Hjem
Siri Gloppens bilde
Foto:
Eivind Senneset

Siri Gloppen

Professor, Professor i statsvitenskap og Prodekan ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Leder for LawTransform (CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation), leder for Bergen School of Global Studies
 • E-postsiri.gloppen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 86+47 918 20 532
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
  Rom 
  313
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg forsker i skjæringspunktet mellom rett og politikk med hovefokus på "lawfare" bruken av rettsmobilisering som politisk strategi og domstolene som arena for omstridte politiske spørsmål som klima, abort og LHBT-rettigheter. Forskningen er knyttet til LawTransform ( CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation) som jeg leder. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt og omfatter en rekke internasjonale og tverrvitenskapelige prosjekter for forskning om rettens samfunnsmessige virkninger.  Empirisk fokus for min egen forskning er i hovedsak Afrika (Sør-Afrika, Malawi, Uganda, Tanzania, Zambia) men jeg har også ledet flere tverr-regionale studier (Latin-Amerika, Afrika, Asia, Europa) og jobber også noe med norske forhold. Jeg er opptatt av hvordan retten brukes til å oppnå sosiale og politiske målsetninger, både "nedenfra" (gjennom at individer og grupper mobliserer rund rettigheter i og utenfor rettsapparatet), "overfra" (fra den politiske ledelsen, gjennom  grunnlovsutvikling, lovgivning og utvikling/begrensning av rettsinstitusjoner). og "innenfra" (gjennom domstolsaktivisme). Jeg er oppttatt av hvordan ulike samfunn kan utvikle institusjoner for ansvarsutkrevning som bidrar til å bygge godt styresett og demokrati - blant annet i fohold til å sikre rettferdige valgprosesser. Et spørsmål jeg har forsket mye på er hvordan sosiale rettigheter kan håndheves av rettsapparatet og hvordan det påviker sosialpolitikk og soaial rettferdighet, for eksempel når det gjelder helse. I forlengelsen av dette er jeg opptatt av hvordan rettsinstitusjoner brukes for å fremme en mer ansvarlig miljø- og klimapolitikk.  Jeg har tidligere forsket på forsoningsprosesser (sannhetskommisjoner, overgangsrettferdighet), politisk teori (særlig knyttet til sosial rettferdighet) og også opptatt av nye former for politiske deltakelse.

Jeg har utviklet og undervist i et stort utvalg av emner, inkludert heldigitale emner ved UiB:

PhD-emner:

Climate Change Governance (2020**, 2014); Effects of Lawfare (2020**, 2015-2019); Rights as Governance & Political Tools: Gender Based Violence (2018); Inequality & Governance (2015); Health Litigation (2010); Human Rights & Poverty (2008)

Masteremner:

Climate Change Governance (2021**, 2013) Constitution & Politics (med UiBs jussfakultet 2014-2020) Law as Political Strategy (2017, 2018); Breaking BAD, Backlash against democracy (2019); Deepening Democracy - Democratic Innovations (2012) Tidliger emner: Checking the State; Constitutionalism; Citizenship; Human Rights & Social Justice; International Justice

Bacheloremner:

Courts, Law & Politics (årlig siden 2015) Political Theory (1995-2000)

Samorganiserte et Global School Graduate-emne om Health Litigation ved Harvard (2014)

Utvalgte publikasjoner:

Bøker:

 • Juridification & Social Citizenship. Ed. with Henriette Aasen, Anne M Magnussen & Even Nilssen (E. Elgar, 2014)
 • Klima, medier og politikk. With Elisabeth Eide, Dag Elgesem, Lise Rakner, L. (Eds.). (2014). Abstrakt forlag AS.
 • Climate Talk: Rights, Poverty & Justice. With Jackie Dugard & Asun L. St.Clair (Eds) (Juta, 2013)
 • Litigating Health Rights: Can Courts Bring Justice to Health. With Alicia E Yamin (Eds) HLS Human Rights Programme Series with Harvard University Press (2011). Spanish Translation published by Siglo XXI (Argentina) in March 2013
 • Courts and Power in Latin America and Africa. Co-authored with Bruce Wilson, Roberto Gargarella, Elin Skaar Palgrave McMillan (2010)
 • Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Ed. with L. Rakner. Fagbokforlaget (2007).
 • Roads to Reconciliation. Ed. with E. Skaar and A. Suhrke. Lexington Books (2005)
 • Democratization  and the Judiciary. Ed. with R. Gargarella and E. Skaar) London: Frank Cass (2004)
 •  South Africa: Battle over the Constitution. Ashgate (1997)

