Hjem
Søren (Sören) Kochs bilde

Søren (Sören) Koch

Professor
 • E-postSoren.Koch@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 37
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøte plass 1
  5020 Bergen
  Rom 
  447
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Hanseatisk retts innflytelse på norsk rett

Panterettens historie og kreditsikringens opprinnelse

Kompilation som metode for produksjon av autoritative rettsllige tekster (Søknad FRIPRO - 2018)

Hugo Grotius influence on the legal doctrine of the 16th and 17th century (Leuven)

 

 

Kursansvarlig for 

1. Exploring the Norwegian Legal Culture (non-mandatory introductory course for undergraduate students)

2. JUS 290-2-A Comparing Legal Cultures in Europe

3. JUS 134 Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett

4. JUS 134 V-18 KINA 

Underviser 

5. JUS 121 NIRI (Najonale og Internasjonale rettslige institusjoner)

6. JUS 399 Masteroppgaver

 

Det erstatningsrettslige skadebegrepet – en sammenligning mellom tysk og norsk rett. Tidsskrift for Erstatningsrett, Forsikringsrett og Velferdsrett: Gyldendal Norsk Forlag 3/2010, s. 250–281.

Ersatz frustrierter Aufwendungen im norwegischen Recht. Frankfurt am Main 2011: Peter Lang Verlag (164 s.)

Unaufgeforderte Hilfeleistung in Notsituationen – Eine Rechtshistorische und Rechtsvergleichende Studie zu den zivilrechtlichen Implikationen der Nothilfe unter besonderer Berücksichtigung der Geschäftsführung ohne Auftrag. Dissertation, Frankfurt am Main 2011: Peter Lang Verlag (412 s.)

Holbergs naturrett sett fra et funksjonelt perspektiv. I: Jørgen Magnus Sejerstad og Eiliv Vinje (red.). Ludvig Holbergs naturrett. 2012, Oslo: Fagbokforlaget, s. 78-95.

Erstatning for bortkastede utgifter, Tidsskrift for Retsvitenskap: Universitetsforlaget 5/2012, s. 581-636

Wettbewerbsrechtliche Implikationen des ärztlichen Internetauftritts. Ist die Werbung mit Manueller Medizin/Osteopathie bereits ein Wettbewerbsverstoß? Manuelle Medizin: Springer Verlag 13/2012, s. 64-68

Erstatningsrettlige implikasjoner av nødverge – en analyse med utgangspunkt i Rt. 2012 Tidsskrift for Erstatningsrett, Forsikringsrett og Velferdsrett Nr. 1/2013, s. 6 – 25

Methodische Grundlagen der Entscheidungsfindung im norwegischen Privatrecht. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht: Beck Verlag 3/2013. Co-author: Ingvill Helland, s. 520 – 568.

Ingvill Helland og Sören Koch (red.) Nordic and Germanic Legal Methods. Contributions to a Dialogue between Different Legal Cultures, with a Main Focus on Norway and Germany. 2014 Tübingen: Mohr Siebeck.

Own contributions together with Ingvill Helland in this anthology:

 1. Comparing Legal Methods – an analytial framework. I., s. 1-19.
 2. Introduction to Norwegian Legal Method, s. 99 – 140
 3. Norwegian and German Legal Method Compared: Similarities and Differences, their Reasons and Consequences, s. 267 – 322
 4. International Influences in Norwegian Legal Method, s. 344 – 366.

En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket. En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett. Bergen 2015. (498 s.)

Review: Feras Gisawi, Grundsatz der Totalreparation, Mohr Siebeck 2015 (299 Seiten), in: Forum Historiae iuris (publ. 10. 12. 2015 http://www.forhistiur.de/2015-12-koch/)

Consequences of changing legal expectations to la wand its institutions – Illustrated by the role and background of judges in Norway, in: The Legal History Review 83 (2015) 461-486.

Konfliktlösung in Dänemark-Norwegen in der Frühen Neuzeit. I: Wim Decock (red.). Geschichte der Konfliktlösung in Europa. Ein Handbuch. Teilbereich: Frühe Neuzeit. Frankfurt am Main: Springer Verlag (under publisering) (30 s.)

Løfte og aksept - Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet. Tidsskrift for rettsvitenskap 2016, Volum 129. s. 337-371.

Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754). I: The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-45564-8. s. 249-252

Peter Høilund, Naturret som samfundskritikTidsskrift for rettsvitenskap 2017 ;Volum 130.(1) Suppl. 2017 s. 115-121.

Andreas Aure, The right to wage war (jus ad bellum): the German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis.. Comparative Legal History/ Hart Publishing, Oxford 2016 s. 1-9. 

Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754). I: The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-45564-8. s. 227-231

 • Koch, Søren. 2017. An Introduction to German Legal Culture. An Introduction to German Legal Culture, sider 171-202. I:
  • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Koch, Søren. 2017. Peter Høilund: Naturret som samfundskritik. Tidsskrift for rettsvitenskap. 130: 115-121. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-08
 • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar; Koch, Søren. 2017. Preface. Forord, sider . I:
  • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 sider. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Koch, Søren. 2016. Andreas Aure, The right to wage war (jus ad bellum): the German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis. Comparative Legal History/ Hart Publishing, Oxford. 1-9. Publisert 2016-10-20. doi: http://dx.doi.org/10.1080/2049677X.2016.1245043
 • Koch, Søren. 2016. Løfte og aksept - Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet. Tidsskrift for rettsvitenskap. 129: 337-371. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-04-01
 • Koch, Søren. 2016. Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754). Kap nr. 78, sider 249-252. I:
  • Martyn, Georges. 2016. The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company. 517 sider. ISBN: 978-3-319-45564-8.
 • Koch, Søren. 2016. Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754). 81, sider 227-231. I:
  • Martyn, Georges. 2016. The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company. 517 sider. ISBN: 978-3-319-45564-8.
 • Koch, Søren. 2015. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket. En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett. Universitetet i Bergen.
 • Koch, Søren. 2015. Consequences of changing expectations to law and its institutions Illustrated by the role and background of judges in Norway. Legal History Review. 83. 461-486. doi: 10.1163/15718190-08334p06
 • Koch, Søren. 2015. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket - En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett. 498 sider. ISBN: 978-82-308-3491-6.
 • Koch, Søren. 2015. Feras Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Tübingen, Mohr Siebeck 2015, 299 Seiten. Forum Historiae Iuris. Publisert 2015-12-10.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Comparing legal Methods – an Analytical Framework. Cap. 1, sider 1-19. I:
  • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. 461 sider. ISBN: 978-3-16-153062-3.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Introduction to Norwegian Legal Method. Cap. VI, sider 99-140. I:
  • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. 461 sider. ISBN: 978-3-16-153062-3.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. 461 sider. ISBN: 978-3-16-153062-3.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Norwegian and German Legal Methods Compared: Similarities and Differences, their Reasons and Consequences. Cap. XII, sider 267-324. I:
  • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. 461 sider. ISBN: 978-3-16-153062-3.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. International Influences in Norwegian Legal Method. Chap. XIV, sider 344-368. I:
  • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. 461 sider. ISBN: 978-3-16-153062-3.
 • Helland, Ingvill; Koch, Søren. 2013. Methodischen Grundlagen der juristischen Entscheidungsfindung im norwegischen Recht. Zeitschrift für Europäische Privatrecht.
 • Koch, Søren. 2013. Nødverge i erstatningsretten : en analyse med utgangspunkt i Rt. 2012 s. 5. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 10: 6-25.
 • Koch, Søren. 2013. Wettbewerbsrechtliche Implikationen beim ärztlichen Internetauftritt. Ist die Werbung mit Manueller Medizin/Osteopathie ein Wettbewerbsverstoss? Manuelle Medizin. 51: 58-64.
 • Koch, Søren. 2013. Nødverge i erstatningsretten - en analyse med utgangspunkt i Rt. 2012 s. 5. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 10: 6-25.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2013. Methodische Grundlagen der Entscheidungsfindung im norwegischen Privatrecht. Zeitschrift für Europäische Privatrecht. 3. 585-618.
 • Koch, Søren. 2012. Erstatning for bortkastede utgifter. Tidsskrift for rettsvitenskap. 5: 581-636.
 • Koch, Søren. 2012. Holbergs naturrett sett fra et funksjonalt perspektiv. Antologieartikkel, sider 78-95. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 sider. ISBN: 9788205426061.
 • Koch, Søren. 2011. Unaufgeforderte Hilfeleistung in Notsituationen, eine rechtshistorische und rechtsvergleichende Studie zu den zivilrechtlichen Aspekten der Nothilfe mit besonderer Berücksichtigung des Rechts der Geschäftsführung ohne Auftrag. Peter Lang Publishing Group. 412 sider. ISBN: 978-3-631-63007-5.
 • Koch, Søren. 2011. Der Ersatz frustrierter Aufwendungen im norwegischen Recht. Peter Lang Publishing Group. 164 sider. ISBN: 978-3-631-61733-5.
 • Koch, Søren. 2010. Det erstatningsrettlige skadebegrepet : en sammenligning mellom tysk og norsk rett. Tidsskrift for erstatningsrett. 7: 250-281.
 • Koch, Søren. 2010. Det erstatningsrettslige skadebegrepet - en sammenligning mellom tysk og norsk rett. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 7: 250-281.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Comparing legal methods

Ludvig Holbergs Naturrett

Plundering the law, Compilation in Norway and Scotland