Hjem
Søren (Sören) Kochs bilde

Søren (Sören) Koch

Professor, Professor Dr. jur. / PhD
 • E-postSoren.Koch@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 37
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøte plass 1
  5020 Bergen
  Rom 
  447
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Hanseatisk retts innflytelse på norsk rett

Panterettens historie og kreditsikringens opprinnelse

Kompilation som metode for produksjon av autoritative rettsllige tekster (Søknad FRIPRO - 2019)

Hugo Grotius influence on the legal doctrine of the 16th and 17th century (Leuven)

Eiendomsgrenser og - forhold i Bergen 

 

Kursansvarlig for 

1. Exploring the Norwegian Legal Culture (non-mandatory introductory course for undergraduate students)

2. JUS 290-2-A Comparing Legal Cultures in Europe

3. JUS 134 Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett

4. JUS 134 V-18 KINA 

Underviser 

5. JUS 121 NIRI (Najonale og Internasjonale rettslige institusjoner)

6. JUS 399 Masteroppgaver

 

TRACK RECORD: PUBLICATIONS

Total: 4 monographies, 2 edited volume of collected papers, 27 articles/book chapters, 5 reviews

Monographies:

2019     Koch, Sören, The Norwegian Legal System and Culture in a nutshell, Gyldendal (app. 200 pages)

2015     Koch, Sören. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket - En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett. 498 sider. ISBN: 978-82-308-3491-6.

2011     Koch, Sören. Unaufgeforderte Hilfeleistung in Notsituationen, eine rechtshistorische und rechtsvergleichende Studie zu den zivilrechtlichen Aspekten der Nothilfe mit besonderer Berücksichtigung des Rechts der Geschäftsführung ohne Auftrag. Peter Lang Publishing Group. p. 412 sider. ISBN: 978-3-631-63007-5.

2011     Koch, Sören. Der Ersatz frustrierter Aufwendungen im norwegischen Recht. Peter Lang Publishing Group. 164 p. ISBN: 978-3-631-61733-5.

 

Edited volumes of collected papers:

2019     Koch, Sören; Jørn Øyrehagen Sunde (eds) Comparing Legal Cultures – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag (forthcoming), app. 550 pages. ISBN: 978-82-450-2091-6.

2017     Koch, Sören; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen (eds). Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 pages. ISBN: 978-82-450-2091-5

2014     Koch, Sören; Helland, Ingvill (ed). Nordic and Germanic Legal Methods. Mohr Siebeck. 461 pages. ISBN: 978-3-16-153062-3.

 

Articles in scientific journals:

2019     Koch, Sören, “Compilation – an underexplored source of law in legal history”, in Kjell Åke Modéer (ed.), Legal History: Reflecting the Past and the Present, Olin Foundation 2019 (Forthcoming), 17 p.

2019     Koch, Sören and Jørn Øyrehagen Sunde, “The Norwegian Legal Culture”, in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, Fagbokforlag 2019, p. 23-51.  ISBN: 978-82-450-2091-6.

2019     Koch, Sören and Kristjan Mejrup,” Enlightenment – An Introduction”, in Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and Religion, Scandinavia; Cambridge University Press, (forthcoming) 23 p.

2019     Koch, Sören, ”Ludvig Holberg”, in Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and Religion, Scandinavia; Cambridge University Press, (forthcoming) 23 p.

2019     Koch, Sören, ”Frederic Carpenter Ljungqvist, Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden

– en komparativ internordisk studie”, in Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 132/1 2019 p. 78-83; DOI: 10.18261/issn.1504-3096-2019-01-05.

2019     Koch, Sören, “Den ‘moderne resepsjonen’ - Internasjonaliseringen i undervisning og forskning mellom 1969 og 2003”, in Johan Giertsen (ed.), Bergens juridiske fakultet i 50 år, Fagbokforlaget (forthcoming), 15 p.

