Hjem
Sigrid Sandals bilde

Sigrid Sandal

Seniorkonsulent, studiekonsulent for EVU og Tysk

Sigrid Sandal er tilsett som vikar ved Institutt for framandspråk som studiekonsulent for etter og viareutdanning og Tysk.

Ansvarsområda hennar er eksamen og vurdering, tilrettelegging av studiar, studierettleiing og administrasjon, utveksling, opptak og mottak av nye studentar.

Klikk på lenka: bestill veiledning med meg over for å få eit møte. Sei gjerne nokre ord om kva du vil snakke om eller lurar på.  
Eg har tausheitsplikt i alle studentsaker og kan hjelpe deg med blant anna: 

 • Informasjon om studieprogramma i tysk, nettstudiar i tysk og etter og viare-utdanning
 • Valg av emne og studieretning
 • Bytte av studieprogram
 • Godkjenning av utdanning du har frå før/andre institusjonar
 • tilrettelegging av undervisning og eksamen
 • justering av utdanningsplan
 • å reise på utveksling
 • permisjonssøknadar
 • andre studentsaker og spørsmål

Sigrid Sandal er utdanna historikar ved Universitetet i Bergen og skreiv masteroppgåve om korleis norske helsemyndigheiter har forstått og behandla transpersonar i Noreg i perioden 1952-1982. For å skrive masteroppgåva mottok ho eit stipend frå Skeivt Arkiv og er av dei fyrste som gjennomførte master med dette stipendet. I etterkant av levert mastergrad har Sigrid helde fram med å arbeide med tematikken har nært foreståande publikasjonar basert på dette masterprosjektet.

Sigrid Sandal er ein ivrig formidlar av sitt spesialfelt og stiller gjerne til faglege og populærvitskaplege arrangement og skriveoppdrag.

28. mai 2018: http://kjonnsforskning.no/nb/2018/05/transkjonn-i-norge

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). «Transvestittbehandlingsspørsmålet» Helsetilbod ved transseksualisme i Noreg 1952–1979. Historisk Tidsskrift (Norge). 316-331.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Kirurgi og byråkrati. 21 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Sandal, Sigrid (2020) «Transvestittbehandlingsspørsmålet»Helsetilbod ved transseksualisme i Noreg 1952–1979. Historisk Tidsskrift 04 / 2020 (Volum 99). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2020-04-05.

Sandal, Sigrid (2017) «En særlig trang til å ville forandre sitt kjønn». Kjønnsskiftebehandling i Noreg 1952-1982 (mastergradoppgåve i historie). Universitetet i Bergen, Bergen.