Hjem
Silje Aambø Langvatns bilde

Silje Aambø Langvatn

Postdoktor
 • E-postSilje.Langvatn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 32
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Silje A. Langvatn er postdoktor i politisk filosofi. Ho har tidlegare hatt stillingar som postdoktor ved PluriCourts, Universitet i Oslo, forskar ved Yale Law School (2016) og Fulbright Visiting Fellow ved Harvard Government Department (2009).

Kronikk i Klassekampen om retorikken til regjeringsadvokaten i klimasaka i Høgsterett (med Jørn Øyrehagen Sunde): "Eit amerikanisert rettsvesen?" (17.11.20, bak betalingsmur)

Debattinnlegg i Klassekampen - oppfølging av kronikken 17.11 (med Jørn Øyrehagen Sunde): Ulike syn, eller ulike måtar å argumentere for sitt syn (24.11.20, bak betalingsmur)

Podcast, Dag og Tid 12.11.20: Hundreårets rettsak: Klimasaka i Høgsterett dag for dag.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Should International Courts Use Public Reason? Ethics and International Affairs. 355-377.
 • Vis forfatter(e) 2016. Legitimate, but unjust; just, but illegitimate: Rawls on political legitimacy. Philosophy & Social Criticism. 132-153.
 • Vis forfatter(e) 2011. Superborgaren. Nytt Norsk Tidsskrift. 90-97.
 • Vis forfatter(e) 2007. Feminisme i Tangoland. Fett. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Martha Nussbaums universalistiske feminisme. Nytt Norsk Tidsskrift. 360-372.
 • Vis forfatter(e) 2004. A Systematic Approach to Karl-Otto Apel's Explication of the Conception of Truth. Proceedings of the Durham-Bergen Postgraduate Philosophy Seminar. 73-96.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Post public reason in an age of post-truth politics?
 • Vis forfatter(e) 2017. Is there a place for public reason in post-truth politics?
 • Vis forfatter(e) 2015. The Legitimacy of International Courts: How do we conceptualize it?
 • Vis forfatter(e) 2015. International Courts' Public Reason.
 • Vis forfatter(e) 2015. How much can O'Neill's justificatory approach to human rights justify? - Comment on Onora O'Neill's Grimen lecture.
 • Vis forfatter(e) 2015. Deliberative demokratimodellar.
 • Vis forfatter(e) 2015. Courts and Public Reason: Why International Courts May be a Special Case.
 • Vis forfatter(e) 2014. Er sosialdemokratiet liberalt?
 • Vis forfatter(e) 2014. 17.mai: Frå pølsefest til prinsippdiskusjon? - Kva forhold vanlege borgarar har, og kan ha, til konstitusjonen.
 • Vis forfatter(e) 2014. 17. Mai: Frå pølsefest til prinsippdiskusjon - kva forhold vanlege borgarar har, og kan ha, til konstitusjonen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva er Demokrati? .
 • Vis forfatter(e) 2013. Kvinna - Den tause borgar.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kvinna - Den tause borgaren.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kan ein liberal stat støtte grunnforskning?
 • Vis forfatter(e) 2007. Gud i det offentlege, eller offentleg gudløyse? Politisk liberale tilnærmingar.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. What is it we disagree about, when we disagree about the legitimacy of an institution?
 • Vis forfatter(e) 2019. International Courts as Exemplars of Global Public Reason .
 • Vis forfatter(e) 2018. What is it we disagree about, when we disagree about the legitimacy?
 • Vis forfatter(e) 2018. Institutional legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2018. Analyzing institutional legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2018. Accountability of experts: What does it mean, why is it challenging - and is it what we need?
 • Vis forfatter(e) 2018. Accountability of experts - is it what we need?
 • Vis forfatter(e) 2017. What do we mean when we say that there is a legitimacy crisis for human rights?
 • Vis forfatter(e) 2017. The turn from justice to legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2017. Rawls' political political philosophy.
 • Vis forfatter(e) 2017. Populist backlashes against international courts - Invited comment on Erik Voeten's PluriCourts annual lecture.
 • Vis forfatter(e) 2017. Do we improve the legitimacy of international courts by making them "more accountable"?
 • Vis forfatter(e) 2017. Conceptualizing legitimacy in discussions about international courts.
 • Vis forfatter(e) 2017. Accountability of expertise? Frameworks for addressing the normative challenges of increasing reliance on experts.
 • Vis forfatter(e) 2017. "The exemplar of public reason- A framework for analyzing public reason in courts".
 • Vis forfatter(e) 2017. ""Use of public reason" or "the public use of reason""?
 • Vis forfatter(e) 2016. Public reason - an essentially contested term? Opening address.
 • Vis forfatter(e) 2016. Judges as moral experts in courts.
 • Vis forfatter(e) 2016. International Courts and non-arbitrary discretionary power.
 • Vis forfatter(e) 2015. Why some international courts should sometimes use public reason, and what that might mean in practice.
 • Vis forfatter(e) 2015. Why International Courts should use Public Reason.
 • Vis forfatter(e) 2015. Should International Courts use Public Reason?
 • Vis forfatter(e) 2015. Rawls on Theoretical and Practical Reason.
 • Vis forfatter(e) 2015. Legitimate, but Unjust. Just, but Illegitimate.
 • Vis forfatter(e) 2015. Expertise and Democratic Accountability in Courts and Public Administration.
 • Vis forfatter(e) 2014. What Does it Mean to Say that an International Court has a "Public Reason"?
 • Vis forfatter(e) 2014. What Does it Mean to Say That an Tnternational Court Should "Reason in Public Reason"?
 • Vis forfatter(e) 2014. Rawls' Late Political Liberalism.
