Hjem
Sissel Småland Aasheims bilde

Sissel Småland Aasheim

Rådgiver, delvis permisjon til 2021
 • E-postSissel.Aasheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 47+47 412 19 683
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Stipendiat knyttet til Res Publica prosjektet 

- Science and Technology Studies 
- Anthropology

 

Fellesadministrasjonen  Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Administrativ oppfølging av sentrenes virksomhet innenfor forskning og formidling

 • Prosjektstøtte
 • Budsjett
 • Rutineutvikling innenfor feltene
 • Informasjon, rådgiving og søknadshjelp, inkl. BOA
 • Forskningsformidling på nett og papir
 • Arrangementsstøtte
Mastergradsoppgave
 • 2013. Mellom sosialitet og representasjon. En analyse av immateriell kulturarv i dagens museum.
Poster
 • 2019. Res Publica project poster.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.