Hjem
Sigrid Liens bilde

Sigrid Lien

Professor, kunsthistorie, visuell kultur, fotografi
 • E-postSigrid.Lien@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 01+47 994 85 385
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  361
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved UiB, hvor hun har vært fast ansatt siden 2002. Lien forsker og underviser i moderne kunst og samtidskunst, og har dessuten kompetanse innenfor feltet museologi. Men det er fotografiets historie og teori som er hennes primære spesialområde. Hun har undersøkt fotografiets rolle i kunsten, men også dets rolle innenfor bredere kulturhistoriske kontekster som nasjonsbygging, migrasjon og postkolonial samtid.

Liens arbeid har i årevis vært sentrert rundt visuell kultur, og spesielt fotografi. I begynnelsen av sin akademiske karriere var hun den første som tilbød fotohistorie og fototeori som universitetskurs i Norge. Hun initierte det første tverrfaglige, nasjonalt finansierte forskningsprosjektet om fotografi, hun skrev det første bindet om norsk fotohistorie og ledet en banebrytende studie om fotografiets rolle i norsk migrasjonshistorie. Fotografiet har også ført henne inn i de internasjonalt ekspanderende feltene museologi og post- og dekoloniale studier.

I Liens nylige prosjekt Negotiating History: Photography in Sámi Culture har hun frontet en ny forståelse av Arktis som et bebodd rom, og hun har samarbeidet mye med store internasjonale forskere på dette feltet. Ikke minst har denne forskningen ført henne til å utforske hvordan fotografi som visuell kultur er innebygd i en bredere kontekst – en klynge av paradokser og konfliktlinjer som skjærer gjennom Arktis. Videre har det gjort henne oppmerksom på nødvendigheten av å overskride vitenskapelige disiplinære og nasjonale grenser – og hun har dermed igangsatt et SFF-initiativ som et første større humanistisk drevet forsøk på å forstå hvorfor og hvordan Arktis har blitt et så potent sted av sammenfallende visjoner om fortid, fremtid og nåtid: Visions of the Arctic.

Lien underviser i moderne kunst og samtidskunst. Hennes primære spesialområde er fotografiets historie og teori.

Veiledning av ph.d.-kandidater:

2014–2017
Veileder for Kjellaug Isaksen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2013–2015
Veileder for Pauline Hoath, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

2010–2015
Veileder for Tove Haugsbø, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2010–2014
Veileder for Anne Hege Simonsen, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2007–2011
Veileder Christine Hansen, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

