Hjem
Sølvi Lillejords bilde

Sølvi Lillejord

Fagdirektør
 • E-postSolvi.Lillejord@uib.no
 • Telefon+47 907 56 806
 • Besøksadresse
  Muséplassen 1
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Lærebok
 • 2013. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Læreprofesjonalitet. Fagbokforlaget.
 • 2013. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring. Fagbokforlaget.
 • 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget.
 • 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget.
 • 2009. Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget.
 • 1999. Vurdering og skolereform. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget, Bergen.
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. From "unintelligent" to intelligent accountability. Journal of educational change. 1-18.
 • 2020. Barriers to student active learning in higher education. Teaching in Higher Education. 1-20.
 • 2019. Trapped Between accountability and professional learning? School leaders and teacher evaluation. Professional Development in Education.
 • 2019. Middle leaders and the teaching profession: building intelligent accountability from within. Journal of educational change. 1-25.
 • 2019. Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change. 1-24.
 • 2018. Teacher evaluation as a wicked policy problem. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. 291-309.
 • 2017. Hva er relevant kunnskap i skolen? . Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD). 96-101.
 • 2016. Partnership in teacher education - a research mapping. European Journal of Teacher Education. 550-563.
 • 2012. From Humboldt to Bologna: Using peer-feedback to foster productive writing practices among online master students. International Journal of Web Based Communities. 471-485.
 • 2011. Peer relations in peer learning. International Journal of Qualitative Studies in Education. 601-624.
 • 2011. A networked pathway to the PhD: The African-Norwegian case of Productive Learning Cultures. Perspectives in Education. 100-110.
 • 2009. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge. 15.
 • 2009. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge. 15 sider.
 • 2008. Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion. Journal of Education and Work. 75-89.
 • 2007. A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education. 173-185.
 • 2006. Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 120-130.
 • 2006. Knowledge production and higher education in the 21st Century. South African Journal of Higher Education. 1315-1320.
 • 2005. Productive Learning Cultures: An African-Norwegian collaboration balancing academic quality with substantial support. Journal of International Cooperation in Education. 99-110.
 • 2005. Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk Pedagogik. 81-94.
 • 2005. Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. 81-94.
 • 2004. Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning. Magasin for ledere.
 • 2004. Indigenous and popular narratives - the educational use of myths in a comparative perspective. South African Journal of Higher Education. 257-269.
 • 2003. Tell Me Your Story. Using narratives from interviews to understand indigenous knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems.
 • 2003. Tell Me Your Story. Using Narratives to Understand Indigenous Knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 89-97.
 • 2003. "Tell Me Your Story. Using Narratives from Interviews to Understand Indigenous Knowledge". Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. 89-97.
Rapport
 • 2018. Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review. .
 • 2018. De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging. .
 • 2017. Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - en systematisk kunnskapsoversikt. .
 • 2016. Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte. .
 • 2016. Evnerike elever og elever med stort læringspotensial: En forskningsoppsummering. .
 • 2015. Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • 2012. Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. 1. 1. .
 • 2006. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004. .
 • 2002. Evaluering av allmennlærerutdanningen ved fem norske institusjoner. .
 • 2001. Pedagogiske samtaler. Sluttrapport fra et utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-2001. nr.8/2001. .
 • 2001. Pedagogiske samtaler : sluttrapport for et utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-2001. 8. 8. .
 • 2001. Pedagogiske samtaler : sluttrapport for et utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-2001. 8. 8. .
 • 1997. Relasjonell ledelse i skolen - teoretisk forankring og empiriske eksempler. , Bergen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2009. Læreren i en lærende skole.
 • 2007. Spenningen mellom politisk styring og profesjonell frihet.
 • 2007. Er demonstrasjonsskoler lærende organisasjoner?
 • 2007. Betydningen av god ledelse i skolen.
 • 2007. Behovet for faglig skoleledelse.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Intelligent Accountability in Education.
 • 2018. School Leaders Transforming Accountability Information into Actionable Knowledge: Balancing Trust and Control.
 • 2009. Using feedback to foster productive writing practices among master students.
 • 2009. Pedagogikk og elevkunnskap.
 • 2006. Teacher student's construction of teacher competence.
 • 2005. Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion Paper based on two cases.
 • 2005. Integrated learning? The development of web-based productive learning practices.
 • 2004. "Mythological Narratives - the educational use of mythologies in a comparative perspective".
 • 2001. The qualitative interview.
 • 2001. The qualitative interview.
 • 2001. Qualitative Method.
 • 2001. Productive Learning Cultures.
 • 2000. Opening up the schools for learners with hearing impairments : a school development project in six Norwegian schools for learners with hearing impairments.
 • 2000. Opening up the schools for learners with hearing impairments : a school development project in six Norwegian schools for learners with hearing impairments.
 • 2000. Opening up the schools for learners with hearing impairments : a school development project in six Norwegian schools for learners with hearing impairments.
Leder
 • 2010. Et kunnskapsløft for kunnskapssamfunnet? Acta Didactica Norge. 1-9.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2001. Learning from Each Other. School development and social transformation in South Africa. Wyvern publications CC.
 • 2001. Leadership in Education. Heinemann Publ. Company.
