Hjem
Sissel Undheims bilde

Sissel Undheim

Professor, religionsvitenskap
 • E-postSissel.Undheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 24+47 916 80 069
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Religionsvitenskapelig fagdidaktikk.

· Lærebøker fra 1997 til 2008.

· Multimodalitet og religionsundervisning.

· Bruk av bilder i RLE.

· Forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag.

· Barn, populærkultur og religion.

Religion i antikken.

· Romersk religion.

· Vestlige kirkefedre.

· Hellige jomfruer, jomfrumartyrer og mannlige jomfruer.

· Kjønn, seksualitet, askese, hellighet.

 

DIDAREL 1 og 2, RELDI 111, RELDI 112, RELV 100, RELV 105, RELV 222, RELVI250

Bøker

Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity. Routledge 2017

https://www.routledge.com/Borderline-Virginities-Sacred-and-Secular-Virg...

Religion i skolen. Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Marie von der Lippe og Sissel Undheim (red.), Universitetsforlaget 2017

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/religion-i-skolen-uf.html

Romersk religion. Verdens hellige skrifter. Sissel Undheim (red.) Bokklubben 2010

https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=4132346

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. The Vestal Nun. Afterlife and reception of Vestal virgins in art and literature in Late Antiquity and after. Journal of Early Christian History (JECH).
 • Vis forfatter(e) 2019. Consecrated Virgins as Living Reliquaries in Late Antiquity. RIHA Journal.
 • Vis forfatter(e) 2019. Med tente lys inn i varmen. Lucia-tog i norske skoler og barnehager. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 166-197.
 • Vis forfatter(e) 2018. Lego religion in the classroom. The potential use of children’s popular culture in the teaching of religion in kindergarten and primary school . Zeitschrift für Religionskunde - Revue de didactique des sciences des religions. 52-66.
 • Vis forfatter(e) 2017. The wise and the foolish virgins: Representations of Vestal virginity and pagan Chastity by Christian writers in late antiquity. Journal of Early Christian Studies. 383-409.
 • Vis forfatter(e) 2016. The sacred power of Lego-Chi: mediatized spirituality in Lego, legends of Chima. Young - Nordic Journal of Youth Research. 66-86.
 • Vis forfatter(e) 2016. Spiritual Lego. Temples, rituals and new age in Ninjago and Chima. IIPC: International Institute of Popular Culture Publication Series. 48-58.
 • Vis forfatter(e) 2013. RLE-religion. Religionsbegrepet i RLE-læreverkene for småskoletrinnet. Prismet. 251-265.
 • Vis forfatter(e) 2012. Christus Virgo: Representations of Christ as a Virgin in Early Christianity and Late Antiquity. Bulletin for the Study of Religion. 22-27.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. “Playing with religion: Lego, humor and metamodern spirituality.”.
 • Vis forfatter(e) 2020. Fagdidaktisk forskning i religionsvitenskap (ved UiB).
 • Vis forfatter(e) 2019. The Beauty of Virginity.
 • Vis forfatter(e) 2019. Popkultur og RE/KRLE-faget .
 • Vis forfatter(e) 2019. Defining virginity and non-virginity. Borderline virginities and sacred virgins in Late antiquity.
 • Vis forfatter(e) 2018. Religiøs, ateist, – eller noe midt i mellom?
 • Vis forfatter(e) 2018. "Never set in stone. Power and texts on public display".
 • Vis forfatter(e) 2017. Religionsfagene i skolen. Muligheter, begrensninger og religionsvitenskapelige perspektiver .
 • Vis forfatter(e) 2017. Religion i verden og i Bergen i 2050 - et forsøk på noen religionsorakelspådommer.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?
 • Vis forfatter(e) 2015. Religion etter læreboka. Representasjon og modalitet i lærebøker for den norske skolens religionsfag.
 • Vis forfatter(e) 2015. En tid for alt? Religion og ungdomskultur(er).
 • Vis forfatter(e) 2014. Skal den unge jenta bli med barn? Greske guder i antikken og norsk Bibeloversettelse i 2011.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. "Fiksjon som religion? Jediriddere, Tolkiens alver og Church of all Worlds" .
