Hjem
Sissel Småland Aasheims bilde

Sissel Småland Aasheim

Rådgiver, Delvis permisjon til 2021
 • E-postSissel.Aasheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 47+47 412 19 683
 • Besøksadresse
  Allegt 34
  Bergen
  Rom 
  404
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Fellesadministrasjonen for Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Administrativ oppfølging av sentrenes virksomhet innenfor forskning og formidling

 • Prosjektstøtte
 • Budsjett
 • Rutineutvikling innenfor feltene
 • Informasjon, rådgiving og søknadshjelp, inkl. BOA
 • Forskningsformidling på nett og papir
 • Arrangementsstøtte
Rapporter/avhandlinger
 • Aasheim, Sissel Småland. 2013. Mellom sosialitet og representasjon. En analyse av immateriell kulturarv i dagens museum. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. 102 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.