Hjem
Silje Kristiansens bilde
Foto:
Eivind Senneset
 • E-postsilje.kristiansen@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Dr. Silje Kristiansen er ein kommunikasjonsforskar innan feltet kommunikasjon og offentleg oppfatning av tema knytt til klimaendringar og natur. Med ein doktorgrad frå Universitetet i Zürich, Sveits, og ei omfattande bakgrunn innan forsking og undervisning, nyttar Dr. Kristiansen no sin kunnskap og erfaring i si stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Som tilknytt medlem av CET, Senter for klima- og energiomstilling, og Institutt for informasjonsvitskap og mediestudiar, utfører Dr. Kristiansen forsking på ei brei rekkje emne knytt til offentleg kommunikasjon av miljøspørsmål. Forskinga hennar fokuserer på å forstå korleis media rammeverkar og kommuniserer informasjon om klimaendringar og andre miljøproblem, samt korleis publikum oppfattar og responderer på denne informasjonen.

I løpet av doktorgraden sin i Zürich samarbeidde Dr. Kristiansen med Prof. Dr. Heinz Bonfadelli og Prof. Dr. Mike S. Schäfer ved Institutt for kommunikasjons- og medieforsking. Doktoravhandlinga hennar med tittelen "A Phase Model Elucidating Media Attention To Nuclear Energy Risk" er publisert som ei monografi og er tilgjengeleg som open tilgang.

Finansiert av Swiss National Science Foundation sitt Early Postdoc.Mobility-program gjorde Dr. Kristiansen postdoktorarbeidet sitt ved Northeastern University i Boston, USA. Der samarbeidde ho med Prof. Dr. Matthew Nisbet.

Etter tida si i Boston arbeidde ho som førsteamanuensis ved State University of New York, ved College of Environmental Science and Forestry i Syracuse, New York, USA.

For tida arbeider Dr. Kristiansen med fleire prosjekt, inkludert forsking på miljøvennlege atferder, med fokus på miljøvenleg matinntak. Ho held òg fram med arbeidet sitt med å forstå korleis media rammeverkar og kommuniserer informasjon om miljøproblem, og korleis publikum oppfattar desse same problema.

I tillegg til forskinga er Dr. Kristiansen òg ein erfaren og dedikert lærar. Ho underviser i emne knytt til kommunikasjon, miljø og offentleg oppfatning.
 

Nemningar:

 • Redaktør medansvarleg for tidsskriftet Environmental Communication
 • Leiar for Environmental Communication-divisjonen ved International Communication Association, ICA
 • MEVIX100: Introduksjon til media og kommunikasjon [Introduction to Media and Communication] (fall semester 2023) (bachelor level)
   
 • MEVI310-8: Forskningserfaring og metode: Medias dekning av klimakrisa, årsakar og løysningar [Research experience and methods: Media coverage of the climate crisis, causes, and remedies] (spring semester 2023) (master level)
   
 • MEVI222: Mediebruk: Identitet og samfunn [media use: identity and society] (fall semester 2022) (bachelor level)
   
 • MEVI222B: Mediebruk: Identitet og samfunn - Bachelor thesis [media use: identity and society - bachelor thesis] (fall semester 2022) (bachelor level)
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Opportunity, motivation, and ability: how to increase people’s knowledge of pesticides and biocides. Applied Environmental Education and Communication.
 • Vis forfatter(e) (2022). Flood risk perceptions and future migration intentions of Lagos residents. International Journal of Disaster Risk Reduction.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2023). Environmental Debates in the Time of the COVID-19 Pandemic: Media, Communication, and the Public. Environmental Communication. 209-217.
 • Vis forfatter(e) (2023). Communicating Transformation in Food and Agricultural Ecologies. Environmental Communication.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2024). Can Information Change People’s Mind? An Autoethnographic Reflection on my Personal Journey to Veganism. Environmental Communication.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ho, S. S., Singer, N. R., Yang, J. Z., Post, S., Shih, T.-J., Kristiansen, S., & Takahashi, B. (2023). Environmental Debates in the Time of the COVID-19 Pandemic: Media, Communication, and the Public. Environmental Communication.
https://doi.org/10.1080/17524032.2023.2193025

Sareen, S., Girard, B., Lindkvist, M., Sveinsdottir, A., Kristiansen, S., Laterza, V., Aguilar-Støen, M., & Langhelle, O. (2023). Enabling a Just Energy Transition Through Solidarity in Research. Energy Research & Social Science.
https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103143

