Hjem
Søren (Sören) Kochs bilde

Søren (Sören) Koch

Professor
 • E-postSoren.Koch@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 37
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøte plass 1
  5020 Bergen
  Rom 
  447
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Comparative law and legal cultural studies (publication of the 2nd edition of Comparing Legal Cultures August 2020)

Hanseatisk retts innflytelse på norsk rett (in cooperation with prof. Geir Atle Ersland og Stadtarkiv i Lübeck)

Panterettens historie og kreditsikringens opprinnelse

Kompilation som metode for produksjon av autoritative rettsllige tekster (Søknad Groundbreaking research and Social, Culture and Welfare - 2020/)

Hugo Grotius influence on the legal doctrine of the 16th and 17th century (Leuven)

Eiendomsgrenser og - forhold i Bergen - Urbane eiendomsstrukturer

Regulating timbertrade in Western Norway in the 16th til 18th century.

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ - Einspruch November 2019

https://www.faz.net/-irf-9tig4?premium=0xb7bc979ea776db1689ae3f7c5598ca39&GEPC=s3 

My undergraduates/postgraduates courses

1. Exploring the Norwegian Legal Culture (non-mandatory introductory course for undergraduate students)

2. JUS 290-2-A Comparing Legal Cultures in Europe

3. JUS 134 Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett (Legal Culture, Legal History and Comparative Law)

4. JUS 134 V-18 KINA - Legal Culture, Legal History and Comparative Law

Teacher / Evaluator

5. JUS 121 NIRI (National and International legal Institutions)

6. JUS 399 Masteroppgaver (Master-studies)

7. JUS 397 Research-line

External teaching:

Teacher, honours course (European Legal History), Universität Bonn, Germany

Teacher, undergraduate course (Comparative Law), Universitet i Tromsø, Norway

Teacher, honours course (Comparative Law), Universitas Autonomá Madrid (UAM), Spain

Teacher, honours course (European Legal History) and ordinary undergraduate course (Introduction to Comparative law), (LLM-course) Dissertation Management, School of Law, University of Aberdeen, United Kingdom

Teacher, masters course (European Legal History), University of Zurich, Switzerland

 

Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. “Creatively plundering the law – Ludvig Holberg’s compilation of Pufendorf’s natural law”.
 • Vis forfatter(e) 2019. The German legal Culture in a nutshell .
 • Vis forfatter(e) 2019. Some thought on legal compilation - methodological approaches and their challenges.
 • Vis forfatter(e) 2019. Legal compilation - exploring historical and comparative dimensions.
 • Vis forfatter(e) 2019. Compilations in Nordic legal History .
 • Vis forfatter(e) 2019. Comparative legal method - a contextual approach based on an operationalised concept of legal culture.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Reception of Grotius’ Contract Law in Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) 2018. Panteretten historiske utvikling i tidlig nytid. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Opening lecture - the history of commercial law today.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kompilasjon som undervurdert fenomen i norsk, nordisk og internasjonal rettshistorie .
 • Vis forfatter(e) 2018. International Workshop on the History of Commercial Law - Approaches and Methodological Challenges - Concluding remarks.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hanseatischer Einfluss auf das norwegische Recht im 16. Jahrhunderts – Am Beispiel des Kreditsicherungsrechts.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hanseatic impact on credit-security law in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2017. Vielfalt rechtsgeschichtlicher Forschung.
 • Vis forfatter(e) 2017. Reformajon og rett – fravær av debatten om en konstitusjonelt forankret rett til motstand i Norge .
 • Vis forfatter(e) 2017. Legal compilation in the 18th century.
 • Vis forfatter(e) 2017. Johann Gottfried Heineccius som kompilator.
 • Vis forfatter(e) 2017. Holberg som kristen jurist.
 • Vis forfatter(e) 2017. Diversity in European Legal Cultures - moderation.
 • Vis forfatter(e) 2016. Right to resistance and the reformation.
 • Vis forfatter(e) 2016. Heineccius og Holberg - to opplysningsforfattere og kompilister.
 • Vis forfatter(e) 2015. Legal Culture as a framework for legal comparison.
 • Vis forfatter(e) 2015. Holberg og Pufendorf.
 • Vis forfatter(e) 2015. Forholdet mellom naturretten og dansk/norsk lov om kontrakter i naturrettslitteraturen på 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) 2015. Appellens funksjon ved overgang fra en horisontal til en vertikal domstolsstruktur.
 • Vis forfatter(e) 2014. Presentasjon av avhandlingsutkast: En naturlig rettsordning for det dansk-norske kongeriket. En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett.
 • Vis forfatter(e) 2014. Norwegian Appellate Courts from Medieval Times to Modern Times.
 • Vis forfatter(e) 2013. Rechtsanwendung ohne System? Norwegens juristische Methodenlehre.
 • Vis forfatter(e) 2012. Predictability in Norwegian and German law, including the role of case-law in legal argumentation.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norwegens Grunnlov - eine historische Einführung.
 • Vis forfatter(e) 2012. An operationalised concept of legal culture.
 • Vis forfatter(e) 2011. Introduction to Norwegian and German legal method from a comparative perspective: Similarities and differences, their reasons and consequences.
 • Vis forfatter(e) 2010. Erstatning for bortkastede utgifter etter norsk rett.
 • Vis forfatter(e) 2010. Die Haftung des Nothelfers - eine rechtsvergleichende Studie.
 • Vis forfatter(e) 2009. Det tyske skadebegrepet.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. Fredrik Charpentier Ljungqvist: Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden – en komparativ internordisk studie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 17-84.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

TRACK RECORD: PUBLICATIONS

Total: 4 monographies, 3 edited volume of collected papers, 27 articles/book chapters, 5 reviews

Monographies:

2021    Koch Sören, The Norwegian Legal System and Culture in a nutshell, Gyldendal (app. 200 pages)

2015    Koch, Sören. En naturlig rettsorden for det dansk-norske kongeriket - En rettshistorisk analyse av Ludvig Holbergs lærebok i natur- og folkerett. 498 sider. ISBN: 978-82-308-3491-6.

2011    Koch, Sören. Unaufgeforderte Hilfeleistung in Notsituationen, eine rechtshistorische und rechtsvergleichende Studie zu den zivilrechtlichen Aspekten der Nothilfe mit besonderer Berücksichtigung des Rechts der Geschäftsführung ohne Auftrag. Peter Lang Publishing Group. p. 412 sider. ISBN: 978-3-631-63007-5.

2011    Koch, Sören. Der Ersatz frustrierter Aufwendungen im norwegischen Recht. Peter Lang Publishing Group. 164 p. ISBN: 978-3-631-61733-5.

 

Edited volumes of collected papers:

2020    Koch, Sören; Jørn Øyrehagen Sunde (eds) Comparing Legal Cultures – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, 803 pages. ISBN: 978-82-450-2091-6.

2017    Koch, Sören; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen (eds). Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 pages. ISBN: 978-82-450-2091-5

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill (ed). Nordic and Germanic Legal Methods. Mohr Siebeck. 461 pages. ISBN: 978-3-16-153062-3.

 

Articles in scientific journals and volumes of collected papers:

     2022 Koch, Sören, The court roles of the Hansa Kontor in Bergen, (forthcoming)

2021 Koch, Sören, Climate Litigation in Germany and Norway, (forthcoming)

2021 Koch, Sören, „How to teach comparative law – a new approach based on interactive   learning-strategies”, Rabel Journal for Comparative Law (forthcoming 12 p.)

2021 Koch, Sören, "Die Neuvermessung des Bergener Kontors - Erik Rosenkrantz Rechtsstreit mit den Deutschen Kaufläuten (1561), in The Hanseatic History Review (forthcoming) 16 p.

2021 Koch, Sören, "Norm and Fact – timber trade in the early modern Western Norway (1530-1730)Norm and Fact – timber trade in the early modern Western Norway (1530-1730), in A. R. Simpson and Jørn Øyrehagen Sunde (ed.), Scottish and Norwegian relations and communalities, Aberdeen University Press (forthcoming) 18 p.  

2021    Koch, Sören, “Legal compilation in early modern Denmark and Norway – recycling the law”, in Kjell Åke Modéer (ed.), Legal History: Reflecting the Past and the Present, Olin Foundation ISBN 9789186645151 (2021), p. 198-229.

