Hjem
 • E-postscott.bremer@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 85
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
  Rom 
  201
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg har bakgrunn fra miljøplanlegging, politikkutvikling og styring, og i det siste har jeg jobbet mest med offentlige klimatilpasningstiltak.

Jeg er interessert i hvordan vitenskap og andre måter å vite på blir brukt til å støtte opp om beslutninger og handlinger i styringsinstitusjoner, også i grensesnittet mellom vitenskap og politikkutvikling. I løpet av de siste fem årene har jeg jobbet med å avdekke vår kulturelle og stilltiende kunnskap om klima som vi tar for gitt og som påvirker hvordan individer og grupper tilpasser seg; for eksempel kulturelle rammer for årstider eller forestillinger om tid.

Jeg forsker hovedsakelig i en "utvidet" eller deltakende modus; i samarbeid med grupper i samfunnet søker jeg å samprodusere kunnskap og handling for å møte utfordringene disse står overfor. Jeg har som mål å synliggjøre den kunnskapen som har blitt oversett eller marginalisert, inkludert lokal, tradisjonell og praktisk kunnskap. I forskningen min bruker jeg blant annet perspektiver fra transdisiplinaritet, post-normal vitenskap, samt praktiske tilnærminger til folkeforskning og klimatjenester.

Gjennom min forskning prøver jeg å være aktiv på begge sider av grensesnittet mellom vitenskap og politikkutvikling. Jeg er forsker ved NORCE Climate, hvor jeg jobber tett med klimaforskere for å finne ut hvordan forskningen deres kan kobles til styringsprosesser, blant annet ved Climate Futures-senteret. Jeg er også nestleder for Young Academy of Europe (tilknyttet Academia Europaea) og gir målrettede innspill til europeisk vitenskapspolitikk. Jeg har i tillegg en adjunktstilling ved University of Toronto Scarborough.

I tillegg til forskning brenner jeg for lærerplanutvikling og undervisning innenfor transdisiplinær samproduksjon i praksis, rettet mot forskere tidlig i karrieren. Relatert til dette har jeg nylig vært med på å utvikle forskerskoler i Afrika som en del av det NFR-finansierte CATER-prosjektet.

Jeg er for tiden prosjektleder for det EU-finansierte CALENDARS-prosjektet.

Jeg ser viktige kontaktpunkt mellom måten vi utfører forskning på og hvordan vi formidler den. Jeg er interessert i å legge til rette for kreative møteplasser der grupper av mennesker på samme tid kan lære fra forskning og bidra til den.

I CALENDARS-prosjektet har vi spurt folk i Bergen om å gjenskape primstaven for det moderne livet i byen. Vi gjennomførte workshops i samarbeid med Aldea atelier i 2020 og med skolebarn under Forskningsdagene i 2019.

Jeg har jobbet aktivt med å legge til rette for folkeforskningsinitiativer i Bangladesh og Bergen, og for meg er dette øvelser i å lære gjennom forskning.

Selv om jeg alltid har jobbet transdisiplinært har jeg stadig frustrert meg over at resultatene av denne forskningen ofte blir publisert i tradisjonelle akademiske kanaler, i et format som er utilgjengelig for de miljøene vi samarbeider med. I 2024 publiserte jeg boken Changing Seasonality, som har som mål å ta transdisiplinaritet «helt ut». Boken består av 33 kapitler fra forskere, men også fra praktikere vi jobbet med – birøktere, kunstnere og skribenter – fra rundt om i verden. Kapitlene er historier fra virkeligheten om hvordan folk fra mange ulike bakgrunner tenker nytt om de årstidsmessige rammeverkene sine. Historiene er skrevet på en autentisk måte for hver forfatter, og er tilgjengelige for allmennheten.

Jeg blir regelmessig invitert til å gi gjesteforelesninger ved ulike institutter ved Universitetet i Bergen og NHH (Norges Handelshøyskole), og jeg er foreleser ved The Norwegian Research School in Environmental Humanities (NoRS-EH).

