korsnes, Olav; Sakslind, Rune. 1989. Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail - laboratorium for et tverrfaglig eksperiment.
 • Korsnes, Olav; Halvorsen, Tor; Sakslind, Rune. 1985. Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge. Norsk arbeidsliv i komparativt perspektiv. 36 sider.
Leksikonartikkel
 • Sakslind, Rune. 2008. Verdiorden. 333-334. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Sakslind, Rune. 2008. Utdanningssosiologi. 322-324. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Sakslind, Rune. 2008. Handlingsregime. 102-103. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Sakslind, Rune. 1997. Rettferdiggjøring. 252-253. I:
  • Korsnes, Olav; Andersen, Heine; Brante, Thomas. 1997. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget.
 • Sakslind, Rune. 1997. Handlingsregime. 102-103. I:
  • Korsnes, Olav. 1997. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
Intervju tidsskrift
 • Korsnes, Olav; Sakslind, Rune. 2007. En egalitær elite. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 22-26.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.