2020    Koch, Sören, Grotius’ Impact on the Scandinavian Theory of Contract Law, Grotiania 41 (2020) 59-87 (Brill) doi:10.1163/18760759-04101004

2020 Koch, Sören,  “An Introduction to German Legal Culture”, in: S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 221-267.  ISBN: 978-82-450-2091-6

2020    Koch, Sören, Marius Mikkel Kjølstad, Jørn Øyrehagen Sunde, “The Norwegian Legal Culture”, in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 105-148.  ISBN: 978-82-450-2091-6.

2020    Koch, Sören, “The Outset, learning to sail the ocean of legal cultures” in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 17-22.  ISBN: 978-82-450-2091-6.

2020    Koch, Sören, “Legal Culture and Comparative Law, ” in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 41-68.  ISBN: 978-82-450-2091-6.

2020    Koch, Sören, “From Mapping to Navigation – A COMPASS-formula for conducting Comparative Analysis” in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, p. 71-103 ISBN: 978-82-450-2091-6..  

2020    Koch, Sören, “Sailing – Analysing the Ideals of Justice in Germany, England and Norway”, in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, ISBN: 978-82-450-2091-6, 783- 802.

2020    Koch, Sören, Anna Klimazewska and Anna Machnikowska“Introduction to the Legal Culture of Poland, in S. Koch et al. (eds), Comparing Legal Cultures, – Revised and expanded 2nd edition Fagbogforlag, pp. 273-330 ISBN: 978-82-450-2091-6, 783- 802.

2020    Koch, Sören and Kristjan Mejrup,”The Enlightenment”, in Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and The Christian Tradition in Scandinavia. The Writings of Great Nordic Jurists, Routledge, (Oct. 9th) pp. 153- 161. ISBN 978-0367-85824-7

2020    Koch, Sören, ”Natural Law and the struggle with pietism in eighteenth-century Denmark-Norway - ludvig Holberg (1684-1754)”, in Kjell Åke Modeer and John Witte, Law and The Christian Tradition in Scandinavia. The Writings of Great Nordic Jurists, Routledge, (Oct. 9th) pp. 162-179. ISBN 978-0367-85824-7

2020    Koch, Sören, “Konfliktlösung in West-Skandinavien.“ in: W. Decock (Hrsg.), Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit, Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa 3, https://doi.org/10.1007/978-3-662-56102-7_50 ISBN: 978- 3-662-56101-0;

2019    Koch, Sören, ”Frederic Carpenter Ljungqvist, Lagfäst Kungamakt under Högmedeltiden– en komparativ internordisk studie”, in Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 132/1 2019 p. 78-83; DOI: 10.18261/issn.1504-3096-2019-01-05.

2019    Koch, Sören, “Den ‘moderne resepsjonen’ - Internasjonaliseringen i undervisning og forskning mellom 1969 og 2003”, in Johan Giertsen (ed.), Bergens juridiske fakultet i 50 år, Fagbokforlaget, pp. 59-79, ISBN 978-82-450-2794-5.

2018    Koch, Sören, “Courts of Appeal in Norway”, in: Kjell Å Modéer and Martin Sunnqvist (eds.), Suum Cuique Tribuere. Legal Contexts, Judicial Archetypes and Deep-Structures regarding Courts of Appeal and Judiciaries from Early Modern to Late Modern Europe, Institutet för Rättshistorisk Forskning, p. 279-312,  ISBN 978-91-86645-11-3.

2017    Koch, Sören,  “An Introduction to German Legal Culture”, in: Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget, p 171-202. ISBN: 978-82-450-2091-5.

2017    Koch, Sören, “Peter Høilund: Naturret som samfundskritik.” Tidsskrift for Rettsvitenskap.Vol 130: p. 115-121. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-08

2016    Koch, Sören, ”Jus naturae methodo scientifica pertractatum (Natural Law considered according to the Scientific Method) 1740-1748 Christian Freiherr VON WOLFF (1679-1754)” in Martyn, Georges.  The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company. Nr. 81, p. 227-231. ISBN: 978-3-319-45564-8.

