Hjem
Sølvi Lillejords bilde

Sølvi Lillejord

Fagdirektør
 • E-postSolvi.Lillejord@uib.no
 • Telefon+47 907 56 806
 • Besøksadresse
  Muséplassen 1
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Bøker
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2013. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Læreprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 321 sider. ISBN: 978-82-450-1393-1.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2013. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring. Fagbokforlaget. 352 sider. ISBN: 978-82-450-1391-7.
 • Dale, Erling Lars; Gilje, Nils; Lillejord, Sølvi. 2011. Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. 250 sider. ISBN: 978-82-02-34509-9.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 sider. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 sider. ISBN: 9788245008463.
 • Nordahl, Thomas; Manger, Terje; Lillejord, Sølvi. 2010. Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 sider. ISBN: 9788245008463.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas. 2009. Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 9788245008456.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Lillejord, Sølvi; Fevolden, Trond. 2005. Kvalitetsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. 187 sider. ISBN: 82-15-00809-7.
 • Lillejord, Sølvi. 2003. Ledelse i en lærende skole. Universitetsforlaget. 255 sider. ISBN: 82-15-00140-8.
 • Calitz, Louis; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Educational Leadership in a new Millenium.
 • Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Calitz, Louis. 2002. Leadership in Education. 282 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits; Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk. 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Meerkotter, Aslam; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Calitz, Louis; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 2001. Leadership in Education. 282 sider. ISBN: 0796202184.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk. 2001. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk. 2001. Learning from eachother. School development & social transformation in South Africa.
 • Meerkotter, Dirk; Fataar, Aslam; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 2001. Learning from Each Other. School development and social transformation in South Africa. 191 sider. ISBN: 1-919833-29-3.
 • Fugelstad, O.; Lillejord, Sølvi. 1999. Vurdering og skolereform. Fagbokforlaget.
 • Fuglestad, Otto L; Lillejord, Sølvi; Johnny, Tobiassen. 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Tobiassen, Johnny. 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget. 238 sider. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Tobiassen, Johnny. 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. -1 sider. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Tobiassen, Johnny; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1999. Reformperspektiv på skole og elevvurdering. Fagbokforlaget. 238 sider. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Tobiassen, Johnny. 1998. reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget.
 • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. 205 sider. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. -1 sider. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. 205 sider. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1997. Relasjonell ledelse i skolen. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits. 1997. Pedagogisk ledelse-et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. 205 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits. 1997. Relasjonell ledelse i skolen - teoretiske perspektiver og empiriske eksempler. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi; Mjeldheim, Leif; Sølvberg, Erik. 1997. Spektrum, lærebok i samfunnslære VKI. Revidert utgave. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi; Mjeldheim, Leif; Sølvberg, Erik. 1995. Spektrum. Fagbokforlaget.
Tidsskriftartikler
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin. 2019. Trapped Between accountability and professional learning? School leaders and teacher evaluation. Professional Development in Education. doi: https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1585384
 • Lillejord, Sølvi; Elstad, Eyvind; Kavli, Håkon. 2018. Teacher evaluation as a wicked policy problem. Assessment in education : Principles, Policy & Practice. 25: 291-309. doi: 10.1080/0969594X.2018.1429388
 • Lillejord, Sølvi. 2017. Hva er relevant kunnskap i skolen? Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD). 3: 96-101.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lillejord, Sølvi. 2013. Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 97: 355-369.
 • Dysthe, Olga; Lillejord, Sølvi. 2012. From Humboldt to Bologna: Using peer-feedback to foster productive writing practices among online master students. International Journal of Web Based Communities. 8: 471-485. doi: 10.1504/IJWBC.2012.049561
 • Hattingh, Annemarie; Lillejord, Sølvi. 2011. A networked pathway to the PhD: The African-Norwegian case of Productive Learning Cultures. Perspectives in Education. 29: 100-110.
 • Riese, Hanne; Samara, Akylina; Lillejord, Sølvi. 2011. Peer relations in peer learning. International Journal of Qualitative Studies in Education. 25: 601-624. doi: 10.1080/09518398.2011.605078
 • Jenssen, Eirik S.; Lillejord, Sølvi. 2010. Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig. Bedre Skole. 2. 8-12.
