Hjem
Siri Skjold Lexaus bilde

Siri Skjold Lexau

Professor emerita, kunsthistorie
 • E-postSiri.Lexau@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 04+47 922 68 114
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  5007 Bergen
  Rom 
  369
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Arkitekturhistorie
 • Byplanhistorie
 • Industristedenes arkitektur
 • Idealbyer og modellsamfunn
 • Arkitekturfoto
 • Norsk og internasjonal arkitekturhistorie, KUN144, KUN145 og KUN146
 • Fordypningsemne i det 20. århundrets arkitektur og verneteori, KUN255
 • Veiledning mastergradsstudenter, KUN311, KUN321, KUN323, KUN350
 • Ekskursjoner til Berlin, Wien, Paris, Barcelona, St. Petersburg KUN256
 • Scandinavian Area Studies in Art History, Culture and Theatre Science, SAS14
 • Veiledning av PhD-stipendiater
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. From Nobody to Somebody - about Belonging. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE. 179-195.
 • Vis forfatter(e) 2017. From Nobody to Somebody. Refugee Architecture. Annals of the University of Bucarest - Philosophy Series.
 • Vis forfatter(e) 2015. Et universitetsområde for fremtiden - Nygårdshøyden i Bergen. 1960-årenes ambisjoner, og ettertiden som tok dem ned. Nordlit. 143-164.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bergens Sjøfartsmuseum - et prisbelønnet bygg fra 1962. Sjøfartshistorisk årbok. 154-165.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fra Narvskaja til Kirovskij: Et laboratorium for moderne samfunnsplanlegging i Leningrad. Nordisk Østforum. 29-52.
 • Vis forfatter(e) 2010. Arkitekter i grenseland. Kontoret Arnesen & Darre Kaarbø i Bergen. Kunst og kultur. 38-49.
 • Vis forfatter(e) 2005. Å skrive arkitekturhistorie. Kunst og kultur. 232-239.
 • Vis forfatter(e) 1997. Hvordan diskutere arkitektur? Byggekunst. 1.
 • Vis forfatter(e) 1996. Livet, døden og de evige sykluser. Vi ser på kunst. 12-15.
 • Vis forfatter(e) 1996. Kvinnekunst og kunstkritikk. Kvinneforskning. 8.
 • Vis forfatter(e) 1996. Bergen. Plasskunst og bygulv. Billedkunstneren. 8-12.
 • Vis forfatter(e) 1995. Norske smykker. Kunsthåndverk. 1.
 • Vis forfatter(e) 1994. Norsk kunsthåndverk 1994. Kunsthåndverk. 5-8.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2016. Planene som endret Bergen (etter bybrannen i 1916).
 • Vis forfatter(e) 2016. Nytt blikk på rå betong - en visuell vandring gjennom Realfagbygget.
 • Vis forfatter(e) 2016. Hvordan bør byen bygges? Noen refleksjoner om bergensk arkitektur i fortid og fremtid.
 • Vis forfatter(e) 2016. Funkis i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Reflections on research and management in the academic world.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2012. «Vesentlige utviklingstrekk i samfunnet»: Hva er det og hvordan få oversikt?
 • Vis forfatter(e) 2012. Bergen sjøfartsmuseum og arkitekturen.
 • Vis forfatter(e) 2009. Arkitektur og stedsutvikling i periferien.
 • Vis forfatter(e) 2006. Space og arkitektur.
 • Vis forfatter(e) 2006. Moderniseringen av Norge.
 • Vis forfatter(e) 2005. Byvandring-modernisme i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Arkitekturvandring på Troldhaugen.
 • Vis forfatter(e) 2005. 100 år på egne bein. Planlegging - estetikk og byggeskikk i Hordaland.
 • Vis forfatter(e) 2004. Funkisvandring i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1998. Plasskunst og romkarakterer.
 • Vis forfatter(e) 1998. Om arkitektonisk kvalitet.
 • Vis forfatter(e) 1998. Arkitektur og kritikk.
 • Vis forfatter(e) 1997. Skulpturell arkitektur. Frank O. Gehrys nye museumsbygning i Bilbao.
 • Vis forfatter(e) 1997. Filaretes idealby som verktøy for dannelse.
 • Vis forfatter(e) 1997. Den italienske futurismen -avantgarde og modernitetsdyrkelse.
 • Vis forfatter(e) 1996. Myter og landskap.
 • Vis forfatter(e) 1996. Byplanen som meningsbærende konstruksjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Enda en bergensskole? Bergen Arkitekthøgskole – ideologisk og pedagogisk opphav.
 • Vis forfatter(e) 2018. Oskar Hansen and Open Form. An Ideological and Theoretical Change of Direction.
 • Vis forfatter(e) 2018. Global Top Twenty. How do the Concepts and Architectural Programmes of two new museums in Oslo meet the intentions and challenges of contemporary museum buildings?
 • Vis forfatter(e) 2016. Velferdsstatens mare: Den arkitektoniske monumentaliteten.
 • Vis forfatter(e) 2016. The H Block and the Y Block. The Government Buildings, Oslo, 1959/1970 .
 • Vis forfatter(e) 2016. Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory.
 • Vis forfatter(e) 2016. From Nobody to Somebody. Refugee Housing from Border Crossing to Home. -.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hated Heritage. The Government Buildings, Oslo 1959/1970. The Natural Sciences Building, Bergen 1977.
