Hjem
 • E-postSigrid.Sandal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 68+47 911 28 272
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Sigrid Sandal er vikar som studiekonsulent ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning t.o.m 26. mai 2021. Frå slutten av april er ho også tilsett som vikar ved Institutt for framandspråk som studiekonsulent for Engelsk. I ein overongsperiode (26. april-21. mai) er ho studiekonsulent i 50% ved begge institutta. 

 

 Ansvarsområda hennar er eksamen og vurdering, tilrettelegging av studiar, studierettleiing og administrasjon, ph.d. koordinator, utveksling, opptak og mottak av nye studentar.

Som student i studieprogramma bachelor i kjønnsstudiar, danningsemner og årsstudiet Kjønn, seksualitet og mangfald, samt alle emner som inngår i desse programma, er Sigrid nærmaste kontaktperson for alle spørsmål kring praktiske og administrative sider ved dine studiar. Ho har kontor i Parkveien 9 og er tilgjengeleg der alle arbeidsdagar.

 

Sigrid Sandal er utdanna historikar ved Universitetet i Bergen og skreiv masteroppgåve om korleis norske helsemyndigheiter har forstått og behandla transpersonar i Noreg i perioden 1952-1982. For å skrive masteroppgåva mottok ho eit stipend frå Skeivt Arkiv og er av dei fyrste som gjennomførte master med dette stipendet. I etterkant av levert mastergrad har Sigrid helde fram med å arbeide med tematikken har nært foreståande publikasjonar basert på dette masterprosjektet.

Sigrid Sandal er ein ivrig formidlar av sitt spesialfelt og stiller gjerne til faglege og populærvitskaplege arrangement og skriveoppdrag.

28. mai 2018: http://kjonnsforskning.no/nb/2018/05/transkjonn-i-norge

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. «Transvestittbehandlingsspørsmålet» Helsetilbod ved transseksualisme i Noreg 1952–1979. Historisk Tidsskrift (Norge). 316-331.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Sandal, Sigrid (2020) «Transvestittbehandlingsspørsmålet»Helsetilbod ved transseksualisme i Noreg 1952–1979. Historisk Tidsskrift 04 / 2020 (Volum 99). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2020-04-05.

Sandal, Sigrid (2017) «En særlig trang til å ville forandre sitt kjønn». Kjønnsskiftebehandling i Noreg 1952-1982 (mastergradoppgåve i historie). Universitetet i Bergen, Bergen.