Hjem
Siri Gloppens bilde

Siri Gloppen

Professor, Director Centre on Law and Social Transformation
 • E-postSiri.Gloppen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 86+47 918 20 532
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  Rom 
  313
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Jeg leder Centre on Law & Social Transformation som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt for forskning om rettens samfunnsmessige virkninger. Mitt viktigste forskningsfelt er forholdet mellom rett og politikk.  Empirisk fokus er i hovedsak Afrika (Sør-Afrika, Malawi, Uganda, Tanzania, Zambia) men jeg har også ledet flere tverr-regionale studier (Latin-Amerika, Afrika, Asia, Øst-Europa) og jobber også noe med norske forhold. Jeg er opptatt av hvordan retten brukes til å oppnå sosiale og politiske målsetninger, både "nedenfra" (gjennom at individer og grupper mobliserer rund rettigheter i og utenfor rettsapparatet), "overfra" (fra den politiske ledelsen, gjennom  grunnlovsutvikling, lovgivning og utvikling/begrensning av rettsinstitusjoner). og "innenfra" (gjennom domstolsaktivisme). Jeg er oppttatt av hvordan ulike samfunn kan utvikle institusjoner for ansvarsutkrevning som bidrar til å bygge godt styresett og demokrati - blant annet i fohold til å sikre rettferdige valgprosesser. Et spørsmål jeg har forsket mye på er hvordan sosiale rettigheter kan håndheves av rettsapparatet og hvordan det påviker sosialpolitikk og soaial rettferdighet, for eksempel når det gjelder helse. I forlengelsen av dette er jeg opptatt av hvordan rettsinstitusjoner brukes for å fremme en mer ansvarlig miljø- og klimapolitikk.  Jeg har tidligere forsket på forsoningsprosesser (sannhetskommisjoner, overgangsrettferdighet), politisk teori (særlig knyttet til sosial rettferdighet) og også opptatt av nye former for politiske deltakelse.

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Tribal Representation and Local Land Governance in the Khasi Hills of Meghalaya, India. Forum for Development Studies.
 • 2015. Norske klimaparadokser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 246-255.
 • 2013. Giving Effect to Children's Right to Health in Colombia? Analysing the Implementation of Court Decisions Ordering Health System Reform. Journal of Human Rights Practice. 153-176.
 • 2012. Human Rights-Based Approaches to Development: Concepts, Evidence, and Policy. Polity. 485-503.
 • 2012. Climate Change Lawfare. Social research. 899-930.
 • 2010. Legal enforcement of social rights: Enabling conditions and impact assessment. Erasmus Law Review. 16 sider.
 • 2008. Litigation as a strategy to hold governments accountable for implementing the right to health. Health and Human Rights: An International Journal.
 • 2007. Courts and the poor in Malawi: Economic marginalization, vulnerability, and the law. International Journal of Constitutional Law. 258-293.
 • 2006. The Role of the Judiciary in the 004 General Elections in Malawi. East African Journal of Peace and Human Rights. 279-317 .
 • 2003. The Accountability Function of the Courts in Tanzania and Zambia. Democratization. 112-136.
 • 2003. Kampen for sosiale rettigheter: Er rettssalen riktig arena? Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 61-75.
 • 2003. Introduction: The Accountability Function of the Courts in New Democracies. Democratization. 1-6.
 • 2003. How to Assess the Political Role of the Courts. African Social Research. 98-118.
 • 2002. Tax Reform and Democratic Accountability in Sub-Saharan Africa. IDS Bulletin.
 • 1994. John Rawls rettferdighetsteori og Den norske grunnlov av 1814. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 153-172.
Rapport
 • 2005. Social rights litigation as transformation: South African perspectives. .
 • 2004. Aid to judicial reform: Norwegian and international experiences. .
 • 2002. Reconciliation and Democratisation: Outlining the Research Field. 2002:5. 2002:5. .
 • 1994. Kortidsansettelser i elektrobransjen. 163. 163. .
Faglig foredrag
 • 2019. Understanding the Political Dimensions of the Turning Against Sexual and Reproductive Rights in Peru.
 • 2019. The Emergence of Conservative Mobilization and Its Effects on Sexual and Reproductive Rights.
 • 2019. Sexual and Reproductive Rights and the Courts.
 • 2019. Roundtable: The Emergence of Conservative Mobilization and Its Effects on Sexual and Reproductive Rights.
 • 2019. Roundtable: Researching Backlash against Democracy.
 • 2019. Malawi Case Study.
 • 2019. Introduction: Framing Legal Approaches to Sexual and Reproductive Rights.
 • 2019. Changing Hearts and Minds? Kenyan Courts, Public Opinion and LGBT Rights.
 • 2019. Autocratic Lawfare.
 • 2018. Malawi Country Case Study.
 • 2018. Judging Democratic Backlash (Breaking BAD project).
 • 2018. Demokrati, rettsstat og populisme.
 • 2017. Researching effects of lawfare.
 • 2017. Politics of Morality: Democracy and Health Effects.
 • 2017. Global Health: Political and Legal Determinants.
 • 2015. The right to health and Universal Health Coverage.
 • 2015. Queer Lawfare and Political Backlash. Theoretical and comparative perspectives.
 • 2014. Litigating Health Rigths: Can courts bring more justice to health.
 • 2013. Promoting equity in health through litigation: Considerations for Advocates and Judges.
 • 2013. Priority Setting in Health: Process, Methods, and Institutions.
 • 2013. Opeationalising the right to health.
 • 2013. Constitutionalism, Human Rights and Informal Justice.
 • 2013. "Introduction", Juridification and Social Citizenship in the Welfare State.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Researching sexual and reproductive rights lawfare, drivers of politicization and health effects of criminalization .
 • 2019. LGBT rights around the world – strides and setbacks.
 • 2018. Judging democratic backlash.
 • 2018. Den demokratiske rettsstatens kannibalisme .
 • 2016. International Law, Courts and Democracy in a Time of Extremism.
 • 2010. Litigating for medicines - does it bring justice to health?
 • 2010. Human Rights of LGBT people.
 • 2008. The Democratic Republic of Congo: Leaving the past- shaping the future" (Chair).
 • 2008. Roundtable Talk on Poverty and Human Rights (Chair).
 • 2008. Kommentar til Jonas Gahr Støres foredrag "FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene 60 år: Dilemmaer for utenrikspolitikken?".
 • 2004. Demokratiske domstoler?
 • 2004. Apartheidregimet i Sør-Afrika.
 • 1999. Rettsstatsutvikling i Sør-Afrika.
 • 1999. Hvor går det sør-afrikanske demokratiet?
 • 1999. Hvor går det sør-afrikanske demokratiet?
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Dialogue symposium: Women on the Bench.
 • 2020. Autocratic Lawfare and Democratic Backsliding in Africa: Judicial Strategies for Repression and Courts as Arenas for Resistance .
 • 2018. Sexual and Reproductive Rights Lawfare.
 • 2018. Queer Lawfare: Global Battles.
 • 2018. Malawi: Democratic Fits and Starts. .
 • 2018. Identity and law - causes and effects of lawfare.
 • 2018. Authoritarian Constitutionalism in Sub-Saharan Africa .
 • 2017. The Right to Health and Maximum Available Resources.
 • 2017. Roundtable. The Transnational and Sub-national Study of Abortion Lawfare. Law and Society Annual Meeting, Mexico, 20-23 June 2017.
 • 2017. Researching Law and Social Transformation.
 • 2017. Political determinants of sexual & reproductive health (Globvac project).
 • 2017. Judicialisation of the right to health: effects beyond health outcomes.
 • 2017. Interview field work and observational methods in Constitutional Law.
 • 2017. Dialoges in Constitutional Law: Sexual & Reproductive Rights Lawfare: Global battles.
 • 2017. Constitutionalism 100 Years After the Mexican Constitution.
 • 2017. Conference on 'Land rights, Land Acquisition, and Inclusive Development in India'.
 • 2017. Conceptualizing Lawfare.
 • 2017. Africa’s legalized politics of homosexuality: dynamics & effects of criminalization.
 • 2017. Abortion Rights Lawfare (Theoretical Framwork).
 • 2016. Human rights - entitlement to health: what does it mean in practice and how can it affect priority setting for UHC?
 • 2016. Criminalization of Abortion and Same Sex intimacy in Africa: Triggers and Health Effects .
 • 2016. Abortion Rights Lawfare: A Conceptual Framwork.
 • 2015. The Role of Law in the Pursuit of Sustainable Development. Keynote address at bars 2015.
 • 2015. Sexual and Reproductive Rights Lafare. Global Battles.
 • 2015. Bergen Exchanges on Law & Social Transformation. Various presentations during the week and main responsibility for the conference.
 • 2013. ”Prioritization of healthcare: Comparative perspectives”.
 • 2013. Data requred to evaluate impact of courts decisions on social transformation: the right to health /La información que se requiere para evaluar el impacto de las instituciones jurídicas en la transformación social.
 • 2013. Courting elections in hybrid regimes.
 • 2013. Courting Elections in Hybrid Regimes.
 • 2013. Can courts bring social justice? Rights based welfare policy in a comparative perspective - The Annual Azim Premji Public Lecture.
 • 2013. "Challenges in translating the right to health into practice - addressing or creating inequality?".
 • 2010. Empowering ligitation? Analysing empowerment-impact of internationalized social rights litigation in South Africa.
 • 2008. Litigating the Right to Health.
 • 2005. The Accountability Function of the Ugandan Courts: Framework for inquiry.
 • 2005. Public interest litigation, social rights and public policy.
 • 2005. Public interest litigation, social rights and public policy.
 • 2005. Law and Poverty in Malawi: Towards Progressive Linkages.
 • 2004. The role of the judiciary in the 2004 General Elections in Malawi.
 • 2004. Socio-Economic Rights and Constitutionalism: Not by Litigation Alone?
 • 2004. Social Rights Litigation as Transformation.
 • 2004. Courts and Social Transformation: an Analytical Framework.
 • 2004. "The Institutional Context of the 2004 General Elections in Malawi: The Role of the Courts".
 • 2003. The Politics of Social Rights Litigation.
 • 2003. Analyzing the Role of Courts in Social Transformation: Social Rights Litigation, court responsiveness and capability.
 • 2002. The Accountability Function of the Courts in Zambia.
 • 2002. The Accountability Function of the Courts in Tanzania.
 • 2002. How to Assess the Political Role of the Zambian courts?
 • 2002. Accountability and the role of courts and institutions of restraint.
Leder
 • 2013. Introduction : climate change justice : narratives, rights and the poor. South African journal on human rights. 6-13.
Leserinnlegg
 • 2013. Menneskerettighetene er udelelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Anmeldelse
 • 2004. Uferdig oppgjør. Om Jon Elsters "Oppgjøret med Fortiden Internasjonalt perspektiv på overgangen til demokrati" (Oslo: Pax 2004). Historisk Tidsskrift (Norge).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2014. Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag.
 • 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing.
 • 2013. La lucha por los derechos de la salud: ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio? Siglo XXI Editores.
 • 2013. CLIMATE TALK. Rights, Poverty and Justice. Juta Publishers.
 • 2011. Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to Health (Harvard Law School Human Rigthts Programme Series). Harvard University Press (HUP).
 • 2007. Globalization and democratization: Challenges for political parties. Fagbokforlaget.
 • 2005. Roads to Reconciliation. Lexington Books.
 • 2004. Democratization and the Judiciary: The Accountability Function of Courts in New Democracies. Frank Cass Publishers.
 • 2004. Democratization and the Judiciary. The Accountability Function of Courts in New Democracies. Frank Cass Publishers.
Vitenskapelig monografi
 • 2010. Courts and power in Latin America and Africa.
Fagbok
 • 1997. South Africa: The Battle over the Constitution. Ashgate Publishing Limited.
Hovedfagsoppgave
 • 2006. Nigerian democratisation. A text analysis of Democracy Theory.
 • 2005. National Human Rights Institutions. A case-study of the National Human Rights Commission in Malaysia and a Comparative Country Survey of 79 States.
 • 2005. Islamism and Democracy - An inquriy into the Political Thought of the Sudanese Islamist Hassan al-Turabi.
 • 2004. Inkludering av innvandrere i norske kommuner. En studie av statlig og kommunal diskurs om mål og middel.
Mastergradsoppgave
 • 2018. Water & Power.
 • 2018. A Postmaterialist Explanation of Homophobia in Africa: Multilevel Analysis of Attitudes Towards Homosexuals in 33 African Countries.
 • 2016. Frå sinke til føregangsland på transpersonars rettar.
 • 2006. The judicial protection of tolerance in Chile and Argentina. Explaining freedom of expression jurisprudence 1990-2003.
 • 2006. The Mapuche people´s battle for indigenous land: possibilities for litigating on indigenous land rights.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2009. Sør-Afrikas sannhetskommisjon – et internasjonalt ideal? FN-magasinet. 8-11.
 • 2003. Building the Rule of Law in New Democracies: Challenges and Opportunities for Judicial Reform. CMI Policy Brief. 1-4.
Kronikk
 • 2013. Den globale abortstriden: Hvem får bestemme over kvinners kropp? Bistandsaktuelt.
 • 2002. Vest Sahara - Grunn til dårlig norsk samvittighet? Bergens Tidende.
 • 2001. Global rettpleie - en vei til forsoning? Bergens Tidende.
Brev til redaktøren
 • 2020. Time for global health diplomacy. The Lancet. 1691-1692.
 • 2017. Political determinants of Sustainable Development Goals. The Lancet. 2545-2546.
Doktorgradsavhandling
 • 2020. Power Dynamics in The Provision of Legal Abortion: A Feminist Perspective on Nurses and Conscientious Objection in South Africa .
 • 2001. South African constitutionalism, 1994-2000 : the difficult balancing act of the Constitutional Court.
Intervju
 • 2009. Ytringsfriheten 20 år etter fatwaen mot Salman Rushdie.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. LGBT Rights in Africa.
 • 2015. Studying Courts in Context: The Role of Nonjudicial Institutional and Socio-Political Realities. 28 sider.
 • 2014. Stortingsklima. Klima som valgkamptema og norske politikeres syn på klimautfordringene. 21 sider.
 • 2014. Norske paradokser. 15 sider.
 • 2014. Klimabistand: god bistandspolitikk? 19 sider.
 • 2014. Juridification and social citizenship: international law, democracy and professional discretion. 23 sider.
 • 2014. Judging the price of life: cons considerations in right-to-health litigation. 25 sider.
 • 2014. Introduction. 20 sider.
 • 2014. Courts, corruption and judical independence. 12 sider.
 • 2013. ntroducción. ¿Pueden los litigios judiciales volver más justa la salud? 18 sider.
 • 2013. Red-Green Lawfare: Climate Justice Discourse in Courtrooms. 28 sider.
 • 2013. Litigación del derecho a la salud. ¿Son actores transnacionales los que mueven los hilos. 32 sider.
 • 2013. La lucha por los derechos de la salud. Marco de análisis. 26 sider.
 • 2013. Introduction.
 • 2013. Climate Change Lawfare. 31 sider.
 • 2012. Judicial Independence and Judicialisation of Electoral Politics in Malawi and Uganda.
 • 2012. I pose og sekk? Klima i norsk utviklingspolitikk etter 2005. 25 sider.
 • 2011. Litigating the right to health : are transnational actors backseat driving? 27 sider.
 • 2011. Litigating health rights : framing the analysis. 23 sider.
 • 2011. Litigating for medicines: how can we assess impact on health outcomes. 27 sider.
 • 2011. Introduction : can litigation bring justice to health? 16 sider.
 • 2008. Public Interest Litigation, Social Rights, and Social Policy. 26 sider.
 • 2008. Elections in Court: The Judiciary and Uganda's 2006 Election Process. 37 sider.
 • 2007. Introduction: Coming to grips with the current predicaments of political parties. 10 sider.
 • 2006. Malawi. 22 sider.
 • 2006. Courts and Social Transformation: An Analytical Framework. 25 sider.
 • 2005. South Africa's Truth and Reconciliation Commission as an international model. 17 sider.
 • 2005. Social Rights Litigation as Transformation: South African Perspectives.
 • 2005. Sobre el derecho de resistencia en contextos de privaciones severas. Como deberia reaccionar el Estado? 17 sider.
 • 2005. Roads to Reconciliation: A Conceptual Framework.
 • 2005. Introduction.
 • 2004. The Accountability Function of the Courts in Tanzania and Zambia. 25 sider.
 • 2004. Rettsstat og demokrati.
 • 2004. Introduction: The Accountability Function of Courts in New Democracies. 6 sider.
 • 2003. Tax reform and democratic accountability in sub-Saharan Africa.
 • 2003. Reparatory Justice - A Road to Reconcilition? On the role of Reparations in Transitional Justice Theory. 17 sider.
 • 2003. Den opprinnelige posisjon. Prinsipper for forhandling om rettferdighet. 14 sider.
 • 1997. Apartheid, borgerrettigheter, frihet, menneskerettigheter, libertarianisme, naturrett, rettferdighet, rettigheter, samfunnskontrakt.
Poster
 • 2017. Land Rights Environmental Protection and Inclusive Development within Indias Federal System.
 • 2008. The Poor and the Judiciary.
 • 2002. Responsiveness to the Concerns of the Poor and Accountability to the Commitment to Reduce Poverty - An Issues Paper (Commissioned by UNDP).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2007. "Courts and the marginalized: Comparative perspectives". 183-186.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2013. La litigación en reclamo de medicamentos. ¿De qué modo es posible evaluar el impacto en los resultados de salud?,. 361-391.
Briefs
 • 2020. The quest for butterfly climate judging.
 • 2019. The perfect enemy: From migrants to sexual minorities.
 • 2018. Zambian courts breaking BAD?
 • 2013. Sexual and reproductive rights - a global legal battlefield.
 • 2013. Access denied. Abortion rights in Latin America.
 • 2010. How does litigation affect health financing? WHO (Technical Brief Series no. Brief No 15.
Faglig kapittel
 • 2016. Right to health in contexts of resource scarcity: towards judicial enforcement of the right to a fair share. 33-54. I:
  • 2016. Zanzibar Yearbook of Law vol 5. Zanzibar Legal Services Centre.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Selected Publications
Books:
 

 • Juridification & Social Citizenship, (ed with H Aasen, AM Magnussen and E Nilssen) Edward Elgar 2014
 • Climate Talk: Rights, Poverty & Justice (ed with J Dugard and A St.Claire) Cape Town: Juta Press (2013) 
 • * (ed. with Alicia Yamin) Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to Health?(Harvard Law School Human Rights Programme Series with Harvard University Press) 2011
 • ·         (with B. Wilson, R. Gargarella, E. Skaar, M. Kinander) Courts and Power in Latin America and Africa. Palgrave (2010)
 • ·         (with L. Rakner) Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Fagbokforlaget (2007).
 • ·         (ed. with E. Skaar and A. Suhrke) Roads to Reconciliation. Lexington Books (2005)
 • ·         (ed. with R. Gargarella and E. Skaar) Democratization  and the Judiciary London: Frank Cass (2004)
 • ·         South Africa: Battle over the Constitution. Ashgate (1997)

 

Articles and chapters·         

 

 • “Studying Courts in Context: the role of non-judicial institutional and socio-political realities” Ch 13 in LD Haglund & R Stryker, (eds) Economic, Social, and Cultural Rights: Emerging Possibilities for Social Transformation (University of California Press, forthcoming 2015)
 • Prioritization of healthcare: Comparative perspectives” (With OL Ferraz, O Mæstad and L Rakner) in H Aasen et al (eds) Juridification & Social Citizenship, (E.Elgar, forthcoming)
 • “Social Movements” in P. Burnell, V. Randall and L. Rakner (eds) Politics in the Developing World (Oxfore University Press, Forthcoming 2013)
 • “Grabbing development: Courts, corruption and judicial independence” In Tina Søreide and Aled Williams (eds) Corruption, Grabbing and Development: Real World Challenges (Edward Elgar 2014) 
 •  

 • ”Prioritization of healthcare: Comparative perspectives” (With OL Ferraz, O Mæstad and L Rakner) in H Aasen et al (eds) Juridification & Social Citizenship, (E.Elgar, forthcoming)

 • “Social Movements” in P. Burnell, V. Randall and L. Rakner (eds) Politics in the Developing World (Oxfore University Press, Forthcoming 2013)

 • “Grabbing development: Courts, corruption and judicial independence” In Tina Søreide and Aled Williams (eds) Corruption, Grabbing and Development: Real World Challenges (Edward Elgar Publishing, forthcoming 2013)

 • “Red-Green Lawfare: Climate Justice Discourse in Courtrooms” (with C Vallejo) in J Dugard et al (eds) Climate Talk: Rights, Poverty & Justice (Juta, 2013)
 • ”The Judiciary” Chapter 5 in N. Patel and L. Svåsand (eds) (with F. E. Kanyongolo) Government and Politics in Malawi, Fountain Press, Malawi, 2013
 • “Climate Change Lawfare” (with Asun St Clair) Social Inquiry. 79(4), 2012, pp 899-930
 • • Revised version in OC Ruppel et al (Eds), Climate Change: Legal Responses and Global Responsibility. By Nomos Publishers, Germany, Forthcoming 2013
 • “Human Rights Based Approaches to Development: Concepts, Evidence, and Policy” (with Varun Gauri) Polity, 44(4): 2012, pp 485–50
 • “I pose og sekk? Klima og fattigdom i norsk bistand” (Two for the prize of one? Climate and poverty in Norwegian aid) (with Lise Rakner) in E.Tjønneland (eds) Nye retninger for norsk bistand (New trends in Norwegian Aid) (Spartacus/Scandinavian University Press, 2012)
 • “Judicial independence and judicialization of electoral politics in Malawi and Uganda” (with F. E. Kanyongolo) In D Chirwa & L. Nijzink, Accountable Government in Africa: Perspectives from Public Law and Political Science (University of Cape Town Press/ United Nations University Press, 2012)
 • ”Litigating health rights: Framing the Analysis” in Yamin & Gloppen (eds) Litigating Health Rights (2011)
 • “Introduction: Can Litigation Bring Justice to Health” (with M Roseman) in Yamin & Gloppen (eds) Litigating Health Rights (2011).
 • “Litigating the Right to Health: Are Transnational Actors back seat driving” (with M Roseman) in Yamin & Gloppen (eds) Litigating Health Rights (2011)
 • “Litigating for medicines: How can we assess impact on health outcomes” (with OF Norheim) in Yamin & Gloppen (eds) Litigating Health Rights (2011)
 • Legal Enforcement of Social Rights: Enabling Conditions and Impact AssessmentErasmus Law Review (vol2 no 4, 2009).
 • ·         “Litigation as a strategy to hold governments accountable for implementing the right to health. Health and Human Rights: An International Journal (2008); Vol 10.(2)”
 • ·         (with F. E. Kanyongolo) ”Courts and the Poor in Malawi: Economic marginalization, vulnerability, and the law” Int J Constitutional Law 2007 5:258-293.
 • ·         (with R. Sieder) “Courts and the marginalized: Comparative perspectives” Int J Constitutional Law 2007 5:183-186. (2007)
 • ·         “Public Interest Litigation, Social Rights and Social Policy” in Inclusive States. Social Policy and Structural Inequalities. Washington DC: World Bank (2008) 343-368
 • ·          “Courts and Social Transformation: An Analytical Framework” in R.Gargarella et al. (eds.) Courts and Social Transformation in New Democracies. An Institutional Voice for the Poor?, pp. 35-59 (Ashgate 2006)
 • ·         ”Social Rights Litigation as Transformation: South African Perspectives” in P. Jones and K. Stokke (eds) Democratising Development: The Politics of Socio-Economic Rights in South Africa. (Brill 2005)
 • ·         ”Sobre el Derecho de Resistencia en Contextos de Privaciones Severas. Como Deberia Reaccionar el Estado?” in Roberto Gargarella, ed.: El Derecho a Resistir el Derecho, Buenos Aires:Mino y Davila Editores (2005)  

- Centre on Law & Social Transformation (UiB - CMI 2014-) 

- Sexual and Reproductive Rights Lawfare: Global Battles (NFR (FRIHUMSAM) 2014-2018) 

- International Sexual and Reproductive Rights Lawfare (PluriCourts 2014-2015)

PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimacy of the Global Judiciary (University of Oslo, Faculty of Law - Centre of Excellence, 2013 - )

- Abortion Lawfare in Latin America (NFR (LatinAm) 2014-20117)

- Land Rights and Inclusive Sustainable Development in India (NFR (Indnor) 2013-2016)

- Institutionalizing the Right to Health in Health Service Delivery (Norad/CMI/World Bank 2014-2016)

- Climate Change Discourse, Rights and the Poor (NFR 2010-2012)

 

- The right to health through litigation? Can court enforced health rights improve health policy and priority-setting in poor countries? (Norwegian Research Council, 2008-11) Co-operation btw CMI, Faculty of Medicine, UiB, Harvard University, researchers in Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, South Africa, India, Bangladesh.

 

- The poor and the judiciary (Norwegian Research Council, 2005-7) Co-operation btw CMI, Dept of Comparative Politics, Faculty of Law, UiB, researchers in US, UK, Argentina, Chile, South Africa, India, Brazil, Malawi, Tanzania

.

- Accountability function of courts in new democracies (Norwegian Research Council, 2004-6)

Forskergrupper