Hjem
 • E-postSimon.Malmberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 00
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  Bergen
  Rom 
  311
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Simon Malmberg studerer hvordan bevegelse kan påvirke urban utvikling i storbyer i det romerske riket. Han er òg involvert i forskning om undervisning med nettstøtte i arkeologi.

Simon driver for nåværende prosjektet The Tiber in Rome: Shaping Urban Movement and Development (delvis finansiert av Meltzer-stiftelsen).

Han er også delaktig i et internasjonalt undervisningssamarbeid sammen med universitetene i Kiel, Paris 1, Aarhus og Pisa for å utvikle undervisning med nettstøtte på tvers av universitetene, og i et forskningssamarbeid med universitetene i Durham og Sydney som studerer urban tetthet i historiske storbyer. 

To prosjekter som nyligen ble avsluttet og er under publisering er Ancient Cities: Creating a Digital Learning Environment on Cultural Heritage (ERASMUS+), og Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean (NOS-HS Workshop Grant). For mer detaljer, se under fanen Prosjekter. 

Simon sin tidligere forskning har fokusert på bevegelser påvirkning på Subura-området i sentrale Rome, byportsområder i Romas østre periferi, og havnekvarter i sørlige Roma i perioden 1-500 e.Kr. Simon har også studert hvordan hovedsteder kan uttrykke sin politiske status gjennom arkitektur og ritualer, med fokus på Roma, Konstantinopel og Ravenna ca. 300-800 e.Kr. Han har videre forsket på ritualer i forbindelse med keiserpalassenes banketter i Roma og Konstantinopel.

Forskningsfelt

Romersk arkeologi

Urbane prosesser i Roma, Ostia, Ravenna og Konstantinopel, spesielt i havnekvarter

Trafikk og urbane bevegelser

Nettstøtt læring

Sosial identitet

Keiserlige sermonier, politisk legitimitet, hovedstaders funksjoner

Måltidsvitenskap

AHKR210: Antikkens Roma

AHKR215: Antikkens Roma

ARK100: Innføring i arkeologi

ARK110: Menneske, utvikling og samfunn: frå dei første menneska til slutten av bronsealderen ca 500 f.Kr.

ARK120: Middelhavet, Nord-Europa og Norden frå ca 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.

ARK123: Livet i antikkens Roma: en introduksjon til romersk arkeologi

ARK210: Teori og metode

ARK250: Bacheloroppgåve i arkeologi

ARK308: Arkeologi: landskap, kulturminne og forvalting

ARK305: Arkeologisk metode

ARK350: Arkeologi mastergradsoppgåve

Utvalgte Publikasjoner

Monografier & redigerte bøker

2023: City, Hinterland and Environment: Urban Resilience during the First Millennium Transition (Norwegian Institute in Rome), co-edited with Eivind Seland and Kristin Aavitsland. In press. 

2015: The Moving City: Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome (Bloomsbury Academic), co-edited with Ida Östenberg and Jonas Bjørnebye

2003: Dazzling Dining: Banquets as an Expression of Imperial Legitimacy (Uppsala University), PhD thesis. Examiner: Professor Dame Averil Cameron.  

Vitenskapelige artikkler & kapitler

2023: A Millennium of Resilience, Vulnerability and Sustainability at Rome, c. 200 BCE-800 CE, in S. Malmberg, E. Seland & K. Aavitsland (eds.), City, Hinterland and Environment: Urban Resilience during the First Millennium Transition (Norwegian Institute in Rome) In press.

2023: Neighbourhoods by the Tiber: Life at Two Harbours in Rome, in A. Haug, A. Hielscher and A.-L. Krüger (eds.) Neighbourhoods and City Quarters in Antiquity. Design and Experience (De Gruyter), pp. 83-98. https://doi.org/10.1515/9783111248097-006

2022: Ancient Cities: Teaching and Learning in the Digital Age, Journal of Archaeology and Education 6:3, article 1 (38 pp.) Ancient Cities: Teaching and Learning in the Digital Age (umaine.edu), co-written with S. Feuser, M. Blømer, F. Brouns, A. Duplouy, S. Merten, C. Videbech, A. Zambon & M. Zarmakoupi.

2021: Ancient Cities: Teaching and Learning in the Digital Age, in S. Feuser, S. Merten & K. Wesselmann (eds.) Teaching Classics in the Digital Age (Universitætsverlag Kiel), pp. 107-116. Ancient Cities (uni-kiel.de), co-written with S. Feuser, M. Blømer, F. Brouns, A. Duplouy, S. Merten, C. Videbech & M. Zarmakoupi.

