Hjem
 • E-postrustam.galimullin@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Høst 2023, Blockchain technology and formal methods INFO384 H23

Høst 2023, Innføring i kunstig intelligens AIKI100 H23

Vår 2023, Kunstige agentar AIKI110 V23

Høst 2022, Blockchain technology and formal methods INFO384 H22

Høst 2021, Knowledge Representation and Reasoning INFO282 H21

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Visibility and exploitation in social networks. Mathematical Structures in Computer Science. 1-30.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Expressivity of Quantified Group Announcements. Journal of Logic and Computation. 1122-1151.
 • Vis forfatter(e) (2023). Quantifying over information change with common knowledge. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Logics with Group Announcements and Distributed Knowledge: Completeness and Expressive Power. Journal of Logic, Language and Information. 141-166.
 • Vis forfatter(e) (2021). Verification and Strategy Synthesis for Coalition Announcement Logic. Journal of Logic, Language and Information. 671-700.
 • Vis forfatter(e) (2021). Coalition and Relativised Group Announcement Logic. Journal of Logic, Language and Information. 451-489.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Proceedings of the 5th Symposium of the Norwegian AI Society (NAIS 2023). NAIS Norwegian Artificial Intelligence Society.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Satisfiability of Arbitrary Public Announcement Logic with Common Knowledge is Σ^1_1-hard. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Action Models for Coalition Logic. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). (Arbitrary) Partial Communication. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Logic of Visibility in Social Networks. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Coalition Logic for Specification and Verification of Smart Contract Upgrades. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Quantified Announcements and Common Knowledge. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). No Finite Model Property for Logics of Quantified Announcements. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dynamic Coalition Logic: Granting and Revoking Dictatorial Powers. 14 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Komplett liste over publikasjoner er på min nettside.