 • Lillejord, Sølvi; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Dale, Erling Lars. 2010. Et kunnskapsløft for kunnskapssamfunnet? Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 4: 1-9.
 • Jenssen, Eirik S.; Lillejord, Sølvi. 2009. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 3: 15.
 • Jenssen, Eirik; Lillejord, Sølvi. 2009. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 3. 15 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Dysthe, Olga. 2008. Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion. Journal of Education and Work. 21: 75-89. doi: 10.1080/13639080801957154
 • Westrheim, Kariane; Lillejord, Sølvi. 2007. A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education. 5: 173-185.
 • Lillejord, Sølvi. 2006. Ledelse av lærende skoler: Kampen om tiden. Tid til å arbeide. Kommentarer til FAFO-undersøkelsen om lærerens arbeidstid.
 • Lillejord, Sølvi. 2006. Knowledge production and higher education in the 21st Century. South African Journal of Higher Education. 19: 1315-1320.
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi. 2006. Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 90: 120-130.
 • Hattingh, Annemarie; Lillejord, Sølvi. 2005. Productive Learning Cultures: An African-Norwegian collaboration balancing academic quality with substantial support. Journal of International Cooperation in Education. 8: 99-110.
 • Lillejord, Sølvi. 2005. Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk Pedagogik. 25: 81-94.
 • Lillejord, Sølvi. 2005. Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. 25: 81-94.
 • Lillejord, Sølvi. 2004. Kultur og læring. Dagbladet. 48-48. Publisert 2004-09-02.
 • Lillejord, Sølvi. 2004. Ledelse i lærende organisasjoner. Magasin for ledere. 4-5. 4 sider.
 • Lillejord, Sølvi. 2004. Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning. Magasin for ledere.
 • Lillejord, Sølvi; Mkabela, Queeneth. 2004. Indigenous and popular narratives - the educational use of myths in a comparative perspective. South African Journal of Higher Education. 18: 257-269.
 • Lillejord, Sølvi. 2003. "Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning". Magasin for ledere. 5. 20-23.
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth. 2003. Tell Me Your Story. Using narratives from interviews to understand indigenous knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. II.
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth. 2003. Tell Me Your Story. Using Narratives to Understand Indigenous Knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 2: 89-97.
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth. 2003. "Tell Me Your Story. Using Narratives from Interviews to Understand Indigenous Knowledge". Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 2: 89-97.
 • Lillejord, Sølvi. 2001. Det norske skolehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Lillejord, Sølvi. 2001. Det norske skolehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Rapporter/avhandlinger
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine. 2018. De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging. Kunnskapssenter for utdanning, Oslo. 57 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine; Ruud, Erik. 2018. Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning, Oslo. 65 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine; Ruud, Erik. 2017. Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - en systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Oslo. 63 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Vågan, Andre; Johansson, Lotta; Børte, Kristin; Ruud, Erik. 2016. Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte. KUNNSKAPSSENTER FOR UTDANNING VED NORSK FORSKNINGSRÅD, Oslo. 75 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje. 2015. Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd, Oslo. 86 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian. 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning. Norges forskningsråd, Oslo. 103 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Kristin, Børte; Erik, Ruud; Hauge, Trond Eiliv; Therese N., Hopfenbeck; Astrid, Tolo; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian. 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdannning: Oslo. 102 sider.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi; Roe, Astrid. 2012. Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Acta Didactica Oslo. 2012: 1. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, Oslo. 30 sider.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes; Hertzberg, Frøydis; Ludvigsen, Sten Runar; Matusov, Eugene; Wasson, Barbara; Lillejord, Sølvi; Hattie, John; Hoel, Torlaug Løkensgard; Samara, Akylina; Sutherland, Rosamund; Lunsford, Karen; Rogers, Paul M. 2011. A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen. 40 sider.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Haug, Peder; Imsen, Gunn; Lillejord, Sølvi; Munthe, Elaine; Nergård, Jens-Ivar; Thuen, Harald; Turmo, Are. 2006. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004. 32 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Harnæs, Hilde; Strand, Morten; Nilssen, Sven Eirik; Petterson, Astrid; Løfsnæs, Elsa. 2002. Evaluering av allmennlærerutdanningen ved fem norske institusjoner. Norgesnettrådet, Oslo. 105 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Dons, Carl F. 2001. Pedagogiske samtaler. Sluttrapport fra et utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-2001. nr.8/2001. MANGLER. 33 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Dons, Carl Fredrik. 2001. Pedagogiske samtaler : sluttrapport for et utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-2001. 8. HiST ALT, Trondheim. 1 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Dons, Carl Fredrik. 2001. Pedagogiske samtaler : sluttrapport for et utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-2001. HiST ALT NOTAT. 8. HiST ALT, Trondheim. 33 sider.
