Hjem
Signe Hjelen Stiges bilde

Signe Hjelen Stige

Professor
 • E-postSigne.Stige@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 76
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
  Rom 
  328
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Hovudvekta av forskinga mi har vore innanfor traumefeltet og innan kvalitativ psykoterapiforsking. I forbindelse med tsunamien i 2004 gjorde eg eit forskingsprosjekt knytt til NKVTS der vi undersøkte helsetilstanden til tamiliar i Noreg som opplevde at familie og vener på Sri Lanka vart ramma av tsunamien. Doktorgradsprosjektet mitt utforska korleis klientar utsett for menneskepåførte traumer opplevde prosessen som leia fram til hjelpsøking, deltaking i traumespesifikk gruppebehandling og eigen tilfriskingsprosess. Deltakarane frå doktorgradsprosjektet vart også intervjua 1 år seinare, for å kunne utforske tilfrisking over tid og måten ein brukar terapirelaterte ressursar i tida etter behandling.

Eg er for tida medforskar i fleire ulike forskingsprosjekt, inkludert korleis BUP-tilsette jobbar med kartlegging av seksuelle overgrep og opplever dette arbeidet, foreldre si oppleving av emosjonsfokusert foreldreveiledning, klientar si oppleving av å motta COS-P på DPS, korleis brannmenn opplever å rykke ut til alvorlige trafikkulykker, og klientar, behandlarar og fastlegar sine perspektiv på drop-out frå spesialisert behandling for spiseforstyrrelse. I tillegg har eg initiert eit prosjekt der vi utforskar rolla til empati i god kvalitativ analyse. 

Eg er også svært oppteken av klinisk opplæring, og korleis ein kan legge opp undervisninga så ein fasiliterer utvikling av terapeutiske ferdigheter på ein best mogleg måte. Saman med fleire kollegaer på Institutt for klinisk psykologi jobbar vi med å utvikle videoopptak av krevjande kliniske situasjonar som vi kan bruke i den kliniske opplæringa av studentane. Vi ynskjer på sikt å forske på effekten av denne typen opplæring.  

