Hjem
Sissel Undheims bilde

Sissel Undheim

Professor, religionsvitenskap
 • E-postSissel.Undheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 24
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Religionsvitenskapelig fagdidaktikk.

· Lærebøker fra 1997 til 2008.

· Multimodalitet og religionsundervisning.

· Bruk av bilder i RLE.

· Forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag.

· Barn, populærkultur og religion.

Religion i antikken.

· Romersk religion.

· Vestlige kirkefedre.

· Hellige jomfruer, jomfrumartyrer og mannlige jomfruer.

· Kjønn, seksualitet, askese, hellighet.

 

Emneansvarlig/underviser til vanlig blant annet på disse emnene: 

DIDAREL 1 Fagdidaktikk i religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) på PPU

DIDAREL 2 Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet) på PPU

RELDI 111 Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning

RELDI 112 Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning

RELDI 313 Fordjuping i religionsvitskapleg fagdidaktikk

RELV 100  Religion, kultur og samfunn

RELV 105 Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion

RELV 222/RELV322 Religionar i antikken  

RELV221/321 Nyreligiøsitet

RELVI250 og RELVI250L Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap og Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga

AHKR210/215 Antikkens Roma

AHKR 201 Praksis i arbeidslivet

 

Veileder, masteroppgaver: 

Hildegunn Lone Eriksen: Populærkultur i Religion og etikk. En kvantitativ undersøkelse av læreres bruk av populærkultur i undervisningen i Religion og etikk på offentlige videregående skoler. (2017)

Jan Marius Bjørnebo Ringstad: By the old Gods and the New. A study of magic and religion in Game of Thrones. (2018)

Barbro Franciska Svela: Artemis Brauronia-kulten: Menstruasjon og religion i det antikke Hellas. (2020). 

Eva Elana Saltvedt Appleton: An Inquiry into How Some Muslims and Hindus in Indonesia Relate to Death. (biveileder, UiA) 2020

Marlene Johansen: MANNSpodden – Jakten på den forsvunne maskulinitet. En kritisk diskursanalyse av maskulinitetsforestillinger og konstruksjonen av maskulinitet i MANNSpodden (2021)

Maja Marcella Sanaker Kjærstad: Populærkultur i KRLE og fagfornyelsen. En kvalitativ studie (2021)

Jenny Alnes Bakkerud: Utenfra innenfraperspektivet: En diskursanalyse av perspektiv i norsk religionsdidaktisk faglitteratur mellom 2008-2021 (2022)

Sophie Krüger Dagsland: Religion og Film: Wanda Maximoff (Scarlet Witch) og Agatha Harkness i WandaVision (2021). En utforskning av den moderne heksen i populærkulturen (2022)

 

PhD-veiledning

Solveig Moldrheim: Fordoms makt : Elevers fortellinger om andregjøring – bruk, praksis og erfaringer (2021) (biveileder) 

Bøker

Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity. Routledge 2017

https://www.routledge.com/Borderline-Virginities-Sacred-and-Secular-Virg...

Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Marie von der Lippe og Sissel Undheim (red.), Universitetsforlaget 2017

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/religion-i-skolen-uf.html

Romersk religion. Verdens hellige skrifter. Sissel Undheim (red.) Bokklubben 2010

https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=4132346

 • Vis forfatter(e) (2022). Vestal Virgins Revived. Some Reflections on Dead Religions, Reception and Afterlives. Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religous Discourse. 120-140.
 • Vis forfatter(e) (2022). Double Martyrdom, Double Crown: Virgin Martyrs and Fourth-Century Ascetic Hierarchies. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Book review: Anne P. Alwis' Narrating Martyrdom. Rewriting Late-Antique Virgin Martyrs in Byzantium. Plekos: Elektronische Zeitschrift für Rezensionen und Berichte zur Erforschung der Spätantike.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Vestal Nun: The Afterlife and Reception of Vestal Virgins in Art and Literature in Late Antiquity and After. Journal of Early Christian History (JECH). 8-27.
 • Vis forfatter(e) (2021). Balansekunst med Beyoncé. Å spille på fordommer for å bryte dem ned? 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vårt Land overser kirkemødrene. Avisa Vårt land. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2020). Helt seriøst!? Om populærkultur i KRLE og Religion og Etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 20-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). Made Up Prophecies: Metamodern Play with Religion, Spirituality and Monomyth in the LEGO Universe. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Consecrated Virgins as Living Reliquaries in Late Antiquity. RIHA Journal.
 • Vis forfatter(e) (2019). Med tente lys inn i varmen. Lucia-tog i norske skoler og barnehager. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 166-197.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Magical Bricks: Religion, Spirituality and Modern Magic in the Toy Box. ReligionGoingPublic.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lego religion in the classroom. The potential use of children’s popular culture in the teaching of religion in kindergarten and primary school . Zeitschrift für Religionskunde - Revue de didactique des sciences des religions. 52-66.
 • Vis forfatter(e) (2017). The wise and the foolish virgins: Representations of Vestal virginity and pagan Chastity by Christian writers in late antiquity. Journal of Early Christian Studies. 383-409.
 • Vis forfatter(e) (2017). Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kan populærkultur og døde religioner vekke liv i religionsfaget? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity.
 • Vis forfatter(e) (2017). Aniconism and images in Norwegian RE textbooks: Representations and historical change. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The sacred power of Lego-Chi: mediatized spirituality in Lego, legends of Chima. Young - Nordic Journal of Youth Research. 66-86.
 • Vis forfatter(e) (2016). Spiritual Lego. Temples, rituals and new age in Ninjago and Chima. IIPC: International Institute of Popular Culture Publication Series. 48-58.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jomfruhinnen finnes ikke. nrk.no/ytring.
 • Vis forfatter(e) (2016). Anne Stensvold: A history of pregnancy in Christianity. From original sin to contemporary abortion debates. Tidsskrift for kjønnsforskning. 239-242.
 • Vis forfatter(e) (2015). Veiled visibility: Morality, Movement and Sacred Virginity in Late Antiquity. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Jörg Rüpke. Religion in Republican Rome: Rationalization and Ritual Change. (Empire and After). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. vi + 321 pp. ISBN 9780812243943 (hbk.). Numen. 481-483.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bilder og bildeforbud i skolens religionsfag. En analyse av lærebøker for KRL og RLE. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Religionene i RLE - Multimodal religion (og ikke-religion) i RLE-læreverkene for småskoletrinnet. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO).
 • Vis forfatter(e) (2013). RLE-religion. Religionsbegrepet i RLE-læreverkene for småskoletrinnet. Prismet. 251-265.
 • Vis forfatter(e) (2013). Approaches to the Visual in Religion. Edited by Daria Pezzoli-Olgiati and Christopher Rowland. Numen. 368-370.
 • Vis forfatter(e) (2013). 2000 år på 300 sider. Bokomtale, Christine Amadou: Vestens idéhistorie, bind 1. Antikken og Middelalderen ca.750 f.kr.-1350. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2012). Christus Virgo: Representations of Christ as a Virgin in Early Christianity and Late Antiquity. Bulletin for the Study of Religion. 22-27.
 • Vis forfatter(e) (2011). Randsonejomfruer. Jomfruer og hellighet i senantikken. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2010). Romersk Religion Verdens Hellige Skrifter. Bokklubben.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Crimen incesti - vestalinnene og Roma". Klassisk Forum. 38-50.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Processions of light. The celebration of Saint Lucy's day in Norwegian schools and society. 

Forprosjekt er publisert her: http://religionsoraklene.no/hvorfor-feirer-vi-lucia-13-desember/