 • Lillejord, Sølvi. 2000. Handlingsrasjonalitet og spesialundervisning : en analyse av aktørperspektiver. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 277 sider.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1997. Relasjonell ledelse i skolen - teoretisk forankring og empiriske eksempler.
Bokkapitler
 • Dysthe, Olga; Lillejord, Sølvi; Wasson, Barbara; Vines, Arne. 2011. Productive e-feedback in higher education : two models and some critical issues. kap 15, sider 243-258. I:
  • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill; Säljö, Roger. 2011. Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. 388 sider. ISBN: 978-0-415-58176-9.
 • Dysthe, Olga; Lillejord, Sølvi; Wasson, Barbara; Vines, Arne. 2011. Productive e-feedback in higher education - Some critical issues. kapittel 15, sider 243-258. I:
  • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill; Säljö, Roger. 2011. Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. 388 sider. ISBN: 978-0-415-58176-9.
 • Lillejord, Sølvi. 2011. Kunsten å være rektor. Kap 13, sider 284-299. I:
  • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli. 2011. Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. 301 sider. ISBN: 978-82-15-01797-6.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Å utvikle seg som lærer. Kapittel 9, sider 261-282. I:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 sider. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Å bli lærer. Kapittel 1, sider 9-31. I:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 sider. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Manger, Terje; Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi. 2010. Rett til læring i et fellesskap. Kapittel 2, sider 33-63. I:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 sider. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Den profesjonelle lærer i møte med andre. Kapittel 8, sider 227-258. I:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 sider. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Lillejord, Sølvi. 2009. En skole for alle. Kapittel 4, sider 91-115. I:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Lillejord, Sølvi. 2009. Læring som en praksis vi deltar i. Kapittel 8, sider 217-245. I:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Lillejord, Sølvi. 2009. Å vokse inn i samfunnet. Kapittel 2, sider 33-57. I:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Lillejord, Sølvi. 2009. En skole for alle. Kapittel 4. I:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Lillejord, Sølvi; Dysthe, Olga. 2009. Productive Horizontal Learning and Digital Tools. Epilogue, sider 311-315. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2009. Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers, Inc.. 330 sider. ISBN: 978-1-60741-172-7.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi. 2009. Livet i skolen. Introduksjon til boken. Kapittel 1, sider 9-31. I:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Lillejord, Sølvi. 2006. "Dialogen tar aldri slutt". Sosial læring i nettbasert undervisning. Kapittel 5, sider 120-144. I:
  • Bjørnsrud, Halvor; Monsen, Lars; Overland, Bjørn. 2006. Utdanning for utvikling av skolen. Gyldendal Akademisk. 224 sider. ISBN: 82-05-35923-7.
 • Lillejord, Sølvi. 2006. Hvordan fremmer vi god læring i skolen? Kapittel 5, sider 59-73. I:
  • Midtbø, Ragnhild. 2006. Lærerkvalifisering og godt lærerarbeid. 162 sider. ISBN: 82-91684-19-7.
 • Lillejord, Sølvi; Westrheim, Kariane. 2006. På nett? Veiledning i IKT-basert master. 2:4, sider 183-206. I:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 sider. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 2002. Culture as process: Leadership challenges in the construction of productive learning cultures. Kapittel 1, sider 3-14. I:
  • Fuglestad, Otto Laurits; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Calitz, Louis. 2002. Leadership in Education. 282 sider.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 2002. Culture as Process. Kapittel. I:
  • Calitz, Louis; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Educational Leadership in a new Millenium.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Meerkotter, Dirk; Fataar, Aslam. 2002. Learning from each other: School development and social transformation. en, sider 1-12. I:
  • Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Lillejord, Sølvi. 2002. Productive Learning Cultures. kapittel. I:
  • Wächter, Bernd. 2002. The Virtual Challenge to International Cooperation in Higher Education. 120 sider. ISBN: 3-932306-40-6.