 • Vis forfatter(e) 2014. Museums and Nation Building in Ukraine, revised version.
 • Vis forfatter(e) 2014. Architecture and the Text.
 • Vis forfatter(e) 2013. Museums and Nation Building in Ukraine.
 • Vis forfatter(e) 2013. Cannons, Tanks, and Tractors. Aesthetics of the Industrial Silver Age and the Putilov Plant in St. Petersburg.
 • Vis forfatter(e) 2012. Transformation projects. From production site to postindustrial ”architexture”.
 • Vis forfatter(e) 2012. Reguleringsplanen for Nygårdshøyden 1963, og bygningene som kom opp.
 • Vis forfatter(e) 2012. Om museer og nasjonsbygging i Ukraina.
 • Vis forfatter(e) 2012. Istanbuls arkitektur i litteraturen - fra Le Corbusier til Orhan Pamuk.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fra produksjonsanlegg til postindustriell arkitektur - kulturminnevern og transformasjon.
 • Vis forfatter(e) 2012. Arkitektoniske objekter som svennestykke og estetisk objekt. "Mesterverk" utstilt i Musée des Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France.
 • Vis forfatter(e) 2011. Ombyggingen av Neues Museum i Berlin.
 • Vis forfatter(e) 2011. Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk.
 • Vis forfatter(e) 2011. Istanbul's Architecture in Literature.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fra produksjonsanlegg til estetisk objekt. Per Berntsens fotokunst.
 • Vis forfatter(e) 2011. Boligarkitektur på industristedene. Hierarki, identitet og arkitekturutvikling.
 • Vis forfatter(e) 2009. På grensen mellom øst og vest. Hegemonisk arkitekturkultur som redskap for det 20. århundrets moderniseringsprosesser i Tyrkia.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nation Building and Modernism in Turkey. Hegemonic architectural culture(s) between East and West.
 • Vis forfatter(e) 2009. From Narvskaya to Kirovskiy - a Laboratory of Urban Planning.
 • Vis forfatter(e) 2007. Byvandring - 1900-tallets arkitektur i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2007. Arkitektur og byplan på industristaden.
 • Vis forfatter(e) 2005. Om å skrive arkitekturhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2005. Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Mellom bebyggelse og terreng.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kongens byer. Christian IVs norske byplaner.
 • Vis forfatter(e) 2004. Space og arkitektur.
 • Vis forfatter(e) 2004. From Swiss Light to Lysverket.
 • Vis forfatter(e) 2004. Cities of a King. Royal Presence through Christian IVs Building of New Towns in Norway 1624-1641,.
 • Vis forfatter(e) 1998. Arkitektur og omgivelser. Estetisk teori knyttet til vurdering av arkitektur og omgivelser.
 • Vis forfatter(e) 1997. Boligens plass i Harald Hals' byplan fra 1929.
 • Vis forfatter(e) 1996. Arkitekturen som verdiformidlende konstruksjon.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2017. Ulf Grønvold: Arkitekt Lars Backer og hans tid. Starten på funksjonalismen i Norge/Nicholas Møllerhaug: Stupet. Leif Grungs krig. Kunst og kultur. 96-100.
 • Vis forfatter(e) 2011. Norske arkitekter: Arne Henriksen. Kunst og kultur. 53-55.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2017. Architectual Conservation and Restoration in Norway and Russia. Routledge.
 • Vis forfatter(e) 2015. Historic Wooden Architecture in Europe and Russia. Evidence, Study and Restoration. Birkhäuser Verlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2008. Norsk arkitekturhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kongens byer. Den internasjonale bakgrunnen for Christian 4s byplanlegging i Norge.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2019. Architecture in Norway. Birkhäuser Verlag.
 • Vis forfatter(e) 2003. Norsk arkitekturhistorie. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2000. Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) 1996. Kropp, kjønn og sex. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) 1996. Ekkelt? [Mangler utgivernavn].
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1998. Refugium. Et kunstprosjekt i tid og rom. Refugium. Prosjektrapport..
 • Vis forfatter(e) 1998. Kvartalsutbygging i sentrum. Nybygging kontra bevaring. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 8-15.
 • Vis forfatter(e) 1998. Av sekk og aske. Katalogforord for kunstneren Eli Minck. Eli Minck. Utstillingskatalog..
 • Vis forfatter(e) 1996. Utsmykking, innredning og kirkearkitektur. Slettebakken menighetsblad. 1.
 • Vis forfatter(e) 1996. Billedhoggeren Kristian Blystad. Om å få steinen til å leve. Slettebakken menighetsblad. 1.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 1998. Sterk konfrontasjon. Anmeldelse av Franko B.s performance i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kompliserte historier. Anmeldelse av Harald Krokstads utstilling i Galleri Bouhlou, Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kompakt læreanstalt. Anmeldelse av Fjellsdalen skolebygning, Bønes. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Katedral for reiser i lys og luft. Anmeldelse av Oslo Lufthavn, Gardermoen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Forandringer rundt Vågen. Anmeldelse av fasadeendringer rundt Vågen i Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Flytt meg rundt. Anmeldelse av designernes årsutstilling, Form 98, Oslo. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Det levde livet. Anmeldelse av Zdenka Rusovas utstilling i Bergens kunstforening. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Blikk på byen. Anmeldelse av kunstprosjektet Arena. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Å være i verden. Anmeldelse av Christian Norberg-Schulz' bok Øye og Hånd. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Turistmagnet med god byggeskikk. Om Val d'Is#`ere. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Plass for sin tid. Anmeldelse av Torgallmenningen, vestre del. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Overbyggede passasjer. Møteplass for sosial shopping. Bergens Tidende. 3.
 • Vis forfatter(e) 1997. Når Riksantikvaren blir en interesseorganisasjon. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 2.
 • Vis forfatter(e) 1997. Nostalgien overtar. Om norske ferdighus. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Hoteller i endring. Om fasadeforandringer på Vestlandshoteller. Bergens Tidende. 3.
 • Vis forfatter(e) 1997. Gøy på landet. Anmeldelse av Telenors nybygg på Kokstad, Bergen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Et uavklart sted. Utstilling "Temporær arkitektur" av Andr#/e Steenbuch Marandon. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. En fotnote verd. Anmeldelse av Wenche Findals bok "Norsk modernistisk arkitektur". Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Den svenske huspostillen. Ameldelse av IKEA-katalogen 1998. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Bortenfor syn og hørsel. Tegninger av Kjell Erik Killi Olsen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1997. Billig, sjuskete og talentløst. Bergens Tidende. 2.
 • Vis forfatter(e) 1997. Barbie-bein ødelegger Torgallmenningen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1996. Tekstilkunstens identitetskrise. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1996. Stedet som ble borte. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1996. Sorte hull - hvite flekker. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1996. Pengenes palass. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1996. Byen som tok sitt eget liv. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1995. Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1995. Om retten til sigøynerdamen. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) 1995. Må Bystasjonen lide en visuell kvelningsdød? Bergens Tidende. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1999. Mind the Gap. Fra utopi til kritisk kontekstualisme i samtidsarkitekturen. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2010. Breivik-søylene: berikelse eller forringelse?
 • Vis forfatter(e) 2005. Vestlandske industristeder.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ny norsk arkitekturhistorie.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) 2010. Slik kunne Torgallmenningen ha sett ut.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. The Northern neighbours and their heritage: a Russian-Norwegian cultural millenium. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Lost Cultural Heritage: The Aftermath of the Bombing of the Government Quarter in Oslo and the Need for Collective Memory. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hated heritage: architecture of the Norwegian welfare state. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Istanbul's Architecture in Literature - from Le Corbusier to Orhan Pamuk. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Industrianlegg for en ny framtid. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Hegemonic Ideals : Turkish Architecture of the 20th Century. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Vestlendingen bygger steder. 50 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Med natur og arkitektur som målestokk. 6 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2004. Look Out - Project for a viewing platform, Aurland, Norway. A10. 16.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 1998. Nordahl Grieg videregående skole.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Oskar Hansen, teorien om Åpen Form og etterkrigstidens 'bergensskole'

Industristeder i endring - fremtid for arkitekturen?

Etterkrigstidens arkitektur og design

Museumsarkitektur og utstillingspraksis

Arkitekturfoto

Kunsthistoriker, Dr. Art.