2019     Koch, Sören, “The Influence of Grotius’ contract doctrine on the 17th-18th century Nordics”, in: Wim Decock et al. (eds) ‘Legal foundations and themes in Grotius’s De jure belli ac pacis’, Grotania (forthcoming).

2019     Koch, Sören, “Konfliktlösung in West-Skandinavien.“ In: David Mayenburg et al. (eds), Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa, Springer (forthcoming).

2018     Koch, Sören, “Courts of Appeal in Norway”, in: Kjell Å Modéer and Martin Sunnqvist (eds.), Suum Cuique Tribuere. Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe, Institutet för Rättshistorisk Forskning, p. 279-312 ISBN 978-91-86645-11-3.

2017     Koch, Sören,  “An Introduction to German Legal Culture”, in: Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget, p 171-202. ISBN: 978-82-450-2091-5.

2017     Koch, Sören, “Peter Høilund: Naturret som samfundskritik.” Tidsskrift for rettsvitenskap.Vol 130: p. 115-121. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-08

2016     Koch, Sören, ”Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754).” Nr. 81, p. 227-231. in: Martyn, Georges. 2016. The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company. ISBN: 978-3-319-45564-8.

2016     Koch, Sören, ”Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754).” Kap nr. 78, p. 249-252. in: Martyn, Georges. 2016. The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company, ISBN: 978-3-319-45564-8.

2016     Koch, Sören. “Andreas Aure, The right to wage war (jus ad bellum): the German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis.” Comparative Legal History/ Hart Publishing, Oxford, p. 1-9. published 2016-10-20.doi: http://dx.doi.org/10.1080/2049677X.2016.1245043

2016     Koch, Sören. “Løfte og aksept - Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet.” Tidsskrift for rettsvitenskap. Vol 129: p. 337-371. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-04-01

2015     Koch, Sören, Consequences of changing expectations to law and its institutions Illustrated by the role and background of judges in Norway. Legal History Review. p 83. 461-486. doi: 10.1163/15718190-08334p06

2015     Koch, Sören. “Feras Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Tübingen, Mohr Siebeck 2015, 299 Seiten.” Forum Historiae Iuris. Publisert 2015-12-10.

2014     Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Comparing legal Methods – an Analytical Framework” in: Koch, Sören; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck. 461p. ISBN: 978-3-16-153062-3 Cap. 1, p. 1-19.

2014     Koch, Sören; Helland, Ingvill. “International Influences in Norwegian Legal Method”,  in: Koch, Sören; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck. 461p. ISBN: 978-3-16-153062-3 Chap. XIV, p 344-368.

2014     Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Norwegian and German Legal Methods Compared: Similarities and Differences, their Reasons and Consequences”, in: Koch, Sören; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck. 461p. ISBN: 978-3-16-153062-3 Cap. XII, p 267-324.

2014     Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Introduction to Norwegian Legal Method”, in: Koch, Sören; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck. 461p. ISBN: 978-3-16-153062-3 Cap. VI, sider 99-140.

2013     Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Methodischen Grundlagen der juristischen Entscheidungsfindung im norwegischen Recht“, Zeitschrift für Europäische Privatrecht (ZEuP) p. 585 – 618.

2013     Koch, Sören. „Nødverge i erstatningsretten - en analyse med utgangspunkt i Rt. 2012 s. 5”, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 10 p. 6-25.

2013     Koch, Sören. “Wettbewerbsrechtliche Implikationen beim ärztlichen Internetauftritt. Ist die Werbung mit Manueller Medizin/Osteopathie ein Wettbewerbsverstoss?”, Manuelle Medizin. 51: 58-64.

2012     Koch, Sören. “Holbergs naturrett sett fra et funksjonalt perspektiv.” In: Sejersted, Jørgen Magnus and Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk, p 78-95 ISBN: 9788205426061.

2012     Koch, Sören, “Erstatning for bortkastede utgifter”, Tidsskrift for Rettsvitenskap Vol. 125/5, p. 581-636.

2011     Koch, Sören, “Det erstatningsrettslige skadebegrepet - en sammenligning mellom tysk og norsk rett”, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 7 p. 250-281.

