Hjem
Sigbjørn Grønåss bilde

Sigbjørn Grønås

Professor emeritus
Vitenskapelig artikkel
 • 2006. Dynamical structures for southwesterly airflow over southern Norway: the role of dissipation. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography. 2-18.
 • 2005. Southwesterly flows over southern Norway - mesoscale sensitivity to large-scale wind direction and speed. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography.
 • 2004. Some Aspects of Climate Variations in the Arctic. Rapportserie (Norsk polarinstitutt). 16-19.
 • 2000. Strongly stratified easterly flows across Spitsbergen. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography. 473-486.
 • 1999. Numerical simulations of local winds over steep orography in the storm over North Norway 12. October 1996. Journal of Geophysical Research (JGR). 104-116.
 • 1999. A case study of strong winds at an arctic front. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography. 865-879.
 • 1998. Numerical simulations of sea and land breezes at high latitudes. Tellus. Series A, Dynamic meteorology and oceanography. 468-489.
 • 1997. Sterke vinder på Svalbard og i Ishavet. Naturen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2006. Mennskeskapte klimaendringer.
 • 2006. Menneskeskapte klimaendringer - kort status.
 • 2006. Ekstremnedbør og klimaendringer.
 • 2005. Vilhelm Bjerknes og hans visjon for værvarsling.
 • 2005. Tropiske orkaner - kraftigere under global oppvarming?
 • 2005. Menneskeskapte klimaendringer - vitenskapelig status ved Kyotoavtalens start.
 • 2005. Menneskeskapte klimaendringer - vitenskapelig status.
 • 2005. Global oppvarming - vitenskapelig status.
 • 2005. Global oppvarming - vitenskapelig status.
 • 2005. Global oppvarming - hva som er sikkert og hva som er usikkert.
 • 2005. Ekstrem vind og nedbør i våre områder.
 • 2004. Klima på nordlige bredder, variasjoner, trender og årsaksforhold.
 • 2004. Klima på nordlige bredder - variasjoner, trender og årsaksforhold.
 • 2004. Global oppvarming - Klimaendringer i våre områder.
 • 2004. Global oppvarming - Følger for vær og klima.
 • 2003. Klimautviklingen i Norge.
 • 2003. Klimautviklingen i Norge.
 • 2003. Klimaendringer i våre områder under global oppvarming.
 • 2003. Global oppvarming - følger for utviklingsland.
 • 2003. Ekstemt vær under global oppvarming.
 • 2002. Global oppvarming og klimaendringer i våre områder.
 • 2002. Global oppvarming og fremtidige klimaendringer i våre områder.
 • 2002. Global oppvarming og framtidige klimaendringer i våre områder.
 • 2002. Global oppvarming - usikkerhet i scenarier for fremtiden.
 • 2002. Alle snakker om været.
 • 2001. Regionale klimaendringer under global oppvarming.
 • 2001. Når været har begrenset forutsigbarhet, er det da mulig å forutsi klimaendringer?
 • 2001. Kan klimaendringer varsles?
 • 2001. Hvorfor er det så vanskelig å varsle været?
 • 2001. Global oppvarming og regionale klimaendringer.
 • 2001. Global oppvarming og klimaendringer i våre områder.
 • 2001. Global oppvarming - menneskespte klimaendringer.
 • 2001. Framtidige klimaendringer i våre områder.
 • 1997. Mesoscale phenomena inducted by mountain over Scandinavia and Spitsbergen.
Vitenskapelig foredrag
 • 2005. Vitenskapelig status for global oppvarming.
 • 2005. Varslingsmeteorologens nye rolle I og II.
 • 2005. Tropiske orkaner og global oppvarming.
 • 2005. Regional climate models –requests and abilities.
 • 2005. Hva er klimamodeller, hvordan brukes de og hvor gode er de?
 • 2005. Global oppvarming og ekstremvær i våre områder.
 • 2005. Global oppvarming og ekstremvær.
 • 2005. Ekstremvær.
 • 2005. Ekstrem vind i våre områder.
 • 2005. Ekstrem nedbør i våre områder.
 • 2004. The Birth of Scientific Weather Forecasting.
 • 2004. Results related to northern latitudes from an ensemble of CMIP2 run - implications for dynamical downscaling in Arctic.
 • 2004. Global oppvarming - følger for vær og klima.
 • 2004. Artic Climate - downscaling with a global model.
 • 2004. Arctic Climate - coupled AOGCM experiments and downscaling.
 • 2004. Arctic Climate - Downscaling with a Numerical Model.
 • 2003. Sesongvarsling av været- bare en drøm?
 • 2003. Moderne metoder for kortsiktig værvarsling (to forelesninger).
 • 2003. Lectures for meteorologists on mountain flows (six lectures).
 • 2003. Klimavariasjoner i Arktis.
 • 2003. Geofysisk institutt i endring.
 • 2003. Fronter og frontanalyse i operasjonell værvarsling (to forelesninger).
 • 2003. Causes of arctic climate variations – results from numerical simulations.
 • 2003. An ensemble CMIP2 runs with the Bergen Climate Model.
 • 2002. Vilhelm Bjerknes' lov for værvarsling.
 • 2002. Plassering av fronter i væranalyser.
 • 2001. Varsling av sterk vind.
 • 2001. Utvikling av værvarslingsmetodene.
 • 2001. Nyere utvikling av metodene for værvarsling.
 • 2001. Moderne væranalyser.
 • 2001. Lokalt vær og klima - behov for forskning.
 • 1995. Synoptic conditions for Arctic front Polar Lows.
 • 1995. Modelling of 3-D flows over mountain in regimes with Ro~ 1.
 • 1994. The seclusion intensification of the New Year Day Storm 1992.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2007. Ti år med forskning på klima. Cicerone.
 • 2006. Stormen Narve - naturlig ekstremvær. Cicerone. 32-35.
 • 2006. Overbevisende klimamodell. Cicerone. 28-30.
 • 2006. Knapp tid til å unngå katastrofale klimaendringer. Cicerone. 30-32.
 • 2006. Isen på Grønland kan smelte fortere enn antatt. Cicerone. 25-27.
 • 2006. Debatten om hockeykølla nok en gang. Cicerone. 35-37.
 • 2005. Vulkanutbrudd kjøler ned jorda. Cicerone. 25-28.
 • 2005. Varsling av nedbør, ras og flom. Cicerone. 30-31.
 • 2005. Tropiske orkaner kan bli mer ødeleggende. Cicerone. 23-25.
 • 2005. Temperaturfoskjell skyldes målefeil. Cicerone. 23-24.
 • 2005. Store nedbørmengder på Sørlandskysten. Cicerone. 29-31.
 • 2005. Store historiske temperaturvariasjoner. Cicerone. 27-28.
 • 2005. Organisert motstand mot Kyoto-avtalen. Cicerone.
 • 2005. Organisert motstand mot Kyoto-avtalen. Cicerone.
 • 2005. Og regnet strømmet ned på jorden. Cicerone. 24-26.
 • 2005. Nye anslag for global oppvarming. Cicerone. 28-29.
 • 2005. Norges klima om hundre år - usikkerheter og risiko. Cicerone. 20-21.
 • 2005. Moderate endringer i vindklima. Cicerone. 28-29.
 • 2005. Klimautsleppa må reduserast radikalt. NaturVest. 8-8.
 • 2005. Hvordan istidene startet på nordlige halvkule. Cicerone. 30-31.
 • 2005. Hvor gode er klimamodellene? Cicerone. 28-30.
 • 2005. Hetebølgen over Europa 2003 var menneskeskapt. Cicerone. 35-35.
 • 2005. Den vanskelige vindkraften. Cicerone. 25-26.
 • 2005. Brev til forargelse. Cicerone. 22-22.
 • 2004. Varmeste tiår i Europa på 500 år. Cicerone. 25-27.
 • 2004. Varmeste tiår i Europa på 500 år. Cicerone. 25-26.
 • 2004. Større variasjoner i været fra år til år. Cicerone. 22-24.
 • 2004. Større variasjoner i været fra år til år. Cicerone. 22-24.
 • 2004. Større temperaturvariasjoner de siste 1000 år. Cicerone. 31-32.
 • 2004. Større temperaturvariasjoner de siste 100 år. Cicerone. 35-35.
 • 2004. Store naturlige klimavariasjoner også i framtiden. Cicerone. 24-27.
 • 2004. Store naturlige klimavariasjoner gir usikkerhet i Arktis. Cicerone. 34-35.
 • 2004. Ozonhullet gir klimaendringer. Cicerone. 30-31.
 • 2004. Ozonhullet gir klimaendringer. Cicerone. 30-31.
 • 2004. Kraftigere orkaner med global oppvarming. Cicerone. 27-29.
 • 2004. Gjennombrudd for varsling av El Niño. Cicerone. 29-31.
 • 2004. Gjennombrudd for varsling av El Nino. Cicerone. 28-31.
 • 2004. Føn over Vestlandet. Cicerone. 26-28.
 • 2004. Den stormfulle klimadebatten. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 18-18.
 • 2004. Bedre samsvar mellom temperaturen ved jordoverflaten og troposfæren. Cicerone. 32-34.
 • 2003. Tidligere klimaendringer skyldes sola. Cicerone. 29-31.
 • 2003. Samsvar mellom himmel og jord. Cicerone. 26-26.
 • 2003. Risiko for bråe klimaendringer. Cicerone. 23-25.
 • 2003. Regional klimaendringer under global oppvarming. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 4-11.
 • 2003. Langtidsvarsling av været, mer enn en drøm. Cicerone. 27-29.
 • 2003. Kosmisk stråling, skyer og klima. Cicerone. 25-27.
 • 2003. Den lille istid skyldes solaktivitet og vulkanutbrudd. Cicerone. 22-24.
 • 2003. Den kalde og tørre forvinteren. Cicerone. 25-27.
 • 2003. Bråe klimaendringer ved utgangen av istiden. Cicerone. 26-28.
 • 2002. Økt strøm av ferskere vann ved Øst-Grønland kan gi klimavariasjoner. Cicerone. 20-21.
 • 2002. Varme til dyphavet en joker i klimamodeller. Cicerone. 28-29.
 • 2002. Skyldes vårt milde vinterklima "Golfstrømmen"? Cicerone. 29-31.
 • 2002. Mer is i Arktis enn tidligere antatt. Cicerone. 29-31.
 • 2002. Mer ekstremt vær. Cicerone. 25-26.
 • 2002. Klimamodellene må bli bedre på regionale variasjoner. Cicerone. 31-32.
 • 2002. Kan sirkulasjonen i stratosfæren påvirke været? Cicerone. 33-35.
 • 2001. Usikkerhet i anslag for global oppvarming. Cicerone. 30-31.
 • 2001. Regionale variasjoner i vinterklimaet. Cicerone. 28-31.
 • 2001. Raske klimavariasjoner under siste istid. Cicerone. 25-28.
 • 2001. Mer stormflo og flere oversvømmelser. MANGLER.
 • 2001. Kunnskapen om drivhuseffekten står sterkt. Cicerone. 20-21.
 • 2001. Kommentar til IPCC-rapporten. Cicerone. 18-20.
 • 2001. Kan Endringer i NAO forutsis? Cicerone. 28-31.
 • 2001. Endringer i lufttrykk og vind i våre områder de siste tiårene. Cicerone. 26-30.
 • 2001. En klimarapport fra USAs vitenskapsakademi. Cicerone. 23-25.
 • 2000. Resultater fra borehull i fjell bekrefter klimaendringer. Cicerone. 29-31.
 • 2000. Nye data bekrefter menneskeskapte klimaendringer. Cicerone.
 • 2000. Mindre is på innsjøer og elver. Cicerone. 35.
 • 2000. Mer sikkerhet om usikkerhet. Cicerone. 21-24.
 • 2000. Klimaforverringen i yngre dryas neppe global. Cicerone. 25-27.
 • 2000. Havet stiger, selv med stabilt CO2. Cicerone. 33-35.