Artikler og kapitler:        

 • “The Climate Crisis: Litigation and Economic, Social and Cultural Rights”. With Catalina Vallejo. in Dugard et.al. (eds) Research Handbook on Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights. Edward Elgar Publishing, (2020). (Jointly conceptualized and written.)
 • “LGBT rights in Africa” With Lise Rakner. Chapter 15 in Ashford, C., & Maine, Research Handbook on Gender, Sexuality, and the Law. Edward Elgar, (2020) (Jointly conceptualized and co-written)
 • “Political determinants of sustainable development goals.” With Camila Gianella and Marta Machado, The Lancet 390.10112 (2017): 2545-2546. (Jointly conceptualized and co-written)
 • “Studying Courts in Context” in LD Haglund & R Stryker, (eds) Economic, Social, and Cultural Rights: Emerging Possibilities for Social Transformation. University of California Press (2015)
 • “Grabbing development: Courts, corruption and judicial independence” In T. Søreide & A. Williams (eds) Corruption, Grabbing and Development: Real World Challenges. E. Elgar Publ. (2014)
 • “Red-Green Lawfare: Climate Justice Discourse in Courtrooms” with Catalina Vallejo, in (J. Dugard et al eds) Climate Talk: Rights, Poverty & Justice (Juta, 2014) (I developed the theoretical framework, Vallejo collected most of the data, jointly analyzed and written)
 • “Judging the price of life: cost considerations in right-to-health litigation” with Octavio Ferraz, Ottar Mæstad, and Lise Rakner, in H. Aasen et al. (Eds.). (2014). Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing (2014). (I led conceptualization and analysis, co-wrote chapter).
 • “Human Rights Based Approaches to Development: Concepts, Evidence, and Policy”, with Varun Gauri, Polity, 44(4): pp 485–50 (2012), (Jointly conceptualized and written)
 • “Climate Change Lawfare” with Asun St Clair, Social Inquiry. 79(4), 2012, pp 899-930) (I developed the theoretical framework, and collected most of the data, jointly written)
 • “Judicial independence and judicialization of electoral politics in Malawi and Uganda”. With Fidelis Edge Kanyongolo In D Chirwa & L. Nijzink,  Accountable Government in Africa: Perspectives from Public Law and Political Science. University of Cape Town Press/UN University Press (2012) (Jointly conceptualized, joint data collection, jointly written)
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Introduction: Women Judges’ Gendered Experiences on the Bench – State of the Art and Beyond . Law & Society Review.
 • Vis forfatter(e) (2021). Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health . Scandinavian Journal of Public Health. 804-808.
 • Vis forfatter(e) (2021). Constitutionalising the Right to Water in Kenya and Slovenia: Domestic Drivers, Opportunity Structures, and Transnational Norm Entrepreneurs. Water. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Conceptualizing Abortion Lawfare. Direito GV Law Review. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tribal Representation and Local Land Governance in the Khasi Hills of Meghalaya, India. Forum for Development Studies.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norske klimaparadokser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 246-255.
 • Vis forfatter(e) (2013). Giving Effect to Children's Right to Health in Colombia? Analysing the Implementation of Court Decisions Ordering Health System Reform. Journal of Human Rights Practice. 153-176.
 • Vis forfatter(e) (2012). Human Rights-Based Approaches to Development: Concepts, Evidence, and Policy. Polity. 485-503.
 • Vis forfatter(e) (2012). Climate Change Lawfare. Social research. 899-930.
 • Vis forfatter(e) (2010). Legal enforcement of social rights: Enabling conditions and impact assessment. Erasmus Law Review. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Litigation as a strategy to hold governments accountable for implementing the right to health. Health and Human Rights: An International Journal.
 • Vis forfatter(e) (2007). Courts and the poor in Malawi: Economic marginalization, vulnerability, and the law. International Journal of Constitutional Law. 258-293.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Role of the Judiciary in the 004 General Elections in Malawi. East African Journal of Peace and Human Rights. 279-317 .
 • Vis forfatter(e) (2003). The Accountability Function of the Courts in Tanzania and Zambia. Democratization. 112-136.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kampen for sosiale rettigheter: Er rettssalen riktig arena? Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 61-75.
 • Vis forfatter(e) (2003). Introduction: The Accountability Function of the Courts in New Democracies. Democratization. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2003). How to Assess the Political Role of the Courts. African Social Research. 98-118.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tax Reform and Democratic Accountability in Sub-Saharan Africa. IDS Bulletin.
 • Vis forfatter(e) (1994). John Rawls rettferdighetsteori og Den norske grunnlov av 1814. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 153-172.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Quo Vadis Sexual and Reproductive Rights Activism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Women on the Bench Authors' Workshop.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimakrisen i en urettferdig verden.
 • Vis forfatter(e) (2019). Understanding the Political Dimensions of the Turning Against Sexual and Reproductive Rights in Peru.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Emergence of Conservative Mobilization and Its Effects on Sexual and Reproductive Rights.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sexual and Reproductive Rights and the Courts.
 • Vis forfatter(e) (2019). Roundtable: The Emergence of Conservative Mobilization and Its Effects on Sexual and Reproductive Rights.
 • Vis forfatter(e) (2019). Roundtable: Researching Backlash against Democracy.
 • Vis forfatter(e) (2019). Malawi Case Study.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction: Framing Legal Approaches to Sexual and Reproductive Rights.
