Hjem
Simon Nebys bilde

Simon Neby

Professor, knyttet til Centre for Climate and Energy Transformation (CET)
 • E-postsimon.neby@uib.no
 • Telefon+47 55 58 83 44
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg jobber generelt med spørsmål om offentlige organisasjoner, politikk og styring på ulike empiriske felt, gjerne med fokus på institusjonelle endringer, reformer, ansvarsrelasjoner og ansvarsutkreving, kunnskapsanvendelse og spørsmål om koordinering, kapasitet og legitimitet. Et tilbakevendene tema er utfordringer som forvaltningen må håndtere i møtet med spesielt komplekse samfunnsutfordringer, og særlig spenningene som oppstår der både problemforståelse og handlingsalternativer er uklare. 

For tiden er jeg særlig engasjert i spørsmål som handler om ulike aspekter ved klimapolitikk og klimaomstilling, på tvers av skillet mellom utslippsreduksjon og klimatilpasning. Denne interessen har tre sentrale omdreiningspunkt - for det første hvordan kunnskap om klima og klimaendringer omsettes til praksis i politikk og forvaltning, for det andre hvordan forvaltningen gjennom beslutningstaking og organisering søker å ivareta styringskapasitet i situasjoner preget av kompleksitet og usikkerhet, og for det tredje spørsmål knyttet til hvordan klimarisiko håndteres av offentlige organisasjoner og hvordan vår akademiske forståelse for klimarisiko kan videreutvikles. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). The State as a Marketizer vs. the Marketization of the State: Two Organizational Models of Public Sector Corporatization. Public Organization Review.
 • Vis forfatter(e) (2023). Understanding variation in national climate change adaptation: Securitization in focus. Environment and Planning C: Politics and Space. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Creating the “University experience”: promotional and multimodal video productions in Scandinavian higher education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 260-275.
 • Vis forfatter(e) (2023). Climate adaptation in Norway. Between risk, preparedness and normality. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 159-176.
 • Vis forfatter(e) (2021). Using collaborative hackathons to coproduce knowledge on local climate adaptation governance. Current Research in Environmental Sustainability. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies. Journal of Comparative Policy Analysis. 593-611.
 • Vis forfatter(e) (2019). Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). 1419-1428.
 • Vis forfatter(e) (2019). Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 28-50.
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate Adaptation and Preparedness in Norway: Third Order Effects, Small-Scale Wickedness and Governance Capacity. International Public Management Review (IPMR). 26-46.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gaming, accountability and trust: DRGs and activity-based funding in Norway. Financial Accountability and Management. 57-79.
 • Vis forfatter(e) (2015). Quasi-Marketization’s Effects on Accountability: Lessons from Norwegian Health Care Reforms. International Journal of Public Administration. 997-1008.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fra ansvar til "accountability" og tilbake: Ansvarsutkreving i forvaltningen av den norske velferdsstaten. Nordiske organisasjonsstudier. 3-24.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bending the Rules to Play the Game: Accountability, DRG and Waiting List Scandals in Norway and Germany. European Policy Analysis. 127-148.
 • Vis forfatter(e) (2014). Implementation and governance: Current and future research on climate policies. Public Policy and Administration. 106-130.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark. International Review of Administrative Sciences. 249-270.
 • Vis forfatter(e) (2013). La réorganisationde l'imputabilité publique: les réformes hospitalières en Allemagne, en Norvège et au Danemark. International Review of Administrative Sciences. 259-282.
 • Vis forfatter(e) (2012). Changing accountability regimes in hospital governance: Denmark and Norway compared. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration. 3-23.
 • Vis forfatter(e) (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hsopital sectors. Journal of Health Organisation and Management. 331-349.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Hordaflom rapporten – Klima og flom. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Smartare rapportering! Innovasjon gjennom nye modellar for rapportering mellom kommunar og stat. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Work-related crime in Norway: Cross-departmental and inter-organisational measures in a multilevel governance setting. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. .
 • Vis forfatter(e) (2013). same cheat, different wrapping: DRG scandals and accountability in Germany and Norway. 4-2013. 4-2013. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German employment administration and Norwegian hospitals. 6/2013. 6/2013. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Uni Rokkansenterets bidrag til prosjektet "Slagbehandlingskjeden Bergen". 9. 9. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Klimatiltak på Vestlandet. En innledende kartlegging. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Informasjons- og kommunikasjonsarbeidets rolle i det reformerende sykehusvesenet - en diskusjon. 11. 11. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Gaming the system and accountability relations: Negative side-effects of activity based funding in the Norwegian hospital system. 10. 10. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Mellom lokalisme og kompetanse. Evaluering av familieverntjenesten i Bufetat, region vest. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2004). The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Politisk styring og institusjonell autonomi - tre illustrasjoner. 10/03. 10/03. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. 11/03. 11/03. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimautfordringen - et spesielt gjenstridig problem?