2008–2012
Veileder for Mathias Danbolt, Kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Knowing and Not Knowing: Addressing Chinese Objects in the Art Museum. Oxford Art Journal. 63-82.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Undertrykkelsen har vært motbydelig for meg» Familiefotografi, fornorskning og aktivisme. Kunst og kultur. 41-56.
 • Vis forfatter(e) (2021). Familiealbumet og de vanskelige fortellingene. Introduksjon til temanummer. Kunst og kultur. 4-7.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ragnhild’s Images: Migration, Settler Colonialism and Photography. International Journal for History, Culture and Modernity. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2019). ‘Permanent Displays’ as Unsettling Layers of Epistemologies, Politics and Aesthetics. Museum and Society (M&S). 439-457.
 • Vis forfatter(e) (2018). Performing academic Masculinity in the Arctic: Sophus Tromholt and Roland Bonaparte’s photographic accounts of Sámi peoples and Northern landscapes. Journal of Aesthetics and Culture.
 • Vis forfatter(e) (2017). Just Loafing Around: Peter Rosendahls Photographs from Spring Grove. Vesterheim Magazine. 13-18.
 • Vis forfatter(e) (2015). Wandering in the world with a camera: The photographic art of Tom Sandberg. Objektiv. Tidskrift for kamerabasert kunst. 55-57.
 • Vis forfatter(e) (2014). Not "just another boring tree" - landskapet som identitetsmarkør i norsk og samisk fotografi. Kunst og kultur. 148-159.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norway: Photography. Oxford Art Online.
 • Vis forfatter(e) (2014). "What's the meaning of it all:" Poetry and Politics in Peter Rosendahl's Photographs from Spring Grove, Minnesota. Norwegian-American Essays. 247-272.
 • Vis forfatter(e) (2012). Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? Historical Narratives of the Sami Museum, RiddoDuottarMuseat-Sámiid Vuorká-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, Norway. Linköping Electronic Conference Proceedings. 599-616.
 • Vis forfatter(e) (2012). Absence and Presence: The Works of Photographs in the Sami Museum, RiddoDuottarMuseat-Sámiid Vuorká-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, Norway. Photography and Culture. 295-310.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kolonial skam og borgerlig stolthet : historien om et ukjent maleri. Tidsskrift for kulturforskning. 96-108.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tiden,stedet og historien - Oddleiv Apneseths fotografiske dagbok. Kunst og kultur. 204-213.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tiden, stedet og historien : Oddleiv Apneseths fotografiske dagbok. Kunst og kultur. 204-213.
 • Vis forfatter(e) (2005). «The Wild Duck and other stories. The Discourse of Photography in Nineteenth Century Norway». Konsthistorisk tidskrift. 82-94.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sportsfotografiets estetikk. Nordicom Information. 67-82.
 • Vis forfatter(e) (2002). “The Aesthetics of Sports Photography”. Nordicom Review. 215-235.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Not the proper way, but many proper ways to think about pictures". Intensjonalitet og historisk rekonstruksjon i Michael Baxandalls Patterns of Intention. Kunst og kultur. 104-119.
 • Vis forfatter(e) (2000). Stedet som arena for kunstnerisk aktivitet. Kunst og kultur. 238-244.
 • Vis forfatter(e) (2000). Stedet som arena for kunstnerisk aktivitet. Kunst og kultur. 238-244.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Slap-dash" og sterke bilder: Rock- og popkulturens fotografiske portretter. Svarthvitt. Kulturhistorisk fotografi. 17-21.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Adjusting the Lens. Indigenous Activism, Colonial Legacies and Photographic Heritage.
 • Vis forfatter(e) (2014). Blikk på Europa: Kunstnersamtale i forbindelse med åpningen av Fritt Ords arrangement: European Photo Exhibition Award - The New Social - Nobels Fredssenter i Oslo kl. 17.00 mandag 3. mars.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Lengselens bilder. Fotografiet i historien om den norske amerikautvandringen. Foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Utviklingen av en tidlig kunstfotografiske praksis i Norge:De første amatørene, kameraklubbene og "de profesjonelle amatørene".
 • Vis forfatter(e) (2006). «Da kunstfotografiet kom til Bergen».
 • Vis forfatter(e) (2004). Prosjektpresentasjon av "Lengselens bilder", Setesdalsmuseet,Valle, juni 04.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Camera Encounters: Nation-building, Colonialism and the Everyday Life of Settler Women in Northern Norway .
 • Vis forfatter(e) (2022). Unesco Memory of the World and the Representations of Sámi peoples in 19th Century Photography Archives: Sophus Tromholt and Roland Bonaparte.
 • Vis forfatter(e) (2022). Negotiating research: Studying Sámi Photographs as Norwegian Outsiders .
 • Vis forfatter(e) (2022). Activating Absences: Methodological Reflections on the Lost Archives of Early Women Photographers in Denmark and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Negotiating research: Studying Sámi Photographs as Norwegian Outsiders.
 • Vis forfatter(e) (2021). Key-note lecture: Buying an Instrument Does Not Necessarily Make You a Musician: Studio Photography and the Digital Revolution.
 • Vis forfatter(e) (2021). Key-note foredrag: «Du blir ikke musiker selv om du kjøper deg et instrument»: Studiofotografiet og den digitale revolusjon".
 • Vis forfatter(e) (2020). «Fotohistoriens blinde felter: Kvinnelige fotografers fravær representert gjennom historien om Solveig Lund».
 • Vis forfatter(e) (2020). Kolonial arv og dekolonial aktivisme – fotografiforskningens nye utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2020). Key-note: Colonial Heritage and Decolonial Activism: New Challenges in Photography Research.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fotopionéren Ole Tobias Olsen - i fotohistorisk sammenheng.
 • Vis forfatter(e) (2019). When the Archive becomes a Shrine and the Archivists Hagiographers: The Institutional Afterlife of Sophus Tromholt’s Photographs of Sámi Peoples.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Institutional Afterlives of Photographs of Sámi Peoples.
 • Vis forfatter(e) (2019). Striving for independence: Women Photographers in Nordic Studio Culture, 1860-1920. .
 • Vis forfatter(e) (2018). “The Politics of Silence in Marja Helander’s Photography and Film Production”.
 • Vis forfatter(e) (2017). “With a nervously beating heart”: Aesthetics and Politics in the Works of the Norwegian pioneer photographer Solveig Lund.
 • Vis forfatter(e) (2017). Utvikling- sett i relasjon til museets utstillingsfortellinger.
 • Vis forfatter(e) (2017). Silence of Lost Knowledge – The Sámi Artist Marja Helander’s “Jaskes eatnamat”.
 • Vis forfatter(e) (2017). Presentasjon av "Museumsforteljingar: Vi og dei andre i kulturhistoriske museum".
 • Vis forfatter(e) (2017). Pictures of Longing: Migration photographs as grass-root stories.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norges dokumentarv og internasjonal forskning: Fotografier fra Sápmi – noen forskningsperspektiver .
 • Vis forfatter(e) (2017). Fotografiet i samisk kultur.
 • Vis forfatter(e) (2017). Colonial Shame and Bourgeois Pride: The Story of an Unknown Painting.
 • Vis forfatter(e) (2017). Colonial Pasts and Forbidden Love: Historical Fictions spurred by an unknown painting.
 • Vis forfatter(e) (2017). Camera Encounters: Norwegian Bourgeois Women's Adventures in Sámi Areas.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sáminess seen from Berlin: The Photographic Archive of Museum Europäischer Kulturen II. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Sáminess seen from Berlin: The Photographic Archive of Museum Europäischer Kulturen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Multi-Layered Museum Stories: Exhibitions in the Intersection between Academic Disciplinary History, Politics and Aesthetics .
 • Vis forfatter(e) (2016). Imagining Sámi people through the camera: Abundance and photographic messiness as in a German museum archive .
 • Vis forfatter(e) (2015). “Time journeys”: Encountering photographs of Sámi peoples/ «Des Lapons" in French Collections.
 • Vis forfatter(e) (2015). “Assimilating the Wild and Primitive: Lajla and other Sámi Heroines in Norwegian fin de siècle-photography”.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sámi pasts – industrial presence: Spatial and poetic negotiations of history in Bente Geving’s work Down Under Up North.
 • Vis forfatter(e) (2015). Scrutinizing Lives and Bodies: Photography between Nation-building and Ethnology.
 • Vis forfatter(e) (2015). Performing Academic Masculinity: Sophus Tromholt and Roland Bonaparte's phtographic accounts of Sámi People and Northern Landscapes.
 • Vis forfatter(e) (2014). “The New Social”: Reflections on the Power of Speaking Through Photography.
 • Vis forfatter(e) (2014). “Last Seen Alone on the Prairie”: Migration, Invisible Women Photographers, and Historiographical Challenges.
 • Vis forfatter(e) (2014). ‘We Only Have These Marks in the Landscape:’ The Poetics and Politics of Contemporary Landscape Photography in Sámi Nation Building.
 • Vis forfatter(e) (2014). Visions of the Past: Mapping and Reading Historical Photographs of Sámi people.
 • Vis forfatter(e) (2014). Visions of the Past: Mapping and Reading Historical Photographs of Sámi People.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sami people as seen through the early photographic work of Marcus Selmer (1819-1900).
 • Vis forfatter(e) (2014). Norway's radical Other - or just one of many others? Sámi people in the photographs by Marcus Selmer.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Beauty in the Frame: Ballet Russe in Scandinavian Visual Culture.
 • Vis forfatter(e) (2013). "PhotoClec – noen erfaringer fra et museologisk forskningsprosjekt?".
 • Vis forfatter(e) (2012). Tracing narratives in the museum space: Contemporary Sami art as an Arena for Post-colonial Experiences.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tema fra Lengselens bilder - fotografiet i historien om norsk amerikautvandring.