 • Vis forfatter(e) 2017. Uberørt og ren? Om jomfruhinner og jomfrutesting i antikken og i dag.
 • Vis forfatter(e) 2015. Religiøs Lego? Ritualer og New Age i lekekassa.
 • Vis forfatter(e) 2014. “Religionshistorie og religionsvitenskap”.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kyske hedninger og falske jomfruer. Kirkefedrene om Vestakulten og vestalinnene.
 • Vis forfatter(e) 2013. Honningstemme: Sapfo og den lesbiske lyrikken.
 • Vis forfatter(e) 2010. Som engler på jorden. Om kroppsløs jomfrudom og mannlige jomfruer i senantikken.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Keisere og vestalinner".
 • Vis forfatter(e) 2007. "Asketenes Jesus. Jesus-bilder fra 300-tallet".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Schools as arenas for religious change: Identifying and analyzing religious practice in contemporary society.
 • Vis forfatter(e) 2019. Ritualizations and demarcations of religion and non-religion in schools.
 • Vis forfatter(e) 2019. Ancilla virgo/famula Christi. Virginity, sanctity and slavery in the fourth century. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Redeeming the Vestal Virgins: Afterlife and Reception in Hagiography and Medieval Literature.
 • Vis forfatter(e) 2018. New curriculum, new subject? Religion as subject in the ongoing Norwegian curriculum revision. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Generational representations? Tracing religion in children's media. .
 • Vis forfatter(e) 2017. “As Antichrist pretends to be Christ.” Fake virgins in Late Antique ascetic discourses.
 • Vis forfatter(e) 2017. Virginity at the spatial turn. Sacred virgins, sacred places, and ideals of immobility of in Late Antiquity.
 • Vis forfatter(e) 2017. Transmitting and transforming religious practice. Varieties of rituals and ritualizations in public and private schools: Procession of light. The celebration of Saint Lucy in Norwegian schools and society.
 • Vis forfatter(e) 2017. Transmitting and Transforming Religious Practice: Varieties of Rituals and Ritualizations in Public and Private Schools.
 • Vis forfatter(e) 2017. Symposia: Educational rituals? Ritualizations and varieties of religious practice in public and private schools.
 • Vis forfatter(e) 2017. Procession of lights. The celebration of Saint Lucy in Norwegian schools and society.
 • Vis forfatter(e) 2016. Whether raped or willing. Bishops, Church Fathers and Canonical regulations on the spiritual sword and punishment of fallen virgins.
 • Vis forfatter(e) 2016. Teaching religion with Beyoncé and beliebers. Using youth culture and media to challenge the WRP in Norwegian classrooms. .
 • Vis forfatter(e) 2016. No Time for the Past? “Dead religions” and the Teaching of Religion Within a World Religion Paradigm in Norwegian RE.
 • Vis forfatter(e) 2015. “Lego-religion in the classroom. The potential use of children’s popular culture in the teaching of religion and ethics”.
 • Vis forfatter(e) 2015. Spiritual Lego. Toys, temples and New Age in the Lego brick universes of Ninjago and Chima.
 • Vis forfatter(e) 2015. Securing Theusebius’ Salvation: The Motif of the ‘Virgin Crown’ in a Late Antique Latin Epitaph.
 • Vis forfatter(e) 2015. Double martyrdom, double crown. Virgin martyrs and fourth-century ascetic hierarchies.
 • Vis forfatter(e) 2015. Aniconism and images in Norwegian RE-textbooks. Representations and historical change.
 • Vis forfatter(e) 2015. Aniconism and images in Norwegian RE-textbooks. Representations and historical change.
 • Vis forfatter(e) 2014. Spiritual Lego. Temples, rituals and new age in Ninjago and Chima.
 • Vis forfatter(e) 2014. "Brief lives, double death. Commemorating the life of a child in Late Antiquity".
 • Vis forfatter(e) 2013. Sacred virginity as a question of class. Vestal and Christian virgins in fourth century Rome.