Eg er svært oppteken av behandling av vanskar etter kompleks traumatisering, samt korleis ein kan utvikle og trene sentrale terapeutiske ferdigheter og relasjonell kompetanse. Undevisninga mi er i hovudvekt knytt til terapeutopplæring, kommunikasjonskompetanse og behandling av kompleks traumatisering. I tillegg underviser eg i kvalitativ metode.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Krevjande situasjonar i psykisk helsevern for born og unge – behandlarar si erfaring med og haldning til målretta trening og virtuell røyndom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 8-15.
 • Vis forfatter(e) (2023). How do young adults experience and understand the process of developing a first episode of psychosis? A qualitative exploration. Psychosis.
 • Vis forfatter(e) (2023). Clients’ experiences with a Trauma-sensitive mindfulness and compassion group intervention: a first-person perspective on change and change mechanisms. Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). Norwegian Firefighters’ Experiences of Rescue Work at Severe Traffic Accidents- A Qualitative Study. International Journal of Emergency Mental Health. 91-101.
 • Vis forfatter(e) (2022). Grief trajectories among bereaved parents after the 2011 Utøya terror attack: A qualitative analysis. Death Studies. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2022). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs–A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2021). What do survivors of child sexual abuse believe will facilitate early disclosure of sexual abuse? Frontiers in Psychiatry. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2021). Parenthood—Lost and Found: Exploring Parents’ Experiences of Receiving a Program in Emotion Focused Skills Training. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Negotiating System Requirements to Secure Client Engagement – Therapist Strategies in Adolescent Psychotherapy Initiated by Others. Frontiers in Psychology. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). Goal management training for adults with ADHD – clients’ experiences with a group-based intervention. BMC Psychiatry. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Finding One's Footing When Everyone Has an Opinion. Negotiating an Acceptable Identity After Sexual Assault. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Combining mindfulness and compassion in the treatment of complex trauma – a theoretical exploration. Revue Européenne du Trauma et de la Dissociation.
 • Vis forfatter(e) (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. Sage Open.
 • Vis forfatter(e) (2021). Barriers and Facilitators in Adolescent Psychotherapy Initiated by Adults – Experiences That Differentiate Adolescents’ Trajectories Through Mental Health Care. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2020). “To say it out loud is to kill your own childhood.” – An exploration of the first person perspective of barriers to disclosing child sexual abuse. Children and Youth Services Review. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). The nature of youth in the eyes of mental-health care workers: Therapists' conceptualization of adolescents coming to therapy at others' initiative. International Journal of Mental Health Systems.
 • Vis forfatter(e) (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies.
 • Vis forfatter(e) (2020). A Qualitative Study of Use of Mindfulness to Reduce Long-Term Use of Habit-Forming Prescription Drugs. Frontiers in Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2019). “We all have a responsibility”: a narrative discourse analysis of an information campaign targeting help-seeking in first episode psychosis. International Journal of Mental Health Systems. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge . Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 135-146.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pathways to Understanding – How Adult Survivors of Child Sexual Abuse Came to Understand that they had been Sexually Abused. Journal of Child Sexual Abuse. 205-221.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2019). Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). An Emotion Focused Family Therapy workshop for parents with children 6-12 years increased parental self-efficacy. Emotional and Behavioural Difficulties. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Needing different things from different people" - a qualitative exploration of recovery in firstepisode psychosis. Social Work in Mental Health. 75-95.
 • Vis forfatter(e) (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered and Experiential Psychotherapies. 139-159.
 • Vis forfatter(e) (2018). Trauma Clients’ Continuing Work on Relationships with Their Self and Others after Trauma-Specific Group Therapy. Self & Society. 74-85.
 • Vis forfatter(e) (2018). Medicine and meaning - How experienced therapists describe the role of medication in recovery processes in bipolar disorder. Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2017). The role of therapy in personal recovery - Trauma clients' use of resources to continue positive processes following group therapy. Qualitative Social Work. 24-36.
 • Vis forfatter(e) (2017). Does a short self-compassion intervention for students increase healthy self-regulation? A randomized control trial. Scandinavian Journal of Psychology. 443-450.
 • Vis forfatter(e) (2017). 'If there's no stability around them': Experienced therapists' view on the role of patients' social world in recovery in bipolar disorder. International Journal of Mental Health Systems.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Jeg forstår henne bedre nå" : en kvalitativ studie av foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Scandinavian Psychologist. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • Vis forfatter(e) (2016). From painstaking work to a new way of meeting the world—Trauma clients’ experiences with skill training in a stabilization group approach. Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2016). From cumulative strain to available resources: A case study of the potential effects of new trauma on recovery. Illness, Crisis and Loss. 270-292.
 • Vis forfatter(e) (2015). Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 229-238.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Process Leading to Help Seeking Following Childhood Trauma. Qualitative Health Research. 1295-1306.
 • Vis forfatter(e) (2013). Stories from the road of recovery - How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic Psychology. 3-18.
 • Vis forfatter(e) (2013). A meaningful struggle: Trauma clients' experiences with an inclusive stabilization group approach. Psychotherapy Research. 419-429.
 • Vis forfatter(e) (2011). A Stabilization Group Approach for Heterogeneous Populations of Trauma Clients. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 886-903.
 • Vis forfatter(e) (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture. 76-92.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Development of Visual P3a and P3b. Developmental Neuropsychology. 563-584.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Keynote: Konsonanser og dissonanser over Dagens Grunntone: Forskning.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2011). Mediedekninga - eit hinder for hjelp? Vårt land. 20-21.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Fleksible terapeutar i faste strukturar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 888-891.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Stabilization groups for heterogeneous samples of trauma clients. Presentation of a new treatment approach, and a hermeneutical-phenomenological analysis of help seeking, treatment participation, and ways to positive change.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Therapist responsiveness to ambivalence in eating disorder (ED) treatment- A qualitative study of therapist perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2022). Therapist responsiveness in challenging situations – Results from two surveys on what situations therapists find most challenging.
 • Vis forfatter(e) (2016). Experiences of meeting early intervention services for psychosis. Results from a narrative meta-synthesis of 17 qualitative studies on service user experiences.
 • Vis forfatter(e) (2016). Experiences of meeting early intervention services for psychosis. Results from a narrative meta-synthesis providing a systematic integration of 17 qualitative studies on service user experiences.
 • Vis forfatter(e) (2011). The help-seeking process among women with trauma-related symptoms. Preliminary results from a qualitative research project.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). Possible paths to increase detection of child sexual abuse in child and adolescent psychiatry: a meta-synthesis of survivors’ and health professionals’ experiences of addressing child sexual abuse. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-27.
 • Vis forfatter(e) (2017). How do people experience early intervention services for psychosis? A meta-synthesis. Qualitative Health Research. 259-272.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 362-365.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Dundas, I., Mæhle, E., & Stige, S. H. (2021). Finding One's Footing When Everyone Has an Opinion. Negotiating an Acceptable Identity After Sexual Assault. Frontiers in Psychology, 12, 649530. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.649530