Jeg brenner for lærerplanutvikling og undervisning innenfor transdisiplinær samproduksjon i praksis, rettet mot forskere tidlig i karrieren. Relatert til dette har jeg nylig vært med på å utvikle forskerskoler i Afrika som en del av det NFR-finansierte CATER-prosjektet; en spin-off av ph.d.-kurset Co-producing climate adaptation research som jeg utviklet sammen med andre i oktober 2019.

Jeg var også med på å utvikle og gjennomføre et kurs innenfor transdisiplinær forskning for bachelor- og masterstudenter ved sju ulike europeiske universiteter (rundt 200 studenter). Dette var en del av ARQUS-alliansen som UiB tidligere var medlem av.

For tiden veileder jeg fem stipendiater og to masterstudenter.

 • Vis forfatter(e) (2024). How seasonal cultures shape adaptation on Aotearoa – New Zealand's Coromandel Peninsula. Global Environmental Change. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2023). Recalibrating Seasonal Cultures with Communities. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Co-producing representations of summer rainfall in Bangladesh. Regional Environmental Change.
 • Vis forfatter(e) (2023). Climate change challenges and opportunities for beekeeping in western norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Carefully transforming our institutions: how they change, how they listen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). «Beeware» workshop – kalenderendringer for birøkt på Vestlandet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Recognising the social functions of climate services in Bergen, Norway. Climate Services. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Local representations of a changing climate. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). High-Quality Knowledge for Climate Adaptation: Revisiting Criteria of Credibility, Legitimacy, Salience, and Usability. Frontiers Media S.A..
 • Vis forfatter(e) (2022). Editorial: High-Quality Knowledge for Climate Adaptation: Revisiting Criteria of Credibility, Legitimacy, Salience, and Usability. Frontiers in Climate.
 • Vis forfatter(e) (2022). Changing climate, changing beekeeping.
 • Vis forfatter(e) (2022). Changing beekeeping seasons in Vestland, Norway. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Changing Beekeeping Seasons in Vestlandet, Norway .
 • Vis forfatter(e) (2022). BeeWare- Sesongendringer og klimavarsling i birøkt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Quality Assessment in Co-developing Climate Services in Norway and the Netherlands. Frontiers in Climate. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). Extended Peer Communities: Appraising the contributions of tacit knowledges in climate change decision-making. Futures: The journal of policy, planning and futures studies.
 • Vis forfatter(e) (2021). Beyond rules: how institutional cultures and climate governance interact. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change (WIRESs).
 • Vis forfatter(e) (2021). A water culture perspective for food security. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). The role of place-based narratives of change in climate risk governance. Climate Risk Management.
 • Vis forfatter(e) (2020). Portrait of a climate city: How climate change is emerging as a risk in Bergen, Norway. Climate Risk Management.
 • Vis forfatter(e) (2020). Local narratives of change as an entry point for building urban climate resilience. Climate Risk Management. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2020). Grand Challenges for Climate Risk Management. Frontiers in Climate.
 • Vis forfatter(e) (2019). ‘My new routine’: Assessing the impact of citizen science on climate adaptation in Bangladesh. Environmental Science and Policy. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2019). Toward a multi-faceted conception of co-production of climate services. Climate Services. 42-50.
 • Vis forfatter(e) (2019). Panel discussion on citizen science projects in meteorology .
 • Vis forfatter(e) (2019). Initial Guidance Framework for Knowledge Quality Assessment in CoCliServ (CoCliServ D5.1). .
 • Vis forfatter(e) (2018). Co-producing "post-normal" climate knowledge with communities in northeast Bangladesh. Weather, Climate, and Society. 259-268.
 • Vis forfatter(e) (2018). An Evolving Framework for Advancing Climate Services in Norway . EOS.
 • Vis forfatter(e) (2017). Narrative as a method for eliciting tacit knowledge of climate variability in Bangladesh. Weather, Climate, and Society. 669-686.
 • Vis forfatter(e) (2017). Have we given up too much? On yielding climate representation to experts. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 72-75.
 • Vis forfatter(e) (2017). Co-production in climate change research: reviewing different perspectives. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change (WIRESs).