 • 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • 2011. Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet.
 • 2005. Kvalitetsarbeid i skolen.
Fagbok
 • 2010. Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget.
 • 2010. Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget.
 • 2003. Ledelse i en lærende skole. Universitetsforlaget.
 • 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyern Publ. Company.
 • 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyvern publ. company.
 • 2002. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyvern publ. company.
 • 2002. Leadership in Education. Heineman.
 • 2002. Educational Leadership in a new Millenium. Heinemann Publ. Company.
 • 2001. Learning from eachother. School development & social transformation in South Africa. Wyern Publ. Company.
 • 2001. Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyern Publ. Company.
 • 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget.
 • 1999. Reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget, bergen.
 • 1999. Reformperspektiv på skole og elevvurdering. Fagbokforlaget.
 • 1998. reformperspektiv på skole- og elevvurdering. Fagbokforlaget.
 • 1997. Spektrum, lærebok i samfunnslære VKI. Revidert utgave. Fagbokforlaget.
 • 1997. Relasjonell ledelse i skolen - teoretiske perspektiver og empiriske eksempler. Fagbokforlaget.
 • 1997. Relasjonell ledelse i skolen. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse-et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • 1997. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • 1995. Spektrum. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • 2011. A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2016. Effekten av fysisk aktivitet i skolen – mange uavklarte spørsmål. . Bedre Skole. 11-14.
 • 2006. Ledelse av lærende skoler: Kampen om tiden. Tid til å arbeide. Kommentarer til FAFO-undersøkelsen om lærerens arbeidstid.
 • 2004. Ledelse i lærende organisasjoner. Magasin for ledere. 4 sider.
 • 2003. "Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning". Magasin for ledere. 20-23.
Kronikk
 • 2004. Kultur og læring. Dagbladet. 48-48.
 • 2001. Det norske skolehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2001. Det norske skolehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
 • 2000. Handlingsrasjonalitet og spesialundervisning : en analyse av aktørperspektiver.
Intervju
 • 2018. – God digital undervisning krever bedre pedagogikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2011. Productive e-feedback in higher education : two models and some critical issues. 16 sider.
 • 2011. Productive e-feedback in higher education - Some critical issues. 16 sider.
 • 2011. Kunsten å være rektor. 16 sider.
 • 2010. Å utvikle seg som lærer. 22 sider.
 • 2010. Å bli lærer. 23 sider.
 • 2010. Rett til læring i et fellesskap. 31 sider.
 • 2010. Den profesjonelle lærer i møte med andre. 32 sider.
 • 2009. Å vokse inn i samfunnet. 25 sider.
 • 2009. Productive Horizontal Learning and Digital Tools. 5 sider.
 • 2009. Læring som en praksis vi deltar i. 29 sider.
 • 2009. Livet i skolen. Introduksjon til boken. 22 sider.
 • 2009. En skole for alle. 25 sider.
 • 2009. En skole for alle.
 • 2006. På nett? Veiledning i IKT-basert master. 24 sider.
 • 2006. Hvordan fremmer vi god læring i skolen? 15 sider.
 • 2006. "Dialogen tar aldri slutt". Sosial læring i nettbasert undervisning. 25 sider.
 • 2002. School evaluation, knowledge construction and organizational learning. 14 sider.
 • 2002. School evaluation, knowledge construction and organisational learning.
 • 2002. School evaluation, knowledge construction and organisational learning.
 • 2002. Productive Learning Cultures.
 • 2002. Learning from each other: School development and social transformation. 12 sider.
 • 2002. Culture as process: Leadership challenges in the construction of productive learning cultures. 12 sider.
 • 2002. Culture as Process.
 • 2001. Learning from eachother: school development and social transformation.
 • 1999. Stop Making Sense! Why Research Universities Have Problems in Promoting Innovative Teaching. 8 sider.
 • 1999. Stop Making Sense! Why Research Universities Have Problems in Promoting Innovative Teaching. 8 sider.
 • 1999. Stop Making Sense! Why Research Universities Have Problems in Promoting Innovative Teaching. 8 sider.
 • 1999. Skolevurdering er skoleutvikling og organisasjonslæring. 19 sider.
 • 1999. Skolevurdering er skoleutvikling og organisasjonslæring. 19 sider.
 • 1999. Skolevurdering er skoleutvikling og organisasjonslæring. 19 sider.
 • 1999. En vurderingspraksis som sikter mot læring.
 • 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse.
 • 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 6 sider.
 • 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 6 sider.
 • 1997. Skoleledelse i en reformtid.
 • 1997. Skoleledelse i en reformtid. 15 sider.
 • 1997. Skoleledelse i en reformtid.
 • 1997. Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. 1 sider.
 • 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse.
 • 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse.
 • 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse. 16 sider.
 • 1997. Målstyring, skoleutvikling og skoleledelse. 6 sider.
 • 1995. (..). -94 sider.
Multimediaprodukt
 • 2004. "Tilpasset opplæring - et kvalitativt intervju" (undervisningsvideo i kvalitativ metode).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2013. Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. 355-369.
Fagartikkel
 • 2010. Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig. Bedre Skole. 8-12.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.