Hjem
 • E-postSilje.Bentsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 02
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12/13
  Rom 
  406
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er prosjektleder og administrativ leder for SapienCE. Det betyr at jeg er ansvarlig for 1) administrativ ledelse av senteret, 2) Daglig drift og oppfølging av senterets aktiviteter & 3) Koordinering av administrative tjenester. Oppgavene inkluderer blant annet økonomistyring, forskningsadministrasjon, rapportering og informasjonsflyt.

I forskningen min bruker jeg mye eksperimentell arkeologi. Hovedinteressen min er bruk av ild hos tidlige moderne mennesker, og jeg jobber nå med ildpåvirkning av strutseegg og stein. I tillegg undersøker jeg kokekunst, dvs. hvordan mat ble behandlet og hva som kan ha blitt brukt som kokekar for ca. 60 000 - 120 000 år siden. 

Ild og steinalderens ildteknologi har vært mitt hovedfokus siden jeg tok hovedfag i arkeologi ved Universitetet i Oslo (veileder: Sheila Coulson). Jeg brukte romlig analyse og strukturasjonsteori for å undersøke hvordan sosial struktur kan leses ut fra funntetthet rundt ildstedet, med utgangspunkt i materiale fra magdalénien-perioden (ca 12 000 år siden) i Frankrike. Ildstedet i seg selv og ildens påvirkning på artefakter, undergrunn og stratigrafi var tema for min PhD ved University of the Witwatersrand (Wits) i Johannesburg i Sør-Afrika. Jeg jobbet da med mellomsteinalderen og materiale som var ca. 60 000 år gammelt fra lokaliteten Sibudu i Sør-Afrika under veiledning av Lyn Wadley. Hovedmetoden for studien var eksperimentell arkeologi, og jeg undersøkte blant annet temperaturutvikling og hvor lett det er å kontrollere varmen i bålet i tillegg til formasjonsprosesser og innholdet i utgravde ildstrukturer. 

Som postdoktor på Wits i to perioder fra 2014 jobbet jeg med Sarah Wurz og lokaliteten Klasies River main site i Eastern Cape (Sør-Afrika). Jeg fortsatte med eksperimentell arkeologi og søkte å gjenskape enkelte ildstrukturer som ble gravd ut ved Klasies River. Da vi fant potensielt varmepåvirket kvartsitt under utgravning, gjennomførte jeg også eksperimenter med oppvarming av lokal kvartsitt og undersøkte fargeendringer på steinene ved hjelp av digital foto. Jeg hadde dessuten spesielt ansvar for digital dokumentasjon, GIS og databaser under utgavningene.

Utvalgte publikasjoner
 • Bentsen, Silje Evjenth; Wurz, Sarah Jacoba Deborah. 2019. Color Me Heated? A Comparison of Potential Methods to Quantify Color Change in Thermally-Altered Rocks. Journal of Field Archaeology. 44: 215-233. doi: 10.1080/00934690.2019.1591092
 • Bentsen, Silje Evjenth. 2012. Size matters: Preliminary results from an experimental approach to interpret Middle Stone Age hearths. Quaternary International. 270. doi: 10.1016/j.quaint.2011.09.002
 • Bentsen, Silje Evjenth. 2013. CONTROLLING THE HEAT: AN EXPERIMENTAL APPROACH TO MIDDLE STONE AGE PYROTECHNOLOGY. South African Archaeological Bulletin. 68: 137-145.
 • Bentsen, Silje Evjenth. 2014. Using Pyrotechnology: Fire-related Features and Activities with a Focus on the African Middle Stone Age. Journal of Archaeological Research. 22. doi: 10.1007/s10814-013-9069-x
 • Bentsen, Silje Evjenth. 2015. By the Campfire: Pyrotechnology and Middle Stone Age Hearths at Sibudu Cave. Azania.
 • Bentsen, Silje Evjenth. 2016. Stekepannen, bålet og kniven kan ha vært med på å forme utseendet til menneskene. Aftenposten Vitenskap.
 • Bentsen, Silje Evjenth. 2017. This Time for Africa: African Conference on Experimental Archaeology (ACE) 2018. EXARC Journal.
 • Bentsen, Silje Evjenth; Wurz, Sarah Jacoba Deborah. 2017. Towards a better understanding of cooking techniques in the African Middle Stone Age. Primitive tider. 19: 101-114.
 • Wurz, Sarah Jacoba Deborah; Bentsen, Silje Evjenth; Reynard, Jerome; Van Pletzen-Vos, Liezl; Brenner, Mareike; Mentzer, Susan; Pickering, Robyn; Green, Helen. 2018. Connections, culture and environments around 100?000 years ago at Klasies River main site. Quaternary International. 495: 102-115. doi: 10.1016/j.quaint.2018.03.039
 • Spangen, Marte; Bentsen, Silje Evjenth; Wurz, Sarah Jacoba Deborah. 2018. Arkeologi på rappen 1-3: Silje Evjenth Bentsen og Sarah Wurz om matlaging for 120.000 år siden.