 • Vis forfatter(e) (2019). Changing Hearts and Minds? Kenyan Courts, Public Opinion and LGBT Rights.
 • Vis forfatter(e) (2019). Autocratic Lawfare.
 • Vis forfatter(e) (2018). Malawi Country Case Study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Judging Democratic Backlash (Breaking BAD project).
 • Vis forfatter(e) (2018). Demokrati, rettsstat og populisme.
 • Vis forfatter(e) (2017). Researching effects of lawfare.
 • Vis forfatter(e) (2017). Politics of Morality: Democracy and Health Effects.
 • Vis forfatter(e) (2017). Global Health: Political and Legal Determinants.
 • Vis forfatter(e) (2015). The right to health and Universal Health Coverage.
 • Vis forfatter(e) (2015). Queer Lawfare and Political Backlash. Theoretical and comparative perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2014). Litigating Health Rigths: Can courts bring more justice to health.
 • Vis forfatter(e) (2013). Promoting equity in health through litigation: Considerations for Advocates and Judges.
 • Vis forfatter(e) (2013). Priority Setting in Health: Process, Methods, and Institutions.
 • Vis forfatter(e) (2013). Opeationalising the right to health.
 • Vis forfatter(e) (2013). Constitutionalism, Human Rights and Informal Justice.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Introduction", Juridification and Social Citizenship in the Welfare State.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva vi snakker om når vi snakker om menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2021). Women on the Bench – The role of women judges in fragile states.
 • Vis forfatter(e) (2021). Challenges and learning from implementing legal abortion - global perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2019). Researching sexual and reproductive rights lawfare, drivers of politicization and health effects of criminalization .
 • Vis forfatter(e) (2019). LGBT rights around the world – strides and setbacks.
 • Vis forfatter(e) (2018). Judging democratic backlash.
 • Vis forfatter(e) (2018). Den demokratiske rettsstatens kannibalisme .
 • Vis forfatter(e) (2016). International Law, Courts and Democracy in a Time of Extremism.
 • Vis forfatter(e) (2010). Litigating for medicines - does it bring justice to health?
 • Vis forfatter(e) (2010). Human Rights of LGBT people.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Democratic Republic of Congo: Leaving the past- shaping the future" (Chair).
 • Vis forfatter(e) (2008). Roundtable Talk on Poverty and Human Rights (Chair).
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentar til Jonas Gahr Støres foredrag "FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene 60 år: Dilemmaer for utenrikspolitikken?".
 • Vis forfatter(e) (2004). Demokratiske domstoler?
 • Vis forfatter(e) (2004). Apartheidregimet i Sør-Afrika.
 • Vis forfatter(e) (1999). Rettsstatsutvikling i Sør-Afrika.
 • Vis forfatter(e) (1999). Hvor går det sør-afrikanske demokratiet?
 • Vis forfatter(e) (1999). Hvor går det sør-afrikanske demokratiet?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Researching Autocratization and Resistance in Comparative ‎Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2022). Queer Lawfare in Africa: Queer Identities as Political Currency in Autocratisation Processes and Courts as Sites of Resistance.
 • Vis forfatter(e) (2022). LGBT+ Tolerance: Assessing the Impact of Judicial Decisions and Social Campaigns in Africa.
 • Vis forfatter(e) (2022). Healing the World: Global Public Health Challenges and Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2020). Dialogue symposium: Women on the Bench.
 • Vis forfatter(e) (2020). Autocratic Lawfare and Democratic Backsliding in Africa: Judicial Strategies for Repression and Courts as Arenas for Resistance .
 • Vis forfatter(e) (2018). Sexual and Reproductive Rights Lawfare.
 • Vis forfatter(e) (2018). Queer Lawfare: Global Battles.
 • Vis forfatter(e) (2018). Malawi: Democratic Fits and Starts. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Identity and law - causes and effects of lawfare.
 • Vis forfatter(e) (2018). Authoritarian Constitutionalism in Sub-Saharan Africa .
 • Vis forfatter(e) (2017). The Right to Health and Maximum Available Resources.
 • Vis forfatter(e) (2017). Roundtable. The Transnational and Sub-national Study of Abortion Lawfare. Law and Society Annual Meeting, Mexico, 20-23 June 2017.
 • Vis forfatter(e) (2017). Researching Law and Social Transformation.
 • Vis forfatter(e) (2017). Political determinants of sexual & reproductive health (Globvac project).
 • Vis forfatter(e) (2017). Judicialisation of the right to health: effects beyond health outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2017). Interview field work and observational methods in Constitutional Law.
 • Vis forfatter(e) (2017). Dialoges in Constitutional Law: Sexual & Reproductive Rights Lawfare: Global battles.
 • Vis forfatter(e) (2017). Constitutionalism 100 Years After the Mexican Constitution.
 • Vis forfatter(e) (2017). Conference on 'Land rights, Land Acquisition, and Inclusive Development in India'.
 • Vis forfatter(e) (2017). Conceptualizing Lawfare.
 • Vis forfatter(e) (2017). Africa’s legalized politics of homosexuality: dynamics & effects of criminalization.
 • Vis forfatter(e) (2017). Abortion Rights Lawfare (Theoretical Framwork).
 • Vis forfatter(e) (2016). Human rights - entitlement to health: what does it mean in practice and how can it affect priority setting for UHC?
 • Vis forfatter(e) (2016). Criminalization of Abortion and Same Sex intimacy in Africa: Triggers and Health Effects .
 • Vis forfatter(e) (2016). Abortion Rights Lawfare: A Conceptual Framwork.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Role of Law in the Pursuit of Sustainable Development. Keynote address at bars 2015.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sexual and Reproductive Rights Lafare. Global Battles.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bergen Exchanges on Law & Social Transformation. Various presentations during the week and main responsibility for the conference.
 • Vis forfatter(e) (2013). ”Prioritization of healthcare: Comparative perspectives”.