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimatilpasning og klimarisiko i kommunene.
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimatilpasning i Norge: Mellom risiko, beredskap og normalsituasjon .
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimaomstilling og -tilpasning.
 • Vis forfatter(e) (2023). Climate adaptation and risk- The Bergen case.
 • Vis forfatter(e) (2022). Grenseoverskridende klimarisiko: Bergens sårbarhet og alternativer for håndtering.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fra strukturell kompleksitet til tidsproblem.
 • Vis forfatter(e) (2020). Frå to til eitt klimatilpassingsfylke - og litt til. Nokre funn og utvalde refleksjonar om planlegging og klimatilpassing.
 • Vis forfatter(e) (2017). User and stakeholder involvement for relevant, reliable and robust local-scale climate projections in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2017). Highlights from the Norwegian case. Cross-agency measures to combat work-related crime and undeclared work.
 • Vis forfatter(e) (2016). Statlig, tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Rapporten i korte trekk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Smartare rapportering! Oppsummering fra prosjektet så langt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kriser, samfunssikerhet og klima. Utfordringer, muligheter og noen forskningserfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hordaklim - samfunnsforskningens bidrag.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hordaklim - fra Rokkansenterets side.
 • Vis forfatter(e) (2014). Marketization and accountability: Lessons from the quasi-markets of the reforming Norwegian healthcare system.
 • Vis forfatter(e) (2014). DRG som organisasjonsreform: Konsekvenser for ansvar og legitimitet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Academia and activism: climate change.
 • Vis forfatter(e) (2023). RISKSEC2.0 Local Stakeholders Workshop.
 • Vis forfatter(e) (2020). Samfunnsfaglig klimamyteknusing: Omstilling, tilpasning, olja og slikt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Oppsummering - klimathon II 2019.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvorfor er det så vanskelig å bruke kunnskap? Om organiseringen av norsk klimapolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). HordaKlim, HordaPlan, HordaFlom og R3 - den samfunnsvitenskapelige og tverrfaglige klimaforskningen ved Rokkansenteret.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvorfor gjør vi ikke noe, når vi vet?
 • Vis forfatter(e) (2013). Sykehusreform - hva er problemet?
 • Vis forfatter(e) (2013). Reforming the welfare state: Accountability, democracy and management.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvorfor reformer ikke virker! Om reformer i norsk helsevesen fra et statsvitenskapelig/organisasjonsteoretisk ståsted.
 • Vis forfatter(e) (2009). Årsmøte i Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sykehusreformen: Hvorfor reformer ikke alltid virker...
 • Vis forfatter(e) (2008). Ledelse og organisasjon i helsetjenestene.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Paper presentation: Translations of securitisation of climate change consequences at local level: climate change adaptation in Bergen and Stavanger municipalities .
 • Vis forfatter(e) (2023). Draft 1: Climate adaptaton in Bergen (Norway): an embedded approach.
 • Vis forfatter(e) (2023). Den nasjonale klimatilpasningspolitikken i Norge: mellom risiko, sektorgrenser og umodenhet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Climate adaptation in Bergen (Norway): an embedded approach?
 • Vis forfatter(e) (2022). The state as marketizer vs. the marketization of the state: Two organizational models of corporatization in Norway and Sweden.
 • Vis forfatter(e) (2022). Higher education and strategic communication in Scandinavia: Creating "the university experience"?
 • Vis forfatter(e) (2021). Time and climate governance: multi-level cooperation as a multi-temporal problem.
 • Vis forfatter(e) (2019). R3: Funn erfaringer, status fra WP1.
 • Vis forfatter(e) (2019). Possible roles of performance indicators for governance legitimacy in wicked policy areas - climate change and public safety.
 • Vis forfatter(e) (2018). Work-related crime, wickedness, and coordination.
 • Vis forfatter(e) (2018). Organizing for the small-scale wickedness of climate-related events: diverging approaches to capacity between municipalities and state agencies in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Noen funn fra HordaPlan - og HordaKlim, R3 og COCAL...
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvor er vi med klimaservice?
 • Vis forfatter(e) (2018). From carbon accounting to climate accountability? The role of knowledge production systems for coordinating wicked climate policies.
 • Vis forfatter(e) (2018). Coordinating the anthropocene: Governance of climate change mitigation and adaptation in Norway and Sweden.
 • Vis forfatter(e) (2018). Coordinating the Anthropocene: Governance of Climate Change Mitigation and Adaptation in Norway and Sweden.
 • Vis forfatter(e) (2018). A hackathon-like workshop to inspire dialogue and find solutions to improve climate services in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Possible role of performance indicators for governance legitimacy in wicked policy areas – climate change and the police.
 • Vis forfatter(e) (2017). Catch and release? Attributing and assuming accountability.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Coordination of Wicked Problems - Climate Change, Police and Immigration. Novel practices for governance capacity and legitimacy.
