Hjem
 • E-postSevil.Sumer@uib.no
 • Telefon+47 55 58 38 96+47 900 97 454
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). New waves for old rights? Women’s mobilization and bodily rights in Turkey and Norway. The European Journal of Women's Studies. 23-38.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger - med blikk for brytninger og nye muligheter. Tidsskrift for kjønnsforskning. 22-38.
 • Vis forfatter(e) (2015). New waves for old rights? Women’s mobilization and bodily rights in Turkey and Norway. The European Journal of Women's Studies.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gendered Citizenship in a Multidimensional Perspective: The Challenges Facing Norway within the Nordic Model. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 283-298.
 • Vis forfatter(e) (2008). Becoming working mothers: Reconciling work and family at three particular workplaces in Norway, the UK, and Portugal. Community, Work and Family. 365-384.
 • Vis forfatter(e) (2008). Becoming Working Mothers: Reconciling Work and Family at Three Particular Workplaces in Norway, the UK and Portugal. Community, Work and Family. 365-384.
 • Vis forfatter(e) (2004). Family and Gender Practices of Turkish and Norwegian Urban Dual-earner Couples. Sosiologisk Tidsskrift. 343-367.
 • Vis forfatter(e) (1998). Incongruent Modernities: A Comparative Study of Higher Educated Women from Urban Turkey and Norway. Acta Sociologica. 115-129.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). Difference as Resource? A Pilot Study on Diversity at Uni Research. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Farefull ferd mot toppen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanninginstitusjoner i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Gendered Citizenship in Multicultural Europe: the impact of contemporary women's movements (FEMCIT Final Report). .
 • Vis forfatter(e) (2011). FEMCIT - Year 4 Periodic Annual Report to the EU Commission. .
 • Vis forfatter(e) (2010). FEMCIT Policy Document. .
 • Vis forfatter(e) (2005). National Report on Biographical Interviews: Social Services. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Case Study Report. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Everyday Lives of Foreign Students at the University of Bergen: A Pilot Study. 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Transitional Academic Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2017). Karriereutvikling for kvinnelige kandidater.
 • Vis forfatter(e) (2016). Farefull ferd mot toppen- Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Experience with EU Applications.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tyrkia: politiske endringer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). The Contours of Gendered Academic Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2021). Non-citizenship and Precarity in Academia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Signifying Solitude: Exploring the relevance of "place" in the search for Gender Competent Academic Leadership. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Gendered hierarchies in changing academia: the case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kjønnsbalanse i akademia – med blikk for brytninger og nye muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gendered Academic hierarchies and stereotypes in a changing Academia.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gender Balance in the Prestige Economy.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bad News on Gender in Academia.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Nordic Approach to Work and Care: Policies for Inclusive Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2016). Parental Leave, Work and Care: Policies and Practices in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Farefull ferd mot toppen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Farefull ferd mot toppen: muligheter og begrensinger for kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2015). Changing Gender Policies and Revival of Women’s Movements in Turkey and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Inclusive Citizenship: Women’s Employment and the Organization of Care in Turkey.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lived Citizenship: Insights from a multi-dimensional approach.
 • Vis forfatter(e) (2012). An introduction to the FEMCIT project.
 • Vis forfatter(e) (2011). Work-family reconciliation policies of the European Union.
 • Vis forfatter(e) (2011). Toplumsal Cinsiyet, Kadin Hareketi ve Yurttaslik: Bir AB Projesi (Gender, Women's Movements and Citizenship).
 • Vis forfatter(e) (2011). AFTER FEMCIT: a reflection on FEMCIT as a process & experience.
 • Vis forfatter(e) (2010). Towards a European Gender Regime? The European Union as a Supranational Actor of Gender Policy.
 • Vis forfatter(e) (2010). The European Union as a Supranational Actor of Gender Policy: Feminist Evaluations.
 • Vis forfatter(e) (2009). Work-Family Reconciliation in Theory and Practice.
 • Vis forfatter(e) (2009). European Gender Regimes and Policies.
 • Vis forfatter(e) (2009). A brief update on where we are as FEMCIT: Accomplishments and Challenges.
 • Vis forfatter(e) (2007). Transitions: Gender, Parenthood and the Changing European Workplace.
 • Vis forfatter(e) (2005). Negotiating work-family boundaries among new parents in the UK and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gender Policies and the EU.
 • Vis forfatter(e) (2005). Equal Opportunities in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Kemalist project of modernization and gender relations in Turkey.
 • Vis forfatter(e) (2004). Family in Turkey: A Gendered Historical Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2004). Discussant for Aynur Ilyasoglu's paper "Women's Islamist Movements in Turkey".
 • Vis forfatter(e) (2004). Different gender policy regimes and family practices.
 • Vis forfatter(e) (2004). A comparative study of Turkish and Norwegian urban, professional, dual-earner couples.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Kemalist Project of Secularization and Gender Relations in Turkey.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gender, Parenthood and the Changing European Workplace.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gender Regimes and Policies in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2003). Different gender regimes and policies in urban Turkey and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). Prøveforelesning: Discuss the usefulness and limitations of theories of modernization and modernity in cross-national analyses of gender relations. How does a comparative study of Norway and Turkey illustrate these issues?
 • Vis forfatter(e) (2002). Prøveforelesning: Discuss the usefulness and limitations of theories of modernization and modernity in cross-national analyses of gender relations. How does a comparative study of Norway and Turkey illustrate these issues?
 • Vis forfatter(e) (2002). Forhandlinger om Kjønn.
 • Vis forfatter(e) (2000). Family Practices in Late-Modern Times: A Comparative Look at Dual-Career Couples from Norway and Turkey.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Gendered Academic Citizenship. Issues and Experiences. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) (2012). Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2009). European Gender Regimes and Policies: Comparative Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2009). European Gender Regimes and Policies: Comparative Perspectives.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Hva er akademisk medborgerskap, og hvordan er det "kjønnet"? Forskerforum. 40-41.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2002). Global Issues/Local Troubles: A Comparative Study of Turkish and Norwegian Urban Dual-Earner Couples.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Kva påverkar makt og likestilling i akademia?
 • Vis forfatter(e) (2009). Statens eller Mammas Problem.
 • Vis forfatter(e) (2009). Childcare: Parents private problem?
 • Vis forfatter(e) (2003). Når Kvinner Forteller: Om å etablere seg profesjonelt i akademia.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). The Contours of Gendered Academic Citizenship. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gender and Academic Citizenship Practices: The Norwegian Case. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Conclusions: Gendered Academic Citizenship as a Promising Research Agenda. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Work-family reconciliation policies of Scandinavia and the European Union: A critical review. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Remaking Citizenship in Multicultural Europe. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Work-family policies and gendered practices in contemporary Europe. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Parents and organisational change: a cross-sector comparison of two Norwegian organisations. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Literature Review: National Report on Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Modern Women, Clashing Demnads, Different "Solution"s: A Comparative Look at Turkey and Norway.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Women, Gender and Family Relations: Turkey. . I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (EWIC).
 • Vis forfatter(e) (2004). Family Relations: Turkey. 146-147. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Encyclopedia of Women and Islamic Cultures: Family, Law and Politics (Volume 2).
Annet
 • Vis forfatter(e) (2004). Transitions Context Mapping: National contributions.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2014). The Nordic Approach to Work and Care: Challenges on the way to inclusive citizenship. Tidsskrift for kjønnsforskning. 59-69.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan forklare kjønnsskjevhet?
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Life-Course Oriented Working Time Options. The Case of Norway. 58-74. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). New Regulations and Empirical Findings in five European Countries. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.