 • Vis forfatter(e) 2013. "Modaliteter i en multireligiøs skole. Religionsbegrepet i de nye RLE-læreverkene".
 • Vis forfatter(e) 2012. Virgin Fathers? Sacred Virginity, Salvation and Male Virgins in Late Antiquity.
 • Vis forfatter(e) 2012. Veiled visibility. Negotiating the movements of sacred virgins in Late Antiquity.
 • Vis forfatter(e) 2012. Passio Agnetis: life, death and double martyrdom in fourth century Rome.
 • Vis forfatter(e) 2011. Virginity on display. Sacred virgins' veiling and visibility in the city of Rome in Late Antiquity.
 • Vis forfatter(e) 2011. Unevnelige forbrytelser. To senantikke brev om falne jomfruer og "crimen incesti".
 • Vis forfatter(e) 2011. Når jomfruer føder: Jes 7,14 og Matt 1,23 i kontekst.
 • Vis forfatter(e) 2011. Modaliteter i multireligiøse kontekster. Om sannhet, fortelling og bilder i de nye RLE-læreverkene.
 • Vis forfatter(e) 2011. Jomfrufedre? Om hellig jomfrudom og mannlige jomfruer i senantikken.
 • Vis forfatter(e) 2011. "Ideals and accepted norms for male sexuality in Late Roman Antiquity”.
 • Vis forfatter(e) 2008. "A bodiless virginity? On flexity, fixity and the purported novelty of Christian virgin-ideology.".
 • Vis forfatter(e) 2007. ”The temple of Vesta and the house of the vestal virgins” - in situ forelesning.
 • Vis forfatter(e) 2007. ”De lapsu virginum consecratarum. Crime and punishment of fallen virgins”.
 • Vis forfatter(e) 2007. “Vanishing women? Elizabeth Clark on the “linguistic turn”, New Intellectual History, and the study of women in Early Christianity.”.
 • Vis forfatter(e) 2007. “The virgin martyrs of Rome” -in situ foredrag i Sant’Agnese Fuori le Mura.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Un-gendering virginity? Male virgins and genderless virginity in the Latin West of Late Antiquity".
 • Vis forfatter(e) 2007. "Kjønnsløs jomfrudom og mannlige jomfruer".
 • Vis forfatter(e) 2007. "Gendering virgins".
 • Vis forfatter(e) 2006. “Elizabeth Clark on theoretical approaches to patristic texts after 'the linguistic turn'”.
 • Vis forfatter(e) 2005. ”The echo of the Fathers. A brief history of reception and research”- fremlegg av avhandlingskapittel.
 • Vis forfatter(e) 2005. ”Innskriftene fra Vestalinnenes Hus.” -forelesning in situ.
 • Vis forfatter(e) 2005. ”Hellige jomfruer i Roma”.
 • Vis forfatter(e) 2005. ”Crime and punishment of fallen virgins”.
 • Vis forfatter(e) 2005. ”CIL 06.35887/ILS 8168: en gravinnskrift for Mus”.
 • Vis forfatter(e) 2005. “Canonical age for consecrated virgins? Ambrose of Milan and Basil of Caesarea.”.
 • Vis forfatter(e) 2004. ”Romas jomfrumartyrer. Hagiografi og kult i det fjerde århundret.”.
 • Vis forfatter(e) 2004. ”Imagining the vestals. Rhetoric and the proximate other.”.
 • Vis forfatter(e) 2004. “Consecrated Virgins in Roman Inscriptions of Fourth and Early Fifth Century: Preliminary reflections.”.
 • Vis forfatter(e) 2003. ”The wise and the foolish virgins: Ambrose, Jerome and Augustine on vestal virginity and pagan chastity”.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2019. Religionsvitenskap, ritualer og ritualisering i skolen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) 2017. OMG! Religion og ungdomskultur. Prismet. 3-8.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2016. Anne Stensvold: A history of pregnancy in Christianity. From original sin to contemporary abortion debates. Tidsskrift for kjønnsforskning. 239-242.
 • Vis forfatter(e) 2015. Jörg Rüpke. Religion in Republican Rome: Rationalization and Ritual Change. (Empire and After). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. vi + 321 pp. ISBN 9780812243943 (hbk.). Numen. 481-483.
 • Vis forfatter(e) 2013. Approaches to the Visual in Religion. Edited by Daria Pezzoli-Olgiati and Christopher Rowland. Numen. 368-370.