Ekoh, S., Teron, L., Ajibade, I., & Kristiansen, S. (2022). Flood Risk Perception and Future Migration Intensions of Lagos Residents. International Journal of Disaster Risk Reduction. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103399

Van Kempen, A., Kristiansen, S., & Feldpausch-Parker, A. M. (2022). Communicating Science, Technology, and Environmental Issues: A Case Study of an Intercultural Learning Experience. Frontiers in Communication, https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.805397

Bhatti, S. J., Billinson, P. P.,Cornell, L. A., Das, A., Gammon, C., Kelly, L. O., Yang, J,. & Kristiansen, S. (2022). Cross-Cultural Analysis of International Print Media’s Framing of the COVID-19 Pandemic. International Journal of Communication (IJoC) 16, 1282-13-8. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17990/3701

Bhatti, S., Jones, B., Uppalapati, S. S., & Kristiansen, S. (2021). Major Media Outlets and Climate Change Action: Comparing US Media Coverage of the Green New Deal. Environmental Communication. doi:10.1080/17524032.2021.1995457

Kristiansen, S., Painter, J., & Shea, M. (2020). Animal Agriculture and Climate Change in the US and UK Elite Media: Volume, Responsibilities, Causes and Solutions. Environmental Communication. doi: 10.1080/17524032.2020.1805344

Painter, J., Brennen, J. S. & Kristiansen, S. (2020). The coverage of cultured meat in the US and UK traditional media, 2013–2019: drivers, sources, and competing narratives. Climatic Change 162, 2379–2396. https://doi.org/10.1007/s10584-020-02813-3

Ho, S. S., & Kristiansen, S. (2019). Environmental Debates over Nuclear Energy: Media, Communication, and the Public. Environmental Communication, 13(4), 431-439. doi: 10.1080/17524032.2019.1603018

Schäfer, M. S., Füchslin, T., Metag, J., Kristiansen, S., & Rauchfleisch, A. (2018). The Different Audiences of Science Communication. A Segmentation Analysis of the Swiss Population’s Perceptions of Science and their Information and Media Use Patterns. Public Understanding of Science. https://doi.org/10.1177/0963662517752886

Painter, J., Kristiansen, S., & Schäfer, M. S. (2018). ‘Digital-born’ media and the coverage of the Paris climate summit. Global Environmental Change. Online November 17, 2017. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.11.003

Nisbet, Matthew C., Wihbey, John, Kristiansen, Silje, Bajak, Aleszu (2018). Funding the News: Foundations and Nonprofit Media. Published by the Shornstein Center on Media, Politics and Public Policy, Harvard Kennedy School, in collaboration with Northeastern University’s School of Journalism. https://shorensteincenter.org/funding-the-news-foundations-and-nonprofit-media/

Kristiansen, S. (2017). Media and Risk. A Phase Model Elucidating Media Attention to Nuclear Energy Risk. Universitätsverlag Ilmenau, Ilmenau. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:ilm1-2017100025

Kovic, M., & Kristiansen, S. (2017). The gambler’s fallacy fallacy (fallacy). Journal of Risk Research. doi: 10.1080/13669877.2017.1378248

Kristiansen, S. (2017). Characteristics of the Mass Media's Coverage of Nuclear Energy and its Risk: A Literature Review. Sociology Compass, 11:e12490. doi: 10.1111/soc4.12490

Painter, James, Erviti, María Carmen, Fletcher, Richard, Howarth, Candice, Kristiansen, Silje, León, Bienvenido, Ouakrat, Alan, Russell, Adrienne, & Schäfer, Mike S. (Eds.) (2016). Something old, something new: Digital media and the coverage of climate change. Oxford.

Schäfer, Mike S., Kristiansen, Silje, Oukrat, Alan (2016). New players and old: Volume of coverage and themes. In: Painter, James, Erviti, María Carmen, Fletcher, Richard, Howarth, Candice, Kristiansen, Silje, León, Bienvenido, Ouakrat, Alan, Russell, Adrienne, Schäfer, Mike S. (Eds.) (2016): Something old, something new: Digital media and the coverage of climate change. Oxford, pp. 47-62.

