Hjem
 • E-postSimo.Saatela@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 25
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Rom 
  217A
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemsterstudier, og også tilknyttet Wittgenstein-arkivet ved Universitetet i Bergen (WAB, http://wab.uib.no/).

Min forskning, undervisning og veiledning ved instituttet er hovedsakelig konsentrert om ulike aspekter ved Ludwig Wittgensteins filosofi. Jeg er spesielt interessert i hans oppfatning av filosofi og særlig i hvordan han forstår forholdet mellom estetikk og filosofi, spesielt innen matematikkens filosofi. Forskningsinteressene mine inkluderer også filosofisk estetikk og matematikkens filosofi generelt. Jeg er også interessert i David Humes filosofi, med spesiell fokus på hans arbeid innen estetikk og deres forhold til hans generelle filosofiske skeptisisme.

Som sjefredaktør for tidsskriftet Nordic Wittgenstein Review siden 2017 har jeg både filosofisk og praktisk interesse for åpen publisering (OA), og i perioden 2011-2013 deltok jeg som en av representantene for WAB i EU-finansierte programmet AGORA - Scholarly Open Access Research in European Philosophy, som hadde som mål å forbedre spredningen av forskningsresultater innenfor europeisk filosofi og fremme nye paradigmer for OA-publisering.

I perioden 2006-2009 var jeg koordinator for Nordic Wittgenstein Network, et forskningsnettverk finansiert av NordForsk, og jeg er veldig interessert i å fremme nordisk samarbeid innenfor dette forskningsfeltet.

Utvalgte publikasjoner
 • Säätelä, Simo Tuomo Sakari. 2018. On quality judgments in art: a conceptual investigation. 10, sider 203-228. I:
  • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. 2018. Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget. 260 sider. ISBN: 9788245023770.
 • Bengtsson, Gisela; Säätelä, Simo Tuomo Sakari; Pichler, Alois. 2018. New Essays on Frege: Between Science and Literature. Springer Publishing Company. 194 sider. ISBN: 978-3-319-71185-0.
 • Säätelä, Simo Tuomo Sakari. 2017. Absolute and Relative Value in Aesthetics. kap., sider 349-364. I:
  • Majetschak, Stefan; Weiberg, Anja. 2017. Aesthetics Today: Contemporary Approaches to the Aesthetics of Nature and of Arts. Proceedings of the 39th International Wittgenstein Symposium in Kirchberg. Walter de Gruyter. 540 sider. ISBN: 978-3-11-054041-3.
 • Säätelä, Simo Tuomo Sakari. 2013. Aesthetics ‒ Wittgenstein’s Paradigm of Philosophy? Aisthesis. 6: 35-53.
 • Säätelä, Simo T S. 2011. From Logical Method to 'Messing About': Wittgenstein on 'Open Problems' in Mathematics. 8, sider 159-178. I:
  • Kuusela, Oskari; McGinn, Mary. 2011. The Oxford Handbook of Wittgenstein. Oxford University Press. 848 sider. ISBN: 978-0-19-928750-5.
 • Säätelä, Simo T S. 2002. "Perhaps the Most Important Thing in Aesthetics" – Wittgenstein on "Aesthetic Reactions". Revue internationale de philosophie. 56: 49-72.
 • Pichler, Alois; Säätelä, Simo T S. 2006. Wittgenstein : The Philosopher and his Works. 461 sider. ISBN: 3-938793-28-7.

Jeg underviser FIL217/218, og EPHIL HFSEM i høstsemesteret 2023. 

Nordic Wittgenstein Review

Säätelä, Simo. 2018. "On quality judgments in art: a conceptual investigation". I: Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind (eds.) 2018. Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget. 260 sider. ISBN: 9788245023770, s. 203-228

Bengtsson, Gisela; Säätelä, Simo; Pichler, Alois (eds.). 2018. New Essays on Frege: Between Science and Literature. Springer Publishing Company. 194 sider. ISBN: 978-3-319-71185-0.

Säätelä, Simo. 2017. "Absolute and Relative Value in Aesthetics". I: Majetschak, Stefan; Weiberg, Anja (ed.) Aesthetics Today: Contemporary Approaches to the Aesthetics of Nature and of Arts. Walter de Gruyter. 540 sider. ISBN: 978-3-11-054041-3, s. 349-364.

Säätelä, Simo. 2013. "Aesthetics ‒ Wittgenstein’s Paradigm of Philosophy?" Aisthesis. 6: 35-53.

Säätelä, Simo T S. 2011. "From Logical Method to 'Messing About': Wittgenstein on 'Open Problems' in Mathematics". 8, . I: Kuusela, Oskari; McGinn, Mary (eds.). 2011. The Oxford Handbook of Wittgenstein. Oxford University Press. 848 sider. ISBN: 978-0-19-928750-5, s. 159-178

Säätelä, Simo T S. 2002. "Perhaps the Most Important Thing in Aesthetics" – Wittgenstein on "Aesthetic Reactions". Revue internationale de philosophie. 56: 49-72.

Pichler, Alois; Säätelä, Simo T S. (eds.) 2006. Wittgenstein : The Philosopher and his Works. De Gruyter. ISBN: 3-938793-28-7.