Solberg, E. T., Halvorsen, J. E., & Stige, S. H. (2021). What Do Survivors of Child Sexual Abuse Believe Will Facilitate Early Disclosure of Sexual Abuse?. Frontiers in Psychiatry, 12, 639341. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.639341

Ansar, N., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Binder, P. E., & Stiegler, J. R. (2021). Parenthood-Lost and Found: Exploring Parents' Experiences of Receiving a Program in Emotion Focused Skills Training. Frontiers in Psychology, 12, 559188. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.559188

Stige, S. H., Binder, P.-E., Stiegler, J. R., Schanche, E., Hummelslund, D. A., & Hjeltnes, A. (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211009506

Strand, M., & Stige, S. H. (2021). Combining mindfulness and compassion in the treatment of complex trauma – a theoretical exploration. European Journal of Trauma & Dissociation, 5(3), 100217. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100217

Nordby, E. S., Gilje, S., Jensen, D. A., Sørensen, L., & Stige, S. H. (2021). Goal management training for adults with ADHD – clients’ experiences with a group-based intervention. BMC psychiatry, 21(1), 113. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03114-4

Stige, S. H., Barca, T., B., Lavik, K. O., & Moltu, C. (2021). Barriers and Facilitators in Adolescent Psychotherapy Initiated by Adults – Experiences That Differentiate Adolescents’ Trajectories Through Mental Health Care. Frontiers in Psychology, section Psychology for Clinical Settings, manuscript ID 633663

Dundas, I., Ravnanger, K., Binder, P.-E., & Stige, S. H. (2020). A Qualitative Study of Use of Mindfulness to Reduce Long-Term Use of Habit-Forming Prescription Drugs. Frontiers, doi: 10.3389/fpsyt.2020.493349

Barca, T. B., Moltu, C., Veseth, M., Fjellheim, G., & Stige, S. H. (2020). The nature of youth in the eyes of mental-health care workers: therapists’ conceptualization of adolescents coming to therapy at others’ initiative. International Journal of Mental Health Systems 14(1), doi: 10.1186/s13033-020-00363-w 

Halvorsen, J. E., Soltveit, E. T., & Stige, S. H. (2020). “To say it out loud is to kill your own childhood.” – An exploration of the first person perspective of barriers to disclosing child sexual abuse. Children and Youth Services Review, 113:104999, doi: 10.1016/j.childyouth.2020.104999

Dundas, I., Hjeltnes, A., Schanche, E., & Stige, S. H. (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies. doi: 10.1080/07481187.2020.1740831

Binder, P.-E., Dundas, I., Stige, S. H., Hjeltnes, A., Woodfin, V., & Moltu, C. (2019). Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology, 10(2728). doi: 10.3389/fpsyg.2019.02728

Hansen, H., Stige, S. H., Davidson, L., Løberg, E.-M., & Veseth, M. (2019). "Needing different things from different people" -a qualitative exploration of recovery in first episode psychosis. Social Work in Mental Health, 18(5). doi: 10.1080/15332985.2019.1679324

Grue, M., Bytingsvik, M., & Stige, S. H. (2019). «Ingen vet hvem du er» – flyktningers opplevelse av omstillingsprosessen i Norge. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 16(3). doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-03-03

Nødtvedt, Ø. O., Binder, P.-E., Stige, S. H., Schanche, E., Stiegler, R., & Hjeltnes, A. (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01996

Wilhelmsen-Langeland, A., Aardal, H., Hjelmseth, V., Fyhn, K. L., & Stige, S. H. (2019). An Emotion Focused Family Therapy workshop for parents with children 6-12 years increased parental self-efficacy. Emotional and Behavioural Difficulties, 25(1). doi: 10.1080/13632752.2019.1655921

Stige, S. H., Dundas, I., Schanche, E., & Hjeltnes, A. (2019). Kva typar mellommenneskelige situasjonar opplever norske psykologar oftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(8).

Stige, S. H., Halvorsen, J. E., & Soltvedt, E. T. (2019). Pathways to Understanding – How Adult Survivors of Child Sexual Abuse Came to Understand that they had been Sexually Abused. Journal of Child Sexual Abuse, 29(11). doi: 10.1080/10538712.2019.1643432

Hansen, H., Stige, S. H., Moltu, C., Johannesen, J. O., Joa, I., Dybvig, S., & Veseth, M. (2019). "We all have a responsibility": a narrative discourse analysis of an information campaign targeting help-seeking in first episode psychosis. Internation Journal of Mental Health Systems, 13(32). doi: 10.1186/s13033-019-0289-4

Schanche, E., Hjeltnes, A., Nielsen, G., Stige, S. H., & Stiegler, J. R. (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research, 19(3). doi: 10.1002/capr.12211

Stige, S. H., Veseth, M., & Binder, P.-E. (2018). Trauma client's continuing work on relationships with their self and others after trauma-specific group therapy. Self & Society. An International Journal for Humanistic Psychology.