Kristiansen, S., Schäfer, M. S., & Lorencez, S. (2016). Science journalists in Switzerland: Results from a survey on professional goals, working conditions, and current changes. Studies in Communication Sciences. Online November 23, 2016. doi.org/10.1016/j.scoms.2016.10.004

Kristiansen, S., Bonfadelli, H., & Kovic, M. (2016). Risk Perception of Nuclear Energy after Fukushima. Stability and Change in Public Opinion in Switzerland. International Journal of Public Opinion Research. Online August 25, 2016. doi: 10.1093/ijpor/edw021

Schäfer, Mike S., Kristiansen, Silje, Bonfadelli, Heinz (Eds.) (2015). Wissenschaftskommunikation im Wandel. [Changes in Science Communication.] Köln.

Schäfer, Mike S., Kristiansen, Silje, Bonfadelli, Heinz (2015). Wissenschaftskommunikation im Wandel: Relevanz, Entwicklung und Herausforderungen des Forschungsfeldes [Science Communication in Transformation: Relevance, Development and Challenges in the Research Field] In: Schäfer, Mike S., Kristiansen, Silje, Bonfadelli, Heinz (Eds). Wissenschaftskommunikation im Wandel. [Changes in Science Communication.] Köln, pp. 10-42.

Kristiansen, Silje, Bonfadelli, Heinz (2014). Risikoberichterstattung und Risikoperzeption. Reaktionen von Medien und Bevölkerung in der Schweiz auf den AKW-Unfall in Fukushima. [Media Risk Coverage and Risk Perception. Reactions of the Media and the Population in Switzerland on the Nuclear Accident in Fukushima.] In: Wolling, Jens, Arlt, Dorothee (Eds.): Fukushima und die Folgen – Medienberichterstattung, Öffentliche Meinung, Politische Konsequenzen. [Fukushima and its Consequences – Media Coverage, Public Opinion, Political Consequences.] Ilmenau, pp. 297−321.

Kristiansen, Silje, Bonfadelli, Heinz (2013). Radioaktive Strahlung ist unsichtbar, löst aber einen Klimawandel in der Bevölkerungsmeinung aus − Meinungsklima, Risikoeinschätzung und Informationsverhalten im Nachgang zu Fukushima. [Ionizing Radiation is Invisible, but Starts an Opinion Change in the Population – Opinion Climate, Risk Perception and Information Behaviour after Fukushima.] In: atw International Journal for Nuclear Power 58, no. 4, pp. 242–247.

Kristiansen, Silje, Bonfadelli, Heinz (2013). E-Health: Gesundheit im Internet. [E-Health: Health on the Internet.] In: Rossmann, Constanze, Hastall, Matthias R. (Eds.): Medien und Gesundheitskommunikation. Befunde, Entwicklungen, Herausforderungen. [The Media and Health Communication. Results, Developments, Challenges.] Baden-Baden, pp. 237−255.

Bonfadelli, Heinz, Kristiansen, Silje (2013). Meinungen zu Atomenergie und den darin involvierten Akteuren. Ergebnisse einer Studie im Auftrag des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats. [Opinion on Nuclear Energy and on the Stakeholders Involved. Results of a Study on Behalf of The Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate.] In: Bulletin. Fachzeitschrift von Electrosuisse und VSE 104, no. 4, pp. 12–15.

Kristiansen, Silje (2013). Nucleare, su cosa puntano i media. [Nuclear energy and the focus of the media.] In: EJO − European Journalism Observatory. 11.11.2013

Kristiansen, Silje (2013). Steht Risiko drauf, wo Risiko drin ist? [Is Risk Labelled as Such?] In: EJO − European Journalism Observatory. 28.10.2013

Noverande studentar

Janne Biedilæ Bjørgan - PhD Stipendiat, Universitetet i Bergen, CET - Senter for klima og energiomstilling. 2023 - present.

Tekla Tvetenstrand Vollen - Master of Arts Student, University of Bergen, Department of Information Science and Media Studies. Working title: Climate Communication: Climate Reports as an Influencing Instrument. 2023 - present.

Lauren Cornell - Master of Science Student, State University of New York, College of Environmental Science and Forestry. 2020 - present.

 

Tidligare studentar

Dr. Morten Thomsen - PhD Student, University of Southern Denmark. PhD Thesis: The Perception and Communication of Pesticides and Biocides. 2020-2023.

Dr. Shumaila Bhatti - PhD Student, State University of New York, College of Environmental Science and Forestry. Now Postdoc at Texas A&M University. 2019-2023.

M.S. Bridget M. Jones - Master of Science Student, State University of New York, College of Environmental Science and Forestry. Master Thesis: Coping with Climate Change Dissonance: Reconciling Behavior and Beleifs on Diet's Climate Impacts. 2019-2022.

Twitter