 

 • Koch, Søren. 2019. “Creatively plundering the law – Ludvig Holberg’s compilation of Pufendorf’s natural law”.
 • Koch, Søren. 2019. The German legal Culture in a nutshell .
 • Koch, Søren. 2019. Some thought on legal compilation - methodological approaches and their challenges.
 • Koch, Søren. 2019. Legal compilation - exploring historical and comparative dimensions.
 • Koch, Søren. 2019. Fredrik Charpentier Ljungqvist: Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden – en komparativ internordisk studie. 17-84.
 • Koch, Søren. 2019. Den "moderne resepsjonen". 22 sider.
 • Koch, Søren. 2019. Compilations in Nordic legal History .
 • Koch, Søren. 2019. Comparative legal method - a contextual approach based on an operationalised concept of legal culture.
 • Koch, Søren. 2018. The Reception of Grotius’ Contract Law in Scandinavia.
 • Koch, Søren. 2018. Pedagogisk undervisningsopplegg for faget rettshistorie og komparativ rett i Bergen .
 • Koch, Søren. 2018. Panteretten historiske utvikling i tidlig nytid. .
 • Koch, Søren. 2018. Opening lecture - the history of commercial law today.
 • Koch, Søren. 2018. Kompilasjon som undervurdert fenomen i norsk, nordisk og internasjonal rettshistorie .
 • Koch, Søren. 2018. International Workshop on the History of Commercial Law - Approaches and Methodological Challenges - Concluding remarks.
 • Koch, Søren. 2018. Integrating comparative analysis and legal history in PhD-thesis.
 • Koch, Søren. 2018. Hanseatischer Einfluss auf das norwegische Recht im 16. Jahrhunderts – Am Beispiel des Kreditsicherungsrechts.
 • Koch, Søren. 2018. Hanseatic impact on credit-security law in Norway.
 • Koch, Søren. 2018. Courts of Appeal in Norway. 35 sider.
 • Koch, Søren. 2018. Challenges with establishing digital assignment tool - some experiences from law studies.
 • Koch, Søren. 2017. «Motstand mot maktmisbruk i alle former er en kristenplikt.».
 • Koch, Søren. 2017. Vielfalt rechtsgeschichtlicher Forschung.
 • Koch, Søren. 2017. Reformajon og rett – fravær av debatten om en konstitusjonelt forankret rett til motstand i Norge .
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar; Koch, Søren. 2017. Preface. 2 sider.
 • Koch, Søren. 2017. Peter Høilund: Naturret som samfundskritik. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 115-121.
 • Koch, Søren. 2017. Legal compilation in the 18th century.
 • Koch, Søren. 2017. Legal Culture as a concept and model.
 • Koch, Søren. 2017. Johann Gottfried Heineccius som kompilator.
 • Koch, Søren. 2017. Holberg som kristen jurist.
 • Koch, Søren. 2017. Diversity in European Legal Cultures - moderation.
 • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • Koch, Søren. 2017. An Introduction to German Legal Culture. 32 sider.
 • Koch, Søren. 2016. Right to resistance and the reformation.
 • Koch, Søren. 2016. Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754). 3 sider.
 • Koch, Søren. 2016. Løfte og aksept - Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet . Tidsskrift for Rettsvitenskap. 337-371.
 • Koch, Søren. 2016. Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754). 5 sider.
 • Koch, Søren. 2016. Heineccius og Holberg - to opplysningsforfattere og kompilister.
 • Koch, Søren. 2016. Andreas Aure, The right to wage war (jus ad bellum): the German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis. Comparative Legal History. 1-9.
 • Koch, Søren. 2015. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket. En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Comparing legal methods in Europe

Ludvig Holbergs Naturrett (digital textutgave)

Plundering the law, Compilation in Norway and Scotland

Eiendomsgrenser i Bergen (tverrfaglig samarbeid med forskningsgruppe for Eiendomsrett i Bergen)