2016    Koch, Sören, ”Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folkerettens Kundskab, 1716, Ludvig Holberg (1684-1754)” in Martyn, Georges.  The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company, Nr. 78, p. 249-252. ISBN: 978-3-319-45564-8.

2016    Koch, Sören. “Andreas Aure, The right to wage war (jus ad bellum): the German reception of Grotius 50 years after De iure belli ac pacis.” Comparative Legal History/ Hart Publishing, Oxford, p. 1-9. published 2016-10-20.doi: http://dx.doi.org/10.1080/2049677X.2016.1245043

2016    Koch, Sören. “Løfte og aksept - Naturrettens innflytelse på fortolkningen av NL 5-1-1 og 5-1-2 på 1700-tallet.” Tidsskrift for rettsvitenskap. Vol 129: p. 337-371. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-04-01

2015    Koch, Sören, Consequences of changing expectations to law and its institutions Illustrated by the role and background of judges in Norway. 83 Legal History Review. p 461-486. doi: 10.1163/15718190-08334p06

2015    Koch, Sören, “Feras Gisawi, Der Grundsatz der Totalreparation, Tübingen, Mohr Siebeck 2015, 299 Seiten.” Forum Historiae Iuris. Publisert 2015-12-10.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Comparing legal Methods – an Analytical Framework” in I. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck, p. 1-19.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “International Influences in Norwegian Legal Method” in I. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck, pp 344-368.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Norwegian and German Legal Methods Compared: Similarities and Differences, their Reasons and Consequences”, in I. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck. pp 267-324.

2014    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Introduction to Norwegian Legal Method”, in I. Helland and S. Koch, Nordic and Germanic Legal Methods, Mohr Siebeck pp. 99-140.

2013    Koch, Sören; Helland, Ingvill. “Methodischen Grundlagen der juristischen Entscheidungsfindung im norwegischen Recht“, Zeitschrift für Europäische Privatrecht (ZEuP) p. 585 – 618.

2013    Koch, Sören. „Nødverge i erstatningsretten - en analyse med utgangspunkt i Rt. 2012 s. 5”, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 10 p. 6-25.

2013    Koch, Sören. “Wettbewerbsrechtliche Implikationen beim ärztlichen Internetauftritt. Ist die Werbung mit Manueller Medizin/Osteopathie ein Wettbewerbsverstoss?”, Manuelle Medizin. 51: 58-64.

2012    Koch, Sören. “Holbergs naturrett sett fra et funksjonalt perspektiv.” In: Sejersted, Jørgen Magnus and Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk, p 78-95 ISBN: 9788205426061.

2012    Koch, Sören, “Erstatning for bortkastede utgifter”, Tidsskrift for Rettsvitenskap Vol. 125/5, p. 581-636.

2011    Koch, Sören, “Det erstatningsrettslige skadebegrepet - en sammenligning mellom tysk og norsk rett”, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 7 p. 250-281.

Natural Rights and the Rights of Nature, National Rapporteur for the Convention of Comparative Law, together with Esmeralda Colombo and Catalina Vallejo Piedrahita

Comparing legal methods in Europe (international research-network in cooperation with Ingvill Helland (UiA/Norway)

Ludvig Holbergs Naturrett (digital textutgave)

Legal compilation in early modern Norway and Scotland (international, multidisciplinary and multidimensional research-cooperation between Bergen, Aberdeen, Oslo, Edinburgh, Oxford, Madrid, Frankfurt am Main and Vienna).

Eiendomsgrenser i Bergen (tverrfaglig samarbeid med forskningsgruppe for Eiendomsrett i Bergen)

Digitalisation and Exploration of the court roles of the Hanseatic Contor in Bergen (interdisciplinary and international cooperation)

Public Governance Dimension of the Hanse (collaboration with the Universities of Lillehammer, Amsterdam, Hamburg, Göttingen, Lund and Tartu)

Springer's Handbook of Legal Cultures (editor together with Jørn Øyrehagen Sunde and Marius Mikkel Kjølstad) - Mapping legal Cultures of the world

Instructor at the international and interdisciplinary reseach school 'Authoritative Texts and their Reception' (UiO, UiT,UiB)

Research group 'Form 1700' (UiB/HF)

Researchgroup 'Religion and Litterature'