2021: Der MOOC 'Discovering Greek & Roman Cities': Lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter, in S. Barsch (ed.) Geschichtsdidaktische Perspektive auf die 'Vormoderne'. Fachwissenschaft und Fachdidaktik im Dialog (Universitætsverlag Kiel), pp. 35-49. Der MOOC 'Discovering Greek & Roman Cities' (uni-kiel.de), co-written with S. Feuser, M. Blømer, F. Brouns, A. Duplouy, S. Merten, C. Videbech & M. Zarmakoupi.

2021: Understanding Rome as a Port City, in F. Vermeulen and A. Zuiderhoek (eds.) Space, Movement and the Economy in Roman Cities in Italy and Beyond (Routledge), pp. 315-372.

2016: Ravenna: Naval Base, Commercial Hub, Capital City, in K. Höghammar, B. Alroth & A. Lindhagen (eds.), Ancient Ports: The Geography of Connections (Uppsala University Press), pp. 323-346.

2015: ’Ships Are Seen Gliding Swiftly along the Sacred Tiber’: The River as an Artery of Urban Movement and Development, in I. Östenberg, S. Malmberg and J. Bjørnebye (eds.), The Moving City: Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome (Bloomsbury Academic), pp. 187-201, 307-312.

2015: Introduction, in I. Östenberg, S. Malmberg and J. Bjørnebye (eds.), The Moving City: Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome (Bloomsbury Academic), pp. 1-9, co-written with I. Östenberg and J. Bjørnebye. 

2014: Triumphal Arches and Gates of Piety at Constantinople, Ravenna and Rome, in S. Birk, T. Myrup Kristensen & B. Poulsen (eds.), Using Images in Late Antiquity (Oxbow Books), pp. 150-189. 

2014: The Swedish Institute of Classical Studies at Rome, in C. Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology (Springer), pp. 7181-7183, co-written with B.S. Frizell.

2013: The New Palace of Mehmed Fatih and its Byzantine Legacy, in A. Ödekan, N. Necipoglu & E. Akyürek (eds.), The Byzantine Court: Source of Power and Culture (Koç University Press), pp. 49-55.

2013: Byen mellem havnene: skibsfart og dagligt brød i senantikkens Konstantinopel [The city between the harbours: shipping and daily bread in late antique Constantinople], Sfinx 2013:2, pp. 57-61.

2013: Vad är klassisk arkeologi? [What is classical archaeology?], Riss: et arkeologisk tidsskrift 2013:1, pp. 16-23.

2013: Banquets, Byzantine, in R. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine & S.R. Huebner (eds.), The Encyclopedia of Ancient History (Wiley-Blackwell), pp. 1035-1036.

2012: Romerskt bordsskick [Roman table manners], Klassisk Forum 2012:2, pp. 53-59.

2011: Movement and Urban Development at Two City Gates in Rome: the Porta Esquilina and Porta Tiburtina, in R. Laurence & D. Newsome (eds.), Rome, Ostia and Pompeii: Movement and Space (Oxford University Press), pp. 361-385, co-written with H. Bjur. 

2010: Forum Romanum: marknadsplats eller monument? [Forum Romanum: market place or monument?], Tidningen Stad 2 (2010). pp. 42-43.

2010: Mehmet Fatihs bysantinska palats [The Byzantine Palace of Mehmet Fatih], Dragomanen 14, pp. 74-80.

2009: Navigating the Urban Via Tiburtina, in H. Bjur & B. Santillo Frizell (eds.), Via Tiburtina: Space, Movement and Artefacts in the Urban Landscape (Swedish Institute in Rome), pp. 61-78. 

2009: The Suburb as Centre, in H. Bjur & B. Santillo Frizell (eds.), Via Tiburtina: Space, Movement and Artefacts in the Urban Landscape (Swedish Institute in Rome), pp. 109-128, co-written with H. Bjur. 

2009: Finding Your Way in the Subura, in M. Driessen et al. (eds.), TRAC 2008. Proceedings of the Eighteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference (Oxbow Books), pp. 39-51. 

2007: Dazzling Dining, in L. Brubaker & K. Linardou (eds.), Eat, Drink and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium. Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies in Honour of Professor A.A.M. Bryer (Ashgate), pp. 75-91. 

