Hjem
Sindre R. Duelands bilde

Sindre R. Dueland

Rådgiver, Studentombod for Universitetet i Bergen

Som studentombod er det mi oppgåve å sjå til at studentane sin rettssikkerhet blir ivaretatt ved Universitetet i Bergen.

Som studentombod tilbyr eg opplæring til studenttillitsvalde om studentane sine rettar og plikter.