Hjem
Siv Elén Årskog Vedviks bilde

Siv Elén Årskog Vedvik

Postdoktor
 • E-postsiv.vedvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 99 32
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Kommentarer til plan- og bygningslova kapittel 3, 5 og 6, i Karnov Lovkommentarer. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til kommuneplanen? - Forholdet mellom plan- og bygningslova og sektorlov som ikkje har reglar om samordning. Kart og Plan. 295-304.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Rettslege verkemiddel for berekraftig bylogistikk. CET-rapport 01/22. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Presentasjon av rapporten "Rettslege verkemiddel for berekraftig bylogistikk".
 • Vis forfatter(e) (2023). KDD og lovtolking - kompetanse, makt og utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2022). Planrett - kompetansedeling og motsegn.
 • Vis forfatter(e) (2022). Motsegn. Presentasjon av funn frå doktorgradsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Forhandlingar som reiskap i plan- og bygningsretten i eit forvaltningsrettsleg og avtalerettsleg perspektiv". .
 • Vis forfatter(e) (2020). Staten sitt skjønn i motsegnsaker.
 • Vis forfatter(e) (2020). Presenting the PHD-thesis Objections: Local self-government and state control (GOVLAND).
 • Vis forfatter(e) (2020). Presentasjon av avhandlingsarbeidet "Motsegn: Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk" (GOVLAND).
 • Vis forfatter(e) (2018). Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten. Særleg om motsegnsaker og nye reglar om staten si overprøving av kommunale vedtak.
 • Vis forfatter(e) (2017). Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2023). Motsegn - Forholdet mellom kommunalt sjølvstyre og statleg styring i saker som gjeld areal- og miljøforvaltning.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Blir det meir bygging i 100-metersbeltet? Kommunal rapport.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Motsegn: Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.