Hjem
Siv Elén Årskog Vedviks bilde

Siv Elén Årskog Vedvik

Stipendiat
 • E-postSiv.Vedvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 99 32
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Kan kommunane forby tarehausting gjennom føresegner til kommuneplanen? - Forholdet mellom plan- og bygningslova og sektorlov som ikkje har reglar om samordning. Kart og plan. 295-304.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Staten sitt skjønn i motsegnsaker.
 • Vis forfatter(e) 2020. Presenting the PHD-thesis Objections: Local self-government and state control (GOVLAND).
 • Vis forfatter(e) 2020. Presentasjon av avhandlingsarbeidet "Motsegn: Kommunalt sjølvstyre og statleg styring. Juss og politikk" (GOVLAND).
 • Vis forfatter(e) 2018. Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten. Særleg om motsegnsaker og nye reglar om staten si overprøving av kommunale vedtak.
 • Vis forfatter(e) 2017. Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2016. Blir det meir bygging i 100-metersbeltet? Kommunal rapport.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.