 • Vis forfatter(e) (2012). Museumsfortellinger: Tale og taushet i kulturhistoriske utstillinger. Keynote-forelesning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Museet som sted for alternative historiefortellinger. Utstillingspraksisen ved RDM/SVD.
 • Vis forfatter(e) (2012). Konvensjonell etnografisk utstilling eller subversiv estetikk? Historiefortelling ved samiske museer i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Key-note foredrag: Museumsfortellinger: Tale og taushet i norske kulturhistoriske utstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fravær og nærvær: bruken av fotografi i det samiske museet i Karasjok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fortellingen om Norge som museal konstruksjon: estetikk, narrasjon og historiesyn i "Langsomt ble landet vårt eget" på Maihaugen, Lillehammer.
 • Vis forfatter(e) (2011). ”The meaning of it all': Poetry and politics in Peter Rosendahl’s photographs from Spring Grove, Minnesota”.
 • Vis forfatter(e) (2011). ”Shame and Pride: Colonial Past exhibited in Bergen”.
 • Vis forfatter(e) (2011). ”Samekvinnen i monteren: Fotografiets rolle i den museale representasjon av samisk historie og identitet”.
 • Vis forfatter(e) (2011). “Boats or forbidden love? Exhibiting colonial past in the museum”.
 • Vis forfatter(e) (2011). Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? Historical Narratives of the Sami National Museum in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Lengselens bilder. Fotografiet i historien om den norske amerikautvandringen”.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stories told through images: Photography as an entrance to the colonial past.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kunsten å gå på kunstutstilling.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lengselens bilder. Fotografiet i historien om den norske amerikautvandringen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Josefas album.Fra prosjektet Lengselens bilder.
 • Vis forfatter(e) (2009). Faglig ansvarlig for konferanse i NordForsknettverket "Visions of the past", Solstrand, Bergen, 04.09-07.09.09.
 • Vis forfatter(e) (2009). Daguerreotypi i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Amerikabilder.
 • Vis forfatter(e) (2008). The presence of the past and the sense of belonging: Peter Rosendahl’s photographs from Spring Grove, Minnesota.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lengselens bilder.
 • Vis forfatter(e) (2008). Alene på prærien. Fotohistoriens usynlige kvinner.
 • Vis forfatter(e) (2007). «Om å skrive Norsk Fotohistorie».
 • Vis forfatter(e) (2007). Stories about invisibility and stardom. Accounting for the position of female photographers in the Norwegian History of Photography.
 • Vis forfatter(e) (2007). Revisions of the History of Photography as we already Know it? Reflections on the Issue of Writing Local or National Histories of Photography.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prosjektpresentasjon: "Lengselens bilder - en studie av Amerikafotografiet".
 • Vis forfatter(e) (2007). Pictures of Longing: A Study of "Amerikafotografiet".
 • Vis forfatter(e) (2007). Pictures of Longing. The Photographic Culture of Norwegian US Immigrants.
 • Vis forfatter(e) (2007). On writing a Norwegian History of Photography.
 • Vis forfatter(e) (2007). Last seen alone on the prarie": The history of photography and the invisible women.
 • Vis forfatter(e) (2006). «Norsk fotohistorie frå daguerreotypi til digitalt bilde».
 • Vis forfatter(e) (2006). «Memories of Grandma's Place: The visual family chronicle as an entrance to the history of the Norwegian U.S Emigration».
 • Vis forfatter(e) (2006). «Fra marginalisering til kanon - tendenser i nyere norsk fotokunst».
 • Vis forfatter(e) (2006). «Fotografi som estetisk objekt og historisk dokument: Andreas Larsen Dahls fotografier av norske utvandrere i Wisconsin».
 • Vis forfatter(e) (2006). « From the margins to canonisation: Photography in the Norwegian art arena 1971-2005».
 • Vis forfatter(e) (2006). Fotografi som estetisk objekt og historisk dokument: Andreas Larsen Dahls fotografier av norske utvandrere i Wisconsin».
 • Vis forfatter(e) (2005). «Lengslens bilder: Amerikafotografiet som inngang til emigrasjonshistorien».
 • Vis forfatter(e) (2005). «Just another Boring Tree? Landscape Photography in Norway and the Concept of Photographic Specificality».
 • Vis forfatter(e) (2004). Fotohistoriske tema.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Vær så God og send os deres Pottreter. Relasjonen amerikabilde-og brev".
 • Vis forfatter(e) (2004). "The Wild Duck and other Stories - The Discourse on Photography in Nineteenth Century Norway".
 • Vis forfatter(e) (2004). "The Spesifically Norwegian about Norwegian Histories of Photography".
 • Vis forfatter(e) (2003). Lengselens bilder. Om å forske på Amerikabildet.
 • Vis forfatter(e) (2003). America in the Photographs of Andreas Larsen Dahl.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Vær saa God og send os deres Pottreter..." -relasjonen Amerikabilde- og brev.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Aesthetics of Sports Photography.
 • Vis forfatter(e) (2001). Prosjektbeskrivelseskurs.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Der energiene strømmer": Refleksjoner omkring fotografiets posisjon i samtidskunsten.
 • Vis forfatter(e) (2000). Øyeblikksbilder. Noen nedslag i fotografiets historie.
 • Vis forfatter(e) (2000). Reklameestetikk og idolbilder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kurs i fotohistorie.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fotohistorie som forskningsobjekt og undervisningsemne.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fotografiet som forskningsobjekt og undervisningsemne.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Slap-dash and Strong Pictures. The Aesthetics of Rock and Pop Portraiture".
Leder
 • Vis forfatter(e) (2018). Negotiating the past: addressing Sámi Photography. Journal of Aesthetics and Culture.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Torild Gjesvik: Fotograf Knud Knudsen: Veien, reisen, landskapet. Kunst og kultur. 122-124.
 • Vis forfatter(e) (2017). Leirbål og reinsdyrskrotter: Essay om utstillingen "Subsistence", Galleri Nord-Norge, Harstad, Festspillutstilling, festspillene i Nord-Norge, 2017. Klassekampen. 24-25.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fargens skrift og fargens klang: Essay om Therese Christensens utstilling i Kunstgarasjen, Bergen, mai 2017. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sverige - sett med amerikanske øyne. Anmeldelse av Jeff Werner(2008): Medelvägens estetik. Tidsskrift for kulturforskning. 58-61.
 • Vis forfatter(e) (2003). Verk og ord. Billedkunst (Oslo).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Contact Zones: Photography, Migration, and the United States. Leuven University Press.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adjusting the Lens. Indigenous Activism, Colonial Legacies, and Photographic Heritage. University of British Columbia Press.
 • Vis forfatter(e) (2014). Uncertain Images: Museums and the Work of Photographs. Ashgate.
 • Vis forfatter(e) (2010). Talende bilder. Tekster om kunst og visuell kultur. Scandinavian Academic Press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Det historiske maleriet. Levende Historie. 40-41.
 • Vis forfatter(e) (2008). Derfor skriver jeg bok: Kunsten å lese bilder. Bedre Skole. 88-89.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Plyndring og heft - om Kinasamlingen ved KODE, Bergen. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bilder fra glemselens dyp. . Klassekampen. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det som står på spill. Essay om Per Addes utstilling "Per Adde: Liv og virke", Kunstgarasjen, Bergen, august-september 2019. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunsten å skrive om kunst. Bergens Tidende. 40-40.
 • Vis forfatter(e) (2017). Blinde flekker i kolonihistorien. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Prostitusjon, prakt og elendighet. Essay om utstillingen "Splendeur & miséres i Musée d'Orsay, Paris, september 2015. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fotojournalistisk sannhetsvitne: Om en utstilling av Germaine Krulls fotografier i Jeu de Paume, Paris, september/oktober 2015. Klassekampen. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). De beksvarte krigsårenes kunst: Essay om Hamburger Bahnhofs store ustilling om krigstidens kunst i Hitlers Tyskland, november 2017. Klassekampen. 26-26.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2001). Det magiske virkelighetsbilde. Forskning om fotografiet. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 43-45.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). A Photographic View from Below. A Soldier's Story from the Mandates of Iraq and Palestine 1922-1926.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fortida gjennom notida. Nikolai Astrups kunst i nye perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2013). Touching history. Art, Performance, and Politics in Queer Times.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Slap-dash" og sterke bilder. En studie i punk-og postpunkperiodens estetikk. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Åkre så langt øyet kunne se.
 • Vis forfatter(e) (2009). På fotojakt i det norske Amerika.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lengselens bilder fra Amerika.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju i tilknytningen til åpningen av utstillingen Lengselens bilder ved Haa Gamle Prestegård 25.04.2009.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju i forbindelse med åpningen av utstillingen Lengselens bilder ved Haa Gamle Prestegård den 25.04.2009.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bilder fra Amerika.
 • Vis forfatter(e) (2009). Amerikadrømmens bakside.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lengselsbildene.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kunstens gleder: I serien høstens gleder av Lise May Spissøy.
 • Vis forfatter(e) (2008). De første fotofeministene.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Nå reiser jeg til vakre Amerikaland".
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk fotohistorie hos Preus.
 • Vis forfatter(e) (2007). Intervju på TV 2's "God Morgen Norge".
 • Vis forfatter(e) (2007). "Ny bok om norsk fotohistorie. Forfatterene svarte leserene" Intervju, Dagbladets nettavis.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Ett års turboturnéliv på veggene".
 • Vis forfatter(e) (2004). Prosjektpresentasjon, Fædrelandsvennen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Prosjektpresentasjon i avisen "Setesdølen".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Negotiating Research: studying Sámi photographs as Norwegian Outsiders.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction: Coloniality, Indigeneity and Photography. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Camera Encounters: Bourgeois Settler Women's Adventures in Sámi Areas of Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sámi Silence Visualized: Indigenous Loss Negotiated in Contemporary Art.
 • Vis forfatter(e) (2017). Assimilating the wild and primitive: Lajla and other Sámi heroines in Norwegian fin-de-siècle photography. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Last Seen Alone on the Prairie" Migration, Photography and the Invisibility of Women. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Aesthetics of the Bear Hunt: Contemporary Photography in the Ecology of a Sámi Museum. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Museums and the Work of Photographs. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Museet som sted for alternative historiefortellinger. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). ‘Buying an Instrument Does Not Necessarily Make You a Musician’: Studio Photography and the Digital Revolution. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nordic Documentary Photography - Pictorial Practices in Transition? 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Margit Ellinors bilder - samisk samtidsfotografi som arena for postkoloniale erfaringer. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tiden,stedet og historien. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). The History of Norwegian Photography 1900-1938. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stories about Invisibility and Stardom: Accounting for the position of female photographers in the Norwegian history of photography. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stars as Human Beings - and Timeless Icons: Pennie Smith's and Anton Corbijn's Artist Portraits. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kunsten å gå på kunstutstilling: Et møte med den vanskelige samtidskunsten. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Varm visuell retorikk i kald krig: Noen kunsthistoriske betraktninger omkring etterkrigstidens russiske plakatkunst. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Personlighet til skue: Kay A. Bergs fotografi og det moderne karakterportrettets tradisjon". 4 sider.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2010). Innledning. 5-10.
Utstillingskatalog
 • Vis forfatter(e) (2013). "Jovisst skal jeg frem" Kvinner bak kamera i Hardangerfjordområdet. Katalog til utstilling med samme tittel. Utstillingen var en del av Baroniet i Rosendals markering av stemmerettsjubileet 2013.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Bilder som sier om seg selv at de snakker sant: Norsk dokumentarfotografi i bokform. Prosa - tidsskrift for skribenter. 56-60.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Searching for Oleana: Contemporary Photographic Negotiations of Migrations and Settler-Colonial Tropes. 231-256. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Contact Zones: Photography, Migration, and the United States. Leuven University Press.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction: Contact Zones: Photography, Migration, and the United States. 11-26. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Contact Zones: Photography, Migration, and the United States. Leuven University Press.
 • Vis forfatter(e) (2017). Photography in Norway. 2 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Grove Art Guide to Photography. Oxford University Press.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norwegian Photography 1970-2000. 22 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). The History of European Photography 1970-2000. The Central European House of Photography/ Eyes On.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ballerinaen i fotografens studio: Waldemar Eides fotografier av Vera Fokina/The Ballerina in the Photographer's Studio: Waldemar Eide's Photographs of Vera Fokina. 49-70. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Waldemar Eide - Kamerakunst.
 • Vis forfatter(e) (2014). The New Social: Photographic Explorations of Contemporary Europe. 9-11. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). European Photo Exhibition Award 02 The New Social.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2010). Questionnaire: Hva er visuell kultur? Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. 41-42.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ti større publikasjoner:

Liens publikasjoner har mottatt følgende nominasjoner og priser: Brageprisen 2007, Det norske Samlagets fagbokpris for 2007 og 2011.

 • 2022 Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen, “Knowing and not Knowing: Addressing Chinese Objects in the Art Museum”, Oxford Art Journal, vol.45, Issue 1.
 • 2021 Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen, “Negotiating research: Studying Sámi Photographs as Norwegian Outsiders”, in: Laura Junka-Aikio, Veli-Pekka Lehtola, Jukka Nyyssönen, Sami Research, Abingdon: Routledge, (forthcoming).
 • 2021 Sigrid Lien: «Sámi silence visualised: Indigenous loss negotiated in contemporary art», in: Øivind Fuglerud et al (eds), Negotiating Memory from the Romans to the 21st Century — Damnatio Memoriae, Abingdon: Routledge.
 • 2020 Sigrid Lien: “Ragnhild’s Images: Migration, Settler Colonialism and Photography”, International Journal for History, Culture and Modernity, 1-22.
 • 2019 Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen: “Permanent Displays’ as Unsettling Layers of Epistemologies, Politics and Aesthetics”, Museum & Society, 17(3).
 • 2018 Sigrid Lien: “Performing academic masculinity: Sophus Tromholt and Roland Bonaparte’s photographic accounts of Sámi people and northern landscapes”, Journal of Aesthetics and Culture, No 4 Special issue: Uses of Photography in Nordic and Arctic Indigenous Communities, guest editors: Sigrid Lien & Hilde Nielssen.
 • 2017 Sigrid Lien: ”Assimilating the Wild and Primitive: Lajla and other Sámi Heroines in Norwegian fin-de-siècle photography”, in Disturbing pasts: Memories, controversies and creativity, Manchester University Press.
 • 2015 Sigrid Lien: “Last seen alone on the prairie”: migration, photography, and the invisibility of women, in: Tanya Sheenan, Photography, History, Difference to Dartmouth College Press.
 • 2014 Sigrid Lien: “The Aesthetics of the Bear Hunt: Contemporary Photography in the Ecology of a Sámi Museum”, in Uncertain Images: Museums and the Work of Photographs. London: Ashgate.
 • 2012 Sigrid Lien and Hilde Nielssen: “Absence and Presence: The Work of Photographs in the Sami Museum, Norway”, Photography & Culture, Special Issue: Photographic Legacies: Addressing the Colonial Past in Europe (guest editors: Sigrid Lien, Elizabeth Edwards, Susan Legene), Vol.5, Issue 3, Nov.2012.

Forskningsprosjekter (nylige):

2018–2020
Co PI: Photography as Contact Zone: Migration & Cultural Encounters in America (finansiert av Terra Foundation). Publikasjon, workshop og konferanse

2014–2017
Prosjektleder: Negotiating History: Photography in Sámi Culture (finansiert av Norges Forskningsråd).

2010–2012
Prosjektleder for det norske teamen: PhotoClec, Photographs, Colonial Legacy and Museums in Contemporary European Culture (et HERA-finansiert EU-prosjekt). 

2003–2007
Prosjektmedlem/ prosjektleder: Fotografiet i kulturen (finansiert av Norges Forskningsråd).

2014
Stipend fra INHA (Institut national d’histoire d’art, Paris) som del av deres "Chercheur invité"-program for året 2015

2014
Stipend fra International Scholarship program, Staatliche Museen zu Berlin for året 2015

2011
Samlagets fagbokpris (with Hilde Nielssen) for prosjektet Museumsforteljingar. Vi og dei andre. 

2009
Boken Lengselens bilder. Fotografiet i norsk utvandringshistorie, ble rangert som en av de beste ked as one of the best sakprosabøkene i 2009 av magasinet PROSA.

2007
Nominert (med Peter Larsen) for Brageprisen (årets beste sakprosabok) for Norsk fotohistorie. Frå daguerreotype til digitalisering.

INSTITUSJONELT ANSVAR

2019
Medlem av komiteen for Universitetet i Bergen sin strategi om forskning i Nordområdene. 

2018
Medlem av komiteen for utvikling av forskningsstrategi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.

2014–2015
Initiativtaker/ medlem av arrangementkomiteen for tverrfaglige seminaret "Museologilunsj" ved Universitetesmuseet i Bergen.

2011–2015
Juryleder for Holbergprisen i skolen, Universitetet i Bergen.

VERV

2019
Medlem av nettverk for prosjektet Voicing Arctic Others, UiT Norges arktiske universitet.

2019–2021
Medlem av evalueringskomité, internationalt rådgivende styre i forskningsprosjekt om nordisk kolonialisme ved Universitetet i København (finansiert av Carlsbergfondet).

2015–2017
Evaluator. Ekstern sensor, Dún Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, Dublin, Ireland.

2012–2013
Medlem av Kulturrådet i Norge, komité for forskning og utvikling. 

2012–
Medlem av evalueringskomité, European Science Foundation College of Expert Reviewers.

2010
Medlem av evalueringskomité, internasjonal evalueringskomié for Danmarks Frie Forskningsfond. 

2010–2015
Evaluator: Medlem av evalueringskomiteen for Riksbankens Jubileumsfond: The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences.

2003–2011
Medlem av ledergruppen i NordForsk nettverk Nordic Network for the History and Aesthetics of Photography Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History. 

2008
Medlem av redaksjonsrådet, Photography & Culture, Bloomsbury Academic, London.

REDAKTØRVERV

2011–2015
Juryeleder av Holbergprisen i skolen

2012–2013
Medlem av Kulturrådets komité for forskning og utvikling 

2008
Medlem av redaksjonsrådet Photography & Culture, Bloomsbury Academic, London

KURATERING

2013
Kurator for utstillingen Jovisst skal jeg frem! Kvinner bak kamera i Hardangerfjordområdet. Utstilling i anledning jubileet for allmenn stemmerett for kvinner i Norge.

2009–2010
Kurator for utstillingen Pictures of Longing. Photography in the History ofthe Norwegian US Emigration. Haa Gamle Prestegård, Stavanger, Bryggens Museum, Bergen, Setesdalsmuseet i Valle, Vestnorsk Utvandringssenter, Radøy.

2007
Kurator for utstillingen Norsk fotohistorie). Norges nasjonale fotomuseum, Preus (med Peter Larsen).