 • Vis forfatter(e) (2015). The audit society - et blikk på rapportering, kontroll og informasjon.
 • Vis forfatter(e) (2015). Leadership logics and NPM reform: does leadership influence performance?
 • Vis forfatter(e) (2015). Leadership logics and NPM reform: does leadership influence hospital performance?
 • Vis forfatter(e) (2014). Marketization and accountability: Lessons from the reforming Norwegian healthcare system.
 • Vis forfatter(e) (2013). Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German welfare administration and Norwegian hospitals.
 • Vis forfatter(e) (2013). Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German and Norwegian hospitals and welfare administration.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ansvar og (mis)tillit: Styring, demokrati og velferdsreformer.
 • Vis forfatter(e) (2012). NPM vs. WoG in Norwegian healthcare: Accountability issues arising from a decade of health sector reforms.
 • Vis forfatter(e) (2012). Innovation in public management and gaming the system: The case of activity based funding in Norwegian hospitals.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Development and Implementation of Climate Change Policies: Current Research and Future Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2011). Presentasjon: Kartlegging av familie- og barnevernets tilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
 • Vis forfatter(e) (2011). Accountability dynamics in hospital reform: Norway and Denmark compared.
 • Vis forfatter(e) (2011). Accountability and the media: Single-case patterns and lessons from Norwegian healthcare.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Development and Implementation of Climate Change Policies: Current Research and Future Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2009). Samhandlingsreformen fra et forskningsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2009). Samhandling og reform.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reforms and their spillover effects: A theoretical framing of reform based on lessons from the Norwegian hospital reform.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reformer i spesialisthelsetjenesten: Skandinaviske tradisjoner, forskjeller og (uventede) effekter.
 • Vis forfatter(e) (2009). Comparing hospital systems: The end of the decentralized model?
 • Vis forfatter(e) (2008). The end of the decentralized model of healthcare governance? Comparing developments in the Scandinavian hospital sector.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Governance of the Scandinavian Hospital Systems: Developments and Reforms, Accountability and Control.
 • Vis forfatter(e) (2008). Skandinaviske løsninger på styringsproblematikk - noen eksempler.
 • Vis forfatter(e) (2008). Problems and Solutions in the Governance and Organization of the Scandinavian Hospital Fields.
 • Vis forfatter(e) (2007). Årsmøte i Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2007). The end of the decentralized Nordic model? Comparing developments in the Scandinavian hospital sectors.
 • Vis forfatter(e) (2006). Audit logics: Structures and practices in the Scandinavian hospital fields.
 • Vis forfatter(e) (2006). Audit in the Scandinavian hospital sectors: Retrospection in Governance?
 • Vis forfatter(e) (2005). The Scandinavian hospital system: New governance mechanisms, new principles?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimakrisen, klimarisiko og innrammingen av norsk klimapolitikk. Stat og styring. 16-21.
 • Vis forfatter(e) (2017). Arbeidslivskriminalitet. Komplekst problem som kan håndteres, men neppe løses. Stat og styring. 58-61.
 • Vis forfatter(e) (2003). Farvel til den decentrale model? Den norske sygehusreform i komparativt perspektiv. FLOS-nytt.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Er beredskap og klima­tilpasning to sider av samme sak? . Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2023). Er Norge forberedt på tørkesommeren? nationen.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bergen trenger en klimaetat. Bergensavisen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vi må lære av Voss! Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimakrisen, naturkrisen og energikrisen er en og samme sak. Forskersonen.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norge trenger en ny politikk for å ruste samfunnet mot klimaendringene . Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Et gigantisk etterslep. Dagbladet. 69-70.
 • Vis forfatter(e) (2019). BT taler klimafornekternes sak. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2018). Vi må lære å leve med flom. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kriminell organisering? Dagens Perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ikke trekk konklusjoner før støvlene er tømt. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Reform uten innhold. Bergens Tidende. 33-33.
 • Vis forfatter(e) (2012). Når ansvaret tynger. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Blant verdens beste helsesystem. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2009). Institutional reform and governance in the Scandinavian hospital fields. The dynamics of and between change and control.
 • Vis forfatter(e) (2009). Institutional reform and governance in the Scandinavian hospital fields : the dynamics of and between change and control.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2016). Superenhet skal knuse kriminalitet i arbeidslivet.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Reflections on how to change society.
 • Vis forfatter(e) (2016). Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Rapportering som organisatorisk aktivitet. Paradokser i offentlige organisasjoner. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sykehuspolitisk styring i Norge: mellom politikk og forvaltning. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Marketization and Accountability: Lessons from the Reforming Norwegian Healthcare System. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norge i Norden: Fra etternøler til pioner i reformering av sykehussektoren. 15 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). #Klimathon - A hackathon-like workshop to inspire dialogue and improve climate services in Norway. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.