Hjem
Siri Elisabeth Bernssens bilde

Siri Elisabeth Bernssen

Stipendiat
 • E-postSiri.Bernssen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 38
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  443
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Bernssen, Siri Elisabeth. 2018. Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642–1799 Barnedrap og skjulte barnefødslar på 1600- og 1700-talet. Heimen - Lokal og regional historie. 55: 62-77. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2018-01-05
 • Bernssen, Siri Elisabeth. 2017. Liability Assessments and Criminal Responsibility in Norwegian Legal History. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 5: 59-76. doi: 10.15845/bjclcj.v5i1.1353
Bokkapitler
 • Bernssen, Siri Elisabeth. 2019. Transkriberte tingbøker som utgangspunkt for rettshistorisk forsking. Artikkel, sider 165-183. I:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 sider. ISBN: 978-82-8152-055-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt