Hjem
 • E-postsilje.mo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 52 42
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Silje Mari Mo er seniorkonsulent i fellesadministrasjonen til Senter for kvinne- og kjønnforskning (SKOK) og Senter for vitenskapsteori (SVT). Hun har følgende ansvarsområder:

 • Bestilling, varemottak og fakturakontroll
 • Ekspedisjon, post, arkiv og bibliotekkontakt
 • Mottak av nyansatte og gjester
 • Arrangementstøtte: inkluderer ansvar for bestilling av bevertning, møtelokale, og overnatting for kurs, konferanser og seminarer
 • Ansvarlig for rombestilling, telefoni og adgangskort
 • Planlegging og gjennomføring av miljøskapende aktivitet for ansatte og studenter
 • Deltakelse i faglig-administrative nettverk

Silje har også en deltidsstilling som vitenskapelig assistent.

Tidligere har Silje jobbet som undervisningsassistent tilknyttet emnet KVIK101 - Kjønn i det moderne ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, og vitenskapelig assisent tilknyttet Senter for vitenskapsteori.

Hun har en master i global utviklingsteori og -praksis (GLODE) hvor hun spesialiserte seg i kjønn innen global utvikling og skrev masteroppgave om barnfrihet som klimahandling. Hun har fra før en bachelorgrad i kjønnsstudier med spesialisering i kulturvitenskap. I bacheloroppgaven sin undersøkte Silje nettbaserte reaksjoner på populærkulturelle framstillinger av mannlig voldtekt i tv-serien Outlander.

Silje har tidligere arbeidet for Senter for internasjonal helse, Bergen Summer Research School og miljøvern- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender

2023

Intervjuet i Forskersonens artikkel Er Barbie et godt forbilde? 23. juli 2023.

Intervjuet i Aftenpostens artikkel: Kan Barbie noensinne bli et bra forbilde? (papirutgaven) og En ny vår for Barbie (nettutgaven), lørdag 1. juli 2023.