Hjem
 • E-postsindre.horn@uib.no
 • Telefon+47 932 54 897
 • Besøksadresse
  OVERLEGE DANIELSSENS HUS (4. etasje)
  Årstadveien 21
  5009
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Jeg er stipendiat ved Bergen senter for etikk og prioritering på NFR-prosjektet SEVPRI og forsker på alvorlighetskriteriet i norske helseprioriteringer. Mine forskningsinteresser er etikk og politisk filosofi og hvordan dette kan bidra til rettferdige prioriteringer i helsetjenesten, i tillegg til medisinsk etikk og forskningsetikk. Hver høst underviser jeg også i emnet Medisinsk nomenklaturlære for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Public health priority setting: A case for priority to the worse off in well-being during the COVID-19 pandemic. Etikk i praksis. 5-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). Er covid-19 alvorlig? Det norske alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i møte med en pandemi. Tidsskrift for velferdsforskning. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2015). Melanoma brain metastasis is independent of lactate dehydrogenase A expression. Neuro-Oncology. 1374-1385.
 • Vis forfatter(e) (2014). In vitro treatment of melanoma brain metastasis by simultaneously targeting the MAPK and PI3K signaling pathways. International Journal of Molecular Sciences. 8773-8794.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva skal vi med helseprioriteringer? .
 • Vis forfatter(e) (2022). Etiske teorier.
 • Vis forfatter(e) (2021). SEVPRI Rådgiverpanelseminar.
 • Vis forfatter(e) (2021). Etiske teorier - HELSAM301.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Prioriteringer under en pandemi.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2021). Priority setting in health care: The moral basis for prioritising the severely ill.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2022). Priority setting across different levels of decision-making: the way forward. BMJ Global Health. 1 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2013). In vivo animal models for studying brain metastasis: value and limitations. Clinical and Experimental Metastasis. 695-710.
Forskerlinjeoppgave
 • Vis forfatter(e) (2014). In Vitro Treatment of Melanoma Brain Metastasis by Simultaneously Targeting the MAPK and PI3K Signaling Pathways.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

SEVPRI: Severity and priority setting in health care