 • Lillejord, Sølvi. 2002. School evaluation, knowledge construction and organizational learning. kapittel åtte, sider 113-126. I:
  • Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Lillejord, Sølvi. 2002. School evaluation, knowledge construction and organisational learning. I:
  • Meerkotter, Aslam; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Lillejord, Sølvi. 2002. School evaluation, knowledge construction and organisational learning. I:
  • Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk; Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk. 2001. Learning from eachother: school development and social transformation. I:
  • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk. 2001. Learning from eachother. School development & social transformation in South Africa.
 • Aldrich, Howard E.; Lillejord, Sølvi. 1999. Stop Making Sense! Why Research Universities Have Problems in Promoting Innovative Teaching. 301-308. I:
  • Pescosolido, Bernice A.; Aminzade, Ronald. 1999. The Social World of Higher Education. Handbook for Teaching in a New Century.
 • Aldrich, Howard; Lillejord, Sølvi. 1999. Stop Making Sense! Why Research Universities Have Problems in Promoting Innovative Teaching. Kapittel 25, sider 301-308. I:
  • Pescosolido, Bernice A.; Aminzade, Ronald. 1999. The Social World of Higher Education. Handbook for Teaching in a New Century.
 • Lillejord, Sølvi. 1999. Skolevurdering er skoleutvikling og organisasjonslæring. 19-37. I:
  • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Tobiassen, Johnny. 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget. 238 sider. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Lillejord, Sølvi. 1999. Skolevurdering er skoleutvikling og organisasjonslæring. 19-37. I:
  • Fuglestad, Otto L; Lillejord, Sølvi; Johnny, Tobiassen. 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Lillejord, Sølvi. 1999. Skolevurdering er skoleutvikling og organisasjonslæring. kapittel, sider 19-37. I:
  • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Tobiassen, Johnny. 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget. 238 sider. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Lillejord, Sølvi; Aldrich, Howard E. 1999. Stop Making Sense! Why Research Universities Have Problems in Promoting Innovative Teaching. 301-308. I:
  • Pescosolido, Bernice; Aminzade, Ronald. 1999. The Social World of Higher Education. Handbook for Teaching in a New Century.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits; Tobiassen, Johnny. 1999. En vurderingspraksis som sikter mot læring. kapittel. I:
  • Fuglestad, Otto L; Lillejord, Sølvi; Johnny, Tobiassen. 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-482-6.
 • Gilje, Nils; Lillejord, Sølvi. 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 3-8. I:
  • Stensmo, Christer. 1998. Pedagogisk filosofi. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-394-3.
 • Gilje, Nils; Lillejord, Sølvi. 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. Kapittel. I:
  • Stensmo, Christer. 1998. Pedagogisk filosofi. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi; Gilje, Nils. 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 3-8. I:
  • Stensmo, Christer. 1998. Pedagogisk filosofi. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi. 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1997. [Mangler tittel]. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi. 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse. 23-38. I:
  • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Lillejord, Sølvi. 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse. 23-28. I:
  • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi. 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse. Kapittel. I:
  • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits. 1997. Skoleledelse i en reformtid. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1997. Relasjonell ledelse i skolen. Fagbokforlaget.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits. 1997. Skoleledelse i en reformtid. 7-21. I:
  • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Lillejord, Sølvi; Fuglestad, Otto Laurits. 1997. Skoleledelse i en reformtid. Kapittel. I:
  • Fuglestad, Otto L.; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-280-7.
 • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi. 1997. Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. faglig_bok_institusjon, sider 18. I:
  • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. 18 sider.
 • Mjeldheim, Leiv; Sølvberg, Erik; Lillejord, Sølvi. 1995. (..). 95. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1995. Spektrum. Samfunnslære VK 1. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-070-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.