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate research, citizen science and art in Bangladesh.
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate research, citizen science and art in Bangladesh.
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessing climatic trends of extreme rainfall indices over northeast Bangladesh. Theoretical and Applied Climatology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). A critical assessment of knowledge quality for climate adaptation in Sylhet Division, Bangladesh. Climate Risk Management. 43-58.
 • Vis forfatter(e) (2016). Weaknesses in the ethical framework of aquaculture related standards. Marine Policy. 11-18.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sustainable aquaculture governance: challenges to participatory standard setting. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Inclusive governance of aquaculture value-chains: Co-producing sustainability standards for Bangladeshi shrimp and prawns. Ocean and Coastal Management. 13-24.
 • Vis forfatter(e) (2015). Responsible techno-innovation in aquaculture: Employing ethical engagement to explore attitudes to GM salmon in Northern Europe. Aquaculture. 370-381.
 • Vis forfatter(e) (2015). Negotiating a place for sustainability science: Narratives from the Waikaraka Estuary in New Zealand. Environmental Science and Policy. 47-59.
 • Vis forfatter(e) (2015). Climate change and agri-cultural knowledge: Bangladesh through a mirror and magnifying glass. 387-393. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Know your food. Food ethics and innovation. Wageningen Academic Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2015). Challenges to Evaluating Coastal Management in the Twenty-First Century: Lessons from the Lofoten Archipelago. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). 'No right to rubbish': Mobilising post-normal science for planning Gisborne's wastewater outfall. Marine Policy. 22-30.
 • Vis forfatter(e) (2013). Whose sustainability counts? Engaging with debates on the sustainability of Bangladeshi shrimp. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reflexively Mapping the Science-Policy Interface for Coastal Zones. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mobilising knowledge for coastal governance: re-framing the science-policy interface for integrated coastal management. Coastal Management. 56 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mobilising high-quality knowledge through dialogic environmental governance: a comparison of approaches and their institutional settings. International Journal of Sustainable Development. 66-90.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mapping the ethical terrain of Chinese aquaculture. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Framing a 'Post-Normal' Science-Policy Interface for Integrated Coastal Zone Management. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Exploring the science-policy interface for Integrated Coastal Management in New Zealand. Ocean and Coastal Management. 107-118.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bioscience and Innovation Research: Examining the GM Animals Case with Indian Researchers Using the Ethical Matrix. Asian Biotechnology and Development Review. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mapping core values and ethical principles for livelihoods in Asia. 6 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bremer, S. (2012). Framing a ‘post-normal’ science-policy interface for Integrated Coastal Zone Management. In: E. Moksness, E. Dahl, and J. Støttrup (Eds.) Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management (pp. 179-191).  Sussex: Wiley-Blackwell

Blanchard, A. & Bremer, S. (2012). Reflexively mapping the science-policy interface for coastal zones. In: E. Moksness, E. Dahl, and J. Støttrup (Eds.) Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management (pp. 206-217).  Sussex: Wiley-Blackwell

Van den Belt, M., Forgie, V., Bremer S., McDonald, G., Lennox, J., Montes de Oca, O., Joy, M., (2010). Modelling tools for adaptive integrated assessment: a case study of New Zealand regional authorities. Research Monograph Series – No. 17. Palmerston North: EERNZ

Bremer, S. (2009). Evaluating the State of New Zealand’s Coastal Management: Application of Integrated Coastal Management Indicators at National and Local Scale. Research Monograph Series – No. 16. Palmerston North: EERNZ. ISBN 978-0-9582949-3-5. ISSN 1176-7251 (print). ISSN 1179-1179 (online)

Pågående og avsluttede prosjekter:

 • Doctor of Philosophy: Massey University New Zealand; "Exploring a 'post-normal' science-policy interface for Integrated Coastal Management"
 • Postgraduate Certificate in Public Policy: University of Victoria, New Zealand
 • Bachelor of Resource and Environmental Planning (Hons.): Massey University, New Zealand
Tilknyttet innhold