 • Vis forfatter(e) 2014. Rawls' Concept and Conception pf Legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2014. Rawls' Concept and Conception of Political Legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2014. Public Reason and the Legitimacy of International Courts.
 • Vis forfatter(e) 2014. Legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2014. Daniel Bodansky's Analysis of Legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2014. Borgardygder i Habermas og Rawls sine demokratimodellar.
 • Vis forfatter(e) 2014. Blind Spots and Complementarity in Habermas' and Rawls' Models of Deliberative Democracy.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Idea of an European Science and Technology Value Atlas.
 • Vis forfatter(e) 2013. Reflections on the ICC-ASP Conference and International Criminal Justice.
 • Vis forfatter(e) 2013. Rawls' shift in focus from "political justice" to "political legitimacy": What difference does it make?
 • Vis forfatter(e) 2013. Public Reason and Political Legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2013. Frå "De Stummes Lejr" til "idealet om offentlig fornuft".
 • Vis forfatter(e) 2012. Rawls on Legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2011. What Rawls asks of the individual.
 • Vis forfatter(e) 2011. Reconstructing Rawls' Political Liberalism.
 • Vis forfatter(e) 2011. Rawls on "Public reason", Habermas on "Public use of Reason".
 • Vis forfatter(e) 2011. Presentation of the idea of an European Science and Technology Value Atlas (ESTVA).
 • Vis forfatter(e) 2011. Practice dependence and political constructivism in Rawls' Political Liberalism.
 • Vis forfatter(e) 2011. Hemmelig val og offentlig fornuft.
 • Vis forfatter(e) 2010. Rawls' Idea of Public Reason - Between "Public Reasons" and "Reasoning in Public".
 • Vis forfatter(e) 2010. Rawls om "offentlig fornuft" versus Habermas om "offentlig bruk av fornuften".
 • Vis forfatter(e) 2010. Public Reason - Also in Private: On the importance of "Pre-public Reasoning" as part of Rawls' civic ideal.
 • Vis forfatter(e) 2010. Private følelser og offentlig fornuft?
 • Vis forfatter(e) 2009. Grounding Political Morality- In Mediis Rebus.
 • Vis forfatter(e) 2009. Can a liberal state support basic research? A Political Liberal Approach.
 • Vis forfatter(e) 2007. Normative grounding in Political Liberalism: "postmetaphysical", "non-metaphysical" or "freestanding"?
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2020. Public Reason and Courts. Cambridge University Press.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2005. Når sant må seiast- Ein diskusjon av Karl-Otto Apels transcendentalpragmatiske sanningskonsepsjon.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2001. Distributive Justice through International Law - A Discourse Ethical Approach.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. Menn om Menn. Fett. 36.
 • Vis forfatter(e) 2005. Argumentativ reformasjon. Demo. 30-31.
 • Vis forfatter(e) 2004. John Rawls: Ein teori om rettferd. Fett. 41-41.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2011. Superborgaren. Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Eit nytt offentlegheitsideale? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Aurdal versus Matlary og vice versa. Fædrelandsvennen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2013. The Idea and Ideal of Public Reason – John Rawls’ Attempt to Conceptualize a Well-ordered Constitutional Democracy.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2016. Unge forskere sprenger grenser.
 • Vis forfatter(e) 2016. Et tverrfaglig problem.
 • Vis forfatter(e) 2013. Skuggeskrivarane.
 • Vis forfatter(e) 2013. Rawls' røyst.
 • Vis forfatter(e) 2013. Meir enn Stemmerett.
 • Vis forfatter(e) 2013. Grunnlov tatt for gitt? Demokrati og offentlig begrunnelse.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ferdamann med stein i skoen. (Svar til Arild Pedersen sitt "Ferdaminne frå Skjervheimen" i Dag og Tid, 27.10.2013).
 • Vis forfatter(e) 2013. Eit rom fullt av elefantar (Om ICC sitt statspartsmøte i Haag 2013).
 • Vis forfatter(e) 2012. Kva er det norske? Kronikk.
 • Vis forfatter(e) 2012. Intervju om prosjektet Value Isobars og The European Science &Technology Value Atlas.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2012. Kortfilm som presenterer Prosjektet Value Isobars og The European S&T Value Atlas.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Taking Public Reason to Court: Understanding References to Public Reason in Discussions about Courts and Adjudication. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Conceptualizing and Measuring the Legitimacy of International Criminal Tribunals. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Rawls' Political Liberalism Reconstructed. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Public reason and political legitimacy. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Martha Nussbaum - i rettferdas nybrottsland. 23 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. Introduction to the Symposium: Political and Legal Theory on the Legitimacy of International Courts. Temple International and Comparative Law Journal. 242-246.
 • Vis forfatter(e) 2014. Book Review: International Criminal Justice: Legitimacy and Coherence, edited by G. Boas, W. A. Schabas and M. P. Scharf. Nordic Journal of International Law. 347-355.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Politisk filosofi for eit sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. 343-346.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2005. Eit muslimsk, feministisk dilemma. Fett. 52-53.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.