Hjem
Sissel Undheims bilde

Sissel Undheim

Professor, religionsvitenskap
 • E-postSissel.Undheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 24
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Religionsvitenskapelig fagdidaktikk.

· Lærebøker og representasjon av religion.

· Multimodalitet og religionsundervisning.

· Bruk av bilder i RLE.

· Forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag.

· Barn, populærkultur og religion.

Religion i antikken.

· Romersk religion.

· Vestlige kirkefedre.

· Hellige jomfruer, jomfrumartyrer og mannlige jomfruer.

· Kjønn, seksualitet, askese, hellighet.

 

Emneansvarlig/underviser til vanlig blant annet på disse emnene: 

DIDAREL 1 Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) på PPU

DIDAREL 2 Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet) på PPU

RELDI 111 Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning

RELDI 112 Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning

RELDI 313 Fordjuping i religionsvitskapleg fagdidaktikk

RELV 100  Religion, kultur og samfunn

RELV 105 Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion

RELV 222/RELV322 Religionar i antikken  

RELV221/321 Nyreligiøsitet

RELVI250 og RELVI250L Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap og Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga

AHKR210/215 Antikkens Roma

AHKR 201 Praksis i arbeidslivet

 

Veileder, masteroppgaver: 

Hildegunn Lone Eriksen: Populærkultur i Religion og etikk. En kvantitativ undersøkelse av læreres bruk av populærkultur i undervisningen i Religion og etikk på offentlige videregående skoler. (2017)

Jan Marius Bjørnebo Ringstad: By the old Gods and the New. A study of magic and religion in Game of Thrones. (2018)

Barbro Franciska Svela: Artemis Brauronia-kulten: Menstruasjon og religion i det antikke Hellas. (2020) 

Eva Elana Saltvedt Appleton: An Inquiry into How Some Muslims and Hindus in Indonesia Relate to Death. (biveileder, UiA) 2020

Marlene Johansen: MANNSpodden – Jakten på den forsvunne maskulinitet. En kritisk diskursanalyse av maskulinitetsforestillinger og konstruksjonen av maskulinitet i MANNSpodden (2021)

Maja Marcella Sanaker Kjærstad: Populærkultur i KRLE og fagfornyelsen. En kvalitativ studie (2021)

Jenny Alnes Bakkerud: Utenfra innenfraperspektivet: En diskursanalyse av perspektiv i norsk religionsdidaktisk faglitteratur mellom 2008-2021 (2022)

Sophie Krüger Dagsland: Religion og Film: Wanda Maximoff (Scarlet Witch) og Agatha Harkness i WandaVision (2021). En utforskning av den moderne heksen i populærkulturen (2022)

Trym Stranda Eilertsen: Menn, myter og arketyper. En kvalitativ studie av initieringsorganisasjoner for menn. (2022)

Ida Marie Brandmo: La Santa Muerte På TikTok: Religion i Sosiale Media. (2023)

Marie Gjøsæter: Den Heilage LK20: Ein kvalitativ studie av tre kristne privatskular i Nord-Noreg. (2023)

Andrine Granstad: Folkehelse og livsmestring i KRLE: En kvalitativ analyse av et utvalg KRLE-lærere sin forståelse av det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i KRLE-faget på ungdomsskolen. (2023)

 

PhD-veiledning

Solveig Moldrheim: Fordoms makt : Elevers fortellinger om andregjøring – bruk, praksis og erfaringer (2021) (biveileder) 

Bøker

Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity. Routledge 2017

https://www.routledge.com/Borderline-Virginities-Sacred-and-Secular-Virg...

Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Marie von der Lippe og Sissel Undheim (red.), Universitetsforlaget 2017

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/religion-i-skolen-uf.html

Romersk religion. Verdens hellige skrifter. Sissel Undheim (red.) Bokklubben 2010

