Hjem
Siri Elisabeth Bernssens bilde

Siri Elisabeth Bernssen

Ph.d.-kandidat
 • E-postsiri.bernssen@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  443
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Siri Elisabeth Bernssen fullførte master i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen i 2017, og er frå 2019 tilsett som stipendiat i rettshistorie.

Det overordna temaet for PhD-prosjektet er seksuell omgang med barn i norsk strafferettshistorie. Gjennom undersøkingar av både rettslege og utanomrettslege kjelder skal avhandlinga ikkje berre gje ei framstilling av korleis retten har endra seg, men også drøfte kvifor denne utviklinga har skjedd. I tillegg til ei rettshistorisk framstilling, er eit av hovudmåla å identifisere og bidra til større forståing og medvit kring dei grunnleggande verdiane og normative førestillingane som dagens strafferettslege regulering av seksuell omgang med barn er eit produkt av.

Siri Elisabeth har tidlegare arbeidd med ulike rettshistoriske problemstillingar knytt til transkriberte tingbøker frå 1600- og 1700-talet, og publisert fleire artiklar kring dette. 

Siri Elisabeth er tilknytt forskergruppa familie-, barne-, arve-, og personrettforskergruppa for rettskultur og forskergruppa for strafferett og straffeprosess. Ho vert rettleia av Jørn Jacobsen og Jørn Øyrehagen Sunde.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Male offenders and convicted females: Sexual crimes and infanticide in Norway during the 17th and 18th century. Rechtskultur - Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte. 29-48.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ulv og bjørn i norsk natur – ein rettsleg regulert konflikt i over 1000 år. Lov og Rett. 521-534.
 • Vis forfatter(e) (2018). Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642–1799 Barnedrap og skjulte barnefødslar på 1600- og 1700-talet. Heimen - Lokal og regional historie. 62-77.
 • Vis forfatter(e) (2017). Liability Assessments and Criminal Responsibility in Norwegian Legal History. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 59-76.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Seksuelle overgrep mot barn i norsk rettshistorie. Slekt og data.
 • Vis forfatter(e) (2020). Anne Larsdatter. Det døde barnet ved Fjell kirke. Lokalhistorisk magasin. 20-24.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Valdtekt gav berre eitt års fengsel, men dei tok opp kampen. Bergens Tidende, Debattsider. 36.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Transkriberte tingbøker som utgangspunkt for rettshistorisk forsking. 19 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt