Hjem
  • E-postSamantha.Harris@uib.no
  • Telefon+47 55 58 31 35
  • Besøksadresse
    Christiesgt. 12
  • Postadresse
    Postboks 7807
    5020 BERGEN

Jeg er stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet 'Clinical Encounters with Refugees Suffering from Mental Health Problems', innen forskningsgruppen 'Society and Workplace Diversity'. Prosjektet mitt vil fokusere på å forstå de mulige barrierene som fastleger i Norge kan opplever når de behandler flyktninger med psykiske helseproblemer. I 2015 ble jeg fikk jeg BSc i psykologi fra University of York. Jeg fullførte MSc i Clinical Mental Health Sciences i 2017 ved University College London (UCL). Ved UCL forsket jeg på å sammenligne rusforstyrrelser i flyktninger, andre innvandrer og den etniske befolkningen i Sverige, med fokus på posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Etter dette utdannet jeg meg som 'psychological well-being practitioner' ved UCL og 'the National Health Service' i Storbritannia (NHS) og gjennomførte en type av kognitive atferdsterapi med mennesker med mild til moderat depresjon og angst.

Forskningsinteressene mine inkluderer å utforske barrierene for å gi passende omsorg til flyktninger med psykiske helseproblemer, flyktningers holdninger til helsetjenester og psykisk helse, og den rollen av rus i psykisk sykdom.

Clinical Encounters with Refugees Suffering from Mental Health Problems, Universitetet i Bergen

Tidligere:

PsyLife Group, University College London