Hjem
 • E-postSamantha.Harris@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 35
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Jeg er stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet 'Clinical Encounters with Refugees Suffering from Mental Health Problems', innen forskningsgruppen 'Society and Workplace Diversity'. Prosjektet mitt vil fokusere på å forstå de mulige barrierene som fastleger i Norge kan oppleve når de behandler flyktninger med psykiske helseproblemer. I 2015 fikk jeg BSc i psykologi fra University of York. Jeg fullførte MSc i Clinical Mental Health Sciences i 2017 ved University College London (UCL). Ved UCL forsket jeg på å sammenligne rusavhengighet i flyktninger, andre innvandrer og den etniske befolkningen i Sverige, med fokus på posttraumatisk stresslidelse. Etter dette ble jeg utdannet som 'psychological well-being practitioner' ved UCL og 'the National Health Service' i Storbritannia (NHS) og gjennomførte en type kognitive atferdsterapi med mennesker med depresjon og angstlidelser.

Forskningsinteressene mine inkluderer å utforske barrierene for å gi passende omsorg til flyktninger med psykiske helseproblemer og rollen av rus i psykisk sykdom.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. General practitioners' experiences of clinical consultations with refugees suffering from mental health problems. Frontiers in Psychology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. COVID-19 and psychological distress in Norway: The role of trust in the healthcare system . Scandinavian Journal of Public Health. 96-103.
 • Vis forfatter(e) 2019. Substance use disorders in refugee and migrant groups in Sweden: A nationwide cohort study of 1.2 million people. PLoS Medicine. 19 sider.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Exploring GPs experiences of clinical consultations with refugees suffering from mental health problems in Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Fastlegers erfaringer i kliniske møter med flyktningspasienter som lider av psykiske problemer – hvilke barrierer oppleves og hva hjelper?
 • Vis forfatter(e) 2020. COVID-19 and psychological distress in Norway: the role of trust in the health-care system .
 • Vis forfatter(e) 2020. COVID-19 and psychological distress in Norway: the role of trust in the health-care system .
 • Vis forfatter(e) 2019. Exploring GPs’ experiences of clinical consultations with refugees suffering from mental health problems in Norway.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2020. We are basically going to be ok. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Harris, S. M., Binder, P. E., & Sandal, G. M. (2020). General Practitioners’ Experiences of Clinical Consultations With Refugees Suffering From Mental Health Problems. Frontiers in Psychology, 11.

Harris, S., Dykxhoorn, J., Hollander, A. C., Dalman, C., & Kirkbride, J. B. (2019). Substance use disorders in refugee and migrant groups in Sweden: A nationwide cohort study of 1.2 million people. PLoS medicine, 16(11).

Clinical Encounters with Refugees Suffering from Mental Health Problems, Universitetet i Bergen

Tidligere:

PsyLife Group, University College London