Veseth, M., Stige, S. H., & Binder, P.-E. (2018). Medicine and meaning - How experienced therapists describe the role of medication in recovery processes in bipolar disorder. Counselling and Psychotherapy Research, 19(2). doi: 10.1002/capr.12193

Stiegler, J. R., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Schanche, E., & Binder, P. E. (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 1-21. doi:10.1080/14779757.2018.1472138

Hansen, H., Stige, S. H., Moltu, C., Davidson, L., & Veseth, M. (2017). How Do People Experience Early Intervention Services for Psychosis? - A meta-synthesis. Qualitative Health Research, 28(2), 259-272. doi:10.1177/1049732317735080

Stige, S. H., Binder, P. E., & Veseth, M. (2017). The role of therapy in personal recovery - Trauma clients' use of resources to continue positive processes following group therapy. Qualitative Social Work, doi: 10.1177/1473325017699264

Dundas, I., Binder, P. E., Hansen, T. G. B., & Stige, S. H. (2017). Does a Short Self-Compassion Intervention for Students Increase Healthy Self- Regulation? A Randomized Control Trial. Scandinavian Journal of Psychology, 58(5), 443-450. doi: 10.1111/sjop.12385

Bøyum, H., & Stige, S. H. (2017). «Jeg forstår henne bedre nå» – En kvalitativ studie av Foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Scandinvian Psychologist, 4, e11. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e11

Veseth, M., Binder, P. E., & Stige, S. H. (2017). “If there’s no stability around them”: experienced therapists’ view on the role of patients’ social world in recovery in bipolar disorder. International Journal of Mental Health Systems, 11(55). https://doi.org/10.1186/s13033-017-0166-y

Stige, S. H., & Binder, P. E. (2016). From painstaking work to a new way of meeting the world—Trauma clients’ experiences with skill training in a stabilization group approach. Psychotherapy Research, 1-12. doi:10.1080/10503307.2016.1138335

Binder, P. E., Schanche, E., Holgersen, H., Nielsen, G. H., Hjeltnes, A., Stige, S. H., Veseth, M., & Moltu, C. (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist, 3, e8. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e8

Stige, S. H., & Halvorsen, M. S. (2016). From cumulative strain to available resources: A narrative case study of the potential effects of new trauma exposure on recovery. Illness, Crisis & Loss, 26(4), 270-292. doi: 10.1177/1054137316664177

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015a). Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 12(3), 229-238.

Stige, S. H., Grøtte, V. M., & Utstøl, K. (2015b). Fleksible terapeutar i faste strukturar. Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Stige, S. H., Træen, B., & Rosenvinge, J. H. (2013). The Process Leading to Help Seeking Following Childhood Trauma. Qualitative Health Research, 23(10), 1295-1306. doi:10.1177/1049732313503907

Stige, S. H., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). A meaningful struggle: Trauma clients' experiences with an inclusive stabilization group approach. Psychotherapy Research, 23(4), 419-429. doi:10.1080/10503307.2013.778437

Stige, S. H., Binder, P. E., Rosenvinge, J. H., & Træen, B. (2013). Stories from the road of recovery – How adult, female survivors of childhood trauma experience ways to positive change. Nordic Psychology, 65(1), 3-18. doi:10.1080/19012276.2013.796083

Stige, S. H. (2011). A Stabilization Group Approach for Heterogeneous Populations of Trauma Clients. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20(8), 886-903. doi: 10.1080/10926771.2011.627583

Stige, S. H., & Sveaass, N. (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 20(2), 76-92.

Stige, S. H. (2009). Brubygging og vegen mot eit kultursensitivt helsevesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 362-365.

Stige, S., Fjell, A., Smith, L., Lindgren, M., & Walhovd, K. B. (2007). The Development of Visual P3a and P3b. Developmental Neuropsychology, 32(1), 563-584.

”Kva skal eg eigentleg her? Ungdomar med lite eigeopplevd hjelpebehov i møte med psykisk helsevern” - Eit kvalitativt forskingsprosjekt i samarbeid mellom fleire BUP-ar og Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

”Kliniske hinder - situasjonar som legar og psykologar opplever som krevjande i samhandling med klientar”