 • Vis forfatter(e) (2013). Data requred to evaluate impact of courts decisions on social transformation: the right to health /La información que se requiere para evaluar el impacto de las instituciones jurídicas en la transformación social.
 • Vis forfatter(e) (2013). Courting elections in hybrid regimes.
 • Vis forfatter(e) (2013). Courting Elections in Hybrid Regimes.
 • Vis forfatter(e) (2013). Can courts bring social justice? Rights based welfare policy in a comparative perspective - The Annual Azim Premji Public Lecture.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Challenges in translating the right to health into practice - addressing or creating inequality?".
 • Vis forfatter(e) (2010). Empowering ligitation? Analysing empowerment-impact of internationalized social rights litigation in South Africa.
 • Vis forfatter(e) (2008). Litigating the Right to Health.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Accountability Function of the Ugandan Courts: Framework for inquiry.
 • Vis forfatter(e) (2005). Public interest litigation, social rights and public policy.
 • Vis forfatter(e) (2005). Public interest litigation, social rights and public policy.
 • Vis forfatter(e) (2005). Law and Poverty in Malawi: Towards Progressive Linkages.
 • Vis forfatter(e) (2004). The role of the judiciary in the 2004 General Elections in Malawi.
 • Vis forfatter(e) (2004). Socio-Economic Rights and Constitutionalism: Not by Litigation Alone?
 • Vis forfatter(e) (2004). Social Rights Litigation as Transformation.
 • Vis forfatter(e) (2004). Courts and Social Transformation: an Analytical Framework.
 • Vis forfatter(e) (2004). "The Institutional Context of the 2004 General Elections in Malawi: The Role of the Courts".
 • Vis forfatter(e) (2003). The Politics of Social Rights Litigation.
 • Vis forfatter(e) (2003). Analyzing the Role of Courts in Social Transformation: Social Rights Litigation, court responsiveness and capability.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Accountability Function of the Courts in Zambia.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Accountability Function of the Courts in Tanzania.
 • Vis forfatter(e) (2002). How to Assess the Political Role of the Zambian courts?
 • Vis forfatter(e) (2002). Accountability and the role of courts and institutions of restraint.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Difficult trade-offs in response to COVID-19: the case for open and inclusive decision making. Nature Medicine. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction : climate change justice : narratives, rights and the poor. South African journal on human rights. 6-13.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2004). Uferdig oppgjør. Om Jon Elsters "Oppgjøret med Fortiden Internasjonalt perspektiv på overgangen til demokrati" (Oslo: Pax 2004). Historisk Tidsskrift (Norge).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Queer lawfare in Africa: Legal strategies in contexts of LGBTIQ+ criminalisation and politicisation. Pretoria University Law Press (PULP).
 • Vis forfatter(e) (2014). Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag.
 • Vis forfatter(e) (2014). Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2013). La lucha por los derechos de la salud: ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio? Siglo XXI Editores.
 • Vis forfatter(e) (2013). CLIMATE TALK. Rights, Poverty and Justice. Juta Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2011). Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to Health (Harvard Law School Human Rigthts Programme Series). Harvard University Press (HUP).
 • Vis forfatter(e) (2007). Globalization and democratization: Challenges for political parties. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2005). Roads to Reconciliation. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) (2004). Democratization and the Judiciary: The Accountability Function of Courts in New Democracies. Frank Cass Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2004). Democratization and the Judiciary. The Accountability Function of Courts in New Democracies. Frank Cass Publishers.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2010). Courts and power in Latin America and Africa.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). South Africa: The Battle over the Constitution. Ashgate Publishing Limited.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Sør-Afrikas sannhetskommisjon – et internasjonalt ideal? FN-magasinet. 8-11.
 • Vis forfatter(e) (2003). Building the Rule of Law in New Democracies: Challenges and Opportunities for Judicial Reform. CMI Policy Brief. 1-4.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). For å få tillit til koronatiltakene, må myndighetene begrunne dem bedre. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den globale abortstriden: Hvem får bestemme over kvinners kropp? Bistandsaktuelt.
 • Vis forfatter(e) (2002). Vest Sahara - Grunn til dårlig norsk samvittighet? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). Global rettpleie - en vei til forsoning? Bergens Tidende.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2020). Time for global health diplomacy. The Lancet. 1691-1692.
 • Vis forfatter(e) (2017). Political determinants of Sustainable Development Goals. The Lancet. 2545-2546.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Power Dynamics in The Provision of Legal Abortion: A Feminist Perspective on Nurses and Conscientious Objection in South Africa .
 • Vis forfatter(e) (2001). South African constitutionalism, 1994-2000 : the difficult balancing act of the Constitutional Court.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Ytringsfriheten 20 år etter fatwaen mot Salman Rushdie.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Zimbabwe: Contested Autocratization. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Quest for Butterfly Climate Adjudication. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Queer lawfare in Kenya: Shifting opportunities for rights realisation.
 • Vis forfatter(e) (2022). Queer lawfare in Africa: Introduction and theoretical framework .
 • Vis forfatter(e) (2022). Malawi: Democratic Fits and Starts.
 • Vis forfatter(e) (2022). Legal Strategies: Constitutional, administrative, judicial, and discursive lawfare.
 • Vis forfatter(e) (2022). Conclusion: The kaleidoscope of queer lawfare in Africa. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). A View from Northern Europe.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Climate Crisis: Litigation and Economic, Social and Cultural Rights. 456 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). LGBT Rights in Africa. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Studying Courts in Context: The Role of Nonjudicial Institutional and Socio-Political Realities. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stortingsklima. Klima som valgkamptema og norske politikeres syn på klimautfordringene. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norske paradokser. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Klimabistand: god bistandspolitikk? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Juridification and social citizenship: international law, democracy and professional discretion. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Judging the price of life: cons considerations in right-to-health litigation. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduction. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Courts, corruption and judical independence. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). ntroducción. ¿Pueden los litigios judiciales volver más justa la salud? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Red-Green Lawfare: Climate Justice Discourse in Courtrooms. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Litigación del derecho a la salud. ¿Son actores transnacionales los que mueven los hilos. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). La lucha por los derechos de la salud. Marco de análisis. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2013). Climate Change Lawfare. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Judicial Independence and Judicialisation of Electoral Politics in Malawi and Uganda.
 • Vis forfatter(e) (2012). I pose og sekk? Klima i norsk utviklingspolitikk etter 2005. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Litigating the right to health : are transnational actors backseat driving? 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Litigating health rights : framing the analysis. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Litigating for medicines: how can we assess impact on health outcomes. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduction : can litigation bring justice to health? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Public Interest Litigation, Social Rights, and Social Policy. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Elections in Court: The Judiciary and Uganda's 2006 Election Process. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduction: Coming to grips with the current predicaments of political parties. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Malawi. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Courts and Social Transformation: An Analytical Framework. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). South Africa's Truth and Reconciliation Commission as an international model. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Social Rights Litigation as Transformation: South African Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sobre el derecho de resistencia en contextos de privaciones severas. Como deberia reaccionar el Estado? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Roads to Reconciliation: A Conceptual Framework.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Accountability Function of the Courts in Tanzania and Zambia. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Rettsstat og demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2004). Introduction: The Accountability Function of Courts in New Democracies. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tax reform and democratic accountability in sub-Saharan Africa.
 • Vis forfatter(e) (2003). Reparatory Justice - A Road to Reconcilition? On the role of Reparations in Transitional Justice Theory. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Den opprinnelige posisjon. Prinsipper for forhandling om rettferdighet. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Apartheid, borgerrettigheter, frihet, menneskerettigheter, libertarianisme, naturrett, rettferdighet, rettigheter, samfunnskontrakt.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2008). The Poor and the Judiciary.
 • Vis forfatter(e) (2002). Responsiveness to the Concerns of the Poor and Accountability to the Commitment to Reduce Poverty - An Issues Paper (Commissioned by UNDP).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2007). "Courts and the marginalized: Comparative perspectives". International Journal of Constitutional Law. 183-186.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). La litigación en reclamo de medicamentos. ¿De qué modo es posible evaluar el impacto en los resultados de salud?,. 361-391.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2020). The quest for butterfly climate judging.
 • Vis forfatter(e) (2020). The quest for butterfly climate judging.
 • Vis forfatter(e) (2019). The perfect enemy: From migrants to sexual minorities.
 • Vis forfatter(e) (2018). Zambian courts breaking BAD?
 • Vis forfatter(e) (2013). Sexual and reproductive rights - a global legal battlefield.
 • Vis forfatter(e) (2013). Access denied. Abortion rights in Latin America.
 • Vis forfatter(e) (2010). How does litigation affect health financing? WHO (Technical Brief Series no. Brief No 15.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Right to health in contexts of resource scarcity: towards judicial enforcement of the right to a fair share. 33-54. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Zanzibar Yearbook of Law vol 5. Zanzibar Legal Services Centre.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

- Direktør - Centre on Law & Social Transformation (UiB - CMI 2014-) 

- Prosjektleder - Political determinants of sexual and reproductive health: Criminalization, health impacts and game changers (UiB - CMI 2016-2021)

- Prosjektleder - LawTransform: Effects of Rights & Law (UiB - 2017-2022)

- Prosjektleder - Sexual and Reproductive Rights Lawfare: Global Battles (UiB - CMI 2014-2018)

- Forskningskoordinator 2013-2015 - PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimacy of the Global Judiciary (Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet - Centre of Excellence, 2013-)

- Forsker - Abortion Lawfare in Latin America (UiB - CMI 2014-2017)

- Prosjektleder - Land Rights and Inclusive Sustainable Development in India (UiB - CMI 2013-2016)

- Prosjektleder - Institutionalizing the Right to Health in Health Service Delivery (Norad/CMI/Verdensbanken 2014-2016)

- Forsker - Climate Change Discourse, Rights and the Poor (UiB - CMI 2010-2012)

- Prosjektleder- The right to health through litigation? Can court enforced health rights improve health policy and priority-setting in poor countries? (Samarbeid mellom CMI, Medisinsk fakultet ved UiB, Harvard University, forskere i Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, South Africa, India, Bangladesh - 2008-2012)

Twitter

Tilknyttet innhold