Forskningsformidling i sosiale medier har vært og er et hjertebarn for meg. Jeg er del av formidlingsteamet for SapienCE, med hovedansvar for sosiale medier (Twitter, Facebook og Instagram).

 

Jeg blogger for tiden sporadisk på https://blogg.forskning.no/blogg-fyr-og-flamme-silje-evjenth-berntsen. Jeg har imidlertid vært mer aktiv på andre plattformer, og har blant annet bygget opp Klasies River-prosjektet på Facebook (https://www.facebook.com/KlasiesRiver/), Twitter (https://twitter.com/KlasiesRiver) og Instagram (https://www.instagram.com/klasiesriver/).

Har du lyst til å jobbe med eksperimentell arkeologi, paleolitikum eller bruk av ild? Jeg har ledig kapasitet som veileder for nye bachelor- og masterstudenter. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Våren 2021 underviser jeg i følgende emner:

ARK213 Eksperimentell arkeologi

ARK250 Bacheloroppgave i arkeologi (ved behov)

 • 2020. Vi er mer enn 72 000 år. Klassekampen.
 • 2020. Tidlige mennesker brukte ild for 300 000 år siden for å lage bedre verktøy.
 • 2020. Fire Use.
 • 2020. Early Humans Were Using Fire 300,000 Years Ago to Forge Superior Stone Tools.
 • 2019. Social media reports on Twitter, Facebook and Instagram from the 11th Experimental Archaeology Conference.
 • 2019. Review of: Hamilakis, Y. (ed.) (2018). The New Nomadic Age: Archaeologies of forced and undocumented migration. Archäologische Informationen.
 • 2019. New technique helps identify which ancient rocks were used for cooking. The Conversation.
 • 2019. Hyener, fall og sykdom – mange farer lurte i steinalderen.
 • 2019. Color Me Heated? A Comparison of Potential Methods to Quantify Color Change in Thermally-Altered Rocks. Journal of Field Archaeology. 215-233.
 • 2019. A Song of Space and Fire: Is There a Pyrotechnical Architecture of the African Middle Stone Age? 15 sider.
 • 2018. Ny jobb, nye penner.
 • 2018. Connections, culture and environments around 100?000 years ago at Klasies River main site. Quaternary International. 102-115.
 • 2018. Book Review: The Archaeology of Time Travel. Experiencing the Past in the 21st Century, edited by Bodil Petersson and Cornelius Holtorf. EXARC Journal.
 • 2018. Arkeologi på rappen 1-3: Silje Evjenth Bentsen og Sarah Wurz om matlaging for 120.000 år siden.
 • 2017. Towards a better understanding of cooking techniques in the African Middle Stone Age. Primitive tider. 101-114.
 • 2017. This Time for Africa: African Conference on Experimental Archaeology (ACE) 2018. EXARC Journal.
 • 2016. Stekepannen, bålet og kniven kan ha vært med på å forme utseendet til menneskene. Aftenposten Viten.
 • 2015. By the Campfire: Pyrotechnology and Middle Stone Age Hearths at Sibudu Cave. Azania.
 • 2014. Using Pyrotechnology: Fire-related Features and Activities with a Focus on the African Middle Stone Age. Journal of Archaeological Research.
 • 2013. CONTROLLING THE HEAT: AN EXPERIMENTAL APPROACH TO MIDDLE STONE AGE PYROTECHNOLOGY. South African Archaeological Bulletin. 137-145.
 • 2013. Book review: Aurignacian Clay Hearths from Klissoura Cave 1: An experimental approach by Małgorzata Kot. EXARC Journal.
 • 2012. Size matters: Preliminary results from an experimental approach to interpret Middle Stone Age hearths. Quaternary International.
 • 2011. Hvem temmet ilden? Levende Historie.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Nåværende forskningsprosjekter:

1) Varmepåvirkning av strutseeggl

2) Ild og relatert atferd i Middle Stone Age

3) Kognitive aspekter ved kontroll og bruk av ild

Twitter