Hjem
Samantha Marie Harriss bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Samantha Marie Harris

Førsteamanuensis
 • E-postSamantha.Harris@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 35
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Jeg var tidligere tilknyttet prosjektet Clinical encounters with refugees suffering from mental health problems, innenfor forskningsgruppen Society and Workplace Diversity ved Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, hvor jeg forsvarte min doktorgrad i april 2022. Prosjektet mitt undersøkte psykisk helse møter mellom fastleger i Norge og personer med flyktningbakgrunn, fra begge perspektiver.

I 2015 fulførte jeg min BSc i psykologi fra University of York. Jeg fullførte min MSc i Clinical Mental Health Sciences i 2017 ved University College London (UCL). Avhandlingen min ved UCL sammenlignet sykehusinnleggelser for ruslidelser hos flyktninger, ikke-flyktning innvandrer og den innfødte befolkningen i Sverige, med fokus på rollen av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Etter dette utdannet jeg meg til 'Psychological Wellbeing Practitioner' ved UCL og gjennomførte kognitive atferdsintervensjoner med lav intensitet med personer som lider av mild til moderat depresjon og angst.

Mine forskningsinteresser inkluderer: migrasjon og psykisk helse, kliniske møter mellom helsetjenester og individer med innvandrerbakgrunn, rusmisbruk og sosiale determinanter for og ulikheter i psykiske lidelser.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Integration Is Correlated With Mental Health Help-Seeking From the General Practitioner: Syrian Refugees' Preferences and Perceived Barriers. Frontiers in Public Health. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2021). General practitioners’ management of depression symptoms in Somali refugee and Norwegian patients: a film vignette experiment. BMJ Open. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2020). General practitioners' experiences of clinical consultations with refugees suffering from mental health problems. Frontiers in Psychology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). COVID-19 and psychological distress in Norway: The role of trust in the healthcare system . Scandinavian Journal of Public Health. 96-103.
 • Vis forfatter(e) (2019). Substance use disorders in refugee and migrant groups in Sweden: A nationwide cohort study of 1.2 million people. PLoS Medicine. 19 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Møter med det norske helsevesenet - hva går bra og hva kan forbedres?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Exploring GPs experiences of clinical consultations with refugees suffering from mental health problems in Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Substance use disorders among migrant groups in Sweden.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fastlegers erfaringer i kliniske møter med flyktningspasienter som lider av psykiske problemer – hvilke barrierer oppleves og hva hjelper?
 • Vis forfatter(e) (2020). COVID-19 and psychological distress in Norway: the role of trust in the health-care system .
 • Vis forfatter(e) (2020). COVID-19 and psychological distress in Norway: the role of trust in the health-care system .
 • Vis forfatter(e) (2019). Exploring GPs’ experiences of clinical consultations with refugees suffering from mental health problems in Norway.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan møter leger flyktninger med psykiske lidelser? Tidsskrift for Den norske legeforening.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Ressursprogram for fastlegers arbeid med psykisk helse blant flyktninger.
 • Vis forfatter(e) (2022). Flyktninger med psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fastleger følte seg uforberedt på å ta imot flyktninger med psykiske plager.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2020). We are basically going to be ok. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Harris, S. M., Binder, P. E., Diaz, E., Ekroll, V., & Sandal, G. M. (2021). General practitioners’ management of depression symptoms in Somali refugee and Norwegian patients: a film vignette experiment. BMJ Open, 11(12), e055261.

Harris, S. M., Sandal, G. M., Bye, H. H., Palinkas, L. A., & Binder, P. E. (2021). Integration Is Correlated With Mental Health Help-Seeking From the General Practitioner: Syrian Refugees' Preferences and Perceived Barriers. Frontiers in Public Health, 1952.

 

Harris, S. M., & Sandal, G. M. (2020). COVID-19 and psychological distress in Norway: The role of trust in the healthcare system. Scandinavian journal of public health, 1403494820971512.

Harris, S. M., Binder, P. E., & Sandal, G. M. (2020). General Practitioners’ Experiences of Clinical Consultations With Refugees Suffering From Mental Health Problems. Frontiers in Psychology, 11.

Harris, S., Dykxhoorn, J., Hollander, A. C., Dalman, C., & Kirkbride, J. B. (2019). Substance use disorders in refugee and migrant groups in Sweden: A nationwide cohort study of 1.2 million people. PLoS medicine, 16(11).