Hjem
Signhild Skogdals bilde

Signhild Skogdal

Gjesteforsker
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Personal Appraisals of Support from the perspective of Polish, Slovak and American Children who stutter. Logopaedica Lodziensia.
 • Vis forfatter(e) (2022). Personal Appraisals Of Support From The Perspective Of American, Norwegian, Polish And Slovak Children Who Stutter And Their Parents. Logopaedica Lodziensia. 279-294.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). “The Inclusive school”, still exclusion in practice; researching participation in regular classrooms for students using AAC .
 • Vis forfatter(e) (2018). “I’ve never got to know anything about what she can do and how she communicates” (teacher)".
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2022). Logopeders arbeidssted, fagområder, kompetanse og kompetansebehov. Norsk tidsskrift for logopedi.
 • Vis forfatter(e) (2018). Referat fra disputas: Karianne Berg. Norsk tidsskrift for logopedi. 32-33.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Universitetsforlaget.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Når refleksjon og faglig skjønn abdiserer. Nordnorsk debatt - Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2021). Logopedifagets fremtid. Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (2020). Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen? Adresseavisen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Participation in school for students who use augmentative and alternative communication. A qualitative study of enablers and barriers to participation in regular lower secondary school. .
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2021). Potential of music experiences for augmentative and alternative communication users and their effect on communication training: a scoping review protocol. Journal of Exceptional People.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2021). Personal Appraisals of Support From the Perspective of American, Norwegian, Polish and Slovak Children Who Stutter and Their Parents.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2014). Innledning.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). mulighetsbetingelser for deltakelse og kommunikasjon i skolen for elever som bruker ask. 215-232. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). God kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Inkludering er deltakelse for alle. 41-53. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Jeg vil spille og komponere". 169-179. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.