2005: Visualising Hierarchy at Imperial Banquets, in W. Mayer & S. Trzcionka (eds.), Feast, Fast or Famine: Food and Drink in Byzantium [Byzantina Australiensia 15] (Australian Association for Byzantine Studies), pp. 11-24. 

2005: Rituals on the road: two highways at Rome and Ravenna AD 400-750, in H. Bjur & B. Santillo Frizell (eds.), Via Tiburtina. Space, movement and artefacts in the urban landscape [The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars, 4:1] (The Swedish Institute in Rome), pp. 47-50.

Anmeldelser

2021: Review of N. Westbrook, The Great Palace in Constantinople: an Architectural Interpretation, in Antiquité Tardive 29, pp. 293-295.

2015: Review of M. David, Eternal Ravenna: from the Etruscans to the Venetians, in The Classical Review 65:1, pp. 238-240. 

2014: Review of S. Alcock, J. Bodel, R. Talbert (eds.), Highways, byways, and road systems in the pre-modern world, in The Classical Review 64:1, pp. 262-264.

2011: Review of L. Revell, Roman Imperialism and Local Identities, in European Journal of Archaeology 14:1-2, pp. 334-336. 

2009: Review of P. von Rummel, Habitus barbarus: Kleidung und Repräsentation spätantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert, in Opuscula 2, pp. 226-227. 

 

Ancient Cities: Creating a Digital Learning Environment on Cultural Heritage

Prosjektet vil utvikle et innovativt, pan-Europeisk digital læringsmodul om greske og romerske byer for å brukes av universitet, og vil skape det fritt tilgjengelige nettbaserte kurset (en såkalt MOOC) Discovering Greek and Roman Cities for et brett publikum. Ledende forskere innen feltet urban arkeologi arbeider sammen med spesialister innen digital læring, veiledde av to spørsmål: Hvordan kan digital læring implementeres innen historisk humaniora og hvordan kan digitalisering appelere til ulike målgrupper? 

Prosjektet omfatter universitetene i Bergen, Aarhus, Athen, Kiel, Paris, Pennsylvania, og det Åpne Universitet i Nederland. Det finansieres av ERASMUS+ strategiske partnerskap.

For mer informasjon, se prosjektet sin nettside, facebook-side og twitter-side

 

Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods

Prosjektet er finansiert av The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences og består av tre workshops som studerer de ulike effekter som globalisering, urbanisering og urbane religioner hade i det østre Middelhavsområdet i perioden 1-800 e.Kr. Møtene samler forskere innen de klassiske språk, klassisk arkeologi, bibliske studier, teologer, historiker og forskere på islam, hvilke integrerer  de seneste arkeologiske funnen med studiet av de relevante literære kildene. Nettverket vil skape muligheter for flervitenskaplig samarbeide og oppmuntre til metodologiske innovasjoner i studiet av de antikke verden. 

Den første workshopen, Global and Local Cultures in the Roman East: from Domination to Interaction, skjedde ved den teologiske fakultet ved universitetet i Helsingfors i november 2018, organisert av Raimo Hakola. 

Den andre workshopen, Urban Religion and Urban Landscapes in the First Millennium, skjedde ved Centre for Urban Network Evolutions ved universitetet i Aarhus i mai 2019, organisert av Rubina Raja. 

Den tredje workshopen, City, Hinterland and Environment: Urban Resilience in the Late Roman and Early Islamic Period, holdes ved AHKR/UiB 23.-25. september 2019, organisert av Eivind Seland og Simon Malmberg. Bidragen fra workshopen publiseres som et tematisk nummer i Det Norske Instituttet i Roma sin tidskrift Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia i 2021/2022. 

 

The Tiber River in Rome: Shaping Urban Movement and Development 

Prosjektet, finansiert av L. Meltzers Høyskolefond, studerer hvilken påvirking Tiberelven hade på antikkens Roma. Elven var fundamental for å forsyne den massive befolkningen i Roma fra senrepublikken til senantikken. Utfordringen at forsyne opp til en million mennesker i et preindustriellt samfunn påkrevde havnefasiliteter i en ikke tidligere skådet skale. Havnene omskapte elvelandskapet ikke bare til den største havnen i Middelhavsregionen, men også til den største kommersielle og industrielle sonen i den antikke verden. Tiberen forendret karakteren på de nærliggende urbane distrikten Marsmarken, Trastevere og Testaccio. På denne måte var elven mer enn bare infrastruktur - den var en av de essensielle geografiske element som skapte Romas urbane form.