 • 2000. En rask klimaendring for ca 8200 år siden. Cicerone. 33-35.
 • 2000. Avviket mellom satellitt- og bakkemålinger oppklart. Cicerone. 28-31.
 • 1999. Prosesser ved iskanten i Arktis og klimaendringer. Cicerone. 23-25.
 • 1999. Nye klimascenarier. Cicerone. 25-26.
 • 1999. NAO: En vekselvirkning mellom atmosfære og hav? Cicerone. 26-28.
 • 1999. Klimavariasjoner i våre områder de siste tusen år. Naturen. 299-311.
 • 1999. Klimavariasjoner de siste tusen år. Cicerone. 29-31.
 • 1999. Havstrømmer i Nord-Atlanteren endres ved økt drivhuseffekt. Cicerone. 1-4.
 • 1999. Havsirkulasjonene i Nord-Atlanteren under global oppvarming. Cicerone. 26-28.
 • 1999. Den nordatlantiske oscillasjon (NAO)og påvirkning av været. Naturen. 29-38.
 • 1999. Bedre klimaprognoser viser global oppvarming. Cicerone. 23-25.
 • 1999. Arktiske fronter og sterke vinder. Naturen. 107-114.
Kronikk
 • 2013. Opprop for De Grønne. Klassekampen. 1 sider.
 • 2012. Klimakrisen kan løses, men vil vi? Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2011. Utslepp må kosta meir. Stavanger Aftenblad. 1 sider.
 • 2011. Kuldeparadokset. Klassekampen. 21-21.
 • 2011. Det hastar! Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2010. Klimapolitikk - tid for radikal endring. Stavanger Aftenblad. 1 sider.
 • 2010. Klima: Trong for ny strategi. Dag og Tid. 1 sider.
 • 2010. Ekstremver og global oppvarming. Bergens Tidende.
 • 2008. Alvoret krever handling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2007. Stigningen i havnivået. Forskning.no.
 • 2006. Global oppvarming vil gi mer ekstrem nedbør i våre områder. Helt mot normalt. Klassekampen.
 • 2005. Vilhelm Bjerknes og Ed Lorenz -fysikere som endret våre tanker. Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2005. Klimautslippene må reduseres radikalt. Bergens Tidende.
 • 2005. Klima og orkanar. Bergens Tidende.
 • 2005. Ekstremnedbør på Vestlandet. Bergens Tidende.
 • 2004. Uvettig formidling av klimaforskning. Forskning.no.
 • 2004. Kunnskap om global oppvarming. Bergens Tidende.
 • 2004. Global oppvarmin - en etisk utfordring. Forskning.no.
 • 2004. Forskning.no - fortsatt ensidig og misvisende. Forskning.no.
 • 2004. Barskt vær i Barentshavet. Havets miljø. 82-85.
 • 2003. Global oppvarming en realitet. Forskning.no.
 • 2003. Barskt i Barentshavet. Klassekampen.
 • 2002. Global oppvarming git mer ekstremt vær. Bergens Tidende.
 • 2002. Arven etter Vilhelm Bjerknes. Bergens Tidende.
 • 2001. Værvarslene må bli bedre. Bergens Tidende.
 • 2001. Veien fram for norsk klimaforskning. Bergens Tidende.
 • 2000. Kampen om klimaet. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2005. On sea ice variability in the Nordic Seas.
Intervju
 • 2005. Vil ha penger til varsling.
 • 2005. Varsler flere naturkatastrofter.
 • 2005. Varmere og varmere.
 • 2005. Store nedbørmengder på Vestlandet.
 • 2005. Sjokkøkning i vinterregn.
 • 2005. Regn, mer regn - ekstremvær.
 • 2005. Nedbørsrekordene står for fall.
 • 2005. Klimaendringene deler Sør-Norge i to.
 • 2005. Ekstremnedbør på Vestlandet.
 • 2005. Ekstremnedbør på Vestlandet.
 • 2003. Unormalt vær.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2006. Vilhelm Bjerknes' lov om værvarsling. 19 sider.
 • 2003. Numerical simulation. 96 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.