https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=4132346

 • Vis forfatter(e) (2023). The Magic of the Multiverse: Easter Eggs, Superhuman Beings, and Metamodernism in Marvel’s Story Worlds. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vestal Virgins Revived. Some Reflections on Dead Religions, Reception and Afterlives. Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religous Discourse. 120-140.
 • Vis forfatter(e) (2022). Double Martyrdom, Double Crown: Virgin Martyrs and Fourth-Century Ascetic Hierarchies. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Book review: Anne P. Alwis' Narrating Martyrdom. Rewriting Late-Antique Virgin Martyrs in Byzantium. Plekos: Elektronische Zeitschrift für Rezensionen und Berichte zur Erforschung der Spätantike.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Vestal Nun: The Afterlife and Reception of Vestal Virgins in Art and Literature in Late Antiquity and After. Journal of Early Christian History (JECH). 8-27.
 • Vis forfatter(e) (2021). Balansekunst med Beyoncé. Å spille på fordommer for å bryte dem ned? 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vårt Land overser kirkemødrene. Avisa Vårt land. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2020). Helt seriøst!? Om populærkultur i KRLE og Religion og Etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 20-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). Made Up Prophecies: Metamodern Play with Religion, Spirituality and Monomyth in the LEGO Universe. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Consecrated Virgins as Living Reliquaries in Late Antiquity. RIHA Journal.
 • Vis forfatter(e) (2019). Med tente lys inn i varmen. Lucia-tog i norske skoler og barnehager. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 166-197.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Magical Bricks: Religion, Spirituality and Modern Magic in the Toy Box. ReligionGoingPublic.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lego religion in the classroom. The potential use of children’s popular culture in the teaching of religion in kindergarten and primary school . Zeitschrift für Religionskunde - Revue de didactique des sciences des religions. 52-66.
 • Vis forfatter(e) (2017). The wise and the foolish virgins: Representations of Vestal virginity and pagan Chastity by Christian writers in late antiquity. Journal of Early Christian Studies. 383-409.
 • Vis forfatter(e) (2017). Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kan populærkultur og døde religioner vekke liv i religionsfaget? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity.
 • Vis forfatter(e) (2017). Aniconism and images in Norwegian RE textbooks: Representations and historical change. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The sacred power of Lego-Chi: mediatized spirituality in Lego, legends of Chima. Young - Nordic Journal of Youth Research. 66-86.
 • Vis forfatter(e) (2016). Spiritual Lego. Temples, rituals and new age in Ninjago and Chima. IIPC: International Institute of Popular Culture Publication Series. 48-58.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jomfruhinnen finnes ikke. nrk.no/ytring.
 • Vis forfatter(e) (2016). Anne Stensvold: A history of pregnancy in Christianity. From original sin to contemporary abortion debates. Tidsskrift for kjønnsforskning. 239-242.
 • Vis forfatter(e) (2015). Veiled visibility: Morality, Movement and Sacred Virginity in Late Antiquity. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Jörg Rüpke. Religion in Republican Rome: Rationalization and Ritual Change. (Empire and After). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. vi + 321 pp. ISBN 9780812243943 (hbk.). Numen. 481-483.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bilder og bildeforbud i skolens religionsfag. En analyse av lærebøker for KRL og RLE. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Religionene i RLE - Multimodal religion (og ikke-religion) i RLE-læreverkene for småskoletrinnet. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO).
 • Vis forfatter(e) (2013). RLE-religion. Religionsbegrepet i RLE-læreverkene for småskoletrinnet. Prismet. 251-265.
 • Vis forfatter(e) (2013). Approaches to the Visual in Religion. Edited by Daria Pezzoli-Olgiati and Christopher Rowland. Numen. 368-370.
 • Vis forfatter(e) (2013). 2000 år på 300 sider. Bokomtale, Christine Amadou: Vestens idéhistorie, bind 1. Antikken og Middelalderen ca.750 f.kr.-1350. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2012). Christus Virgo: Representations of Christ as a Virgin in Early Christianity and Late Antiquity. Bulletin for the Study of Religion. 22-27.
 • Vis forfatter(e) (2011). Randsonejomfruer. Jomfruer og hellighet i senantikken. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2010). Romersk Religion Verdens Hellige Skrifter. Bokklubben.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Crimen incesti - vestalinnene og Roma". Klassisk Forum. 38-50.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Current ongoing projects:

Processions of light. The celebration of Saint Lucy's day in Norwegian schools and society. 

Forprosjekt er publisert her: http://religionsoraklene.no/hvorfor-feirer-vi-lucia-13-desember/

 

Apocalypses and pixie dust. Religion and popular culture.

The Demigods Amongst Us: Rick Riordan’s Heroes of Olympus and Contemporary Religious Change. Theology and the Riordanverse, edited by Nathan E. Fleeson and Carolyn M. Jones Medine.

Forthcoming 2023, Lexington

The magic of the multiverse. Easter eggs, superhuman beings and metamodernism in Marvel’s story worlds.  Comics and Religion, edited by Kees de Groot

Forthcoming 2023, Bloomsbury

Se Comics, Culture, and Religion: Faith Imagined: Kees de Groot: Bloomsbury Academic