 • Vis forfatter(e) 2013. 2000 år på 300 sider. Bokomtale, Christine Amadou: Vestens idéhistorie, bind 1. Antikken og Middelalderen ca.750 f.kr.-1350. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2017. Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2010. Romersk Religion Verdens Hellige Skrifter. Bokklubben.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Helt seriøst!? Om populærkultur i KRLE og Religion og Etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 20-29.
 • Vis forfatter(e) 2018. Magical Bricks: Religion, Spirituality and Modern Magic in the Toy Box. ReligionGoingPublic.
 • Vis forfatter(e) 2013. Religionene i RLE - Multimodal religion (og ikke-religion) i RLE-læreverkene for småskoletrinnet. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO).
 • Vis forfatter(e) 2011. Randsonejomfruer. Jomfruer og hellighet i senantikken. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2004. "Crimen incesti - vestalinnene og Roma". Klassisk Forum. 38-50.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2020. Vårt Land overser kirkemødrene. Avisa Vårt land. 28-29.
 • Vis forfatter(e) 2016. Jomfruhinnen finnes ikke. nrk.no/ytring.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2011. Sanctae Virginitates. Sacred and consecrated virginities in Late Roman Antiquity.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Om Valentinsdagen, Hordaland i dag, NRK P1.
 • Vis forfatter(e) 2019. Podcast: Lektor Lomsdalens innfall. Om populærkultur i religionsfagene. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvorfor feirer vi valentinsdagen
?
 • Vis forfatter(e) 2018. Populærkultur og spenning.
 • Vis forfatter(e) 2018. KRLE-podden til Knut Aukland, episode 4: "Populærkultur og spenning".
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva skal vi med etikken?
 • Vis forfatter(e) 2018. Heltinne 
i mørketiden. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Fritak.
 • Vis forfatter(e) 2017. Å lære i/om/av religion.
 • Vis forfatter(e) 2017. Verdensreligionsmodellen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Menneske først, prest så.
 • Vis forfatter(e) 2017. KRLE-podden til Knut Aukland. Episode 3 "Verdensreligionsmodellen".
 • Vis forfatter(e) 2017. KRLE-podden av Knut Aukland, episode 1: "Å lære i/om/av religion".
 • Vis forfatter(e) 2016. Religionsfaget skal motvirke fordommer og diskriminering.
 • Vis forfatter(e) 2016. Islam kommer alltid dårlig ut i undervisningen.
 • Vis forfatter(e) 2016. Den evige jomfruen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Star Wars skulle gjøre unge interessert i religion.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2011. Intervju om PhD-avhandling.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Made Up Prophecies: Metamodern Play with Religion, Spirituality and Monomyth in the LEGO Universe. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kan populærkultur og døde religioner vekke liv i religionsfaget? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Aniconism and images in Norwegian RE textbooks: Representations and historical change. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Veiled visibility: Morality, Movement and Sacred Virginity in Late Antiquity. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Bilder og bildeforbud i skolens religionsfag. En analyse av lærebøker for KRL og RLE. 20 sider.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er en helgen?
 • Vis forfatter(e) 2016. "Hvorfor feirer vi Lucia 13. desember?".
 • Vis forfatter(e) 2015. Hvordan underviser man om religion?
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) 2010. Ovid Fasti 6.249-283: "Vestas rundtempel" i Romersk Religion, Verdens Hellige skrifter, Bokklubben 2010.
 • Vis forfatter(e) 2010. Ovid Fasti 6.1-100: "Juni" i Romersk Religion, Verdens Hellige skrifter, Bokklubben 2010.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2017. Forord. 9-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Processions of light. The celebration of Saint Lucy's day in Norwegian schools and society. 

Forprosjekt er publisert her: http://religionsoraklene.no/hvorfor-feirer-vi-lucia-13-desember/