Hjem
Siri Elisabeth Bernssens bilde

Siri Elisabeth Bernssen

Stipendiat
 • E-postSiri.Bernssen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 38
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  443
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642–1799 Barnedrap og skjulte barnefødslar på 1600- og 1700-talet. Heimen - Lokal og regional historie. 62-77.
 • 2017. Liability Assessments and Criminal Responsibility in Norwegian Legal History. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 59-76.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Transkriberte tingbøker som utgangspunkt for rettshistorisk forsking. 19 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt