Hjem
 • E-postsiri.lexau@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  5007 Bergen
  Rom 
  369
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Arkitekturhistorie
 • Byplanhistorie
 • Industristedenes arkitektur
 • Idealbyer og modellsamfunn
 • Arkitekturfoto
 • Norsk og internasjonal arkitekturhistorie, KUN144, KUN145 og KUN146
 • Fordypningsemne i det 20. århundrets arkitektur og verneteori, KUN255
 • Veiledning mastergradsstudenter, KUN311, KUN321, KUN323, KUN350
 • Ekskursjoner til Berlin, Wien, Paris, Barcelona, St. Petersburg KUN256
 • Scandinavian Area Studies in Art History, Culture and Theatre Science, SAS14
 • Veiledning av PhD-stipendiater
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). From Nobody to Somebody - about Belonging. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE. 179-195.
 • Vis forfatter(e) (2017). From Nobody to Somebody. Refugee Architecture. Annals of the University of Bucarest - Philosophy Series.
 • Vis forfatter(e) (2015). Et universitetsområde for fremtiden - Nygårdshøyden i Bergen. 1960-årenes ambisjoner, og ettertiden som tok dem ned. Nordlit. 143-164.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bergens Sjøfartsmuseum - et prisbelønnet bygg fra 1962. Sjøfartshistorisk årbok. 154-165.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra Narvskaja til Kirovskij: Et laboratorium for moderne samfunnsplanlegging i Leningrad. Nordisk Østforum. 29-52.
 • Vis forfatter(e) (2010). Arkitekter i grenseland. Kontoret Arnesen & Darre Kaarbø i Bergen. Kunst og kultur. 38-49.
 • Vis forfatter(e) (2005). Å skrive arkitekturhistorie. Kunst og kultur. 232-239.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hvordan diskutere arkitektur? Byggekunst. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Livet, døden og de evige sykluser. Vi ser på kunst. 12-15.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kvinnekunst og kunstkritikk. Kvinneforskning. 8.
 • Vis forfatter(e) (1996). Bergen. Plasskunst og bygulv. Billedkunstneren. 8-12.
 • Vis forfatter(e) (1995). Norske smykker. Kunsthåndverk. 1.
 • Vis forfatter(e) (1994). Norsk kunsthåndverk 1994. Kunsthåndverk. 5-8.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Planene som endret Bergen (etter bybrannen i 1916).
 • Vis forfatter(e) (2016). Nytt blikk på rå betong - en visuell vandring gjennom Realfagbygget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan bør byen bygges? Noen refleksjoner om bergensk arkitektur i fortid og fremtid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Funkis i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reflections on research and management in the academic world.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). «Vesentlige utviklingstrekk i samfunnet»: Hva er det og hvordan få oversikt?
 • Vis forfatter(e) (2012). Bergen sjøfartsmuseum og arkitekturen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkitektur og stedsutvikling i periferien.
 • Vis forfatter(e) (2006). Space og arkitektur.
 • Vis forfatter(e) (2006). Moderniseringen av Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). Byvandring-modernisme i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arkitekturvandring på Troldhaugen.
 • Vis forfatter(e) (2005). 100 år på egne bein. Planlegging - estetikk og byggeskikk i Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2004). Funkisvandring i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Plasskunst og romkarakterer.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om arkitektonisk kvalitet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Arkitektur og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Skulpturell arkitektur. Frank O. Gehrys nye museumsbygning i Bilbao.
 • Vis forfatter(e) (1997). Filaretes idealby som verktøy for dannelse.
 • Vis forfatter(e) (1997). Den italienske futurismen -avantgarde og modernitetsdyrkelse.
 • Vis forfatter(e) (1996). Myter og landskap.
 • Vis forfatter(e) (1996). Byplanen som meningsbærende konstruksjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Enda en bergensskole? Bergen Arkitekthøgskole – ideologisk og pedagogisk opphav.
 • Vis forfatter(e) (2018). Oskar Hansen and Open Form. An Ideological and Theoretical Change of Direction.
 • Vis forfatter(e) (2018). Global Top Twenty. How do the Concepts and Architectural Programmes of two new museums in Oslo meet the intentions and challenges of contemporary museum buildings?
 • Vis forfatter(e) (2016). Velferdsstatens mare: Den arkitektoniske monumentaliteten.
 • Vis forfatter(e) (2016). The H Block and the Y Block. The Government Buildings, Oslo, 1959/1970 .
 • Vis forfatter(e) (2016). Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory.
 • Vis forfatter(e) (2016). From Nobody to Somebody. Refugee Housing from Border Crossing to Home. -.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hated Heritage. The Government Buildings, Oslo 1959/1970. The Natural Sciences Building, Bergen 1977.
 • Vis forfatter(e) (2014). Museums and Nation Building in Ukraine, revised version.
 • Vis forfatter(e) (2014). Architecture and the Text.
 • Vis forfatter(e) (2013). Museums and Nation Building in Ukraine.
 • Vis forfatter(e) (2013). Cannons, Tanks, and Tractors. Aesthetics of the Industrial Silver Age and the Putilov Plant in St. Petersburg.
 • Vis forfatter(e) (2012). Transformation projects. From production site to postindustrial ”architexture”.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reguleringsplanen for Nygårdshøyden 1963, og bygningene som kom opp.
 • Vis forfatter(e) (2012). Om museer og nasjonsbygging i Ukraina.
 • Vis forfatter(e) (2012). Istanbuls arkitektur i litteraturen - fra Le Corbusier til Orhan Pamuk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fra produksjonsanlegg til postindustriell arkitektur - kulturminnevern og transformasjon.
 • Vis forfatter(e) (2012). Arkitektoniske objekter som svennestykke og estetisk objekt. "Mesterverk" utstilt i Musée des Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ombyggingen av Neues Museum i Berlin.
 • Vis forfatter(e) (2011). Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk.
 • Vis forfatter(e) (2011). Istanbul's Architecture in Literature.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra produksjonsanlegg til estetisk objekt. Per Berntsens fotokunst.
 • Vis forfatter(e) (2011). Boligarkitektur på industristedene. Hierarki, identitet og arkitekturutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2009). På grensen mellom øst og vest. Hegemonisk arkitekturkultur som redskap for det 20. århundrets moderniseringsprosesser i Tyrkia.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nation Building and Modernism in Turkey. Hegemonic architectural culture(s) between East and West.
 • Vis forfatter(e) (2009). From Narvskaya to Kirovskiy - a Laboratory of Urban Planning.
 • Vis forfatter(e) (2007). Byvandring - 1900-tallets arkitektur i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkitektur og byplan på industristaden.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om å skrive arkitekturhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mellom bebyggelse og terreng.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kongens byer. Christian IVs norske byplaner.
 • Vis forfatter(e) (2004). Space og arkitektur.
 • Vis forfatter(e) (2004). From Swiss Light to Lysverket.
 • Vis forfatter(e) (2004). Cities of a King. Royal Presence through Christian IVs Building of New Towns in Norway 1624-1641,.
 • Vis forfatter(e) (1998). Arkitektur og omgivelser. Estetisk teori knyttet til vurdering av arkitektur og omgivelser.
 • Vis forfatter(e) (1997). Boligens plass i Harald Hals' byplan fra 1929.
 • Vis forfatter(e) (1996). Arkitekturen som verdiformidlende konstruksjon.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Ulf Grønvold: Arkitekt Lars Backer og hans tid. Starten på funksjonalismen i Norge/Nicholas Møllerhaug: Stupet. Leif Grungs krig. Kunst og kultur. 96-100.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norske arkitekter: Arne Henriksen. Kunst og kultur. 53-55.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). Architectual Conservation and Restoration in Norway and Russia. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Historic Wooden Architecture in Europe and Russia. Evidence, Study and Restoration. Birkhäuser Verlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk arkitekturhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kongens byer. Den internasjonale bakgrunnen for Christian 4s byplanlegging i Norge.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2019). Architecture in Norway. Birkhäuser Verlag.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk arkitekturhistorie. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2000). Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kropp, kjønn og sex. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1996). Ekkelt? [Mangler utgivernavn].
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1998). Refugium. Et kunstprosjekt i tid og rom. Refugium. Prosjektrapport..
 • Vis forfatter(e) (1998). Kvartalsutbygging i sentrum. Nybygging kontra bevaring. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 8-15.
 • Vis forfatter(e) (1998). Av sekk og aske. Katalogforord for kunstneren Eli Minck. Eli Minck. Utstillingskatalog..
 • Vis forfatter(e) (1996). Utsmykking, innredning og kirkearkitektur. Slettebakken menighetsblad. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Billedhoggeren Kristian Blystad. Om å få steinen til å leve. Slettebakken menighetsblad. 1.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1998). Sterk konfrontasjon. Anmeldelse av Franko B.s performance i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kompliserte historier. Anmeldelse av Harald Krokstads utstilling i Galleri Bouhlou, Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kompakt læreanstalt. Anmeldelse av Fjellsdalen skolebygning, Bønes. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Katedral for reiser i lys og luft. Anmeldelse av Oslo Lufthavn, Gardermoen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Forandringer rundt Vågen. Anmeldelse av fasadeendringer rundt Vågen i Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Flytt meg rundt. Anmeldelse av designernes årsutstilling, Form 98, Oslo. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Det levde livet. Anmeldelse av Zdenka Rusovas utstilling i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Blikk på byen. Anmeldelse av kunstprosjektet Arena. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Å være i verden. Anmeldelse av Christian Norberg-Schulz' bok Øye og Hånd. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Turistmagnet med god byggeskikk. Om Val d'Is#`ere. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Plass for sin tid. Anmeldelse av Torgallmenningen, vestre del. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Overbyggede passasjer. Møteplass for sosial shopping. Bergens Tidende. 3.
 • Vis forfatter(e) (1997). Når Riksantikvaren blir en interesseorganisasjon. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 2.
 • Vis forfatter(e) (1997). Nostalgien overtar. Om norske ferdighus. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hoteller i endring. Om fasadeforandringer på Vestlandshoteller. Bergens Tidende. 3.
 • Vis forfatter(e) (1997). Gøy på landet. Anmeldelse av Telenors nybygg på Kokstad, Bergen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Et uavklart sted. Utstilling "Temporær arkitektur" av Andr#/e Steenbuch Marandon. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). En fotnote verd. Anmeldelse av Wenche Findals bok "Norsk modernistisk arkitektur". Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Den svenske huspostillen. Ameldelse av IKEA-katalogen 1998. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bortenfor syn og hørsel. Tegninger av Kjell Erik Killi Olsen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Billig, sjuskete og talentløst. Bergens Tidende. 2.
 • Vis forfatter(e) (1997). Barbie-bein ødelegger Torgallmenningen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Tekstilkunstens identitetskrise. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Stedet som ble borte. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Sorte hull - hvite flekker. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Pengenes palass. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Byen som tok sitt eget liv. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1995). Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1995). Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1995). Må Bystasjonen lide en visuell kvelningsdød? Bergens Tidende. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1999). Mind the Gap. Fra utopi til kritisk kontekstualisme i samtidsarkitekturen. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2010). Breivik-søylene: berikelse eller forringelse?
 • Vis forfatter(e) (2005). Vestlandske industristeder.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ny norsk arkitekturhistorie.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2010). Slik kunne Torgallmenningen ha sett ut.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). The Northern neighbours and their heritage: a Russian-Norwegian cultural millenium. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hated heritage: architecture of the Norwegian welfare state. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Industrianlegg for en ny framtid. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hegemonic Ideals : Turkish Architecture of the 20th Century. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vestlendingen bygger steder. 50 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Med natur og arkitektur som målestokk. 6 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2004). Look Out - Project for a viewing platform, Aurland, Norway. A10. 16.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (1998). Nordahl Grieg videregående skole.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Oskar Hansen, teorien om Åpen Form og etterkrigstidens 'bergensskole'

Industristeder i endring - fremtid for arkitekturen?

Etterkrigstidens arkitektur og design

Museumsarkitektur og utstillingspraksis

Arkitekturfoto

Kunsthistoriker, Dr. Art.